А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контроль - готова продукція

Контроль готової продукції, здійснюваний контролерами - працівниками відділу технічного контролю, відрізняється від контролю, виконуваного будь-якими іншими відділами заводу, тим, що він є вирішальним: продукція, прийнята відділом технічного контролю, вважається придатної, що не прийнята - підлягає, в залежності від ступеня невідповідності технічним умовами, переробці або забракованих. Рішення відділу технічного контролю з питання про придатності або непридатності готової продукції є остаточними і скасовані бути не можуть.

Контроль готової продукції є кінцевим етапом в технічному контролі. Цим видом зайнято близько 25% працівників контрольної служби.

Контроль готової продукції виконується наступним чином: пробовідбірник ВТК відбирає пробу, записує в журнал основні дані і виписує паспорт на готову продукцію. Разом з пробою паспорт надходить в лабораторію ВТК, де проводиться аналіз. Оформлений документ направляється в цех і в відділ збуту. Тільки після цього продукція може бути відправлена на інше підприємство. Така технологія оформлення документації здійснюється на підприємствах, що випускають продукцію в масових кількостях.

Контроль готової продукції здійснює ОТК заводу.

Після контролю готової продукції - проведення всіх видів випробувань для даної марки стали (сплаву) - затверджується сертифікат відповідальним працівником відділу технічного контролю.

Група контролю готової продукції проводить відбір проб, перевіряє якість упаковки, маркування та умов зберігання продукції на складах підприємства до її відправки.

При контролі готової продукції необхідно однозначно визначити такі дані як обсяг вибірки, час випробувань і приймальне (або абсолютне) чис-сло, достатні для отримання інформації про надійність всієї партії. Сукупність цих даних складає план контролю, для формування якого користуються, як правило, спеціальними таблицями і графіками. При плануванні випробувань враховуються або тільки інтереси замовників, або інтереси постачальника і замовника. Планування по гарантованого рівня надійності (наприклад, за мінімальним значенням ймовірності безвідмовної роботи PZ) застосовується всередині промислових підприємств-постачальників для підтвердження виробничої надійності виробів вимогам замовника. У цьому випадку враховуються тільки інтереси замовника, якому гарантується з довірчою ймовірністю Р - р, що в прийнятій партії надійність виробів не гірше бракувального рівня.

При контролі готової продукції за кількісною ознакою у кожного перевіряється вироби визначаються один або кілька кількісних параметрів. Результат контролю залежить від статистичних характеристик розподілу цих параметрів.

Приймальний контроль - контроль готової продукції, за результатами якого приймається рішення щодо її придатності для постачання і використання.

Приймальний контроль - контроль готової продукції після завершення всіх технологічних операцій, за результатами якого приймається рішення про придатність продукції до поставки або використання.

Приймальним контролем називається контроль готової продукції, за результатами якого приймається рішення щодо її придатності для постачання і використання. В умовах масового виробництва приймальний контроль покладають на найбільш кваліфікованих контролерів ВТК, які перевіряють найбільш важливі параметри готової продукції і результати контролю заносять в паспорт кожного готового виробу.

Приймальний контроль - контроль готової продукції, здійснюваний органами приймання.

КОНТРОЛЬ приймальних - контроль готової продукції, здійснюваний органами приймання.

Все СОП для контролю готової продукції проходять метрологічну експертизу і затверджуються в ІСО ЦНІІчермета, після чого вони вносяться до галузевого реєстру стандартних зразків підприємств.

Структура ОТК.

Приймальний контроль - це контроль готової продукції, при якому приймається рішення про її придатності до поставки або використання. Приймального контролю піддаються вироби (вузли, блоки, апаратура), які переважно мають самостійне значення. Як правило, вони мають технічні умови, на відповідність яким ведеться приймання. Організація робіт з аналізу відмов і обробка отриманої інформації повинна проводитися в ОТК. структура ОТК (Рис. 516) і основні завдання є спільним як для промислових підприємств (заводів), так і для науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро.

Приймальний контроль - це контроль готової продукції, за результатами якого приймається рішення щодо її придатності для використання. Приймальний контроль попереджає поставку продукції належної якості споживачеві.

