А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Асортимент - інгібітор

Асортимент інгібіторів ще не великий, особливо для розчинів соляної кіелоти.

Для розширення асортименту інгібіторів і підвищення ефективності їх захисної дії продовжується проведення науково-дослідних і дослідних робіт в області синтезу інгібіторів сірководневої корозії, комплексної дії та інгібіторів-бактерицидів на основі різних класів органічних сполук.

За вказаний період асортимент інгібіторів значно розширився: для розглянутих галузей в промисловому масштабі випускається 11 марок і в дослідно-промисловому - 14 марок. Однак якщо оті дані порівняти з даними, що відносяться до найбільш розвинених капіталістичних країнах, то легко помітити, що номенклатура інгібіторів в СРСР значно менше. Так, одна з американських фірм, фірма Налко кемікл компані Дівіжн випускає для нафтової промисловості понад 15 інгібіторів марки Віс-ко, а французька фірма Обі - близько 20 інгібіторів для цієї ж мети.

Для можливого розширення асортименту інгібіторів і вивчення впливу будови заступника були випробувані зразки трет-октілпіро-катехина.

Незважаючи на те що виробництво і асортимент інгібіторів з року в рік розширюються, їх склад, технологія отримання та застосування, обсяг виробництва ретельно оберігаються зарубіжними фірмами. Як правило, фірми надають вельми обмежену інформацію про хімічний склад, тонкощах і особливостях технології отримання і використання інгібіторів. Найбільш повно така інформація зібрана в патентній літературі особливістю якої є конкретність опису, точність і надійність відомостей. Патентна інформація практично не стосується наукових аспектів інгібування корозійних процесів, проте значення її для практичних застосувань надзвичайно великий.

У нафтогазовій галузі Росії організація і освоєння великомасштабних виробництв інгібіторів корозії просуваються, на жаль, є неприпустимим низькими темпами, що завдає значних матеріальних, економічної та екологічної шкоди промисловості та навколишньому середовищу. Асортимент високоефективних вітчизняних інгібіторів дуже невеликий.

Аналіз літератури показує, що в даний час в якості інгібіторів кислотної корозії металів описані десятки тисяч хімічних сполук і їх сумішей. Однак асортимент інгібіторів, що випускаються в промисловому або дослідно-промисловому масштабі невеликий.

Класифікація інгібіторів гідратів. Останні є не тільки антігідратного, але можуть також запобігати корозії, соле-парафіноотложеній і сприяти винесенню рідини з вибою свердловини. Поява і розширення асортименту багатоцільових інгібіторів обумовлено чисто технологічними причинами. Крім того, слід зазначити, що багато інгібітори гідратів (наприклад, гліколі) одночасно є і осушниками газів.

У книзі висвітлюються сучасні уявлення про електрохімічної корозії в кислих середовищах, кінетика і механізм катодного я анодного процесів, що визначають швидкість розчинення металів в кислотах. Розглядаються механізм дії інгібіторів, особливості їх адсорбції на металах, специфіка застосування в різних галузях промисловості а також асортимент вітчизняних інгібіторів кислотної корозії.

До синергізму може призводити і суміш інгібітора катіонного типу з поверхнево-активними аніонами, що містяться в корозійному середовищі. Саме тому, як відомо, багато промислових інгібітори, що містять у своїй основі пірідіновиє і хінолінова підстави, різко збільшують свою ефективність в сірководневих середовищах. Це розширює асортимент інгібіторів, придатних, наприклад, для захисту нафтовидобувного обладнання від сірководневої корозії. Так, було показано[162], Що інгібітор Хлоя-15 розроблений для захисту теплообмінників нафтопереробних заводів від корозії в кислих хлоридних дренажних водах[164], Проявляє досить високі захисні властивості в сероводородсодержащих середовищах системи підтримки внутріпластового тиску нафтових свердловин.

Останні є не тільки антігідратного, але призначаються одночасно для запобігання корозії, соле - і пара-фіноотложеній, а також можуть сприяти винесенню рідини з вибою свердловини. Так, для забезпечення виносу рідини з вибою в метанол додають ПАР. Актуальний підбір комплексних реагентів, одночасно поєднують властивості термодинамич. Поява і розширення асортименту багатоцільових інгібіторів обумовлено технологічн.