А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Комплексне проектування

Комплексне проектування вимагає вказівки в архітектурно-будівельних кресленнях отворів в будівельних конструкціях, каналів і ніш. Паралельне ведення монтажу всіх видів санітарно-технічного обладнання та самих будівельних робіт повинно бути пов'язане зі ступенем готовності окремих об'єктів або поверхів. Виконавець робіт або інженер, провідний технічний нагляд за будівництвом, монтажем або експлуатацією будівель, повинен мати основні уявлення про вимоги до якості опалювальних систем.

Комплексне проектування повинно не тільки передбачати взаємне розвиток промислового транспорту, транспорту загального користування і технології виробництва, але і враховувати розвиток складського господарства і вдосконалення організації вантажно-розвантажувальних робіт.

Схема розташування опалювальних труб, які є каркасом теплиці. Комплексне проектування вимагає вказівки в архітектурно-будівельних кресленнях отворів в будівельних конструкціях, каналів і ніш.

Комплексне проектування повинно перетворитися в безперервний процес з тим, щоб оперативно відображати мінливий уявлення про геологічну будову продуктивних пластів і планові завдання по рівню видобутку нафти. Цьому сприяє автоматизація проектних робіт із застосуванням ЕОМ.

Комплексне проектування водопостачання та каналізації промислових підприємств і населених пунктів передбачає со-стайл Ня схеми єдиного генерального плану промислового вузла. Така схема розробляється з метою визначення найбільш доцільного в техніко-економічному відношенні об'єднання окремих підприємств в промисловий вузол з комплексним вирішенням водопостачання, каналізації та інших інженерних комунікацій.

Комплексне проектування розробки газових і газокон-денсатних родовищі коли у вигляді єдиного цілого розглядається весь шлях руху газу від пласта до магістрального газопроводу, дозволяє забезпечити надійне газопостачання при максимальних коефіцієнтах газо - і конденсатоотдачп і передбачити подачу газу таким споживачам, від яких буде отримано найбільший народногосподарський ефект.

Комплексне проектування розробки повинно дати великий економічний ефект, оскільки зменшиться число переробок і буде можливо передбачити необхідну перебудову окремих ланок для отримання максимального ефекту від їх роботи, з найбільшою економічній ефективністю використовувати всю систему пласт - свердловина - наземні споруди - газопровід - споживач. Крім того, комплексне проектування дозволяє з максимальним економічним ефектом найбільш раціонально розподілити відбори між окремими родовищами.

Комплексне проектування експлуатації родовищ з великим вмістом конденсату //Докл.

Комплексне проектування промислових підприємств полягає в тому, що в процесі проектування повинна бути забезпечена ув'язка окремих частин проекту - технологічної, будівельної, енергетичної та ін. Технологічна частина проекту уточнює характеристику і номенклатуру продукції, що випускається, склад цехів підприємства, технологічний процес виробництва, потреба в кадрах, сировині матеріалах і енергії, організацію транспорту підприємства та ін .

Комплексне проектування експлуатації родовищ з великим вмістом конденсату //Докл.
 Комплексне проектування розробки родовищ природного газу при енергозберігаючих режимах експлуатації свердловин і підвищення газо - і конденсатоотдачи надр //Зб.

Комплексне проектування розробки нафтових і газових родовищ повинно також здійснюватися з урахуванням вирішення питань буріння свердловин на конкретному об'єкті технології, техніки видобутку нафти, газу і облаштування системи збору та підготовки нафти, газу і води.

Комплексне проектування розробки нафтових і газових родовищ здійснюється також з урахуванням вирішення питань буріння свердловин на конкретному об'єкті технології, техніки видобутку нафти, газу і облаштування системи збору та підготовки нафти, газу і води.

Впровадження комплексного проектування забезпечує високий економічний ефект, так як дозволяє зменшити кількість переробок, заздалегідь передбачити необхідну перебудову окремих ланок, з більшою економічною ефективністю використовувати всю систему пласт - свердловина - наземні споруди - споживач. Крім того, комплексне проектування дає можливість з максимальним економічним ефектом найбільш раціонально розподіляти відбори між окремими родовищами.

Ідея комплексного проектування була прийнята і розвинена в період I960 - 1970 р. в зв'язку з відкриттям газових родовищ і необхідністю їх прискореного промислового освоєння.

Методика комплексного проектування набула широкого поширення в науково-дослідних інститутах галузі і була впроваджена практично на всіх газових і газоконденсатних родовищах СНД і Росії, в тому числі на гігантах півночі Тюменської області Прикаспію, Туркменії, України, Казахстану, Узбекистану, таких як Ведмеже, Уренгойське, Ялбургское, Оренбурзьке, Астраханське, Советабадское, Газли, Зеварди, Хрестищенське, Карачага-Наксков, Шатлик і ін. Це сприяло економії коштів при практичному освоєнні родовищ, починаючи з етапу розвідки і закінчуючи їх облаштуванням.