Цікаво застосування ізотопів для контролю готової продукції. Методи радіоактивних ізотопів починають застосовувати в промисловості. Вже створена і застосована на одному з сталепрокатних заводів система радіоактивної маркування сталевого прокату. Сталева стрічка в процесі виробництва піддається травленню, прокатці відпалу і різанні. Одночасно у виробництві знаходиться велика кількість марок сталей. Ні механічний, ні магнітний, ні електрохімічний методи таврування не дають такого маркування, яка б зберігалася при всіх видах обробки металів. Вийти зі скрути дозволяє система радіоактивної маркування, міцно зберігається при травленні прокатці відпалі. Для цього на поверхню сталевої стрічки наносять радіоактивні мітки, відповідні марці стали, і за цими мітками за допомогою радіоактивних індикаторів безпомилково визначають марку сталі.

У своїх зобов'язаннях вони гарантують бесповторний контроль готової продукції, раціональне використання робочого часу, підвищення продуктивності праці.

Запропонована мною загальна організаційна модель контролю готової продукції повинна бути розроблена відповідно до умов реалізації.

Обмір товщини зубів проводиться як при контролі готової продукції, так і в процесі виготовлення.

Приймально-здавальні випробуваний чч ПР мають на меті контроль готової продукції на відповідність її технічним умовам, за результатами якого приймається рішення щодо її придатності для постачання і (або) використання. Проводяться службою технічного контролю підприємства-виготовлювача. Випробуванням піддається кожен виготовлений ПР. Обсяг випробувань вказується в технічних умовах. Результати випробувань відображаються в супровідній документації на IIP у вигляді позначки про приймання ПР. Фактичні результати випробувань наводяться при необхідності наприклад на вимогу споживача.

На етапі пред'явлення продукції представник Госпріємки здійснює контроль готової продукції, що пройшла повний технологічний цикл виробництва і прийнятої ВТК або за дорученням ВТК виконавцем з особистим клеймом, і призначеної до відвантаження споживачеві.

У багатьох практичних додатках (наприклад, при контролі готової продукції) контрольовані величини і області їх нормальних значень задаються заздалегідь відповідно до технічних або технологічних вимог, що пред'являються до об'єкту контролю. Тоді природно, набір величин, що підлягають контролю, зумовлений.

При виготовленні зварних судин і апаратів проводиться контроль поопераційний і контроль готової продукції. ВІК є прикладом контролю всього процесу виготовлення. Відповідно до вимог ОСТ 26 - 291 - 94 обов'язковому візуальному контролю і виміру підлягають всі зварні шви в доступних місцях з двох сторін на всій довжині шва.

В транспортний канал управління (допоміжний) входять: датчик контролю готової продукції Д, виконавчий пристрій Ут, цифрова обчислювальна машина ЦВМ і стрічковий транспортер. В технологічний канал управління (основний) входять: датчики ДГ - Дп-1 пристрою управління Ух - Vm-i.

Магнітну порошкову дефектоскопію зазвичай розглядають як метод виявлення дефектів при контролі готової продукції. Тим часом цей метод успішно можна використовувати і при профілактичному контролі для виявлення втомних тріщин в деталях машин без їх розбирання.

Особливості управління якістю fyt в 50 - 60 - ті роки. Однак японської промисловості було потрібно близько 30 років, щоб повністю виключити контроль готової продукції: лише в кінці80 - х років був замінений суцільним міським управлінням виробничими процесами.

Багато з прийомів аналізу при контролі напівфабрикатів у виробництві каталізаторів однотипні з описаними вже методами контролю готової продукції. Розглянемо найбільш типові методи і прийоми хімічного контролю, що застосовуються тільки для внутрішнього контролю виробництва.

Залежно від місця ККП в процесі її виготовлення розрізняють вхідний контроль, операційний контроль, контроль готової продукції, іноді іменований фінішним. Вхідний контроль не є обов'язковим, але в ряді випадків він необхідний; використовується перед запуском продукції у виробництво.

Ідея і система статистичного контролю якості виробництва кардинально відрізняються від Описаних вище завдань і системи організації контролю готової продукції. Якщо звичайна система технологічного контролю фіксує наявність і відсутність шлюбу і виробляє приймання готових виробів, то статистичний контроль передбачає безперервне пооперационное спостереження за ходом виробництва і запобігання виникненню шлюбу.

Скорочення і усереднення обдцей представницької проби сорбенту за допомогою універсального механічного дільника є обов'язковою операцією при контролі готової продукції та перед проведенням будь-яких хімічних аналізів, фізико-механічних та динамічних випробувань сорбентів.

Помилка автоматичних вимірювань має місце як в разі обробки деталі за результатами вимірювань, так і в разі контролю готової продукції.

