А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контроль - суцільність

Контроль суцільності здійснюється зовнішнім оглядом виливків (деталей), вимірюванням дефектів вимірювальними інструментами, якими з застосовуваних для цієї мети методами дефектоскопії.

Контроль суцільності здійснюється зовнішнім оглядом виливків (деталей), вимірюванням дефектів вимірювальними інструментами, якими з придатних для цієї мети методами дефектоскопії - рентгеноскопічне, ультразвукової, електромагнітної, флюоресцентной і - дефектоскопії.

Ульграевуковая дефектоскопія двошарових гортає. Контроль суцільності як правило, не передбачається умовами поставки зарубіжних фірм, методика і норми такого контролю поки не розроблені.

Контроль суцільності і товщини льдогрунтового огорожі а також ступеня промороженого грунтів можна проводити за допомогою ультразвуку.

Контроль суцільності шпильок для виявлення поперечних тріщин проводять ультразвуковим методом із застосуванням прямого перетворювача на робочу частоту 5 МГц. Налаштування чутливості і швидкості розгортки проводять за спеціальним еталону, який представляє собою шпильку з штучними дефектами типу надрізу глибиною 1 мм. Шпильки вважають бракованими, якщо виявлені сигнали, амплітуда яких дорівнює або перевищує висоту сигналів від дефектів в ідеалі.

Контроль суцільності захисного покриття на укладеному і засипаному нафтопроводі що знаходиться в незамерзлого фунті проводять не раніше ніж через дві тижні після засипки шукачем пошкоджень УКІ або іншим аналогічним приладом. Всі виявлені дефекти повинні бути в обов'язковому порядку відремонтовані і після засипки знову проконтрольовані.

Контроль суцільності поверхні металу проводять магніто-порошковим (по ГОСТ 21105 - 75), капілярним (по ГОСТ 18442 - 73) або іншими методами, що забезпечують необхідний рівень чутливості до виявлення дефектів.

Контроль суцільності основного металу (в обсязі від 15 до 30%) судин і трубопроводів ультразвуковим методом відповідно до[100, 103, 114-116]і спеціальними методиками, які враховують специфіку розвитку водневого розшарування, проводять в зонах шириною 200 мм по обидва боки від контрольованих зварних швів і ПОУ. Решта зони обстежують відповідно до карти контролю. УЗК основного металу конструкції здійснюють за допомогою прямого роздільно-суміщеного перетворювача (частота 4 - 5 МГц, робочий діаметр не більше 18 мм) шляхом багаторазового дискретного лінійного сканування дефектного ділянки конструкції в поздовжньому напрямку з кроком не більше 20 мм. В області контуру дефекту і в прилеглій до неї зоні шириною 100 мм крок сканування не повинен перевищувати 10 мм. При малих розмірах дефектів в плані (менше 50 мм) та їх умовною висотою понад 20% товщини стінки конструкції проводять суцільне сканування. Умовні лінійні розміри протяжних (більше 50 мм) дефектів визначають з точністю не менше одного кроку сканування, а глибину їх залягання - НЕ менше 0 3 мм.

Контроль суцільності покриття трубопроводів проводиться іскровим дефектоскопом ДІ-64 роботи виконує оператор контрольного поста.

Контроль суцільності поверхні металу проводять магнітопо-рошковим (по ГОСТ 21105 - 87[39]), Капілярним (по ГОСТ 18442 - 80[35]) Або іншими методами, що забезпечують необхідний рівень чутливості до виявлення дефектів.

Контроль суцільності основного металу (в обсязі від 15 до 30%) судин і трубопроводів ультразвуковим методом відповідно до[100, 103, 114-116]і спеціальними методиками, які враховують специфіку розвитку водневого розшарування, проводять в зонах шириною 200 мм по обидва боки від контрольованих зварних швів і ПОУ. Решта зони обстежують відповідно до карти контролю. УЗК основного металу конструкції здійснюють за допомогою прямого роздільно-суміщеного перетворювача (частота 4 - 5 МГц, робочий діаметр не більше 18 мм) шляхом багаторазового дискретного лінійного сканування дефектного ділянки конструкції в поздовжньому напрямку з кроком не більше 20 мм. В області контуру дефекту і в прилеглій до неї зоні шириною 100 мм крок сканування не повинен перевищувати 10 мм. При малих розмірах дефектів в плані (менше 50 мм) та їх умовною висотою понад 20% товщини стінки конструкції проводять суцільне сканування. Умовні лінійні розміри протяжних (більше 50 мм) дефектів визначають з точністю не менше одного кроку сканування, а глибину їх залягання - не менше 0 3 мм. 
Контроль суцільності плівкового покриття труб проводиться візуально.

