А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аскот

Аскоту, оснащені електронною примножує приставкою Р-12 або ТМ-20 які одночасно із складанням звітних регістрів з великою швидкістю виконують різні обчислення.

Аскоту класу 117 має дві пари підсумкових клавіш для списання підсумків з першого і другого лічильників. Клавіші проміжного 17 і остаточного 16 підсумків, розташовані праворуч від цифрової клавіатури, відносяться до першого лічильника, а клавіші проміжного 21 і остаточного 22 підсумків - до другого лічильника.

Аскоту класу 1330 - настільна підсумовуються машина з широкою кареткою, двома сальдіруются лічильниками і приводяться в рух двигуном.

Аскоту класу 170 з перфопріставкамі для перезапису інформації на перфоленту - встановлюються в установах Держбанку. Перфокарти і перфострічки доставляються в обчислювальний центр транспортними засобами. При централізованої підготовки носіїв інформації технічні засоби розміщуються в обчислювальному центрі. 
Машина Аскоту 170/55 з перфопріставкой аналогічна за своїми можливостями машині Іскра - 2301 проте не дозволяє виробляти висновок на перфоленту алфавітній інформації і складна в налаштуванні. Таким чином, повністю механізувати підготовку інформації на перфоленте можна тільки в разі якщо звітний документ містить одну цифрову інформацію.

Машини Аскоту виконують ряд функцій автоматично, що забезпечує їх високу продуктивність. Вони ефективні при виконанні робіт по механізації бухгалтерського обліку. Наявність великої кількості лічильників дає можливість отримати за один робочий прийом з первинних документів всі необхідні дані скласти звіти з великою кількістю граф. При необхідності ці звіти можуть бути виготовлені на машинах під копірку в декількох екземплярах.

Машина Аскоту 071/41 призначена для збору, попередньої обробки та документування цифрової інформації з метою отримання машиночитаемого носія - 5 - 8-канальної перфострічки. Випускається з двома, чотирма і шістьма сальдіруются 12-розрядними лічильниками. Являє собою настільний автомат з автоматичним і ручним управлінням. Автоматичне управління здійснюється за програмою, що настроюється на програмному барабані (коробчатой шині управління), ручне - за допомогою функціональних клавіш.

Машина Аскоту класу 115 за зовнішнім виглядом і експлуатаційними характеристиками аналогічна машині Аскоту-113. Відмінність її полягає в тому, що каретка машини має пристосування для передньої закладки бланків.

Машина Аскоту класу 117 (рис. 114), на відміну від машин Аскоту-ПЗ і Аскоту-115 має два сальдіруются лічильника і змінний місток управління налаштуванням машини.

Машина Аскоту класу 170 призначена для складання многографной таблиць, бухгалтерських регістрів, журналів та різних відомостей, які потребують підрахунку горизонтальних і вертикальних підсумків, а також друку тексту.

Машина Аскоту класу 170 має два режими: рахунок і печатку тексту. При друкуванні тексту важіль 45 перемикання роботи машини з рахунку на друк повинен знаходитися в нижньому положенні S. Як змінити спосіб роботи машини з рахунку на друк тексту може здійснюватися як вручну, так і автоматично, шляхом відповідної настройки шини управління, а з режиму друку на рахунок - тільки вручну, шляхом переведення важеля 45 з положення S в положення В. При цьому каретка машини автоматично пересунеться вліво до упору, встановленого проти чергової графи бланка.

Машини Аскоту класу 170 (рис. 146) являють собою многосчетчіковие - автомати з вмонтованими в механізм машини лічильниками. Ці машини мають високий ступінь автоматизації робіт (число автоматичних дій досягає 60) і широкими експлуатаційними можливостями.

Машина Аскоту класу 170 автоматично розподіляє друк одержуваного сальдо у відповідних графах і виділяє при наявності двокольорового стрічки друк кредитового сальдо червоним кольором.

Бухгалтерська машьнз Аскоту класу 170. Машинам Аскоту класу 170 присвоєні такі індекси: 170/2170/3170/5170/10170/15170/25170/35170/45і170/55 в яких в знаменнику зазначений клас, а в чисельнику кількість лічильників в машині.

Машина Аскоту класу 170 двухперіодне дії: в перший період відбувається установка числа в складальної каретці в другій - друкування набірного числа і передача його в лічильник.

Машина Аскоту класу 170/55 має 55 лічильників, з них 3 сальдіруются лічильника (I, II і К - контрольний), два підсумкових (III і IV) і50 накопичують.

Шина управління роботою машини. Аскоту класу 170. Машини Аскоту класу 171 відрізняються від машин Аскоту класу 170 лише відсутністю пблнотекстовой клавіатури для друкування тексту.

Бухгалтерська машьнз Аскоту класу 170. Управління машинами Аскоту здійснюється за допомогою змінної шини управління, настроюється на певний вид роботи.

Застосування машин Аскоту, агрегатованих з електронними приставками, дозволяє за один робочий процес виробляти автоматичну таксування вихідної інформації і її угруповання з підрахунком горизонтальних і вертикальних підсумків кількісних і сумових величин.

