А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конструктивна форма - деталь

Конструктивна форма деталі до певної міри залежить від способу отримання для неї заготовки. Вибір конструктором форми деталі тісно пов'язаний з технологічним процесом її виготовлення. Критерієм технологічності заготовки є ступінь подібності її форми і розмірів формою і розмірами готової деталі. Чим менше потрібно додаткових операцій по доведенню поверхонь заготовки, тим вище технологічність заготовки. вибір технологічної заготовки полегшується при максимальному спрощенні конфігурації деталі.

Конструктивна форма деталі визначається в залежності від призначення її в механізмі а розміри деталі визначаються в залежності від навантажень, які сприймаються деталлю в роботі. Практика показує, що суто теоретичне визначення розмірів деталей, без урахування технологічних і конструктивних чинників, не дозволяє остаточно встановити форму і розміри деталі; тому конструктори зазвичай спочатку складають ескізний начерк деталі з урахуванням технологічних можливостей її виготовлення і умов роботи деталі в зчленованої парі а потім деталь піддається перевірочним розрахунками для встановлення остаточних її розмірів.

Спрощення конструктивної форми деталей також в значній мірі сприяє зниженню трудомісткості вироби і скорочення допоміжного часу.

Вибору конструктивних форм деталей машин навіть одного і того ж функціонального призначення потрібно приділяти відповідне увагу ще й тому, що вони можуть обумовлювати застосування абсолютно різних типів обладнання. Так, наприклад, циліндрична поверхня легко виходить на простому токарному верстаті звичайним різцем, в той час як для отримання конічної поверхні необхідні вже спеціальна настройка верстата або інші пристрої, обробка ж фасонної поверхні вимагає верстата з копіювальним пристроєм або дорогого фасонного інструменту.

вибору конструктивних форм деталей машин навіть одного і того ж функціонального призначення потрібно приділяти відповідну увагу ще й тому, що вони можуть обумовлювати застосування абсолютно різних типів обладнання.

При виборі конструктивних форм деталей і вузлів необхідно одночасно продумувати спосіб обробки і в залежності від останнього уточнювати ту чи іншу форму. В деталях, виготовлених з поковок або прокату шляхом механічної обробки, особливу увагу слід звертати на переходи, уникаючи в них лекальні кри - вих (фіг.

Нескінченна різноманітність конструктивних форм деталей не дає можливості включити всі деталі машин в класифікаційні групи. Тому першочерговим завданням є об'єднання в групи і класи найбільш поширених деталей певних машин (наприклад, вагою до 10 т) і складання для цих деталей типових процесів.

Наведені приклади змін конструктивних форм деталей ілюструють ту нерозривний зв'язок, яка існує між формою деталі і економічністю її виготовлення, і показують, як доцільно іноді змінювати початкове конструктивне рішення, щоб спростити виготовлення деталей з метою зниження їх трудомісткості.

Послідовність штампування трьох деталей за елементами контуру. | Приклад штампування деталей за елементами контуру. На основі аналізу конструктивних форм деталей приладобудування встановлений відповідний комплект універсальних штампів.

Найбільш складні по конструктивним формам деталі виготовлені різними способами холодної висадки, вимагають великого числа переходів, в іншому випадку точність їх конструктивних форм і розмірів буде недостатньою. Застосування повторної висадки значно розширює номенклатуру висаджуються - деталей як за складністю конструктивних форм, так і за величиною розмірів.

В цьому відношенні найбільш досконалими конструктивними формами деталей є форми, що не дають при термообробці напруг високого значення і пов'язаних з німідеформацій і тріщин.

Залежно від розмірів і конструктивних форм деталей використовуються кондуктори різних конструкцій.

Технологічність машини визначається також простотою конструктивних форм деталей, правильним призначенням технологічних баз, доступністю оброблюваних площин для обміру та обробки, спрощенням заготовки і способом виготовлення (лиття, зварювання, штампування, кування), кількістю деталей і їх уніфікацією.
  Таким чином, при розробці конструктивних форм деталей завжди доводиться вирішувати комплексну задачу і знаходити оптимальні конструктивні форми, які забезпечували б службове призначення деталей з найменшими витратами на виготовлення машини.

Стелажі і підставки виготовляють у відповідності з конструктивними формами деталей або вузлів. Наприклад, для валів стелажами служать піраміди на чотири-шість і більше місць, що розміщуються по обидва боки. У таких пірамідах вали можна зберігати тривалий час, так як положення валів, близьке до вертикального, перешкоджає появі деформацій.

