А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Асортимент - присадка

Асортимент присадок, що поліпшують експлуатаційні властивості масляних МОР, розглянуто в гол.

Асортимент присадок, що застосовуються в трансмісійних маслах, не завжди прийнятний для масел, призначених для змащення промислових редукторів, які працюють в закритих приміщеннях.

Характеристика якості моторних масел і асортименту споживаних присадок. Уніфікація асортименту присадок пояснюється широкою сферою застосування мастильних масел.

Протизадирні властивості масел з сіро-хлорним присадками. В асортименті вітчизняних присадок є двухкомпо-нентная сіро-хлорне присадка ЕЗ-5 що складається з 3 5% осернен-них терпенів і15% гексахлоретан і володіє порівняно високими протизадирні властивості.

В асортименті вітчизняних присадок є двухкомпо-нентная сіро-хлорне присадка ЕЗ-5 що складається з 3 5% осернением терпенів і15% гексахлоретан і володіє порівняно високими протизадирні властивості.

Протизадирні властивості масел з сіро-хлорним присадками. В асортименті вітчизняних присадок є двухкомпо-нентная сіро-хлорне присадка ЕЗ-5 що складається з 3 5% осернен-них терпенів і15% гексахлоретан і володіє порівняно високими протпвозадірнимі властивостями.

Значно розширився асортимент присадок, що облагороджують мастильні матеріали. Починає все ширше застосовуватися легування мастильних матеріалів за допомогою великого асортименту мастил спеціального призначення.

Але кількість і асортимент присадок, (що підвищують експлуатаційні властивості масел, поки недостатні. В даний час в промисловій асортименті вітчизняних влкілфенол'них присадок переважають продукти з невисокою лужністю - зазвичай нижче стехіонетріческой. Зараз розроблені високо-лужні алкілфенольние присадки, впровадження яких напекти в найближчі роки .

В області швидкості згоряння необхідно розширення асортименту присадок, що збільшують швидкість згоряння. Також повинен бути розширений асортимент присадок, що запобігають утворенню кристалів льоду в паливах, і присадок, що знижують корозійну, смоли - і осадкообразующіх здатність палив.

Як видно з наведених даних, найбільш інтенсивно асортимент присадок розширювався в 1971 - 1975 рр., Великі зміни асортименту вироблюваних присадок передбачаються в поточній, дванадцятої, п'ятирічці.

Починаючи з 1935 р спостерігається швидке збільшення кількості і асортименту присадок, що дозволяють поліпшити якість масел; таке поліпшення стало необхідним у зв'язку з посиленням експлуатаційних вимог.

Значно підвищаться в порівнянні з одинадцятої п'ятирічкою темпи оновлення асортименту присадок. Передбачені для впровадження нові технологічні процеси, як правило, відрізняються від існуючих високим рівнем ресурсозбереження та дозволяють отримувати більш ефективні присадки.

Підвищення ефективності мастильних матеріалів в даний час досягається за рахунок розширення асортименту присадок. Великий інтерес представляють металокомплексні з'єднання, що володіють високою термостабильностью і унікальними тріоотехнічеснімі властивостями. До таких сполук відносяться і фталоціяніни металів. У той же час застосування металокомплексних сполук в якості присадок до мастил ставить г облему дослідженні сумісності і окислювальному стабільності базових мінеральних масел і композицій з їх застосуванням.

Для характеристики якості вироблюваних товарних масел використовують такі дані про структуру та асортименті споживаних присадок.

У зв'язку з жорсткістю вимог різних видів техніки до експлуатаційних властивостей мастил в світовій нафтопереробці з другої половини XX століття спостерігається тенденція до безперервного збільшення кількості і асортименту присадок до мастил. Присадками називають речовини, які додають до масла в кількості від тисячних часток до 10 - 12% для поліпшення одного або декількох показників його якості. Присадки не тільки покращують експлуатаційні властивості масел, а й суттєво знижують витрати останніх. Як присадок до мастил вивчено і запропоновано кілька тисяч органічних сполук.

Концентрація інгібіторів корозії в мастилах значно (в 2 - 10 разів) вище їх концентрації в оліях. Однак асортимент присадок, які використовуються в даний час при виробництві мастил, обмежений.

В області швидкості згоряння необхідно розширення асортименту присадок, що збільшують швидкість згоряння. Також повинен бути розширений асортимент присадок, що запобігають утворенню кристалів льоду в паливах, і присадок, що знижують корозійну, смоли - і осадкообразующіх здатність палив.

Таким чином, в 70 - ті роки почався новий етап розвитку виробництва присадок - вдосконалення технічної і технологічної бази, що дозволила створювати високомеханізовані і добре оснащені системами контрольно-вимірювальних приладів і апаратів установки потужністю 15 тис. Т /рік і більше. У цей період розроблений базовий асортимент присадок до моторних мастил для сучасних і перспективних видів техніки.

Тому необхідно якомога швидше реалізувати дослідницькі та проектні розробки по новим і модифікованим присадкам. У багатьох випадках для здійснення технічного переоснащення виробництва та зміни асортименту присадок не потрібно великих матеріальних затрат.

Розглядаються вимоги робочих процесів в двигунах і стаціонарних установках на якість палив, взаємозв'язок між якістю палив і їх екологічними характеристиками, асортимент присадок, призначених для поліпшення екологічних властивостей палив при виробництві і застосуванні. Наведено перелік присадок, допущених в Росії до застосування в паливах на момент написання книги, і дані технічні вимоги до них.

У цих умовах навіть найстабільніші палива прямий перегонки піддаються інтенсивному окислювання, що приводить до утворення в паливі твердих смолистих опадів, що викликають забивання паливних агрегатів двигуна. В даний час стає очевидним, що при отриманні термостабільних палив для надзвукових літаків найбільш перспективним напрямком є не технологічне, а напрямок, пов'язаний з розробкою асортименту присадок, що підвищують термостабільність даних палив.

Динаміка матеріаломісткості присадок за 19801985 в 1990 рр. (План,% до 1975 г. Тому зміна якості вироблюваних мастил відбивається безпосередньо на структурі виробництва присадок. Аналіз динаміки структури виробництва присадок в СРСР в порівнянні з аналогічним показником найбільш розвинених в промисловому відношенні капіталістичних країн дозволив визначити, від яких функціональних груп присадок в сучасних умовах залежить збільшення вироблення високоякісних мастил, а також обґрунтувати необхідність розширення асортименту присадок.

Найбільш доцільним шляхом поліпшення показників мотор -, них палив, безсумнівно, є застосування облагороджувальних присадок. Однак слід зазначити, що процеси отримання присадок до палив розроблені в нашій країні поки недостатньо, а асортимент паливних присадок все ще обмежений.

Потреба в фенолу синтетичному і кам'яновугільному кристалічному визначається сумарно. Потреба в фенолу на виробництво присадок до мастил і для очищення масел визначається на весь обсяг виробництва цієї продукції з виділенням в тому числі виробництва в асортименті присадок до масел з фенолу і масел, що піддаються фенольной очищення.

Отже, їхня якість має забезпечуватися легированием базових масел присадками. Однак темпи зміни поколінь присадок недостатні. Вітчизняний промислово освоєний асортимент присадок налічує всього 45 найменувань і за структурою не відповідає оптимальному.