А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контакт - зворотний струм

Контакти реле зворотного струму замикаються при напрузі122 - 13 2 ст, а розмикаються при силі зворотного струму 0 5 - б а. Напруга включення реле залежить від регулювання реле і завжди не менше ніж на 0 5 в нижче напругу, яка підтримується регулятором напруги.

Контакти реле зворотного струму замикаються при напрузі122 - 13 2 ст, а розмикаються при силі зворотного струму 0 5 - 6 а. Напруга включення реле залежить від регулювання реле і завжди не менше ніж на 0 5 в нижче напругу, яка підтримується регулятором напруги.

Контакти реле зворотного струму розмикаються при зниженні напруги генератора.

Коли розмикаються контакти реле зворотного струму.

Електрична схема для перевірки регулятора напруги і обмежувача струму. | Електрична схема для перевірки напруги включення контакту реле зворотного струму. | Електрична схема для перевірки сили струму відключення реле зворотного струму. напруга включення контактів реле зворотного струму перевіряють і регулюють за схемою, наведеною на рис. 47 в такій последопа-тельнрсті. Варіатором стенду плавно збільшують частоту обертання якоря генератора до моменту включення реле.

Зазор між контактами реле зворотного струму в розімкнутому стані повинен бути в межах 025 мм. Розбіжність осей верхнього і нижнього контактів допускається не більше 025 мм. Повітряний зазор між якорем і сердечником при розімкнутих контактах повинен бути 1 4 - 1 5 мм.

При працюючому двигуні контакти реле зворотного струму розімкнуті стрілка амперметра нерухомо стоїть на нулі. З підвищенням частоти обертання колінчастого вала двигуна в хвилину напруга добре працює генератора підвищується. Як тільки воно стане більше напруги акумуляторної батареї, контакти реле зворотного струму повинні замкнутися.

При цьому замикаються контакти реле зворотного струму, і струм від позитивної щітки генератора буде проходити не тільки в обмотку збудження, а й до всіх включеним споживачам, в тому числі і на заряд акумуляторної батареї.

Зазор Б між контактами реле зворотного струму потрібно перевірити плоским щупом.

При малому числі оборотів якоря контакти реле зворотного струму розімкнуті а контакти регуляторів замкнуті.

З метою підвищення надійності роботи контактів реле зворотного струму встановлюють не одну пару контактів, а дві і навіть чотири пари.

Основні дані по регулюванню приладів реле-регулятора. Для перевірки величини зворотного струму розмикання контактів реле зворотного струму провід акумуляторної батареї від'єднують від клеми Б реле-регулятора і з'єднують його з клемою /вольтамперметри і клему //вольтамперметри з'єднують з клемою Б реле-регулятора (рис. 171); потім включають реостат навантаження.

При нормальному напрузі і силі віддається струму генератора контакти реле зворотного струму РОТ, регулятора напруги РН і обмежувача струму ВІД замкнуті. струм до споживачам протікає по наступній ланцюзі: плюсова щітка генератора - маса - батарея і споживачі - клема Б реле-регулятора - ярмо - зімкнуті контакти і товста обмотка реле зворотного струму РОТ - клема - обмотка обмежувача струму ВІД - клема реле-регулятора - провід - клеммма Я генератора - мінусова щітка.

На автомобілях ГАЗ-53 ГАЗ-66 і ЗІЛ-130 паралельно контактам реле зворотного струму замість амперметра включається контрольна лампочка. Вона поміщається під червоним склом на щитку приладів і загоряється тоді коли при включеному запалюванні генератор не працює і акумуляторна батарея розряджається.

Установка на автомобіль перемагніченного генератора може привести до спікання контактів реле зворотного струму і до виходу з ладу реле-регулятора.

При перевірці24-вольтів реле-регуляторів напруга генератора і напруга включення контактів реле зворотного струму відповідно збільшуються в два рази для кожного кліматичного району і пори року.

Схема перевірки реле зворотного струму а й обмежувача струму і регулятора напруги б, що працює з генератором постійного струму. Двигун повинен працювати з такою частотою обертання колінчастого вала, щоб контакти реле зворотного струму були постійно замкнуті. Реостат, включений в ланцюг, потрібен для створення струму навантаження силою 10 А.

Слід застерегти від застосування неправильного способу намагнічування генератора за допомогою замикання рукою контактів реле зворотного струму. При цьому може статися пошкодження контактів проходить через них великим струмом короткого замикання акумуляторної батареї на обмотку якоря генератора. Взагалі замикати рукою контакти реле зворотного струму не слід ні за яких обставин.

Плавним збільшенням частоти обертання колінчастого вала двигуна доводять напругу до моменту замикання контактів реле зворотного струму, що викликає різке відхилення вліво стрілки вольтметра. Регулювання проводиться шляхом зменшення натягу пружини якірця, якщо замикання контактів відбувається при підвищеній напрузі і навпаки. Напруга включення реле зворотного струму повинне бути нижче регульованого напруги на величину не менше 0 5 В при номінальній напрузі12 В і на 1 В при напрузі24 В. Після регулювання необхідно перевірити регульовані параметри при закритій кришці (в робочому положенні) реле-регулятора.