При призначенні поверхневої або місцевої термообробки в конструктивних формах деталей повинна враховуватися можливість виникнення напружень високого значення.

Вибір виду заготовки залежить від матеріалу деталі конструктивних форм деталі характеру виробництва і проізцрдственних можливостей виготовлення або отримання того чи іншого виду заготовки. 
Іноді завдання зниження шуму може бути вирішена простим зміною конструктивної форми деталі. Так, дослідники швейцарської фірми Трунігер, з'ясувавши, що інтенсивний шум при роботі шестерних насосів викликається видавлюванням залишків олії з простору між зубами, прийшли до висновку про доцільність випрямлення профілю зубів.

Вибір виду заготовок і спосіб їх виготовлення залежить від конструктивних форм деталі її матеріалу і механічних властивостей його.
 Розподіл кількості опорних точок по окремим поверхонь залежить від конструктивних форм деталей. Так, якщо деталь обмежена поруч пересічних плоских поверхонь, то три опорні точки розташовуються на одній її поверхні дві - на другий, одна - на третій.

Конструкції планшайб можуть бути самими різними в залежності від конструктивних форм деталей, для обробки яких вони призначені. Так, наприклад, для деталей, у яких обробляється зовнішня поверхня обертання і кілька отворів зі зміщеними паралельними осями, можуть бути рекомендовані патрони, що закріплюються на планшайбах (фіг.

В процесі деталірованія студенти застосовують раніше отримані знання до аналізу конструктивних форм деталей вироби, виявлення їх взаємодії і робочих характеристик.

Що стосується цим вимогам можна сформулювати деякі загальні принципи освіти конструктивних форм деталей машин.

При складанні нормувальних таблиць норми часу не слід пов'язувати з конструктивними формами деталей, а встановлювати їх тільки в залежності від тих розмірів, які в основ1 - ном визначають трудомісткість обробки.

В основу класифікації процесів кладуть класифікацію оброблюваних деталей, так як конструктивна форма деталі є фактором, що зв'язує всі операції, що визначає все побудова технологічного процесу.

По третьому напрямку перспективними слід вважати кошти, спрямовані на вдосконалення конструктивних форм деталей, пошук оптимального поєднання розмірів деталей і їх сполучень, поліпшення властивостей матеріалів, особливо в поверхневих шарах.

Необхідність в роз'ємних матрицях викликається також великою товщиною стінок і заплутаністю конструктивних форм деталей, в той час як зміна конструкції шляхом її розчленування на дві частини дозволяє пресувати обидві половинки в одній і тій же прес-формі і виключає необхідність в роз'ємних матрицях. коли заздалегідь важко передбачити, де залишиться заготівля порівняно великих габаритів після роз'єму прес-форми - на пуансоні або в матриці то для забезпечення певного місця розташування заготовки після роз'єму передбачається-переглядають зворотну конусність зовнішніх стінок або ст рукті вние спеціальне поднутреніем в матриці.

Вибір зубодолбленія або зубостроганія для нарізування зубів коліс визначається головним чином конструктивною формою деталі і готівковим парком верстатів.

 Напруги, що утворюються при термічній обробці в значній мірі обумовлюються конструктивною формою деталей. Від неї не менше, ніж від вибору матеріалу і технологічного процесу, залежить успіх термічної обробки.

Як видно з наведених прикладів, призначенням раціональних з точки зору технології конструктивних форм деталі при конструюванні має бути приділена виняткову увагу. Отже, конструктор повинен знати основи технології машинобудування. 
Підвищення межі витривалості досягається легуванням і термічною обробкою, а також поліпшенням конструктивних форм деталі підвищенням чистоти обробки поверхні і різними методами поверхневого зміцнення. Чим більше межа міцності деталі тим більше значення має підвищення чистоти обробки поверхні і тим різкіше позначаються на зменшенні межі винос ливості концентратори напружень: надрізи, різкі переходи січі ний та ін. Досить значний вплив на опір втоми надають залишкові напруги. Як правило, напруги їжака ку в поверхневому шарі різко підвищують межу витривалості тоді як напруги розтягнення знижують міцність від утоми.