Концепцію Комплексного проектування розробки і облаштування нафтових родовищ активно розвивав Г. І. Білозеров, що склав в 1977 році Технічний проект АСУ інституту. Піонерськими є дослідження Г. І. Бе-лозерова по створенню банку даних для нафтовидобувних районів.

Для комплексного проектування фільтрує установки, включно з вибором найкращого вентилятора, необхідно знати перепад тиску в фільтрується середовищі. 
Відділ комплексного проектування спеціальних висотних споруд також займається обстеженнями будівель і споруд, в тому числі димових труб, відділ оснащений необхідними приладами і вимірювальною апаратурою. ОКПСВС видає інженерно-технічні звіти по ремонту та реконструкції, а також виконує експертизу промислової безпеки.

Послідовність комплексного проектування розробки нафтових родовищ повинна виходити з геолого-промисловий, технологічної та техніко-економічної суті процесу розробки. Всі документи по розвідці і розробці нафтових родовищ необхідно розглядати в відповідності зі сформованим досвідом проектування, аналізу і регулювання процесу розробки і затвердження проектних документів організаціями Міністерства геології і Міністерства нафтової промисловості і введення родовищ нафти в промислову розробку і експлуатацію.

При комплексному проектуванні що виконується різними проектними організаціями, одна з них за вказівкою стверджує інстанції призначається ведучої. В цьому випадку остання відповідає за безпосередньо виконувану частину роботи, за правильність прийнятих економічних і технічних рішень для всього проекту в цілому і за ув'язку його окремих частин.

При комплексному проектуванні що виконується різними проектними організаціями, одна з них за вказівкою стверджує інстанції призначається ведучої. В цьому випадку остання відповідає за безпосередньо виконувану нею частину роботи, за правильність прийнятих економічних і технічних рішень для всього проекту в цілому і за ув'язку його окремих частин.

При комплексному проектуванні що виконується різними проектними організаціями, одна з них за вказівкою стверджує інстанції призначається ведучої. В цьому випадку остання відповідає за безпосередньо виконувану частину роботи, за правильність прийнятих економічних і технічних рішень для всією проекту в цілому і за ув'язку його окремих частин.

При комплексному проектуванні пристроїв для автоматичного виявлення несправностей вагонів і вибору місця розташування приладів слід враховувати максимальне сокрашеніе електричних комунікацій і сигнальних ланцюгів.

При сучасному комплексному проектуванні на будівельних кресленнях будівлі обов'язково вказуються всі отвори в стінах, перекриттях і перегородках, а також канали і ними, необхідні для подальшого монтажу в приміщенні системи опалення. За точність і якість виконання цієї частини будівельних рз бот відповідає будівельна організація. Всі ці роботи зазвичай виконуються за вказівкою і за участю монтажної організації.

При комплексному проектуванні розробки родовищ, строго кажучи, слід враховувати взаємовплив всіх елементів системи газопостачання - розвідки, розробки, транспорту, підземного зберігання, переробки і споживання газу. Обсяги розвідки підпорядковані обсягами видобутку і визначаються на більш високому ієрархічному рівні. Крім того динаміка і причини зміни показників розвідки і розробки різні.

При комплексному проектуванні розробки нафтових покладів питання розробки поклади розглядаються спільно з технологією і технікою видобутку нафти. У проектних документах гідродинамічними методами розраховуються дебіти свердловин при відомих забійних тисках або навпаки (див. Гл. Зазвичай розрахунок виконується при першій постановці. Для розрахунку дебіту необхідно знати забійні тиск.

При комплексному проектуванні розробки груп родовищ роль гідрогеологічних досліджень особливо значна.

При комплексному проектуванні розробки групи газових родовищ приводиться в даній роботі алгоритм спрощується завдяки виключенню з нього формул, пов'язаних з розрахунком установок низькотемпературної сепарації і холодильних машин.

По-перше, комплексне проектування і всебічний нагляд за будівництвом, здійснювані архітекторами безпосередньо на будівництві з самого початкового задуму міста. Своєрідність творчості архітектора, особливо в галузі містобудування, полягає в тому, що між задумом і його реалізацією завжди проходить тривалий час, рішуче впливає на формування міста. Зодчий повинен зберегти і цілісно втілити свій задум, збагативши його в процесі реального втілення.

Обов'язковою є комплексне проектування НОТ при розробці проектів споруджуваних і реконструкції діючих цехів і підприємств.

Отже, спільне та комплексне проектування освоєння декількох шарів (незалежно від ступеня їх вивченості) значно сприяє підвищенню ефективності освоєння родовища за весь період.

При проведенні комплексного проектування відбирається огра - нічиє число найбільш важливих властивостей, з яких в подальшому I складаються критерії. При цьому передбачається, що відібрані[властивості досить добре описують систему; їх склад і число достатні для прийняття обґрунтованого рішення.

Схема процесу комплексного проектування зачіпає як традиційний, так і системотехнічний підхід. В СРСР відповідно до логіки інженерного мислення склався певний порядок проектування, закріплений юридично в ГОСТ ЕСКД. Даний стандарт встановлює стадії розробки конструкторської документації на вироби всіх галузей промисловості і етапи виконання роботи.

