А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контроль - перпендикулярність

Контроль перпендикулярності утворює колодязів до площини стику корпусу виконується за допомогою спеціальних індикаторних пристроїв. Одне з них зображено на фіг. Пристосування цього типу налаштовуються по еталонному кільцю. Виріб встановлюють на площину пристосування, причому нерухомий штифт /і кінець рухомого важеля 2 повинні увійти в вимірюваний колодязь. При цьому індикатор 3 показує відхилення утворює колодязя від перпендикуляра до площини роз'єму.

Контроль перпендикулярності осей здійснюється тими ж способами, що і їх паралельність. Якщо вали, перпендикулярність осей яких перевіряється, знаходяться в різних площинах, то перед вимірюванням паралельно одному з валів натягується струна в площині другого валу, а потім вимірюється перпендикулярність струни і другого валу.

Економічні та можливі значення зсувів і перекосів осей. Контроль перпендикулярності осей отворів і площин проводиться за допомогою косинців, а контроль взаємної перпендикулярності осей двох отворів або перпендикулярності осі отвору торця - спеціальними калібрами-шаблонами.

Контроль перпендикулярності осей отворів і площин виробляють за допомогою косинців, а контроль взаємної перпендикулярності осей двох отворів або перпендикулярності осі отвору торця - спеціальними калібрами-шаблонами.

Контроль перпендикулярності осей отворів і площин виробляють за допомогою косинців, а контроль взаємної перпендикулярності осей двох отворів або перпендикулярності осі отвору торця - спеціальними калібрами-шаблонами.

Контроль перпендикулярності площин деталей і вузлів корпусного типу здійснюється найчастіше за допомогою косинців, розміри і конструкція яких залежать від розмірів і характеру розташування контрольованих площин.

Контроль перпендикулярності осі корінних опор щодо осі циліндрів блоку здійснюється наступним чином. Конічні втулки, через які пропущена скалка, вставлені в отвори крайніх корінних опор. На качалці розміщена призма з кронштейном, в якому змонтований індикатор. За допомогою упора, наявного на кронштейні і контактора (гудзики), дотичних зі стінкою циліндра, фіксують показання індикатора. Потім повертають призму з кронштейном на 180 і знову фіксують показання індикатора.

Контроль перпендикулярності торцевих поверхонь щодо базової осі в деталях обертання часто виробляють шляхом вимірювання торцевого биття.

Пристосування для контролю перпендикулярності контактних поверхонь фланців за допомогою двох автоколіматори. Точність контролю перпендикулярності фланців за схемою рис. 4.8 крім похибок, що вносяться автоколіматори, залежить і від точності виготовлення Пента-призми.

Для контролю перпендикулярності площини вилки до осі запресованої в вилку, а також для виправлення вилки в разі потреби застосовують оптико-механічний прилад П-60. Вузол вилки встановлюють і закріплюють на базі осі. Хвостову частину вилки збоку проектують па екран зі збільшенням в 30 разів. При правильно виконаній складанні вузла зображення хвоста (по верхній площині вилки) має бути паралельно наявної на екрані проектора контрольної лінії.

Для контролю перпендикулярності осей отворів користуються тими ж оправками. Одну з них встановлюють в центрах. Положення, показане на фіг.

Завдання автоматизації контролю перпендикулярності і паралельності площин і ексцентричності осей успішно дозволена принципово новим вимірювальним пристроєм, який слід називати вимірювальною головкою карданного типу.

Деякі способи контролю перпендикулярності наведені в табл. 236. Визначення відхилень при контролі косинцями проводиться на просвіт, кінцевими мірами довжини або по вимірювальної голівці. Вимірювання відхилення від перпендикулярності осі до площини слід проводити в різних напрямках, якщо не вказано певний напрям. Контроль перпендикулярності торцевих поверхонь щодо базової осі в деталях обертання часто виробляють шляхом вимірювання торцевого биття.

Деякі способи контролю перпендикулярності наведені в табл. 236. Визначення відхилень при контролі косинцями проводиться на просвіт, кінцевими мірами довжини або по вимірювальної голівці.

Стрічки для контролю перпендикулярності робочих зазорів повинні представляти зі бій трековий сигналограмму, що складається з трьох ділянок, що повторюються з частотою 18 2 Гц.

Схема визначення відхилення відстані між загальними осями двох пар номінально співвісних циліндричних поверхонь від номінального значення. У розглянутих прикладах контролю перпендикулярності і перетину загальних осей XX і У У вони матеріалізовані чотирма контрольними оправками.

