А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Комплексна перевірка

Комплексні перевірки проводяться в одному цеху. Об'єктом контролю є виробниче обладнання, яке перевіряється на відповідність комплексу вимог безпеки, встановлених стандартами ССБТ. Працівники відділів охорони праці спільно з працівниками служб стандартизації беруть участь в контролі за впровадженням і дотриманням стандартів ССБТ, організовують проведення вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 
Комплексні перевірки організовуються відділом охорони праці представники якого також беруть участь в її проведенні.

Комплексна перевірка шестерень проводиться на спеціальному приладі де оброблена шестерня зчіплюється з еталонною шестернею без бокового зазору.

Комплексна перевірка в щільному зачепленні (двухпрофільное) не може характеризувати плавність зачеплення, так як дійсні умови роботи колеса характеризуються однопрофільних зачепленням, а не двухпрофільним, які мають місце в щільному зачепленні перевіряється колеса. Перевірка коливання передавального відносини (плавності зачеплення) може бути проведена шляхом настройки приладу на Однопрофільне сполучення колеса з вимірювальної шестернею і зіставлення одержуваних переміщень з теоретично заданими поворотами.

Комплексна перевірка в зачепленні з мірильною шестернею широко застосовується при контролі конічних зубчастих коліс і в багатьох випадках є єдино застосовної в виробничих умовах.

Комплексна перевірка в щільному зачепленні (двухпрофільная) не може характеризувати плавність зачеплення, так як дійсні умови роботи колеса характеризуються однопрофільних зачепленням, а не двухпрофільним.

Комплексна перевірка в зачепленні з вимірювальної шестернею широко застосовується при контролі конічних зубчастих коліс і в багатьох випадках є єдино прийнятною в виробничих умовах.
 Комплексна перевірка проводиться на приладах, на яких перевіряється колесо знаходиться в зачепленні з еталонним колесом. Принцип пристрою таких приладів полягає в тому, що індикатор або самописний прилад реєструє зсув перевіряється колеса в напрямку, перпендикулярному до його осн.

Комплексна перевірка включає інструментальні вимірювання деяких показників, таких, як концентрація токсичних і вибухонебезпечних газів і парів в повітряному середовищі ефективність вентиляційних систем, стан освітленості робочих місць, рівень шуму і вібрації, а також дослідження мікроклімату, які необхідні для об'єктивної оцінки умов праці працюючих на виробництві людей.

Контроль вимірювального. Комплексна перевірка в двухпрофільном зачепленні здійснюється наступним чином. Проверяемое зубчасте колесо вводиться в щільне зачеплення з вимірювальним колесом. Відстань між центрами коліс встановлюється згідно з розрахунковими даними.

комплексна перевірка в однопрофільному зачепленні повністю характеризує кінематичну точність і плавність роботи. Вона ще мало застосовується через складність вимірювальних приладів.

Комплексна перевірка в двухпрофільном зачепленні з вимірювальної шестернею широко застосовується при контролі прямозубих конічних зубчастих коліс і в багатьох випадках є єдиною, яка використовується у виробничих умовах.

Контроль вимірювального - м Комплексна перевірка в двухпрофільном зачепленні здійснюється наступним чином. Проверяемое зубчасте колесо вводиться в щільне зачеплення з вимірювальним колесом. Відстань між центрами коліс встановлюється згідно з розрахунковими даними.

Комплексні перевірки охоплюють фінансово-господарську діяльність платника податків за період, що перевірявся з усіх питань дотримання податкового законодавства.

Комплексні перевірки проводяться в одному цеху.

Комплексні перевірки проводяться в одному цеху. Об'єктом контролю є виробниче обладнання, яке перевіряється на відповідність комплексу вимог безпеки, встановлених стандартами ССБТ. Працівники відділів охорони праці спільно з працівниками служб стандартизації беруть участь в контролі за впровадженням і дотриманням стандартів ССБТ, організовують проведення вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Комплексні перевірки організовуються відділом охорони праці представники якого також беруть участь в її проведенні.

Комплексна перевірка черв'яка і черв'ячного колеса виробляється приладами, визначальними міжцентрову відстань між ними. Збіг профілів перевіряють на фарбу.