Запропонована методика комплексного проектування теплозахисту і систем інженерного устаткування будівель з урахуванням життєвого циклу будівель дозволяє при розробці проекту враховувати зниження теплозахисних властивостей утеплювача в результаті старіння полімерної теплоізоляції.

Основна мета комплексного проектування систем збору і підготовки з урахуванням системи розробки родовищ пов'язана з максимальним продовженням фонтанного періоду роботи свердловин. 
Для завдань комплексного проектування систем управління з урахуванням технічної реалізації наступним рівнем аналізу (ієрархічно підлеглих структурному рівню) є рівень технічної реалізації.

Створена методика комплексного проектування розробки групи газових (газоконденсатних) родовищ (як єдиного цілого) дозволяє вирішувати цю задачу з найбільшою економічною ефективністю.

Розглядаються методи комплексного проектування розробки нафтових родовищ, даються практичні рекомендації та необхідний довідковий матеріал.

Документи з комплексного проектування розробки поділяють на категорії: технологічні техніко-економічні юридичні правові для введення нових родовищ в промислову розробку, облаштування нового району, родовища і уточнення, вдосконалення системи розробки родовища, його облаштування в залежності від уточнення ГООЛ-промисловий характеристики, задач, поставлених державними органами перед нафтовою промисловістю району і галузі.

Тому при комплексному проектуванні розробки, що включає, крім пласта і свердловин, також принципові схеми облаштування та роботи газопроводів, в процесі роботи над проектом ув'язується взаємодія окремих ланок даної системи протягом усього періоду розробки. При цьому розташування та умови роботи свердловин в певній мірі повинні бути взаємопов'язані з роботою газозбірної мережі компресорних станцій, пунктів збору і обробки газу. Наприклад, місце розташування дожим-них компресорних станцій визначається в залежності від конфігурації газозбірної мережі і розташування групових пунктів і установок з осушення, а місце розташування цих споруд вибирається залежно від розташування свердловин. У той же час змінити розташування свердловин можна, не погіршуючи умов їх роботи, але при цьому значно скоротити витрати на спорудження газозбиральних мереж і дожимні компресорні станції (КС) або ж змінити схему газозбірної мережі. Крім того, до останнього часу навіть не виникало питання про необхідність спорудження дожимні КС на самому родовищі а вважалося достатнім будувати тільки одні головні КС на виході з промислу. Таким чином, пропонується комплексне розгляд у часі для кожного родовища умов роботи пласта, свердловин і принципових технологічних схем наземних споруд, на базі яких складаються технічні проекти облаштування промислів. При цьому проектування і вибір діаметра експлуатаційних колон і конструкцій свердловин даються в проектах розробки. Детальне проектування наземного обладнання здійснюється в проектах облаштування промислу на основі матеріалів комплексного проекту розробки.

Однак при комплексному проектуванні грозозахисту заводу може виявитися, що невисокі будівлі будуть захищені розташованими поруч високими будинками і трубами.

Таким чином, комплексне проектування являє собою новий етап в теорії і практиці цього питання.

Другий етап являє собою комплексне проектування розробки на весь основний період експлуатації родовища. У міру уточнення і отримання нових вихідних даних в процесі експлуатації родовища і буріння нових експлуатаційних свердловин проводиться аналіз складеного раніше проекту дослідно-промислової експлуатації, уточнюється режим роботи родовища і вносяться відповідні корективи.

У техніко-економічному відношенні комплексне проектування розробки групи газових (газо-конденсатних) родовищ направляється на вибір таких систем розробки і такого облаштування кожної з вхідних в групу покладів, при яких досягається найбільша народнохозяйственная ефективність розробки всієї групи родовищ провінції.

Таким чином, комплексне проектування розробки нафтових родовищ вирішує два основних питання: досягнення більш високого ступеня використання промислових запасів нафти, а також істотне скорочення витрат на проектування і переоблаштування систем збору, транспорту і підготовки нафти, газу і води.

У ВНИИГАЗа здійснюється комплексне проектування підземних сховищ газу, до яких включаються також необхідні наземні споруди. В подальшому заплановано проаналізувати роботу ПСГ спільно з кінцевими ділянками газопроводів і кільцевих газопроводів навколо великих міст.

Не всі розділи комплексного проектування і розробки нафтових родовищ викладені з достатнім ступенем повноти, а ряд розділів, такі як обгрунтування виду і способів буріння, технологія і техніка видобутку нафти, збір, підготовка та транспорт нафти і газу, облаштування, викладені лише частково, бо вони читаються студентами спеціальності0205 в відповідних курсах з цих дисциплін.

Роль і значення комплексного проектування незмірно зросли в зв'язку з відкриттям Оренбурзького і Астраханського родовищ, де основним завданням розробки стало забезпечення стабільної роботи газопереробних заводів з отриманням крім газу багатьох товарних продуктів.