Геометрична визначеність установки деталі може бути створена двома шляхами: або наданням конструктивним формам деталі повної симетричності або, навпаки, усуненням її (фіг. Не всі розміри проектованої машини є розрахунковими; дуже велика кількість розмірів і конструктивних форм деталей визначаються загальним компонуванням машини або технологічними вимогами. Наприклад, для великого прокатного редуктора розрахунковими, з точки зору міцності є лише розміри шестерні зубчастого вінця великого колеса і двох валів. Вага цих деталей становить 5 - 10% від ваги редуктора, але їх розміри визначають міжцентрову відстань, а отже, габарити редуктора, товщина стінок якого вибирається не по розрахунках, а з умов ливарної технології.

Для деяких складних операцій можливість застосування високопродуктивних способів механічної обробки вимагає додаткової ув'язки конструктивних форм деталі з конструктивними особливостями спеціальних верстатів.

Значну економію листового матеріалу дає раціональний розкрій листів, особливо що супроводжується зміною конструктивних форм деталей, що сприяє скороченню відходів. Прикладом служить невелике конструктивна зміна деталі (фіг. У ряді випадків необхідність в роз'ємних матрицях викликається також великою товщиною стінок і заплутаністю конструктивних форм деталей (фіг. Спрощення конструкції, зменшення числа складальних одиниць і деталей, підвищення ступеня їх наступності спрощення конструктивних форм деталей забезпечують зниження витрат праці та матеріалів на виготовлення продукції, економію праці при проведенні проектних робіт, скорочення витрат на спеціальне обладнання та інструмент.

Вихідним матеріалом для встановлення режиму термічної обробки є креслення, в якому, крім розмірів і конструктивних форм деталі повинні бути вказані марка стали, глибина цементації, ціанування, азотування, поверхневого гарту, місця, що підлягають запобіжних від термообробки, і необхідна твердість.

Застосування пристосувань при механічній обробці деталей обмежується не тільки масштабом виробництва, але нерідко також і конструктивними формами деталей, що визначають відносне розташування оброблюваних поверхонь і відстаней між останніми.

Нерідко застосовують самоуплотняющиеся сальники, придатні для будь-яких тисків аж до 10 МПа, але матеріал і конструктивна форма деталей ущільнення змінюють залежно від величини тиску.

Сальник, герметизирующий. Самоуплотняющіеся сальники придатні для будь-яких тисків, аж до 1000 кг /см2 але матеріал і конструктивна форма деталей ущільнення змінюються в залежності від величини тиску. Для сальників на тиску до 300 кг /см2 кільця ущільнюючих елементів виготовляють з бабітів.

Виникнення внутрішньої напруги і пов'язаних з ними деформацій при термічній обробці сталевих деталей залежить від наступних факторів: конструктивних форм деталі Прокаєв-ваності стали, величини зерна стали, температури і рівномірності нагріву, температури відпустки, рівномірності і швидкості охолодження і ряду інших.

Конструктивні особливості штампованих деталей визначаються високими механічними властивостями вихідного матеріалу (прокат), широким вибором матеріалів, різноманіттям здійсненних конструктивних форм деталей і високою точністю.

Вільною поверхнею називається поверхня, призначена для з'єднання основних і приєднувальних баз і виконавчої поверхні між собою з утворенням спільно необхідної конструктивної форми деталі.

Різниця між ескізом і кресленням деталі полягає в наступному: ескіз виконується від руки без допомоги креслярських інструментів, і пропорційність конструктивних форм деталі на ескізі витримують на око, не вдаючись до обміру. При кресленні ескізу розміри деталі беруть на око, але розмірні числа на ескізі наносять точно по дійсним обмеренним розмірами деталі.

Слід мати на увазі що плаваючий нуль відповідає положенню шпинделя, необхідного для зміни інструменту, і не залежить від конструктивних форм деталі.

Більшість виготовлених профілів в даний час знеособлено і з них доводиться викроювати, головним чином за допомогою механічної обробки, ті профілі які відповідають конструктивним формам деталі що викликає значні втрати металу, який іде у стружку. При застосуванні спеціальних профілів прокату метал, який іде на викроювання необхідного профілю, може бути заощаджено. За деякими даними невідповідність конструктивних форм прокочуються профілів металу конструктивним формам деталей машин викликає втрати металу в відходи в різних галузях машинобудування в середньому в межах 15 - 23% від усього вступника до них прокату, причому майже половина цієї кількості йде в стружку.

Структура шифру класифікатора конструктивних типів деталей відображає: перші два знаки - клас, який визначає спільність призначення деталей; третій і четвертий знаки - підклас, що характеризує конструктивну форму деталей.