А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контейнеризація - перевезення

Контейнеризація перевезень дозволяє збільшити завантаження автомашин і одночасно захистити деталі від деформації.

Контейнеризація перевезень викликана прагненням скоротити до можливого мінімуму найбільш трудомісткі операції - операції перевантаження.

Контейнеризація перевезень дозволяє збільшити завантаження автомашин і одночасно захистити деталі повітроводів від деформації.

Контейнеризація перевезень вантажів є одним з напрямків технічного прогресу на транспорті. На сучасному етапі здійснюється комплексний підхід до створення матеріально-технічної бази для контейнерних і пакетних перевезень вантажів, вдосконалення планування та організації управління цими перевезеннями в масштабі всього народного господарства. Таким чином створюється контейнерна транспортна система (КТС) країни.

В ході контейнеризації перевезень відбувається концентрація агентського обслуговування контейнерів, незалежно від майнової приналежності контейнерного парку, тобто перевізникам або експедиторам.

Поряд з контейнеризацией перевезень повинно набути широкого поширення пакетування дрібноштучних вантажів, що дозволяє механізувати погру-зочно-розвантажувальні і складські роботи на всіх етапах доставки вантажу. Пакетні перевезення повинні бути, як правило, наскрізними; пакети слід формувати на підприємствах-виробниках автоматично за допомогою пакетоформувальних установрк. Для пакетування вантажів застосовуються різні інвентарні пристосування (стропи, касети), а для тарно-штучних вантажів - піддони.

Через відсутність належної координації робіт контейнеризації перевезень рідких вантажів в галузях промисловості підприємства створюють і впроваджують власні конструкції контейнерів-цистерн. Таке ж розмаїття має місце в конструкціях контейнерів-цистерн для перевезення вантажів нафтохімічної промисловості.

упорядкування документообігу сприяють розвиток і розширення контейнеризації перевезень, застосування новітніх видів мірної тари, упаковки, а також використання спеціальних приладів і сучасної ваговій апаратури для вимірювання, підрахунку і визначення якості матеріалів.

Транспортне рефрижераторне судно типу Арагві. Прискорення доставки і краще збереження якості швидкопсувних продуктів досягається шляхом контейнеризації перевезень. Для перевезення рефрижераторних контейнерів застосовують судна-контейнеровози з потужними холодильними установками.

У 60 - 70 рр в транспортній економічній науці висловлювалися погляди, що контейнеризація перевезень і розвиток технології перевезень вантажів в змішаному сполученні створюють передумови для виключення експедитора з логістичного ланцюга доставки товару від виробника до споживача, тобто до обмеження учасників організаторів руху товарів вантажовідправниками, вантажоодержувачами, перевізниками і їх транспортними агентами.
  Пристрій гндрошарніра. Одним із заходів, що істотно підвищують безпеку праці в транспортних процесах, є контейнеризація перевезень вантажів.

Для підвищення ефективності роботи залізничного транспорту підприємств приймаються також заходи з реконструкції та технічного вдосконалення засобів навантаження-вивантаження на базі пакетизації вантажів і контейнеризації перевезень, комплексної механізації вантажно-рзагрузочних робіт. На місцях найбільш масової переробки сипучих і інших вантажів створюються автоматизовані вантажно-розвантажувальні комплекси. Наприклад, у чорній металургії при вивантаженні руди і рудного концентрату, кбкса і іншого металургійної сировини застосовуються вагоноопрокидивателі в комплексі з пристроями для зважування вагонів, їх розчеплення, сортування і очищення від залишків вантажу. Такі пристрої мають високу продуктивність, забезпечують мінімальні простої рухомого складу, низьку собівартість перевезень і переробки вантажів.

Друге перероблене видання доповнене необхідними матеріалами з проектування транспорту в промислових районах і вузлах, техніко-економічного обгрунтування вибору виду транспорту та вказівками з контейнеризації перевезень і складського господарства.

Основні напрямки наукової організації вироб-ництва і управління: вдосконалення управління на основі впровадження автоматизації, мережевих графіків і диспетчеризації із застосуванням сучасних технічних засобів зв'язку та обчислювальної техніки; підвищення якості розробки проектних документів по організації (ППР) і технології виробництва робіт (техно-логічні карти); інженерно-технічна підготовка виробництва електромонтажних робіт на об'єктах; вдосконалення організації матеріально-технічного забезпечення монтажних ділянок конструкціями, виробами і матеріалами; комплектація, пакетування і контейнеризація перевезень і забезпечення монтажних об'єктів обладнанням і матеріалами за добовими графіками; підвищення технічного і організаційного рівня електромонтажного виробництва, забезпечення монтажних робіт машинами, механізмами, інструментом, обладнанням, підвищення ступеня сборности, монтажної готовності і поліпшення якості комплектних пристроїв, монтажних вузлів і блоків.

Основні напрямки наукової організації виробництва і управління: вдосконалення управління на основі впровадження мережевих графіків і диспетчеризації із застосуванням сучасних технічних засобів зв'язку та обчислювальної техніки; підвищення якості розробки проектних документів (ППР, технологічних карт); повне і своєчасне забезпечення монтажних організацій цими документами; своєчасна, ретельна інженерно-технічна підготовка виробництва електромонтажних робіт на об'єктах; вдосконалення організації матеріально-технічного забезпечення монтажних ділянок конструкціями, виробами і матеріалами; комплектація, пакетування і контейнеризація перевезень і забезпечення монтажних об'єктів обладнанням і матеріалами за добовими графіками; підвищення технічного і організаційного рівня електромонтажного виробництва, забезпечення монтажних робіт машинами, механізмами, інструментом, обладнанням, підвищення ступеня сбррності готовності і поліпшення якості комплектних пристроїв, монтажних вузлів і блоків.

Основні напрямки наукової організації вироб ництва і управління: вдосконалення управління на основі впровадження автоматизації, мережевих графіків і диспетчеризації із застосуванням сучасних технічно ких засобів зв'язку та обчислювальної техніки; підвищення якості розробки проектних документів по органи зації (ППР) і технології виробництва робіт (технологічні карти); інженерно-технічна підготовка виробництва електромонтажних робіт на об'єктах; вдосконалення організації матеріально-технічного забезпечення монтажних ділянок конструкціями, виробами і матеріалами; комплектація, пакетування і контейнеризація перевезень і забезпечення монтажних об'єктів обладнанням і матеріалами за добовими графіками; підвищення технічного і організаційного рівня електромонтажного виробництва, забезпечення монтажних робіт машинами, механізмами, інструментом, обладнанням, підвищення ступеня сборности, монтажної готовності і поліпшення якості комплектних пристроїв, монтажних вузлів і блоків.

Особливо дорого обходиться перевезення таких вантажів в райони Крайньої Півночі і Далекого Сходу. Щоб зберегти продукцію при численних перевалках, необхідна тара підвищеної міцності. Повернення ж її економічно недоцільний через високу вартість транспортування. Крім того, застосування дрібної тари гальмує комплексне впровадження механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій. Вирішити проблему багато в чому дозволяє контейнеризація перевезень нафтопродуктів.