Бухгалтерська машьнз Аскоту класу 170. Конструктивно машини Аскоту виконані на агрегатному принципі компоновки.

Бухгалтерські автомати Аскоту класу 170 (рис. 19) відносяться до суммирующим текстовим машинам з невидимими 12-розрядними лічильниками.

Особливість машини Аскоту класу 170 полягає в тому, що гумовий валик її каретки складається з двох частин.

На машині Аскоту класу-110 як на СДВ-107 застосовується скорочений спосіб множення. Ця клавіша діє аналогічно клавіші вирахування на машині СДВ-107 з тією лише різницею, що після її звільнення каретка машини автоматично переходить у вищий розряд. При натиснутих клавішах R і R - набране на установчому механізмі число не гаситься, тому на машині Аскоту класу 110 спеціальної клавіші закріплення набору немає.

На автоматах Аскоту класу 170/5 що мають п'ять лічильників, при складанні місячної оборотної відомості сальдіруются лічильник II підключається для виведення залишку на кінець місяця по кожному рахунку першого порядку, сальдіруются лічильники I і К - для накопичення сум оборотів по дебету і кредиту, які накопичують лічильники III і IV - для підрахунку залишків на кінець звітного місяця. Підсумки оборотів і залишки на кінець звітного місяця списуються автоматично по другій програмі. Підсумки залишків на початок звітного місяця підраховуються окремим процесом.

Бухгалтерська машина Аскоту класу 170 є механічною машиною з електричним приводом, в якій принцип рахунку заснований на представленні числа у вигляді відстані. Цифра представляється як кутову відстань. Поворот лічильної шестерні на 36 відповідає одиниці.

Підсумовуються машина Аскоту класу 117 являє собою двухперіодне малогабаритну бухгалтерську машину.

На машині Аскоту класу 117 можуть виконуватися три арифметичні дії: додавання, віднімання і множення. Виконання множення здійснюється послідовним складанням при збереженні набору множимо в установчому механізмі.

Бухгалтерська машина Аскоту класу 170 як відомо, використовується для обробки інформації в многографной документах. Вона виконує лише дві арифметичні операції: додавання і віднімання. Однак нерідко виникає необхідність попереднього виконання операції множення чисел з метою подальшого складання або віднімання отриманих творів. Наприклад, в обліку праці та заробітної плати для підрахунку нарахованої заробітної плати слід спочатку провести множення (таксування) кількості виготовлених деталей за визначеною операції на розцінку за цією операцією.

Підсумовуються машина Аскоту класу 114 відрізняється від щойно описаної машини повною автоматизацією множення. При цьому друкуються тільки множники і результат обчислення - твір.

Односчетчіковая машина Аскоту класу 113 відрізняється від підсумовує машини Аскоту класу АЛЕ широкої рухомою кареткою з довжиною бумагоопорного валика 24 або 33 см і механізмами пересування каретки.

Бухгалтерська машина Аскоту класу 170 лічильно-текстова, має невидимі лічильники і призначена для розробки мяогографних відомостей, різних бухгалтерських регістрів і журналів, що вимагають підрахунку горизонтальних і вертикальних підсумків. Машина виконує два арифметичних дії: додавання і віднімання. Множення проводиться на машинах, агрегатованих з електронної примножує приставні.

Застосування машин типу Аскоту з електронної приставкою, а також фактурних машин дає можливість поєднати складання деяких звітних регістрів з одночасною автоматичною таксування вихідних даних.

Бухгалтерська каретка з бумагоопорного валиком. Агрегатування бухгалтерських автоматів Аскоту класу 170 з перфоленточной приставкою С-8021 дозволяє обробляти цифрову інформацію з паралельної підготовкою машинного носія - перфострічки. Інформація на перфоленте може передаватися по каналах зв'язку на обчислювальні центри і вводитися в електронні обчислювальні машини для подальшої обробки.

Загальний вигляд машини Аскоту класу 117. Загальний вигляд машини Аскоту класу 117 наведено на рис. 8.2. У нижній частині передньої панелі машини розміщені цифрова клавіатура, клавіші і важелі управління.

Двигун пристрою машини Аскоту класу 170 розташований перед цифровими штангами і являє собою повертається на осі барабан з двома горизонтально розташованими рядами букв, цифр і знаків.

Застосування бухгалтерського автомата Аскоту класу 170 дозволяє скласти оборотну відомість кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей форми №53 по більш досконалої технології. На відміну від методу, викладеного вище, відомість розробляється не на підставі карток аналітичного обліку, а на підставі первинних документів, згрупованих по порядку номенклатурних номерів матеріалів.

Принципи конструкції підсумкових машин Аскоту. Конструктивні принципи машин Аскоту класів 110і114 (рис. 5.2) наступні.

Вище розглянуті машини Аскоту класу 170 а також агрегати і система, в основу яких покладено машина цього класу. Разом з тим виготовляються ще машини Аскоту класу 171 які відрізняються від класу 170 тільки тим, що у них відсутня буквена клавіатура.

