А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конструкція - електрофільтр

Конструкції електрофільтрів вельми різноманітні. У представленому на рис. 3.5 пластинчастому електрофільтрі між паралельними поверхнями осади-них електродів 5 підвішені коронирующим електроди 4 виконані з дроту. Зверху коронирующим електроди підвішені до рами.

Конструкцію електрофільтру вибирають також на підставі експлуатаційного досвіду; вона повинна забезпечувати максимальну ступінь уловлювання пилу з газового потоку і надійність в роботі.

Мокрий трубчастий електрофільтр ШМК. Конструкцію електрофільтру вибирають також за даними експлуатаційного досвіду; вона повинна забезпечувати необхідний ступінь уловлювання пилу з газового потоку і надійність в роботі.

Горизонтальний пластинчастий електрофільтр для гарячого газу. Число конструкцій електрофільтрів різних типів велике. Нижче ми розглянемо лише деякі типові вітчизняні конструк-ци-і цих апаратів.

схема вертикального пластинчастого електрофільтру. Розглянемо деякі конструкції електрофільтрів, що застосовуються в хімічній промисловості.

Схема установки 1А /1М каталітичного крекінгу нафти. Короткий опис конструкції електрофільтрів типу С Г, широко застосовуваних на заводах, що випускають сажу, наведено на стор. Схеми газорозподільних пристроїв. Зазвичай газорозподільні пристрої передбачаються в конструкції електрофільтру і поставляються в комплекті з внутрішнім обладнанням. Однак на рівномірність розподілу газу великий вплив мають умови підведення газу до апарату Тому при проектуванні установок електрофільтрів передбачається, щоб підводять ділянки газоходів забезпечували в сукупності з внутрішньою системою газорозподілу електрофільтру умови рівномірної роздачі газу по перетину апарату. У разі необхідності в підвідних газоходів встановлюються додаткові газорозподільні пристрої.

В Гинцветмет В. Н. Козаковим розроблений ряд конструкцій подібного електрофільтру з поперечним ходом газів (ПСГ), впроваджених на деяких підприємствах кольорової металургії і працюють з високими експлуатаційними показниками.

Існують і інші засновані на тому ж принципі конструкції електрофільтрів.

Необхідно прискорити проведення дослідів зі сталевими оса-дітельнуюробочу і короніруюшімі електродами і випробувати конструкцію електрофільтру з вініпласту.
 Газорозподільні пристрої електрофільтру. Уловлені і обложені на електродах електрофільтрів тверді частинки пилу можна видаляти сухим і мокрим способами в залежності від типу і конструкції електрофільтрів. У сухих електрофільтрах видалення обложених на електродах пилинок здійснюється струшуванням осаджувальних і коро-нірующіх електродів різними способами.

Розрахунок електрофільтру по швидкості осадження частинок в електричному полі складний через необхідність врахування безлічі впливають на осадження і режим роботи електрофільтру факторів: дисперсного складу пилу, діелектричної проникності її частинок, властивостей газу і пилу. Конструкцію електрофільтру вибирають також за даними експлуатаційного досвіду; вона повинна забезпечувати необхідний ступінь уловлювання пилу з газового потоку і надійність в роботі.

Передбачається, що цими апаратами можна буде замінити всі електрофільтри, що застосовуються в цементній промисловості за винятком вугільних. У конструкцію електрофільтрів УГ і УГТ закладені останні досягнення науки і техніки. Передбачається, що буде освоєний конвеєрний випуск окремих уніфікованих вузлів, з яких можуть бути зібрані електрофільтри різної продуктивності по газу.

Універсальний щиток і маска ЩЕУ-1. Роботи всередині корпусу електрофільтру виконують в спецодязі респіраторах або протигазах. Щоб не впасти, що працює надягає запобіжний пояс зі канатом, що страхує, закріпивши його за конструкцію електрофільтру.

Схема електростатичного осадження частинок (а (I-коронирующий електрод. 2-осадітельного електрод. 3-агрегат електроживлення. 4 - електрон. 5 - молекула газу. 6-осідає частка і електродний пара з трубчастим осаджувальних електродом (б (1-трубчастий осадітельного електрод . 2 - коронирующий електрод. Для очищення великих обсягів газу з високою ефективністю застосовують електрофільтри. Конструкція вертикального циліндричного електрофільтру показана на рис. 743. Основним елементом електрофільтру є пари електродів, один з яких коронирующим ющий, а інший оса-дітельнуюробочу. При високій напрузі у коронирующего електрода виникає коронний розряд і починається іонізація повітря - утворюються негативні і позитивні іони. Через простір між електродами пропускають очищається газ, іони адсорбуються на поверхні частинок пилу, заряджаючи їх. Негативно заряджені частинки пилу починають переміщатися до позитивного осадитель-ному електроду і прилипають до нього, утримуючись електричної силою. Електроди виконують різної форми. На рис. 744 б показана конструкція пари електродів з трубчастим осаджувальних електродом.