При зменшенні напруги генератора нижче напруги батареї внаслідок зниження числа обертів якоря, контакти реле зворотного струму РОТ під дією зворотного струму, що протікає по товстої обмотці від батареї, розмикаються, і генератор з ланцюга споживачів вимикається.

Схема включення реле-регулятора РР105 для перевірки. Поступово підвищують число оборотів колінчастого вала двигуна і визначають величину напруги, при якому включаються контакти реле зворотного струму, потім знижують число оборотів колінчастого валу і відзначають величину зворотного струму, при якому контакти розмикаються.

При підвищенні числа обертів якоря, коли напруга досягає 12 5 - 13 5 ст, контакти реле зворотного струму замкнуться, і акумуляторна батарея включиться на зарядку.

Перевірка реле-регулятора полягає у визначенні напругу, яка підтримується регулятором (табл. 3.2), напруги включення контактів реле зворотного струму і сили струму їх розмикання, а також сили струму, ограничиваемого обмежувачем струму. Для нормальної роботи генератора і реле-регулятора важливе значення має стан електропроводки між генератором, реле-регулятором і аккуммуляторной батареєю, а також надійність їх з'єднання з масою. Падіння напруги між корпусом генератора і клемою маса реле-регулятора не повинно перевищувати 004 В. Тому, перш ніж перевіряти і регулювати реле-регулятор, необхідно ретельно перевірити стан зазначеної електропроводки і правильність схеми з'єднання проводів.

Схема включення прилади - оптимального знижує рів при перевірці реле зворотного термін служби акумуляторів. Перевірка роботи реле-регулятора полягає у визначенні величини регульованого напруги, підтримуваного регулятором, величини напруги включення контактів реле зворотного струму і сили струму їх розмикання, а також величини ограничиваемого струму. Регулювання реле-регулятора впливає на термін служби акумуляторної батареї.

Головний ланцюг: плюс генератора - затиск Я - послідовна обмотка ПО регулятора напруги - послідовна обмотка, корпус і контакти реле зворотного струму - затиск Б - плюс батареї - мінус батареї - затиск М - маса - мінус генератора.

Перевірка реле-регулятора полягає у визначенні величини напруги, підтримуваного регулятором напруги (див. Табл. 3), величини напруги включення контактів реле зворотного струму і сили струму їх розмикання, а також сили струму, ограничиваемого обмежувачем струму.

Так як в табл. 8 наводяться дані для 12-вольтор їх реле-регуляторів, то для 24-вольтів реле-регуляторів напруга генератора і напруга включення контактів реле зворотного струму відповідно збільшуються в 2 рази для кожного кліматичного району і пори року.

Схема двополюсного автомата серії А2000 з відключає розчепити-лем і реле зворотного струму. | Схема двополюсного автомата типу А2050М. Зміна напряму струму в головній ланцюга призводить до зміни напрямку струму тільки в послідовній котушці; магнітні потоки котушок складаються, завдяки чому відбуваються замикання контактів реле зворотного струму РОТ, включення котушки відключає расцепителя і відключення автомата.

У меншій мірі впливає на вибір напруги потужність генерато ора, але і тут небажано допускати ток вище 60 - 80 а, так як при більшому струмі виконання контактів реле зворотного струму, а також колектора і щіток викликає труднощі.

Потужність генератора впливає а вибір його напруги в значно меншому ступені (табл. 18), але струм понад 60 - 80 а небажаний, так як при великому струмі виготовлення контактів реле зворотного струму, а також колектора і щіток ускладнюється.

Число оборотів якоря генератора, при якому відбувається його включення в ланцюг (здійснюване за допомогою реле зворотного струму), не повинно відповідати числу обертів вала двигуна холостого ходу, так як це викликало б швидкий знос контактів реле зворотного струму.

При збільшенні зазору між якорем і сердечником і при великій пружності пружини якірця підвищується величина струму, яку обмежує обмежувачем, а тому при великому навантаженні генератора відбувається перегрів обмотки якоря, обмотки обмежувача струму, послідовної обмотки реле зворотного струму, швидше окислюється і зношується колектор генератора і сильніше нагріваються контакти реле зворотного струму, що може викликати їх зварювання.

Несправності реле-регулятора можуть бути різні. При обгоранні контактів реле зворотного струму генератор не включається в мережа.

Я реле-регулятора - маса напруга має дорівнювати нулю. Наявність напруги вказує на те, що контакти реле зворотного струму не розмикаються.

Схема включення генератора для перевірки його роботи в режимі електродвигуна. | Схема включення генератора для перевірки його роботи в генераторному режимі. Дуже важливо при підключенні не переплутати дроти, так як при недотриманні полярності відбудеться перемагнічіва-ня генератора. Установка на автомобіль перемагніченного генератора може привести до спікання контактів реле зворотного струму і до виходу з ладу реле-регулятора.

