А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аспіріруемой

Аспіріруемой у кр иті я влаштовують з метою найбільшого огорожі порошить і його знепилення при роботі.

Аспіріруемой машини і апарати повинні постійно утримуватися в справному стані.

Обсяг аспирируемого повітря залежить від передбачуваного змісту пилу і визначається, по суті необхідністю накопичення на фільтрі такої кількості пилу, який достатній для надійного зважування (1 - 2 мг) і не перевищує Пилеемкость застосовуваного фільтра.

Обсяг аспирируемого повітря залежить від передбачуваного змісту пилу і визначається, в кінцевому рахунку, необхідністю накопичення на фільтрі такого-кількості пилу, який достатній для надійного визначення приросту (1 мг) і не перевищує пило-ємності застосовуваного аналітичного фільтра.

Очищення аспирируемого повітря від пилу слід передбачати в матер'яних фільтрах з механізованим струшуванням тканини і видаленням уловленной пилу.

Устаткування ванн аспіріруемой і укриттями при видаленні відносно невеликих обсягів повітря дозволяє істотно знизити забруднення приміщень аерозолем раство-рів. Однак цей захід поки не набула поширення і знаходиться в стадії дослідно-конструкторських розробок.

Конвертери належить обладнати герметичними аспіріруемой напилками або аспіріруемой укриттями, що виключають порив газів в приміщення під час продувки і випуску розплавленого металу і шлаку.
 Конвертери належить обладнати герметичними аспіріруемой напилю-никами або аспіріруемой укриттями, що виключають порив газів в приміщення під час продувки і випуску розплавленого металу і шлаку.

Конвертери належить обладнати герметичними аспіріруемой напилками або аспіріруемой укриттями, що виключають порив газів в приміщення під час продувки і випуску розплавленого металу і шлаку.

Конвертери належить обладнати герметичними аспіріруемой напилками або аспіріруемой укриттями, що виключають порив газів в приміщення під час продувки і випуску розплавленого металу і шлаку.

При орієнтовних підрахунках обсягів аспирируемого повітря користуються різними довідковими даними. Нижче в табл. XI.I як приклад наведені деякі з цих даних.

Пробоотборнис крани слід оснащувати аспіріруемой укриттями. Ємність для проб повинна бути герметичною.

Прилади, службовці для вимірювання швидкості проходження досліджуваного повітря. Для обліку обсягу і швидкості аспирируемого повітря застосовують реометри і інші прилади.

Принципові схеми аспіраційних систем.

Горизонтальні колектори встановлюють при розташуванні аспирируемого обладнання в одному або двох суміжних поверхах.

Конвертери належить обладнати герметичними аспіріруемой напилками або аспіріруемой укриттями, що виключають порив газів в приміщення під час продувки і випуску розплавленого металу і шлаку. 
Конвертери належить обладнати герметичними аспіріруемой напилю-никами або аспіріруемой укриттями, що виключають порив газів в приміщення під час продувки і випуску розплавленого металу і шлаку.

Конвертери належить обладнати герметичними асппріруемимі на-пильовиками або аспіріруемой укриттями, що виключають прорив газів в приміщення під час продувки і випуску розплавленого металу і шлаку.

Конвертери належить обладнати герметичними аспіріруемой напилками або аспіріруемой укриттями, що виключають порив газів в приміщення під час продувки і випуску розплавленого металу і шлаку.

Вивантаження прес-порошку повинна проводитися в герметично закриті або аспіріруемой, безперервно діючі транспортні пристрої або спеціальні вагонетки.

Вивантажувати шихту з змішувачів треба в герметично закриті аспіріруемой, безперервно діючі транспортні пристрої: вагонетки або кюбеля закритої конструкції. Місце вивантаження повинно бути обладнане вентиляційним укриттям, що забезпечує герметизацію вивантаження.

Допускається повернення пилового концентрату для осадження пилу в обсяг аспирируемого обладнання з використанням тиску, що розвивається пиловловлювачем.

Втрати аероіонів стоять також у відомому співвідношенні зі швидкістю аспирируемого повітря і просвітом повітроносних трубок. У бронхах ця швидкість в порівнянні зі швидкістю проходження повітря по трахеї поступово зменшується. Дія центрифужних і ударних сил помітно проявляється тільки в верхніх відділах дихальних шляхів, де і відбувається максимальна втрата аероіонів. Зроблені автором електро - і аеродинамічні розрахунки показують, що при спокійному вдиху до поверхні альвеол може доходити до 78 3% аероіонів різної маси. Надійшли в альвеоли аероіони назад не виділяються, так як встигають під час дихальної паузи адсорбироваться на стінках альвеол. Прийнявши сумарну площу всіх альвеол дорівнює 100 м2 отримаємо товщину шару повітря, що протікає при кожному вдиху по цій площі що дорівнює 3 5 мікрона.

Дробарки, грохоти, місця перепадів та інші місця пилоутворення повинні бути обладнані герметичними аспіріруемой укриттями. Робота порошить технологічного обладнання без аспіраційних укриттів або при відключених системах аспірації забороняється.

Для Беспильная розтарування сипучих матеріалів з мішків, бочок та ін. Дрібній тари повинні застосовуватися аспіріруемой растарочние машини або вакуум-пневматичні пристрої.

Для Беспильная розтарування сипучих матеріалів з мішків, бочок та ін. Дрібній тари повинні застосовуватися аспіріруемой растарочние машини або вакуум-пневматичні пристрої.

Необхідно передбачити місцеві (підпільні або підлогові) відсмоктувачі у кожної пастки для ртуті із забезпеченням достатніх обсягів аспирируемого повітря.

Якщо пігменти надходять в мішках, які опоражнівается вручну тут же на спеціальних поличках в робочому отворі то необхідно мати біля кожного робочого місця спеціальний аспіріруемой бункер, в який скидаються порожні мішки.