Для друку тексту автомат Аскоту класу 170 має електрифіковану буквенную клавіатуру. Текст друкується великим шрифтом. Для виправлення допущених помилок в тексті натискають клавішу зворотного ходу каретки. При друку тексту важіль перемикання машини з рахунку на друк 24 повинен займати нижнє положення. Перемикання з рахунку на друк може здійснюватися як вручну, так і автоматично, а з друку на рахунок - тільки вручну перекладом важеля 24 в верхнє положення.

На базі підсумовує машини Аскоту класу 117 були створені пристрої реєстрації інформації ПРЗ-2М і ПРЗ-4 що представляють собою агрегати машин з стрічковими перфораторами. Пристрої реєстрації інформації забезпечують поряд з печаткою облікових даних і виконанням над ними обчислювальних операцій перфорацію вихідної інформації і результатів обчислень на пятідорожечной перфоленте в коді МТК-2. Отримана перфолента може використовуватися для введення даних безпосередньо в електронні обчислювальні машини. На пристрої перезапису інформації з перфострічки на перфокарти, наприклад БЛП-2 дані з перфострічки, отримані на пристроях реєстрації інформації, можуть бути переписані на перфокарти. Це робить можливим обробку даних на перфораційних обчислювальних машинах.

У принтері механізмі машини Аскоту класу 170 за роликами друку дати праворуч розташовуються штанги друку символів. Символи набираються на клавіатурі символів 16 (рис. 9.1), а друкуються тільки при установці 3-го Стопс в 7 - м ряду шліців шини управління.

Бухгалтерська текстова багатоклавішні машина Аскоту класу 170/55 (рис. 7.7) - високопродуктивний електромеханічний автомат двухперіодне принципу дії з 5512-розрядних невидимими лічильниками, з яких три сальдіруются (I, II і К - контрольний), два підсумкових (III, IV) і50 накопичують. Останні укріплені на барабанах по 10 шт. Барабани також пронумеровані (О, 123 4), в зв'язку з чим номер кожного накопичує лічильника складається з двох цифр, що позначають барабан і лічильник даного барабана.

Програмування автоматичних дій бухгалтерського автомата Аскоту здійснюється за допомогою шини автоматичного управління, колонних упорів і функціональних Стопс. Розглянемо детально їх призначення.

Обробка інформації із застосуванням машин Аскоту без електронних приставок зазвичай передбачає попередню первинну обробку або таксування первинних документів на КВМ і складання різного роду допоміжних накопичувальних регістрів, призначених для групування вихідної інформації.

Застосування бухгалтерських многосчетчікових машин типу Аскоту дає можливість групувати інформацію за укрупненими груп-піровочним ознаками, що значно знижує трудомісткість угруповання документів, так як в процесі розноски інформації в групувальні відомості або при безпосередньому складанні звітних регістрів є можливість автоматично проводити часткову угруповання вихідних даних шляхом їх фіксації і накопичення в лічильниках машини.

При веденні обліку на автоматах Аскоту класу 170/3 або 171/3 що мають тільки три лічильника, особові рахунки друкуються одночасно із складанням під копірку бухгалтерського журналу і підрахунком підсумків оборотів за балансовими рахунками, які автоматично друкуються у зведеній картці. Підрахунок підсумків вихідних залишків і запис їх-в зведену картку виконуються окремим процесом. При веденні обліку на автоматах Аскоту, що мають 10 і більше лічильників, записи в особових рахунках, підрахунок і виведення підсумків оборотів і залишків по балансових рахунках, заповнення зведених карток здійснюються в правій (більшій) частині роз'єднаного бумагоопорного валика, в лівій (малої) частини валика складається баланс залишків по балансових рахунках. Крім того, на таких автоматах виводяться підсумки оборотів по кожному особовому рахунку і в цілому по журналу.

Зображення друкувального механізму. а - зображення друкуючих штанг, б - значення знаків підсумків і знаків включення лічильників. /- Знаки підсумків лічильників, 2 - знаки включення на додавання і віднімання лічильників I і II від клавіші 3 - знаки барабанів, 4 - знаки накопичують лічильників, 5 - знаки відключення лічильників. Висновок результатів обчислень в машині Аскоту класу 170 здійснюється у вигляді печатки на папері.

Друк нулів зліва від значущої цифри. Друк червоним кольором на машині Аскоту класу 170 передбачена в наступних випадках: від настройки, при включенні клавіші зворотної дії і при списанні негативних підсумків з сальдіруются лічильників I, II і К. Це можливо завдяки наявності двокольорового стрічки (верхня половина - чорного кольору, а нижня - червоного) і відповідного механізму.

Вимкнення налаштувань лічильників на машині Аскоту класу 170 здійснюється шляхом повороту відповідних важелів.

При цьому до основної машині Аскоту класу 170 приєднуються приставки ТМ-20 і ТС-36 з'єднані з 80-колонним програмуючим перфоратором і стрічковими 5 - 8-канальними перфораторами. Крім цього, в систему входять пристрій для автоматичного зчитування та введення в основну машину даних з перфокарт, а також сортувальна машина для перфокарт.