Висока якість продукції, як показує досвід, забезпечується головним чином шляхом налагодження бездефектного виробництва, а не контролю вже готової продукції. Передбачається, що всі можливі дефекти усуваються на проміжних стадіях виготовлення продукту, а не в готовому виробі.

Мережевий графік виконання робіт. На рис. 319 зображений мережевий графік складання, що включає всього лише 11 подій і20 робіт в рамках вирішення завдань контролю готової продукції.

Якщо продукція власного виробництва виявляється в поганому стані вона повинна бути приведена в порядок і знову представлена на перевірку на контроль готової продукції.

На перший погляд може здатися, що проблема ризиків постачальника в замовника (пов'язана з вибірковим методом) при 100% - ном контролі готової продукції відсутній.

Застосування цих значень дає можливість отримати шорсткість поверхні деталі повністю відповідної шорсткості поверхні зразків порівняння, що дозволяє ефективно використовувати їх при контролі готової продукції.

Поряд з хімічними методами аналізу в посібнику наведено також приклади фізико-хімічних випробувань (Фотоколориметричні хроматографіче-ських і полярографічних), роль яких в контролі готової продукції безперервно зростає.

Зварений ротор турбокомпресора з приварними лопатками і полуваламі. Зварні вузли турбін відносять до відповідальних конструкцій, вони вимагають контролю якості на всіх стадіях їх виготовлення, включаючи операції контролю матеріалів, якості підготовки та складання деталей, контроль вироби в процесі зварювання і контроль готової продукції. Для визначення рівня вимог по контролю зварних вузлів турбін можна використовувати норми, встановлені Правилами котлонагляду для елементів котельного обладнання (див. Гл. Книга висвітлює методи роботи і організацію основних підрозділів відділу технічного контролю на машинобудівних заводах, порядок здійснення контролю якості продукції, починаючи з контролю якості що надходить на заводи сировини і проміжного контролю деталей в процесі виробництва, закінчуючи контролем готової продукції.

на кожній автоматичній лінії здійснюються такі операції: токарна обробка заготовок кілець, таврування, термічна обробка, шліфувальні операції, доведення поверхонь кочення колін, контроль деталей, добірка комплектів дета чий для збірки, збірка підшипників, контроль готової продукції, її антикорозійна обробка та упаковка.

Успіхи, досягнуті в результаті впровадження систем управління якістю на основі стандартів ISO серії 9000 (в тому числі і в частині регулювання екологічних властивостей продукції ), засновані на розумінні того факту, що якість не може бути гарантоване тільки шляхом контролю готової продукції, а має формуватися, починаючи з перших етапів її створення.

Виробництво піротехнічних засобів являє собою складний процес, який можна розділити на наступні фази: 1) підготовку компонентів для піротехнічних складів; 2) приготування складів; 3) пресування складів; 4) підготовку оболонок для об'єктів і допоміжні операції; 5) спорядження об'єктів; 6) контроль готової продукції.

Технологічний процес виготовлення статора включає наступні операції[172, 176]: Підготовка сирої гумової суміші і перевірка її фізико-хімічних ствойств; контроль параметрів остова; електрохімічне знежирення остова; дробеструйная обробка внутрішньої поверхні остова; нанесення клею на внутрішню поверхню остова; сушка клейової плівки і прогрів остова; збірка прес-форми; заливка гумової суміші в прес-форму; вулканізація1 статора; охолодження прес-форми; розбирання прес-форми; вилежки статора; контроль параметрів статора; нарізка різьби; фосфатірова-ня різьбових поверхонь; контроль готової продукції; зберігання статора.

У тих випадках, коли контроль вихідних матеріалів ведеться цеховими лабораторіями, необхідно встановити точні форми взаємовідносин останніх з ВТК, з тим, щоб проконтролювати лабораторією сировину отримувало належний дозвіл ОТК на пуск в виробництві. Контроль готової продукції слід зосередити в центральній лабораторії. І центральна лабораторія і окремі цехові лабораторії повинні будувати контрольну роботу за виробничим принципом.

Подібний розрахунок гарантує, що вихідні параметри всіх випущених схем будуть лежати в заданих межах. Отже, контроль готової продукції повинен полягати тільки у виявленні можливих помилок монтажу.

КОНТРОЛЬ приймальних - контроль готової продукції, при якому приймається рішення про її придатності до поставки або використання.