Переносна установка для відбою ра проб повітря. | Ежекторний аспіратор аера.

У приладі є дві пари аспіратор, зроблених зі стандартних півлітрових каліброваних судин від апарату пневмотораксу типу приладу Качкаева, багатоходової кран-перемикач оригінальної конструкції, лічильник числа перестановок аспиратора і регулятор швидкості потоку аспирируемого повітря. Весь прилад зібраний в ящику з піднімаються бічними стінками для кріплення штативів з сполученими посудинами аспиратора і спеціальних штативів для установки поглинальних приладів.

Досліджуваний повітря зі швидкістю 10 - 12 л /хв пропускають через фільтр, поміщений в патрон. Кількість аспирируемого повітря залежить від вмісту пилу в повітрі.

Аспірірованіе досліджуваного повітря через індикаторну трубку здійснюється після розтягування пружини штоком; сильфон при цьому стискається. Для фіксації обсягу аспирируемого повітря на циліндричній поверхні штока є чотири поздовжніх канавки, кожна з двома заглибленнями. Відстань між заглибленнями на канавках підібрано таким чином, щоб при ході штока від одного поглиблення до іншого сильфон забирав необхідне для аналізу кількість досліджуваного повітря.

Аспіріруемой укриття верху щічної дробарки. З цього укриття проводиться відсмоктування повітря. Верхня частина дробарки забезпечується ємним аспіріруемой укриттям. Укриття спирається на станину дробарки. При пневмогідро-знепилювання розпорошуються форсунка поміщається всередині укриття. Біля входу матеріалу в укриття встановлюється гумовий фартух, який доходить до шару матеріалу.

Вибивання пилу в приміщення через робочі прорізи укриттів і через неминучі їх нещільності запобігає створенням розрідження у всьому обсязі укриття за рахунок роботи місцевих відсмоктувачів. Число місцевих відсмоктувачів від одиниці аспирируемого обладнання обумовлюється характером і розмірами цього обладнання. Як правило, місцеві відсмоктувачі розташовують в зонах укриття, в яких в результаті роботи обладнання або переміщення матеріалу, що переробляється створюється позитивний надлишковий тиск. Ступінь герметичності укриття, а також дотримання ступеня відкриття оглядових вікон і робочих прорізів, встановленої вимогами експлуатації, є основними факторами, що визначають ефективність дії аспіраційних установок.

Кількості повітря, просасивается при відборі проб, підлягають перегляду в міру вдосконалення методів аналізу, а також при зміні величин гранично допустимих концентрацій аналізованих речовин. Таким чином, обсяг повітря, аспирируемого при відборі проб, залежить від конкретних умов виробництва і завдань, що вирішуються при дослідженні повітряного середовища.

Шафова сушарка з вбудованим вентилятором. Шафовим сушарок, описаним вище, властиві багато недоліків камерних сушарок і головний з них - ручне завантаження і розвантаження листів. З метою зменшення пиловиділення розвантаження листів виробляють в аспіріруемой разгрузочном шафі що встановлюється над дробаркою. Деко вдвигается в касету, що знаходиться в розвантажувальному шафі і поворотом рукоятки, прикріпленої до касеті вивантажують матеріал.

Шафовим сушарок, описаним вище, властиві багато недоліків камерних сушарок, і головний з них - ручне завантаження і розвантаження листів. З метою зменшення пиловиділення розвантаження листів виробляють в аспіріруемой разгрузочном шафі що встановлюється над дробаркою. Деко всувають в касету, що знаходиться в розвантажувальному шафі і поворотом рукоятки, прикріпленої до касеті вивантажують матеріал.

Хроматограмма газовиділень з гуми на основі бутилкаучуку (а і після пропускання повітря через форколонку з нітратом срібла, фосфорними кислотами, Версамідом 900 і ацетатом свинцю (б. 1 - етилбензол. 2 - ацетофенон. 3 - Інду. 4 - алкіламіно. 5 - ди- ціклогексіламіноалкілсульфід. 6 - метілтетралін. 7 - нафталін. 8 - не ідентифіковано. 9 - заміщений бензтіазол. 10 -тетраметілтіомочевіна. 11 - етілнафталін. 12 - 2-арілті-Офен. 13 - не ідентифіковано. 14 - ПАУСІ Нд. 15 - не ідентифіковано . 16 - - фенантрен. 17 - складний ефір фталевої кислоти. 18 - 20 - аріламіни. При виявленні в повітрі слідів фреонів, три - і тетрахло-ретілена[42]його аспирируют через послідовно з'єднані форколонку з перхлоратом магнію і концентратор з 60 мг Карбосіва G. Така ФОРКОМ-лонка здатна працювати протягом доби при швидкості аспирируемого повітря 0 1 - 0 2 л /хв. як детектор застосовують ЕЗД, а контрольовані компоненти поділяють на капілярної колонці (30 м х 053 мм) з силіконом DB-624 при програмуванні температури в інтервалі40 - 75 - 200 С.

Для цементних заводів має велике значення температура очищаються запилених газів і їх вологість. Електрофільтри застосовуються для знепилювання газів від печей, сушильних барабанів, аспирируемого повітря цементних і вугільних млинів. В даний час прийнято, що електрофільтри до печей незалежно від кліматичних умов повинні споруджуватися поза будівлями з утепленням і укриттям їх верху.

Очищення аспіраційного повітря від пилу у виробництві кронов тільки суха у всмоктуючих матер'яних фільтрах. Зібрана в фільтрі пил з тічки і за допомогою шнеків (також аспіріруемой) подається до відповідних бункера. При несприятливих умовах, коли підприємство розташоване поблизу від житлових масивів, рекомендується додаткова фільтрація.