А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контроль - вхідна інформація

Контроль вхідної інформації залежить від її виду. Інформація масиву 0303451 як невеликого (12 записів) контролюється візуально і логічно.

Система контролю вхідної інформації служить для виявлення помилок перфорації, підготовки і заповнення вхідних документів.

Розглянемо спосіб підготовки і контролю вхідної інформації із застосуванням бухгалтерських або фактурних машин, агрегатів-тірован з стрічковими перфораторами. 
У блоках контролю передбачені наступні види контролю вхідної інформації: контроль за сумою реквізитів в рядку; контроль за підсумковим рядком; контроль на діапазон зміни реквізиту; контроль реквізиту по заданому модулю; контроль ієрархії реквізитів в рядку; контроль порядку проходження рядків у вхідному файлі; контроль на кількість вхождзній рядків; контроль реквізиту на відповідність одному з значень заданої таблиці.

Кожен з цих укрупнених елементів містить модулі: введення і контролю вхідної інформації; організацій обчислювальних процедур; управління базами даних і їх оновлення.

Система програмно реалізована у вигляді чотирьох типів модулів: модулів контролю вхідної інформації; модулів, що реалізують змістовну частину алгоритмів; модулів підготовки і друку підсумкових документів: модулів доступу до ІФ. Це дозволяє легко модифікувати всю систему, нарощувати її обсяг і вносити виправлення в разі помилок. При загальному обсязі програм 300 кб оверлейная структура дає можливість експлуатувати систему в оперативній пам'яті. Для роботи системи необхідно використовувати ємність оперативної пам'яті ЕОМ не більше 170 кб.

Процедурний контроль, як зазначалося вище, доцільно розглядати в трьох аспектах: контроль вхідної інформації, контроль в процесі обробки і контроль вихідний інформації.

Цикл розрахунку плану одного підприємства складається з трьох основних етапів: введення і контроль вхідної інформації, власне розрахунок оптимального плану і його техніко-економічних показників і друк результатів розрахунку.

Автоматизована обробка геофізичних матеріалів складається з наступних процедур: а) домашинного обробка і контроль вхідної інформації; б) введення даних в ЕОМ на зовнішній накопичувач, контроль даних, що вводяться; в) обробка даних на ЕОМ до стадії звітних документів і накопичення у зовнішній пам'яті ЕОМ; г) видача результатів у вигляді таблиць, графіків і карт.

На першому етапі впровадження системи центральний процесор, крім обробки інформації, виконує і функції введення і контролю вхідної інформації, яка доставляється з установ Держбанку транспортними засобами на проміжному носієві - 45-колонних перфокартах. В даному випадку надійшли від клієнтури документи до установ Держбанку після відповідної обробки відповідальними виконавцями збираються і формуються в пачки по видам документів.

Блок-схема технологічного процесу підготовки даних на ЕОМ. Крім того, значно знижуються експлуатаційні витрати (вартість перфокарт значно вище перфострічок), а також витрати машинного часу на введення та контроль вхідної інформації.

Таким чином, на екран дисплея викликаються послідовно всі елементи схеми, включаючи роз'єми. Контроль вхідної інформації здійснюється послідовно на кожній кроці кодування.

У більшості випадків помилки в інформації замовників є наслідком недбалості незнання інструкцій і вимог ВЦ, а також результатом недостатньої вимогливості працівників центрів. Це посилюється тим, що в деяких ВЦ контроль вхідної інформації не поставлений належним чином, в результаті велика частина помилок, не виявлених при прийомі вхідних документів, проходить на наступні етапи обробки інформації. Разом з тим відповідальність за обробку прийнятої інформації несуть ВЦ, так як вони зобов'язані виявити помилки на опера1 ції контролю при її прийомі.

По-третє, необхідно вдосконалення комплексу засобів для виконання операцій введення-виведення, які є найбільш цікавими. ЕОМ, від рутинних операцій при введенні і контролі вхідної інформації шляхом виконання цих операцій автоматично, системою введення-виведення.