Опір на ділянці плюс генератора - плюс батареї в системах з генератором змінного струму не повинно перевищувати 005 Ома. У системах з генератором постійного струму зарядний струм додатково проходить через контакти реле зворотного струму, послідовні обмотки реле зворотного струму і обмежувача струму і контактні приєднання до висновків реле-регулятора. У зв'язку з цим можна допустити трохи більше значення опору між висновком Я генератора і висновком батареї, а саме 007 Ома. Опір між корпусом генератора і висновком - батареї не повинно перевищувати 004 Ома.

При проходженні струму від акумуляторної батареї в напрямку, протилежному току генератора, сердечник розмагнічується і розмикає контакти реле зворотного струму. Генератор відключається від ланцюга.

Контрольна лампа (з червоним світлофільтром) зарядки акумуляторної батареї замінює амперметр, застосовуваний у ряду інших автомобілів. Сила світла лампи 1 се, горить вона при включеному запалюванні до тих пір, поки не включаться контакти реле зворотного струму. Включення контактів реле зворотного тека відповідає моменту початку зарядки акумуляторної батареї від генератора. Контрольна лампа тиску в системі змащення двигуна застосовується тільки на автомобілі ГАЗ-53А, так як на автомобілі ЗІЛ-130 встановлений електротеплової імпульсний покажчик тиску масла.

Для обмеження зростання опору кола основної обмотки при підвищенні її температури, а отже, і впливу температури на момент замикання контактів реле зворотного струму частина витків цієї обмотки виконана з константановой дроту, яка по. Але так як більша частина основної обмотки виконана з міді то зі збільшенням температури обмотки опір її буде все-таки зростати і контакти будуть замикатися при трохи більшій напрузі генератора.

Принципова схема прямого реверсування постійного струму в ваннах, які споживають струм силою до 200 Л, автоматом АРТ-200. При відсутності струму в якорі тягового електромагніту ТЕ постійно діюча пружина притискає контактні пластини П до розшарованим контактам при прямому протіканні струму. При замиканні контактів реле /С посилає струм в обмотку електромагніта, якір ТЕ втягується, долаючи зусилля пружини, і контактні пластини Я притискаються до контактів зворотного струму.

Після цього включають навантажувальний реостат, пускають двигун і збільшують число оборотів колінчастого вала до відповідного початку повної віддачі генератора, встановлюють навантаження, рівну половині номінальної величини струму (див. Табл. 20) навантаження. Переводять роботу двигуна на холостий хід (малі обороти), а потім плавно збільшують швидкість обертання колінчастого вала і спостерігають за показаннями вольтметра; при цьому напруга генератора спочатку буде плавно підвищуватися, а в момент замикання контактів реле зворотного струму стрілка вольтметра різко відхилиться вліво.

При перевірці напруги включення реле зворотного струму обороти генератора повинні плавно підвищуватися до моменту включення реле. Напруга вимірюється між клемою Я і М реле-регулятора. Напруга включення контактів реле зворотного струму має бути 12 2 - 13 2 ст. При перевірці сили зворотного потоку швидкість обертання якоря генератора повинна плавно підвищуватися до моменту розмикання контактів.

Слід застерегти від застосування неправильного способу намагнічування генератора за допомогою замикання рукою контактів реле зворотного струму. При цьому може статися пошкодження контактів проходить через них великим струмом короткого замикання акумуляторної батареї на обмотку якоря генератора. Взагалі замикати рукою контакти реле зворотного струму не слід ні за яких обставин.

У цьому випадку порушується електричний ланцюг між генератором і паралельної обмоткою реле зворотного струму, між генератором і основний обмоткою регулятора напруги. При роботі генератора контакти реле зворотного струму будуть весь час залишатися в розімкнутому стані а контакти регулятора напруги в замкнутому стані Отже, напруга генератора не регулюватиметься, а тому в ланцюзі обмотки збудження струм досягає великої величини і при тривалій роботі станеться перегрів обмотки збудження генератора , а в РР-20 РР-24 і РР-12А-вирівнюючого опору і обмотки обмежувача струму.

При працюючому двигуні контакти реле зворотного струму розімкнуті стрілка амперметра нерухомо стоїть на нулі. З підвищенням частоти обертання колінчастого вала двигуна в хвилину напруга добре працює генератора підвищується. Як тільки воно стане більше напруги акумуляторної батареї, контакти реле зворотного струму повинні замкнутися.

Зазори потрібно вимірювати щупами. При вимірюванні цього зазору контакти регулятора напруги і обмежувача струму повинні бути замкнуті а контакти реле зворотного струму - розімкнуті.

Контактні пластини П з'єднані гнучким проводом з клемами В. При опущеному якорі тягового електромагніту ТЕ постійно діюча пружина забезпечує притиснення контактних пластин Я до контактів, пропускає струм в прямому напрямі. При замиканні контактів в обмотку електромагніту надсилається струм, якір ТЕ втягується і контактні пластини П притискаються до контактів зворотного струму ванни.

Зазори, утворені якорем і сердечником реле-регулятора РР-20 перевіряють щупом. Регулювання тих же зазорів в реле зворотного струму виробляють Подг. В неробочому стані контакти реле зворотного струму розімкнуті між ними повинен бути зазор, який регулюють підгином стійки нижніх контактів.