А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кінетична енергія - механізм

Кінетична енергія механізму витрачається на деформацію кілець, на подолання сил тертя між кільцями і циліндром і на подолання сил тертя внутрішніх частинок гуми між собою.

Кінетична енергія механізму дорівнює сумі кінетичних енергій його ланок.

Кінетична енергія механізму в ряді його послідовних положень визначається методом графічного інтегрування діаграми приведеного моменту в функції кута повороту ланки приведення. Так як при інтегруванні нас цікавить лише збільшення площі укладеної між осями координат і кривої наведеного моменту, то завдання можна вирішити наступним більш наочним побудовою (фіг. Кінетична енергія механізму в ряді його послідовних положень визначається методом графічного інтегрування діаграми приведеного моменту в функції кута повороту ланки приведення.

Кінетична енергія механізму (рис. 15.8 а) може бути також виражена через наведену масу тп, причому за точку приведення може бути обрана будь-яка точка ланки.

Кінетична енергія механізму дорівнює сумі кінетичних енергій його ланок.

Кінетична енергія механізму складається з суми кінетичних енергій його ланок.

Кінетична енергія механізму (рис. 534 а) може бути також виражена через наведену масу тп, причому за точку приведення може бути обрана будь-яка точка ланки АВ.
 Кінетична енергія механізму (рис. 15.8 а) може бути також виражена через наведену масу тп, причому за точку приведення може бути обрана будь-яка точка ланки АВ.

Кінетична енергія механізму (рис. 15.8 с) може бути також виражена через наведену масу та, причому за точку приведення може бути обрана будь-яка точка ланки.

Кінетична енергія механізму в ряді його послідовних положенні визначається методам графічного інтегрування діаграми приведеного моменту в функції кута повороту ланки приведення.

До приведення мас і сил. а - кінематична схема чотириланкова механізму. б - план швидкостей. Кінетична енергія механізму дорівнює сумі кінетичних енергій мас всіх ланок.

Кінетична енергія механізму, таким чином, є функцією кута повороту початкової ланки.

Приріст кінетичної енергії механізму за який-небудь проміжок часу відповідно до рівняння (140) виразиться різницею площ кривих Рд-у (в) і Яс - Ф (в), помноженої на відповідні масштаби. Так, наприклад, на ділянці 1 - 2 робота наведених рушійних сил виражається площею (І22) мм.

Визначити кінетичну енергію механізму, що складається з кривошипа ОА маси Зт і довжини /, шатуна АВ маси т і шарнірно пов'язаного з ним колеса маси т, що котиться без ковзання по горизонтальній площині. Кривошип ОА обертається з кутовою швидкістю з і в даний момент часу вертикальний. кривошип і шатун вважати однорідними тонкими стрижнями; маса колеса рівномірно розподілена по його ободу.

Визначити кінетичну енергію механізму, зображеного на рис. 2110. Колесо радіуса г нерухомо; GZ і GS - відповідно вага коліс радіусів г2 і /з; G - вага кривошипа, який обертається навколо центра О з кутовою швидкістю з.

Визначаємо кінетичну енергію механізму.

Отже, кінетична енергія механізму дорівнює кінетичної енергії важеля Жуковського, побудованого в вимушеному масштабі забезпеченого масами, розподіленими згідно з їх розподілом у механізмі і що обертається з кутовою швидкістю початкової ланки.

Графіки зміни кінетичної енергії механізму (Т) і окремих груп ланок (гь ГП) наведені на рис. 425 поз.

Графіки зміни кінетичної енергії механізму (Т) і окремих груп ланок (Ti, Т) наведені на рис. 327 поз. За кривою зміни кінетичної енергії ланок I групи визначають найбільшого розмаху Д7 наіб7 1тах - Гщпп її коливання.

Для підрахунку кінетичної енергії механізму, вибору підшипників, при проектуванні планетарних механізмів необхідно знати і отже, вміти визначати кутову швидкість сателітів.

У цих механізмах кінетична енергія механізму апарату витрачається на деформацію пружних елементів (з гуми, шкіри та інших матеріалів) і тертя цих елементів про напрямні.

Створює Значну частину кінетичної енергії механізму, яка повинна бути перетворена в гальмівному пристрої в теплову енергію при зупинці вантажу. Швидкість підйому в цих кранах не визначається технологічними вимогами і може бути відносно невеликий. Сучасні гартівні крани вантажопідйомністю до 300 т мають швидкість підйому до 15 м /хв, а швидкість опускання понад 100 м /хв. Щоб забезпечити рівномірність гарту вироби по його висоті швидкість опускання виробу не повинна змінюватися, незважаючи на всі зростаючий опір середовища ванни в міру опускання вантажу. Також не повинно відбиватися на швидкості спуску і зміна ваги деталей, Якби швидкість підйому і спуску була однаковою, то для механізму потрібен був би двигун великої потужності що збільшило б розміри і вага елементів приводу. Тому в практиці конструювання призначають невелику швидкість підйому і по цій швидкості вибирається двигун, а спуск вантажу здійснюється з великими швидкостями за допомогою спускного гальма. В портальних кранах, які виробляють завантаження або розвантаження суден, доцільно опускати порожній гак і малі вантажі з підвищеною швидкістю, що дозволяє значно збільшити продуктивність крана. У гартівних кранах велика швидкість спуску потрібна тільки при роботі з вантажем. Гальмівний пристрій для швидкісного спуску вантажу, застосоване в гартівних кранах, має мати можливість ручного розмикання на випадок припинення подачі струму під час процесу загартування. Застосування ручних керованих гальм для здійснення швидкісного спуску вантажу в гартівних кранах є недоцільним як внаслідок великої потужності гальмування, так і внаслідок малої тривалості процесу загартування, під час якого потрібно забезпечити рух вантажу з постійною швидкістю. Тому ці механізми повинні мати систему автоматичного регулювання швидкості спуску.

