А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Асистент - аудитор

Асистент аудитора - це особа, яку включено аудитором (який працює самостійно, або керівництвом аудиторської фірми до складу групи співробітників для аудиторської перевірки або надання іншої аудиторської послуги у конкретного клієнта. Асистент аудитора; Аудит; Аудитор; Організація аудиторська; Перевірка аудиторська; Суб'єкт економічний; експерт.

Система Асистент аудитора дозволяє систематизувати виконання аудиторських процедур, починаючи з попереднього вивчення клієнта і закінчуючи оформленням аудиторського висновку, сформувати ряд робочих документів, необхідних для документування аудиту, що дозволяє здійснювати ефективний контроль якості аудиторських перевірок, а також забезпечити аудитора (бухгалтера, економіста) довідковим матеріалом з широкого спектру питань бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансового аналізу.

Бази даних системи Асистент Аудитора є набір аудиторських процедур, оформлених у вигляді анкет-запитальників, бланків, робочих карт, методик, довідкових таблиць. Велика частина документів, включених в бази даних, є оригінальними авторськими розробками, створеними фахівцями з великим практичним досвідом аудиту. Інформаційні ресурси ІС Асистент Аудитора постійно поповнюються, оновлюються, актуалізуються відповідно до змін у законодавчій та нормативній базі з аудиту і бухгалтерського обліку.

Крім результатів здійсненої перевірки на наявність або відсутність певних атрибутів асистент аудитора представив і результати перевірок по суті тих господарських операцій, які були пов'язані з рухом грошей по касі.

Для досягнення цілей аудиту може бути використана робота інших осіб: асистентів аудитора, залучених експертів, внутрішніх аудиторів, інших аудиторських організацій. При цьому аудиторської організації слід розглянути результати виконаної ними роботи в контексті проведених аудиторами процедур, а також оцінити можливість використання результатів роботи інших осіб в якості достовірних аудиторських доказів або бази для отримання таких доказів.

Для досягнень цілей аудиту може бути використана робота інших осіб: асистентів аудитора, залучених експертів, внутрішніх аудиторів, інших аудиторських організацій.

Для досягнення цілей аудиту може бути використана робота інших осіб: асистентів аудитора, залучених експертів, внутрішніх аудиторів, інших аудиторських організацій.

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно є для керівників аудиторської організації й аудиторської групи засобом контролю якості роботи.

Програма аудиту повинна бути складена в розвиток загального плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно є засобом контролю якості роботи.

Часто через дефіцит робочого часу перевіряючого і перевіряється робота асистента аудіюра піддається контролю в його відсутність. У будь-якому ич випадків перевіряючим документуються зауваження і порушуються питання, які повинні бути дозволені асистентом аудитора в ході перевірки. Список зауважень по ходу процесу перевірки додатково до аудиторської програмі може служити засобом комунікації і зосередження зусиль асистента аудитора на найважливіших аспектах перевірки.

Вибіркове спостереження при правильній його організації і проведенні забезпечує більш високу якість аудиторських свідчень (доказів), оскільки можна підібрати і добре навчити асистентів аудитора, що виконують цю роботу. З цієї обставини логічно випливає наступне.

Бази даних системи Асистент Аудитора є набором аудиторських процедур, оформлених у вигляді анкет-запитальників, бланків, робочих карт, методик, довідкових таблиць. Велика частина документів, включених в бази даних, є оригінальними авторськими розробками, створеними фахівцями з великим практичним досвідом аудиту. Інформаційні ресурси ІС Асистент Аудитора постійно поповнюються, оновлюються, актуалізуються відповідно до змін у законодавчій та нормативній базі з аудиту і бухгалтерського обліку.

Розробка програми проведення аудиту включає ті ж етапи, що і розробка загального плану аудиту. Програма є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Вона служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно - засобом контролю термінів проведення роботи для керівників аудиторської організації й аудиторської групи.

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік змісту, аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією для асистентів аудитора, а для керівників аудиторської організації й аудиторської групи - одночасно і засобом контролю якості роботи.

Часто через дефіцит робочого часу перевіряючого і перевіряється робота асистента аудіюра піддається контролю в його відсутність. У будь-якому ич випадків перевіряючим документуються зауваження і порушуються питання, які повинні бути дозволені асистентом аудитора в ході перевірки. Список зауважень по ходу процесу перевірки додатково до аудиторської програмі може служити засобом комунікації і зосередження зусиль асистента аудитора на найважливіших аспектах перевірки.

Таким чином, практичні цілі аудиту при перевірці кожного елемента бухгалтерської звітності є досить конкретними. І хоча кожен елемент неминуче має свою особливу специфіку, вітчизняним аудиторам начебто можна більш широко користуватися конвейєрними методами аудиту, які досить часто застосовуються великою п'ятіркою. Вони могли б розробити відповідні комплекти бланків так званих робочих документів аудитора, на об'єкті перевірки роздати їх асистентам аудитора, пояснити завдання і вимагати від них заповнення цих бланків, щоб отримати загальне уявлення про достовірність бухгалтерської звітності в цілому. Тим часом на практиці як правило, вітчизняні аудитори з найбільш солідних організацій у другій половині90 - х рр. ставилися до такої методології негативно і не поспішали цілком некритично переймати ці методи.