Трубчастий електрофільтр. Трубчастий електрофільтр (рис. 9 - 15) являє собою вертикальну камеру /, в якій встановлені осаджувальні електроди 2 виконані у вигляді круглих або шестигранних труб. Найчастіше застосовують шестигранні труби, зібрані в пакети, що мають в плані форму бджолиних сот. При такій формі електродів досягається значна компактність конструкції електрофільтру. Як коро-нірующіх електродів служать дротів]; 3 натягнуті по осі осаджувальних труб. Короні-рующие електроди зверху прикріплені до рами 4 підвішеною на ізоляторах, а знизу пов'язані спільною рамою 5 що запобігає коливання електродів.

Трубчастий електрофільтр. Трубчастий електрофільтр (рис. 9 - 15) являє собою вертикальну камеру /, в якій встановлені осадитель-ні електроди 2 виконані у вигляді круглих або шестигранних труб. Найчастіше застосовують шестигранні труби, зібрані в пакети, що мають в плані форму бджолиних сот. При такій формі електродів досягається значна компактність конструкції електрофільтру. Як коро-нірующіх електродів служать дроту 3 натягнуті по осі осаджувальних труб. Короні-рующие електроди зверху прикріплені до рами 4 підвішеною на ізоляторах, а знизу пов'язані спільною рамою 5 що запобігає коливання електродів.

З рівняння (V.18) слід, що високий ступінь очищення може бути досягнута при великих значеннях /і w0 і при малих значеннях wr і R. Збільшення довжини електродів можливо шляхом послідовного з'єднання декількох електрофільтрів. Однак різке зменшення швидкості газу і діаметра осаджувальних електродів призводить до ускладнення конструкції електрофільтрів і до збільшення їх габаритів і вартості. На практиці швидкість газу в трубчастих електрофільтрах, що відрізняються більш сприятливим електричним полем, становить 075 - 1 5 м /с, а в пластінчатик 0 5 - 1 0 м /с. Це означає, що в міру зменшення діаметра загрожених частинок ступінь очищення газу при інших рівних умовах знижується.

Якщо одночасно з підвищенням швидкості газу збільшити довжину електрофільтру (труби), то при цьому не вийде економії на будівництві так як, підвищуючи швидкість, ми економимо на перетині апарату (на числі паралельно працюючих труб), але труби доведеться робити довше, а це дорожче . Однак для очищення одного і того ж кількості газу в цьому випадку буде потрібно більше число труб (якщо швидкість газу не змінювати), а це ускладнює конструкцію електрофільтру.

Перевага сталевих корпусів в тому, що деталі електрофільтру можуть заздалегідь виготовлятися на заводі і остаточно встановлюються до відправки до місця призначення. Якщо робочі температури перевищують 260 С, необхідно уникати використання бетонних корпусів. Для роботи при високих температурах передбачають теплоізоляцію. Конструкції експериментальних електрофільтрів, що працюють при температурах до 800 С, були розглянуті Шейла і Муром[762](Див. Розділ 10 стр. Встановлено також, що найбільш доцільно видаляти пил з електродів в сухих електрофільтрах струшуванням електродів механізмами ударно-молоткастого або магнітно-імпульсного типу. При використанні механізмів струшування вібраційного типу металеві конструкції електродів швидко зношуються. Неефективна також очищення електродів щітками-скребками, що рухаються щодо нерухомих електродів, або рухомих електродів щодо нерухомих щіток-скребків. Подібні пристрої ускладнюють конструкцію електрофільтру і знижують надійність його роботи, так як рухомі механізми в умовах пило-газової агресивного середовища і підвищених температур (при яких зазвичай працюють електрофільтри ) мало працездатні.

у нижній частині цього колектора (по всій його довжині) є бункери для осілого найбільш крупного пилу. з бункерів пил випускається в траншею, з якої її забирає скрепер для подальшого транспортування в шіхтовальное відділення. З збірного колектора гази надходять в газові холодильники. Кожна секція електрофільтру ГК-30 має свій холодильник, виготовлений у вигляді двох сталевих труб діаметром 1400 мм, з'єднаних вгорі. Охолоджені гази надходять в електрофільтри. Конструкція електрофільтру ГК-30 вже розглянуто вище (див. Стор. Тут тільки вкажемо, що цегляні камери електрофільтрів обшиті сталевим кожухом. Завдяки цьому підсосі атмосферного повітря в електрофільтри складають близько 10%, замість 25 - 30% при відсутності кожуха. .