Для контролю суцільності застосовують також електроконтактні дефектоскоп ЛКД-1. Він призначений для контролю покриттів товщиною до 500 мкм. Наявність дефекту встановлюють за звуковим сигналом і візуально по стрілочному індикатору.

Для контролю суцільності застосовують також електроконтактні дефектоскоп ЛКД-1 - Він призначений для контролю покриттів товщиною до 500 мкм. Наявність дефекту встановлюють по звуковим сигналом і візуально по стрілочному індикатору.

Для контролю суцільності ізоляції застосовують дефектоскопи, які включають в себе джерело живлення, перетворювач, схему підвищення напруги і щуп.

Для контролю суцільності ізоляції застосовується спеціальне обладнання: прилади контролю суцільності Holiday detector і Burcley. У службі контролю якості Межрегіонтрубопро-водстроя використовуються прилади гідроехолокаціі електроннітахеометри, нівеліри, теодоліти, лазерні светодальноме-ри і супутникова система орієнтування GPS. Сучасні методи і засоби, в тому числі і неруйнівного контролю, допомагають фахівцям компанії ефективно здійснювати контроль якості робіт на всіх етапах будівництва.

Для контролю суцільності обкладання і гомогенної освінцовкі широко застосовують руйнівні методи контролю - флюоресцентной і кольорової дефектоскопії. Вони засновані на адсорбції спеціальних змочуючих реагентів порами і дефектами покриття.

Іскрові дефектоскопи. а - ЯИ-64. б - ДІ-74. Для контролю суцільності ізоляції застосовують дефектоскопи, які включають в себе джерело живлення, перетворювач, схему підвищення напруги і щуп.

Для контролю суцільності діелектричних покриттів (емаль, скло, епоксидна смола) на внутрішній поверхні труб застосовують електроіскрові прилади. Так, для контролю труб в цехових умовах застосовують дефектоскоп ВД-1М. Його робота заснована на електроіскровому пробої дефектних місць в діелектричному покритті високим випрямленою напругою. Контроль здійснюється за допомогою змінних електроіскрових головок, що вставляються в трубу на металевій штанзі.

Для контролю суцільності діелектричних покриттів (емаль, скло, епоксидна смола) на внутрішній поверхні труб застосовують електроіскрові прилади. Робота заснована на електроіскровому пробої дефектних місць в діелектричному покритті високим випрямленою напругою. Контроль здійснюється з допомогою змінних електроіскрових головок, вставлених в трубу на металевій штанзі.

Загальний вигляд приладу бета-толщиномера БТП-1. Методи контролю суцільності вільних плівок і покриттів можна розділити на індикаторні і електрометричні.

Для контролю суцільності діелектричних покриттів (емаль, скло, епоксидна смола) на внутрішній поверхні труб застосовують електроіскрові прилади. Робота заснована на електроіскровому пробої дефектних місць в діелектричному покритті високим випрямленою напругою. Контроль здійснюється за допомогою змінних електроіскрових головок, вставлених в трубу на металевій штанзі.

Для контролю суцільності бітумних покриттів трубопроводів після укладання батогів в грунт і їх попередньої присипки застосовуються прилади - шукачі пошкоджень ізоляції.

Для такого контролю суцільності ізоляції застосовуються спеціальні іскрові дефектоскопи.

Неруйнівні метрди контролю суцільності зчеплення мають то перевагу, що дозволяють перевірити весь лист, а не окремий його ділянку. Однак слід враховувати, що ультразвуковою дефектоскопією не можна встановити величину міцності. Тому установку УЗУЛ-2 слід використовувати в якості додаткового методу контролю, поряд з іншими, наведеними вище.

Принципова схема контролю суцільності гума-вального покриттів електричним методом показана. У корпус 4 апарату, заповнений, електролітом 3 вводять допоміжний електрод 1 вимірювального пристрою 5; інший електрод 5 підключають до корпусу апарата. Корпус перед випробуванням, надійно, заземлюють.

Дефектоскоп розрахований на контроль суцільності ізоляційного покриття товщиною до 9 мм при температурі навколишнього повітря від - 20 до 55 ° С при сухій поверхні ізоляції.

Дефектоскоп типу ДІ-64. Дефектоскоп розрахований на контроль суцільності ізоляційного покриття товщиною до 9 мм при температурі навколишнього повітря - 25 - 35 С при сухій поверхні ізоляції.

Розподіл твердості по ширині облицювального шару при зварюванні в середовищі СО2 по металу з температурою. Методика і результати контролю суцільності зварних з'єднань, виконаних автоматичним зварюванням у захисних газах, неруйнівними методами оцінюються суперечливо.

