А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конструкція - щуп

Конструкція щупа така, що відстань між щупом і виробом мінімально. Це досягається застосуванням конусної насадки 11 з гуми.

Основна конструкція мікрофонів вигнутого типу[1б ]. На рис. 367 показана конструкція щупа для ультразвукової апаратури діагностування. Щуп випускає ультразвукові імпульси, які відбиваються від тканин живого організму і надходять на такий же щуп. Образ тканин складається з часу відображення і величиною ослаблення імпульсу.

Схема роботи вимірювальних щупів. а. | Конструкція вимірювального щупа. | Вимірювальні щупи з оптичним способом передачі сигналу. а - при довільній установці щупа в шпинделі. 6 - при певній установці щупа в шпинделі. 1 - щуп. 2 - приймач сигналів вимірювання. 3 - передавачі сигналів вимірювання (дев'ять по колу щупа. На рис. 73 показаний один з варіантів конструкції щупа. Щуп має хвостовик 4 для установки в шпинделі /верстата і в інструментальному магазині. До внутрішнього торця хвостовика прикріплений змінний елемент 5 з пружиною б, що упирається в негативний висновок батареї 2 і є для нього заземленням. Плунжер спрацьовує при контакті зі шпонкою 10 при затиску хвостовика 4 в шпинделі. Перемикач 12 з'єднує батарею 2 з друкованої схемою при установці хвостовика в шпиндель і від'єднує батарею, коли хвостовик витягнутий з нього. Для цього пружина перемикача стискається при нормально розімкнутому його положенні і розтискується відразу після виходу плунжера 8 з контакту зі шпонкою 10 шпинделя.

Схеми вимірювань оброблюваної деталі (а і ріжучого інструменту (6 щупами. | Схема роботи вимірювальних щупів. А - із зовнішнім контактом. 6 - з внутрішнім контактом. В - індуктивного типу. На рис. 78 показаний один з варіантів конструкції щупа. Щуп має хвостовик 4 для установки в шпинделі 1 верстата і в інструментальному магазині.

Конструкція ультразвукового перетворювача. На рис. XIX.2 показаний розріз по одній з застосовуються конструкцій щупів. Пружина, крім кріплення, виконує ще функції демпфера, зменшуючи час вільних коливань кристала. З приладом щуп з'єднується коаксіальним кабелем.

Так як обробка поверхонь з кутом спаду Р 45 надзвичайно ускладнена, то для гідрокопіровальний пристроїв до універсальних токарних верстатів рекомендується конструкція щупа в вигляді хитається важеля (фіг. Що стосується точок а, б, в, е підключення трансформаторів до шинам мережі то вказане на рис. 11 - 8 небезпечне становище цих точок цілком можливо через те, що включення в мережу зазвичай проводиться виделкою, положення якої не обмовляється. Конструкція щупа для що може привести до аварії.

Розміри ємності для відбору точкових проб. Щупи для відбору точкових проб повинні мати діаметр отвору не менше як 2 5 розміру максимальної частки матеріалу, що підлягає відбору. Конструкція щупа повинна забезпечувати відбір проб від усього шару матеріалу. 
Подвійний голчастий щуп.

Через пробку 3 пропущені дві сталеві Голки, одна з яких 5 закріплена в пробці нерухомо, а інша 4 подпружинена і виконана трохи довший першої, Кінці провідників упаяно в канали, висвердлені в задніх кінцях голок, причому в рухому голку упаяний провідник кола струму. Така конструкція щупа при прикладанні його до обмотці забезпечує спочатку включення ланцюга струму, а потім підключення вольтметра; коли щуп віднімають, першої розривається ланцюг вольтметра, що оберігає його від поштовхів при порушенні контакту голки кола струму.

Ці методи розроблені для вивчення трещинного простору карбонатних порід за зразками кубічної форми, які дуже часто важко виготовити з трещиноватого керна. Зміна в конструкції щупа - застосування голчастих датчиків, запропонованих І.А. Карловичем, дозволяє виключити цей недолік методу ультразвукового прозвучування, а в комплексі з малогабаритним дефектескопом типу Бетон проводити дослідження керна не тільки в лабораторних умовах, але і прямо на свердловині не піддаючи його додатковим механічним впливам. Методика ультразвукової дефектоскопії була успішно застосована нами при вивченні уламкових, глинистих і вулканогенно-осадових утворень. Експерименти проводилися на ультразвуковому дефектоскопі Бетон - 8УР (робоча частота коливань 60 кГц) по двухщуповой системі з використанням голчастих датчиків. Вивчення пустотного простору порід за допомогою ультразвукового прозвучування зразків ґрунтується на знанні закономірностей поширення пружних коливань в різних середовищах.