Комплексна перевірка різьблення здійснюється граничними різьбовими калібрами.

Комплексна перевірка якості налагоджування здійснюється по придатної деталі обробленої по УП; якість деталі оцінюється в вимірювальної лабораторії.

Схема контролю шліцьовій втулки з прямобочного шлицами. Комплексна перевірка шліцьових деталей по взаємному розташуванню елементів профілю виконується прохідними комплексними шліцьовими калібрами.

Групові та комплексні перевірки проводяться на всіх стадіях життєвого циклу продукції - від її проектування до експлуатації і ремонту.

Схематичні конструкції кут -[IMAGE ]- 14. уголкового. Комплексна перевірка роботи радіолокаційної станції проводиться після настройки відповідно до ТУ кожного з її блоків; при цьому можмо проводити підстроювання всієї станції в цілому, а потім перевіряти її основні параметри.

Комплексна перевірка стану техніки безпеки цеху (ділянки) повинна проводитися з максимальним охопленням всіх видів виконуваних робіт.

Комплексні перевірки протипожежного стану галузей народного господарства, районів, сільських населених пунктів є порівняно нової управлінської формою роботи апаратів держпожнагляду, однак її результативність вже доведена практикою роботи багатьох УПО, ОПО. Але ефективність будь-якого позитивного методу в кінцевому рахунку визначається ініціативою і ділової кваліфікації тих, хто його проводить в життя.

Комплексну перевірку з'єднання здійснюють спеціальними комплексними калібрами. Так, для перевірки втулок з'єднань, центрована по D і 6 користуються калібрами-пробками з одним напрямних пояском (рис. 21 б), який служить тільки для направлення калібру при введенні його в перевіряється отвір. Для перевірки втулок з'єднань, центрована по d, користуються калібрами-пробками з двома пасками по краях зубчастого ділянки (рис. 21 в), які виконують функції центрує діаметра.

Універсальний кутомір. Комплексну перевірку елементів зовнішньої і внутрішньої конічних поверхонь в серійному виробництві виробляють спеціальними конічними калібрами.

Комплексну перевірку черв'ячних зубчастих коліс ведуть на приладі який визначає відстань між осями черв'яка і колеса.

Комплексною перевіркою якості налагоджування на верстаті з ЧПУ є виготовлення по УП придатної деталі якість якої оцінює вимірювальна лабораторія.

Комплексною перевіркою точності обробки на верстаті з ЧПУ є перевірка еталонної деталі (еталона), обробленої по УП. На рис. 921 а зображено креслення еталона для комплексних випробувань якості наладки багатоцільового верстата з ЧПУ. Для верстатів з горизонтальним шпинделем еталон може бути виконаний у вигляді кутника. Для горизонтальних верстатів при відносно максимальних переміщень по осях Хк Zбoлee 1: 6 і для вертикальних верстатів при тому ж відношенні максимальних переміщень по осях X і Y рекомендується використовувати два еталона. Еталон остаточно обробляють по базових поверхонь з точністю, в два рази перевищує допуски на перевіряються поверхні.

Тому комплексна перевірка проводиться в щільному сполученні з мірильною шестернею підвищеної точності. 
Така комплексна перевірка дозволяє оцінити якість діючих норм і розробити необхідні заходи щодо його підвищення.

Крім комплексних перевірок, проводять цільові перевірки для з'ясування стану окремих питань охорони праці наприклад, організація навчання безпечним прийомам праці забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, ведення паспортів сани-тарно-технічного стану учасників і цехів в депо; виконання комплексного плану поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і ін. Цільові перевірки організовують приблизно так само, як і комплексні.

Результати комплексної перевірки, як правило, розглядаються на засіданні ради територіального органу.

Специфіка комплексної перевірки полягає в тому, що вона включає різні види обстежень (бригадне чи групове - декількома співробітниками держпожнагляду, індивідуальне - силами одного-двох інспекторів), перевірку протипожежного стану житлових будинків, а також обов'язкове проведення тактичних навчань, занять з черговими вартою і добровільними дружинами по вивченню об'єктів (району виїзду), ревізію стану протипожежного зодоснабженія, доріг і проїздів, засобів зв'язку і систем пожежної автоматики.