Електросхема портативного дефектоскопа Орггаз. Дефектоскопи використовуються для контролю суцільності ізоляційного покриття трубопроводів електрострумом високої напруги. Провід від джерел електроструму високої напруги приєднуються до металу труби безпосередньо або чере з землю до спеціального щупу (щітці), яким проводять по поверхні контрольованої ізоляції. Якщо в ізоляційному покритті меется пошкодження, то між металом і щупом проскакує іскра, а - на приладі з'являється світловий або звуковий сигнал.

Схема пересувного детектора. Детектор ДР-12 призначений для контролю суцільності покриття.

Металографічні дослідження проводяться для контролю фізичної сплошности швів, визначення структури металу шва і околошовной зони, а також для виявлення тріщин, пор, раковин, непроварів, шлакових і газових включень.

Схема дефектоскопа (іскрового детектора системи Овчинникова. Дефектоскоп Овчинникова застосовується для контролю суцільності покриттів трубопроводів. Схеми акустичних датчиків швидкості і витрати. УТ-70Па створена комплексна установка для контролю суцільності і відхилення товщини стінок бурильних і обсадних труб БУР-1М, яка забезпечує проведення контролю сталевих і алюмінієвих труб.

іскровий дефектоскоп ДІ-64 призначений для контролю суцільності покриттів металевих трубопроводів, покладених на лежання і дно траншеї при будівництві методом безперервного спуску. Застосовується при температурі навколишнього повітря від - 25 до 35 С.

іскровий дефектоскоп ДІ-64 призначений для контролю суцільності ізоляційних покриттів металевих трубопроводів будь-яких діаметрів, покладених на лежання в траншеї і на поверхні землі. Цей прилад розрахований на контроль суцільності ізоляційного покриття товщиною до 9 мм, при температурі навколишнього повітря від - 25 до 35 С при сухій поверхні ізоляції.

Пристрій контролю. | Пристрій контролю суцільності покриття біметалічного дроту. Для суміщення процесу волочіння з контролем суцільності покриття біметалічного дроту 5 (рис. 919) вимірюють різницю потенціалів, що виникає при наявності несплошності покриття, по крайней мере, між двома волоками. Так як фільєри 1 а 2 виконані з однорідного матеріалу, то при протягуванні через них дроту з біметалічним покриттям на фільєрах утворюються рівні за величиною і знаку ЕРС. В цьому випадку ЕРС, що подається на вхід підсилювача 3 дорівнює нулю.

При проведенні робіт в зимових умовах контроль суцільності покриттів проводять після відтавання грунту.

За погодженням виробника зі споживачем проводять контроль суцільності прокату. Контроль проводять на всіх аркушах партії або вибірково. При вибірковому контролі обсяг вибірки - 10% листів, але не менше 5 шт.

Технічна характеристика електричних дефектоскопів. Дефектоскоп іскровий типу ДІ-74 розрахований на контроль суцільності ізоляційного покриття товщиною від 0 5 до 10 мм при температурі навколишнього повітря від - 30 до 50 С при сухій поверхні ізоляції і відносній вологості від 95% при 25 ° С

Грунтуючись на цьому явищі для контролю суцільності ізоляції розроблені спеціальні прилади - іскрові дефектоскопи, які включають в себе джерело живлення, перетворювач, схему підвищення напруги і щуп.

Дефектоскоп іскровий типу ДІ-64 призначений для контролю суцільності покриттів міських і магістральних металевих трубопроводів будь-яких діаметрів при будівництві методом безперервного опускаючи (слідом за ізоляційної машиною), покладених на лежання і на дно траншеї.

Суть методу ультразвукового каротажу полягає в контролі суцільності бетону, укладеного між трубками.

Дефектоскоп іскровий ДІ - 64 призначений для контролю суцільності ізоляційних покриттів трубопроводів будь-яких діаметрів.

Технологічна схема емалювання зовнішньої поверхні труб в цеху емалювання в ніс. Богандінском Тюменської області. Оцінка якості готової продукції здійснюється в потоці автоматом контролю суцільності і товщини покриття.

ВСН 176 - 84 яка застосовується для контролю суцільності стикових зварних швів сталевих трубопроводів магнітографічним методом.

Металографічні дослідження (макро-і мікродослідження) мають на меті: контроль фізичної сплошности швів, виявлення тріщин, пор, раковин, непроварів, шлакових включень. Ці дослідження проводяться на зразках, вирізаних з контрольних стиків.

Для багатошарових захисних покриттів з метою полегшення нанесення і контролю суцільності кожного шару покриття рекомендується застосовувати лакофарбові матеріали двох квітів, завдаючи злий їх по черзі.