Зменшення величини повороту санчат, за даними досліджень В. Ф. Гущина[5], Забезпечується при розташуванні щупа на площині яка обмежує миттєві центри повороту санчат. Цю рекомендацію варто пов'язувати з прийняттям такої конструкції щупа, яка забезпечувала б можливість його переміщення в процесі регулювання.

До недоліків ультразвукового методу слід також віднести труднощі випробування зразків невеликих розмірів і складної конфігурації. У цих випадках доводиться користуватися особливою, стосовно до даного конкретного випадку, конструкцією щупів, що все ж не завжди приводить до гарних результатів.

Важільне пристрій для розширення діапазону вимірювань повітряних калібрів. Для великих круглих головок розроблено спеціальне важільне пристрій (рис. 4.4), що дозволяє розширити вимірюваний діапазон до 025 мм. Важільне пристрій працює таким чином, що щупи Х - образ-ного важеля стикаються з поверхнею, а калібр вимірює тиск повітря на протилежних кінцях важелів. Конструкція щупів допускає їх переміщення в досить широких межах.

Подвійний голчастий щуп. Через пробку 3 пропущені дві сталеві голки, одна з яких 5 закріплена в пробці нерухомо, а інша 4 подпружинена і виконана трохи довший першої. Кінці провідників упаяно в канали, висвердлені в задніх кінцях голок, причому в рухому голку упаяний провідник кола струму. Така конструкція щупа при прикладанні його до обмотці забезпечує спочатку включення ланцюга струму, а лотом уже підключення вольтметра, а коли щуп віднімають, першої розривається ланцюг вольтметра, що оберігає його від поштовхів при порушенні контакту голки кола струму.

Безконтактний щуп галоидного течеискателя для механізованого контролю великогабаритних конструкцій. Він призначений для механізованого контролю великогабаритних конструкцій з малою кривизною поверхні. На рис. 30 показана принципова схема безконтактного щупа. У конструкцію щупа входить корпус, в якому концентрично каналу для відводу проби виконано кільцеве щілинне сопло. До сопла по каналу підводиться чистий стиснене повітря.

На базі такої методики була розроблена ультразвукова апаратура. Приймальний і передавальний щупи - п'єзоелектричні на основі п'єзокераміки з титану барію або ніабата свинцю. В основу конструкції щупів було покладено щупи ультразвукового дефектоскопа УЗД-7Н.

Конструкція вишукувальних головок (щупів для дефектоскопії на основі луна-методу. Як матеріал перетворювача використовується кварц, титанат барію, сірчанокислий літій, які поміщають в спеціальному корпусі. Перетворювальна пластина в корпусі називається запобігливо головкою або щупом. На рис. 5 - 9 представлена конструкція щупів для дефектоскопів, що працюють на принципі луна-методу.

для контролю металів за допомогою визначення їх поверхневих механічних властивостей застосовують акустичні твердоміри. Основний принцип, що реалізується при розглянутому підході полягає в спостереженні за реакцією діагностичного щупа, що приводиться в зіткнення з контрольованою поверхнею. Реакція обумовлена механічним (зокрема акустичним), електромагнітним або електрохімічним взаємодією щупа з об'єктом контролю. Механічні характеристики визначають на основі реєстрації зміни резонансних частот механічних коливань стержня після приведення його в контакт з контрольованою поверхнею при завданні певного зусилля притиску, що забезпечується конструкцією щупа. Використовуючи коливання різних типів (поздовжні ізгібние, крутильні), можна визначити, крім числа твердості ступінь анізотропії поверхневих шарів матеріалу, яка зокрема містить інформацію про величину внутрішніх напружень в матеріалі. В даний час методики розвинені стосовно шорстким поверхонь, що дозволяє проводити вимірювання при мінімальній підготовці контрольованої поверхні або взагалі без неї. Основу цього забезпечує статистична обробка даних, одержуваних в близьких, але різних точках. Встановлено стійка статистичний зв'язок між дисперсією збільшень при багаторазовому повторенні вимірювань і параметрами шорсткості.