А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конкретний приклад - розрахунок

Конкретний приклад розрахунку а тмосферной колони для поділу нафти, наведений в гл. VIII, більш докладно ілюструє описану методику розрахунку.

Конкретні приклади розрахунків будуть розглянуті далі при викладі питання про осадженні сульфідів (стор. Зміна швидкості фільтрування на фільтруючих центрифугах. Конкретні приклади розрахунку процесу кристалізації наведені нижче три розгляді окремих схем переробки нафталіновою фракції і конструкції кристаллизаторов.

Наведено конкретні приклади розрахунків з практики турбобудування.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку по досвідченим даним.

Залежність тривалості повного розкладання вапняку від значення коефіцієнта тепловіддачі від газів до шматка d 0 1 м. Розглянемо конкретні приклади розрахунків по виведеним вище формулами.

Розглянемо конкретні приклади розрахунку клапанів.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку механічної характеристики.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку накопиченого ефекту за розрахунковий період використання інвестиційного проекту.

Розглянемо конкретні приклади розрахунку прибутковості інвестицій в цінні папери.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку повного теплосодержания.

Розглянемо тепер конкретні приклади розрахунку помилок.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку потенціалу розкладання.
 
Наведено конкретні приклади розрахунку фазових перетворень і показані результати, отримані для різних газоконденсат-них родовищ.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку факторного аналізу товарооборачиваемости.

Наведемо далі конкретні приклади розрахунку частоти АФМР, маючи на увазі використання рівнянь Власова-Ішмухаметова.

Розглянемо конкретні приклади розрахунку елементарних кореляційних функцій.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку прямої економічної ефективності.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку коефіцієнта поверхневого ефекту і втрат в сталевих провідниках.

На конкретному прикладі розрахунку багатошарового, складеного і рудонірован-ного з попереднім натягом смуги циліндрів показана можливість значного зменшення товщини стінки і ваги відповідно.

На конкретних прикладах розрахунків по найбільших газопровідних систем СРСР переконливо продемонстрована ефективність впровадження в практику проектування і експлуатації газопровідних систем розроблених методів розрахунку і реалізують їх засобів обчислювальної техніки.

Розрахунок виробничих і температурних похибок потоку ніж зазорі систем з магнітами зі сплаву ЮНДК35Т5. Нижче розглянуті конкретні приклади розрахунку магнітних систем в умовах серійного виробництва.

Розглянемо кілька конкретних прикладів розрахунку передач з гнучким металевою стрічкою, при різних варіантах завдання параметрів передачі.

Як конкретний приклад розрахунку нелінійної астатичній системи з умови стійкості регулювання визначимо твір s /C при 7 4 сек.

Матеріал ілюстрований конкретними прикладами розрахунку.

Розглянемо тепер кілька конкретних прикладів розрахунку міцності властивостей СП.

Теоретичний матеріал ілюстрований конкретними прикладами розрахунку.

В даному розділі наведені конкретні приклади розрахунку і застосування рекомендованих типів полімерних підшипників в реальних вузлах металорізального обладнання, яке широко використовується в різних галузях народного господарства. Працездатність нижчеперелічених вузлів з полімерними підшипниками визначена на заводах - виробниках металорізальних верстатів: Горьківському заводі фрезерних верстатів (ГЗФС), московському заводі Червоний пролетар, Рязанському верстатобудівний, московських заводах верстатобудівному ім. Орджонікідзе, Станкоагрегат, а потім впроваджені в практику ремонту наявного металорізального обладнання на цих та інших заводах галузі. Аналогічні полімерні підшипники широко почали застосовувати в таких галузях машинобудування, як транспортний, тракторне, автомобільне (наприклад на заводах ім. У цьому розділі наведені конкретні приклади розрахунку основних показників роботи промислових процесів, а також складу продуктів реакції, коли відомі результати, отримані експериментально (в лабораторних умовах), або коли необхідно обробити дані обстеження діючих промислових установок.

Там же наведено і конкретний приклад розрахунку мережі гарячого водопостачання невеликого будинку лазні-пральні.

Наведені результати відносяться до конкретного прикладу розрахунку, носять методичний характер і не можуть бути поширені на всі можливі випадки. Однак наведений приклад показує доцільність виконання таких розрахунків при складанні проекту розробки нового родовища або аналізі та прогнозуванні процесу розробки експлуатованого родовища. Отримані в результаті розрахунків межі відхилень проектних технологічних показників дають можливість визначати момент, коли виникає необхідність регулюючого впливу.

Перш ніж перейти до конкретних прикладів розрахунку первинних параметрів різних типів приладів і різновидів схем їх включення, наведемо деякі важливі для подальшого аналізу загальні розрахункові співвідношення і уточнимо фізичний зміст ряду величин, широко використовуваних нижче.

В Вказівки Держбуду СРСР наведені конкретні приклади розрахунку трудомісткості і фондів заробітної плати в різних видах кошторисної документації. В інших випадках доцільно проводити вибірку з кошторисної документації або розрахунки до плану з праці виробляти по викладеної вище методикою.

Кожна глава включає методи і конкретні приклади розрахунків основних стадій технологічних процесів виробництва аміаку і азотної кислоти. Автори сподіваються, що при оволодінні пропонованими розрахунковими методами учні зможуть набути необхідних навичок і-надалі самостійно розраховувати технологічні процеси в своїй виробничій роботі.

Методика розрахунку випрямляча розглядається на конкретному прикладі розрахунку.

При цьому висловлюються матеріали розбираються на конкретних прикладах розрахунку.

Графічний метод визначення. Для ілюстрації рис. 2 - 20 наведено конкретний приклад розрахунку.

При викладі матеріалу разом з теоретичними положеннями наводиться конкретний приклад розрахунку електроприводу транспортера. Швидкість двигуна останнього повинна плавно регулюватися в межах 500 посилання - 1420 об /хв.

Розглянемо отримання і рішення рівнянь методу МОХ на конкретному прикладі розрахунку я-енергетичних рівнів циклопропіл-нільной системи.

Розглянемо отримання і рішення рівнянь методу МОХ на конкретному прикладі розрахунку л-енергетичних рівнів циклопропіл-нільной системи.

Розглянемо отримання і рішення рівнянь методу МОХ на конкретному прикладі розрахунку я-енергетичних рівнів циклопропіл-нільной системи.

Крім того, частина книги займають методичні положення, конкретні приклади розрахунку, мають місце з надання допомоги користувачеві посібником, виконання ним самостійних робіт, який навчається і спеціалізується в області забезпечення безпеки життєдіяльності. За інтерпретації ефективності забезпечення БЖД посібник суттєво доповнює раніше виданий. Зроблені рекомендації спрямовані в проектні та науково-дослідні організації, а також промислові підприємства для прийняття відповідних заходів.

Номограма для визначення коефіцієнта опору тертя (відношення. /D визначається за IV. 2. Призначення таких поправок, їх чисельна величина будуть проілюстровані конкретними прикладами розрахунку. Закінчивши аналіз теплогідравлічних процесів в ЗПГК, розглянемо на цій основі конкретні приклади розрахунку змієвикових парогенераторів. . нижче викладається загальний порядок розрахунку перетворювачів зі штучною комутацією і наводяться конкретні приклади розрахунку компенсаційних перетворювачів.

Схема для визначення точки. Послідовність визначення коефіцієнтів, що входять в формулу (416), розглянута нижче, при виконанні конкретного прикладу розрахунку підшипників на довговічність.