У приладі для контролю перпендикулярності торців осі отвору контрольовану втулку базують по отвору на настановних планках консольної оправки і притискають торцем до спеціального упору, встановленому на вертикальній стійці. При провертанні втулки індикатор показує подвоєну величину неперпендикулярності торця осі отвору на довжині що відповідає середньому радіусу втулки.

Для перевірки кутів і контролю перпендикулярності площин в поковках застосовують косинці. Перед розворотом коліна вала прилад прикріплюють до холодної шийці вала. При розвороті вала кутомір також повертається, а стрілка, що постійно знаходиться у вертикальному положенні під дією вантажу, показує кут розвороту.

VII наведені основні схеми контролю перпендикулярності отворів за допомогою спеціальних калібрів і оправок.

Індикаторні пристосування застосовуються також для контролю перпендикулярності стику з кришкою до осі шатуна і перевірки положення осі отвору в великий головцішатуна щодо торця. 
Ще один приклад пристосування для контролю перпендикулярності осей зовнішніх циліндричних поверхонь показаний на фіг. Пристосування призначене для контролю взаємного положення (перпендикулярності і знаходження в загальній площині) двох пар цапф хрестовини.

Головку карданного типу застосовують також для контролю перпендикулярності торців клапанних пружин з допуском 3 мм на довжині100 мм.

Такого ж типу пристосування застосовують для контролю перпендикулярності опорного бурта втулки осі отвору.

Косинець з лінійкою і індикатором застосовується для контролю перпендикулярності розташування поверхонь. Лінійка за допомогою хомутика кріпиться в нижній частині кутника; у верхній 43е кріпиться другий хомутик, на якому знаходиться індикатор (фіг.

Характерна в цьому відношенні конструкція пристосування для контролю перпендикулярності основних осей автомобільного блоку циліндрів: осі корінних підшипників під колінчастий вал і осі самих циліндрів (фіг.

Розміри розгортки для обробки отворів в бобишках поршня ЗІС-120 в мм. Тому після розгортки і доведення отворів слід проводити контроль перпендикулярності осей.

III, а зображена схема найбільш простого пристосування для контролю перпендикулярності площини до отвору . Оправлення, припасовані без зазору по отвору і несучу індикатор і жорсткий упор, повертають в отворі дотримуючись при цьому контакт між упором і контрольованою площиною. Різниця найбільшого і найменшого показань індикатора визначає подвоєну величину неперпендикулярності.

III, а зображена схема найбільш простого пристосування для контролю перпендикулярності площини до отвору. Оправлення, припасовані без зазору по отвору і несучу індикатор і жорсткий упор, повертають в отворі дотримуючись при цьому контакт між упором і контрольованою площиною. Різниця найбільшого і найменшого показань індикатора визначає подвоєну величину неперпендикулярності.

Основними видами вимірювань є: контроль відстаней між осями отворів, контроль перпендикулярності осей отворів і площин, контроль перпендикулярності циліндричних поверхонь або циліндричної поверхні до торця і контроль співвісності циліндричних поверхонь.

Пружина клапана піддається ретельній перевірці для виявлення поверхневих дефектів і для контролю перпендикулярності торців осі пружини. Крім того, пружини повинні піддаватися випробуванню стисненням статичним навантаженням для перевірки її жорсткості і на усадку.

Станина горизонтально-фрезерного верстата. Вивірка дзеркала по маяках виключає необхідність періодичної установки шпинделя в свої опори для контролю перпендикулярності що знижує трудомісткість ремонту.

При контролі розташування поверхонь основними видами вимірювань є: контроль відстаней між осями отвори, контроль перпендикулярності осей отворів і площин, контроль перпендикулярності циліндричних поверхонь або циліндричної поверхні до торця і контроль співвісності циліндричних поверхонь.

Крім того, для виміру співвісності різьблення і ущільнюючих поверхонь внутрішніх і зовнішніх різьб, контролю перпендикулярності наполегливих торців щодо осей резьб необхідне створення спеціальних накладних приладів.

Основними видами вимірювань є: контроль відстаней між осями отворів, контроль перпендикулярності осей отворів і площин, контроль перпендикулярності циліндричних поверхонь або циліндричної поверхні до торця і контроль співвісності циліндричних поверхонь.

Метрологічна схема автомата АКП-2. | Блок фотосопротивлений ФС-К5. При повороті транспортує диска чергова пружина переміщається на один крок і надходить на першу вимірювальну позицію, на якій здійснюється контроль перпендикулярності торця пружини до її осі. сигнал з фотоелектричного датчика надходить в електронний блок автомата.