Характер сумарною діаграми кінетичної енергії механізму показує різке зростання кінетичної енергії на початку руху, а з шостого положення механізму сумарна кінетична енергія починає різко зменшуватися. Різке зменшення сумарної кінетичної енергії пояснюється тим, що механізм змушений збільшити витрати кінетичної енергії на роботу з подолання сил реакцій пружин і на інші види робіт.

Звідси випливає, що кінетична енергія механізму при найвигіднішому передавальному числі повинна бути рівна кінетичній енергії двигуна.

Так як в цьому гальмі кінетична енергія механізму переходить в теплову, то порошковий гальмо вимагає гарного охолодження.

Рівнянням руху механізму називається рівняння кінетичної енергії механізму.

До розрахунку маховика. а діаграми рушійних сил і сил опору. б діаграма збільшення кінетичної енергії. Маховик є як би акумулятором кінетичної енергії механізму, накопичуючи його під час прискореного руху механізму і віддаючи назад при уповільненні його руху. Така акумулююча роль маховика дозволяє використовувати накопичену їм енергію для подолання підвищених корисних навантажень без збільшення потужності двигуна.

Маховик є як би акумулятором кінетичної енергії механізмів машини, накопичуючи її під час їх прискореного руху і віддаючи назад при уповільненні руху. Такал акумулююча роль маховика дозволяє використовувати накопичену їм енергію для подолання підвищених корисних навантажень без збільшення потужності двигуна.

Маховик є як би акумулятором кінетичної енергії механізмів машини, накопичуючи її під час їх прискореного руху і віддаючи назад при уповільненні руху. Така акумулююча роль маховика дозволяє використовувати накопичену їм енергію для подолання підвищених корисних навантажень без збільшення потужності двигуна.

У механізмах з двома ступенями свободи кінетична енергія механізму є функцією двох незалежних швидкостей. Для спрощення виразу кінетичної енергії механізму з двома ступенями свободи доцільно кожна з ланок, як фізичне тіло, замінити системою розміщених в шарнірах дискретних мас. Тоді після визначення швидкостей кожної з точок механізму можна без праці обчислити кінетичну енергію через кутові швидкості двох початкових ланок.

Як бачимо, наведена маса дорівнює подвоєною кінетичної енергії механізму, поділеній на квадрат швидкості точки приведення.

Так як через кожний повний цикл усталеного руху кінетична енергія механізму приймає початкове значення, швидкості провідної ланки механізму теж періодично повторюються з тим же самим циклом.

МД і знизу кривою Мс, відповідні збільшення кінетичної енергії механізму, приймають за позитивні (на фіг. Механічна модель шестізвен-ного механізму. Якщо механізм має одну ступенем свободи, то кінетичну енергію механізму можна замінити рівною їй кінетичної енергією, наведеної до початкової ланки маси.

Розглянемо питання про те, як може бути визначена кінетична енергія механізму.

При стопорении руху для зменшення удару необхідно, щоб кінетична енергія механізму в момент стопоріння була можливо меншою. у конструкції обмежувача доцільно передбачити пружні ланки, на деформацію яких буде витрачена кінетична енергія механізму при його стопорении. Якщо механізм приводиться в рух не вручну, а від приводу, для зменшення швидкості руху ланок перед сто-пореніем передбачається пристрій для розмикання ланцюга живлення електродвигуна. Випередження по часу моменту спрацьовування вимикача повинна бути призначена з урахуванням швидкодії системи.

Крім того, швидкості ланок завжди кінцеві в силу обмеженості кінетичної енергії механізму.

Наведеної масою називається фіктивна маса, кінетична енергія якої дорівнює кінетичної енергії механізму.

Мінлива наведена до поршня маса стрижневого механізму знаходиться з умови рівності кінетичних енергій механізму і наведеної маси.

Для визначення руху механізму під дією сил використовують наступний закон: зміна кінетичної енергії механізму за деякий проміжок, часу дорівнює сумі робіт всіх прикладених до механізму зовнішніх сил на відповідному.

Так як коефіцієнт Q З 1 то робота гальмування дорівнює лише частини кінетичної енергії механізму. Іншу частину кінетичної енергії загальмовує мас поглинається елементами опору в самому механізмі.