Крім комплексної перевірки своїх і чужих новинок, центр за бажанням замовника може видати йому дослідні зразки розроблених ним матеріалів, вузлів і приладів або ж відповідні креслення. Для цього він повинен мати в своєму складі крім наукових, також конструкторські та технологічні підрозділи.

Крім комплексної перевірки, необхідна перевірка точності міжосьових відстаней оброблених отворів. Довжина отворів повинна перевищувати діаметр або бути рівною йому. Можливо розточування отворів для перевірки міжосьових відстаней і на ідеалі для комплексної перевірки. Перевірку проводять з використанням мікроскопа або пристосування, призначеного для вимірювання міжосьових відстаней.

Для комплексної перевірки чутливості різних методів застосовують контрольні зразки з природними або штучними дефектами. Зразки з природними дефектами є частинами вироби з дефектами, відповідними 1 - 4 класів чутливості.

Для комплексної перевірки зовнішніх поверхонь тіл обертання використовуються дорогі швидко зношуються калібри. Такий спосіб контролю є малопродуктивним, так як вимагає застосування важкої фізичної праці.

Для комплексної перевірки чутливості різних методів дефектоскопії, як правило, застосовують стандартні зразки з штучними дефектами. Для капілярних методів були спроби створення зразків, в яких дефекти имитировались щілиною між добре пришліфованою щільно стиснутими циліндрами. Однак навіть такі щілини виявилися надмірно великими і погано відтворювали умови виявлення реальних дефектів. Тому ГОСТ 23349 - 78 для оцінки рівня чутливості рекомендує застосовувати спеціально відібраний або підготовлений натурний зразок об'єкта контролю або використовувати зразки з ініційованими тріщинами. Технологія виготовлення таких зразків зводиться до того, щоб викликати появу поверхневих тріщин заданої глибини.

При комплексній перевірці яка проводиться Госснабом СРСР, в одній з підвідомчих організацій було встановлено, що в ряді випадків всупереч наказу Госснаба СРСР призначення на керівні посади і збільшення посадових окладів фахівців проводилися без урахування проходження навчання в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки. Все це було відзначено у відповідному акті ревізій.

При комплексній перевірці яка проводиться Госснабом СРСР, в одній з підвідомчих організацій було встановлено, що в ряді випадків всупереч наказу Госснаба СРСР призначення на керівні посади і збільшення посадових окладів фахівців проводилися без урахування проходження навчання в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки. Все це було відзначено у відповідному акті ревізії.

При комплексних перевірках перевіряються впровадження та дотримання стандартів не тільки на дану групу промислової продукції, наприклад на ті ж токарно-гвинторізні верстати, а й на сировину, матеріали, напівфабрикати, комплексні вироби, що йдуть на виготовлення кінцевого виробу.

Широко поширені спрощені комплексні перевірки, значно більш продуктивні ніж перевірки окремих елементів зубчастих коліс. Тому часто призначають граничні відхилення для комплексних двухпро-фільних методів контролю. У цих випадках визначають коливання радіального положення точної рейки або вимірювального колеса при двухпрофільном (щільному без бокового зазору) зачепленні з колесом.

До проведення комплексних перевірок при необхідності в установленому порядку залучаються відповідні спеціалісти господарств, районного управління сільського господарства, науково-дослідних, проектно-кзискательскіх та інших підприємств, організацій і установ, а також громадські інспектори з використання та охорони земель.

Прилади для комплексної перевірки допускають установку осей передачі на заданому міжосьовій відстані і перевірку при цьому плями торкання по фарбі і бічного зазору між витками черв'яка і профілем колеса по вільному повороту колеса при нерухомому черв'яка. Для цього в профіль зуба колеса упирається вимірювальний наконечник індикатора, за яким відраховується величина сво-Бодня повороту колеса на відповідному радіусі.

Прилади для комплексної перевірки допускають установку осей передачі на заданому міжосьовій відстані і перевірку при цьому плями торкання по фарбі і бічного зазору між витками черв'яка і профілем колеса по вільному повороту колеса при нерухомому черв'яка. Для цього в профіль зуба колеса упирається вимірювальний наконечник індикатора, за яким відраховується величина вільного повороту колеса на відповідному радіусі.