Періодичність рішення і обмеження по термінах видачі вихідної інформації залежить від розв'язуваної задачі. Так, завдання збору та накопичення інформації про відхилення рівня запасів матеріалів і комплектуючих виробів від встановленого нормативу в бік утворення наднормативних і невикористовуваних запасів вирішується щомісяця за станом на перше число. Контроль вхідної інформації і передача її в обробку повинні здійснюватися протягом 2 днів з моменту її надходження. Збір і накопичення інформації про виникає дефіцит запасів виробляються в реальному масштабі часу в міру виникнення дефіциту з одночасною обробкою заявленого дефіциту на предмет його закриття за рахунок виявлених до цього моменту оперативних резервів. Завдання підтримки інформації в базах даних в актуальному стані що полягає в своєчасному коректуванню інформації про стан об'єкта управління, повинна вирішуватися в реальному масштабі часу.

Принцип цілісності даних відображає вимогу адекватності збереженої в БД інформації стану предметної області: у будь-який момент часу дані повинні в точності відповідати властивостям і характеристикам об'єктів. Порушення цілісності виникає внаслідок спотворення або навіть руйнування (стирання) всіх або частини даних, а також як результат записи в базу даних невірної інформації. Підтримка цілісності досягається контролем вхідної інформації, періодичної перевіркою збережених в БД даних, застосуванням спеціальної системи відновлення даних, а також рядом інших заходів.

У завдання на програмування може бути включений розділ, що відображає інформацію щодо внесення змін і доповнень до вхідної, проміжну і нормативно-довідкову інформацію, збережену в ЕОМ. Він містить зразки форм документів для внесення змін, якщо для цього не використовується відповідний вхідний документ. Крім того, наводяться пояснення щодо заповнення форми, вимоги п рекомендації для контролю вхідної інформації, очікувана періодичність внесення змін і алгоритм внесення кожної зміни.

Перший етап машинного контролю найбільш трудомісткий і нерозривно пов'язаний з документальним оформленням. Він реєструє первинну інформацію і зазвичай реалізується разом з контролем перенесення даних на етапі їх введення в ЕОМ. Помилки, виявлені при обробці первинного документа, проходять по всьому процесу обробки і спотворюють вихідну інформацію. Отже, основна увага повинна бути приділена забезпеченню достовірності даних, що містяться в первинних документах, їх переносу на машинний носій і введення в базу даних. Оскільки витрати по збору та реєстрації первинних даних в даний час досягають 75 - 80% всіх витрат по обробці інформації, контроль вхідної інформації є найбільш трудомістким і його методи вимагають подальшого вдосконалення.

Висока вірогідність результатів обробки інформації забезпечується вузлом контролю. БАЛ оснащений схемами 6 (див. Рис. 36) контролю вхідних даних, схемою 4 поразрядного порівняння результатів і схемами 5 формування і корекції контрольних розрядів результату. Перетворення інформації контролюється шляхом дублювання апарату перетворення і подальшого порівняння результатів. Основний і контрольний суматори (СМ і КСМ) включені паралельно і працюють одночасно. При розбіжності значень хоча б в одному розряді результатів сумматоров виробляється сигнал помилки (ЗОШ АЛУ, див. Табл. 35) від тетрадной групи, до якої належить цей розряд. Це дозволяє крім перевірки справності самих мікросхем К155ІПЗ контролювати також і роботу схем формування переносів і тракти їх з'єднання з сумматором. Достовірність надходить на обробку інформації забезпечується вхідними схемами потіти-радная контролю. Сигнали помилок виробляються для кожної окремої тетради по кожному з входів А і В. Наявність зошитового контролю вхідної інформації і результату обробки дозволило підвищити ступінь локалізації місця несправності оскільки прив'язаний до конкретної тетраде сигнал помилки значно звужує область пошуку.