Оригінально вирішено питання виключення впливу биття базового торця шпинделя на результати вимірювання в вимірювальної позиції (рис. 152) для контролю перпендикулярності осі конуса до торця підшипникового кільця 1 і прямолінійності твірної конуса.

При контролі розташування поверхонь основними видами вимірювань є: контроль відстаней між осями отвори, контроль перпендикулярності осей отворів і площин, контроль перпендикулярності циліндричних поверхонь або циліндричної поверхні до торця і контроль співвісності циліндричних поверхонь.

Косинці з вильотом бувають різних розмірів і конструкцій: тип /- кутник з нерухомою лінійкою; тип //кутника має рухливу лінійку, тип ///призначений для контролю перпендикулярності осі отвору як у деталей, так і безпосередньо у кілець і втулок, розташованих на плиті.

Вимірювання відхилення від перпендикулярності осі до площини слід проводити в різних напрямках, якщо не вказано певний напрям. Контроль перпендикулярності торцевих поверхонь щодо базової осі в деталях обертання часто виробляють шляхом вимірювання торцевого биття.

Бічні поверхні плит шліфують при їх установці як правило, на великих досить жорстких косинцях. Для контролю перпендикулярності сторін застосовують пристосування, показане на рис. 58 а. На стійці штангенрейсмуса монтують дві рухливі рамки, в нижній рамці встановлюють наполегливу лінійку, а у верхній - індикатор. Контрольовану плиту встановлюють на ребро. Переміщенням приладу вздовж плити визначають перпендикулярність бічній поверхні до основи плити.

При контролі виробів з кутника на просвіт потрібно, щоб контакт був по можливості лінійним, в зв'язку з чим при контролі точних кутів, утворених площинами, застосовують лекальні косинці а при контролі кутів, утворених лініями або площиною і лінією, - слюсарні. Останні застосовують також при контролі перпендикулярності переміщень деталей машин і при роботах, що не потребують значної точності коли просвіт визначають за допомогою щупів.

Пристосування для контролю перпендикулярності контактної поверхні віл-іоводіого фланця до осі хвилеводу. Кут в площині між фланцями довгих волноводов зручно контролювати за схемою рис. 410. Для ато-го автоколіматори виставляються так, що б кут між їх осями дорівнював контрольованому кутку. Далі контроль не відрізняється від контролю перпендикулярності.

Контроль напрямку руху (помилка прямолінійності ходу) здебільшого зводиться до вимірювання паралельності. Індикатор контактує з базовою поверхнею рухається деталі або з відповідно допоміжним елементом, поверхня якого паралельна напрямку руху, як наприклад, при контролі перпендикулярності руху штовхача до поверхні столу в ексцентрикових пресі (фіг. Схема автоматичної під-наладки положення робочих органів верстата за рахунок створення спрямованого теплового поля. Керуючим пристроєм 9 можуть бути включені елементи нагріву верхньої стінки і одночасно охолодження нижньої або навпаки. Контроль перпендикулярності осі шпинделя 3 до площини столу 4 періодично здійснюється закріпленим на шпинделі датчиком 6 який подає сигнал, пропорційний величині відхилення від перпендикуляра.

. Деякі способи контролю перпендикулярності наведені в табл. 236. Визначення відхилень при контролі косинцями проводиться на просвіт, кінцевими мірами довжини або по вимірювальної голівці. Вимірювання відхилення від перпендикулярності осі до площини слід проводити в різних напрямках, якщо не вказано певний напрям. Контроль перпендикулярності торцевих поверхонь щодо базової осі в деталях обертання часто виробляють шляхом вимірювання торцевого биття.

Вплив цієї неточності на відстань між осями усувається тим, що планки /на оправках розташовуються під кутом 90 до лінії, по якій відбувається вимір. Внаслідок великої довжини цієї втулки зазор між нею і оправкой не робить істотного впливу на точність вимірювання. Інший індикатор служить для контролю перпендикулярності торця корпусу до осі отвору.

При остаточній вивірки встановлюють обладнання в проектне положення щодо осей фундаментів або будівельних конструкцій, переміщаючи його вантажопідйомними механізмами і перевіряючи його положення щодо раніше вивіреного суміжного обладнання. По висоті обладнання вивіряють щодо робочих реперів або раніше встановлених машин, з якими дане обладнання кинематически або технологічно пов'язано, вивіряючи потім по реперу. Вивірку обладнання виробляють оптико-геодезичним способом, а також спеціальними центрувальними і іншими пристроями, що забезпечують контроль перпендикулярності паралельності або співвісності.