А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кінетична потенційна енергія

Кінетична і потенційна енергія мають суттєві відмінності.

Кінетична і потенційна енергія обертального і коливального рухів молекул речовини; (Газу, рідини та твердого тіла) підкоряються аналогічним законам.

Кінетична і потенційна енергія молекул складають внутрішню енергію тіла. Міру зміни внутрішньої енергії, яка перейшла від одного тіла до іншого, називають кількістю теплоти. 
Сума кінетичної і потенційної енергії залишається при русі постійною. Ця фундаментальна теорема називається законом збереження енергії. Ми отримали скалярний рівняння, що є лише одним з інтегралів рівнянь руху. Хоча його одного і недостатньо для повного вирішення задачі про рух системи (виключаючи випадок одного ступеня свободи), це все ж таки один з найбільш фундаментальних і універсальних законів природи, який при відповідних модифікаціях виконується не тільки в механічних, але і у всіх фізичних процесах.

Суму кінетичної і потенційної енергії називають повною механічною енергією частинки: рівняння (1843) Висловлює собою сталість механічний енергії частки і носить назву закону збереження механічної енергії. Сили, при яких має місце закон збереження механічної енергії, носять назву консервативних сил.

Сума кінетичної і потенційної енергії називається повною механічною енергією системи; інтеграл енергії у формі (3142) виражає закон збереження механічної енергії системи.

Суму кінетичної і потенційної енергії називають повною механічною енергією частинки: рівняння (1843) Висловлює собою сталість механічної енергії частки і носить назву закону збереження механічної енергії. Сили, при яких має місце закон збереження механічної енергії, носять назву консервативних сил.

Сума кінетичної і потенційної енергії називається повною механічною енергією системи; інтеграл енергії у формі (3142) виражає закон збереження механічної енергії системи.

Сума кінетичної і потенційної енергії тіл називається повною механічною енергією.

Роль кінетичної і потенційної енергії механічної системи грають в ній відповідно магнітна і електрична енергії системи струмів, а величини § і відповідають прикладеним ззовні силам, які виробляють вимушені коливання системи.

роль кінетичної і потенційної енергії механічної системи грають в ній відповідно магнітна і електрична енергії системи струмів, а величини а відповідають прикладеним ззовні силам, збудливим вимушені коливання системи.

Висловлюємо кінетичну і потенційну енергію динамічної системи в функції узагальнених координат.

Як змінюються кінетична і потенційна енергія при вільному падінні тіла.

Системи, кінетична і потенційна енергія яких виражається через один параметр, наприклад через зсув одного будь-якого перетину, називаються системами з одним ступенем свободи.

Чому дорівнює кінетична і потенційна енергія Місяця в поле Землі.

Як змінюється кінетична і потенційна енергія поїзда при русі по спуску, підйому, з постійною, спадної або зростаючою швидкістю.

Вирази для кінетичної і потенційної енергії отримані в прикладі до завдання Д-25 де досліджувалися вільні коливання розглянутої системи.

Для обчислення кінетичної і потенційної енергії необхідно, зокрема, висловити s і ф через 9 TJJ.

Нехтуючи зміною кінетичної і потенційної енергії, вважати, що зміна ентальпії для цього процесу дорівнює нулю, так, що кінцева температура може бути визначена за даними табл. 10 (рис. 36 або рис. 37); тоді знайдемо, що вона буде трохи менше 25 С.

Після визначення кінетичної і потенційної енергії системи складаються диференціальні рівняння руху.

Для визначення кінетичної і потенційної енергії диска необхідно знати рівняння кривої прогину диска при коливаннях.

Хвилі мають значну кінетичної і потенціальної енергії.

Зі зниженням температури кінетична і потенційна енергія зменшуються.

Для реактора змінами кінетичної і потенційної енергії і роботою системи зазвичай можна знехтувати.

Знову виходить рівність кінетичної і потенційної енергії.

Як називається сума кінетичної і потенційної енергії тіла.

А - Сума кінетичної і потенційної енергії тіла називається повною механічною енергією.

Прогин лопатки. Кінетична енергія елементарного ділянки. Складемо вираження для кінетичної і потенційної енергії лопатки і кроку дроту.

У механіці розрізняють кінетичну і потенційну енергію.

Комбіновані МН запасають одночасно кінетичну і потенційну енергію. Прикладом комбінованого МН може служити супермаховик з високоміцного волокнистого матеріалу, що має відносно малий модуль пружності. При обертанні даного МН в ньому поряд з кінетичної енергією запасається потенційна енергія пружної деформації. Під час вилучення накопиченої енергії з такого МН досягається використання обох її видів.

Коливний атом має кінетичної і потенціальної енергії, подібно до того, як енергія коливань маятника є тільки кінетичної, коли маятник проходить через положення рівноваги, і тільки потенційної, коли маятник досягає найбільшого відхилення від положення рівноваги, і частково кінетичної, частково потенційної у всіх проміжних положеннях.

Системи, для яких кінетична і потенційна енергія виражаються точно за формулами (2) і (3) без відкидання членів вищого порядку, називаються лінійними. Для них вся математична теорія є такий же, як і для систем, що здійснюють малі коливання, хоча коливання для лінійних систем можуть бути будь-якими, не обов'язково малими. Надалі розглядаються лінійні коливання, в число яких входять і малі коливання.

Розглянемо, як змінюється кінетична і потенційна енергія тіла, кинутого вгору.

У розділі Механіка розглядаються тільки кінетична і потенційна енергія.

Грунтуючись на уявленнях про кінетичної і потенційної енергії, можна зрозуміти багато з тих складних перетворень енергії, які відбуваються в природі.

Гамільтона має вигляд суми кінетичної і потенційної енергії.

Лагранжа, що дорівнює різниці кінетичної і потенційної енергії, а інтеграл береться вздовж зазначеної траєкторії від початкового до кінцевого моментів досвіду. Сама ця траєкторія є траєкторією частинки.

U пов'язано зі зміною кінетичної і потенційної енергії молекул, а інші компоненти внутрішньої енергії при цьому не змінюються. Тому в подібних процесах можна вважати, що внутрішня енергія тіла дорівнює сумі кінетичних енергій хаотичного теплового руху всіх молекул відносно центру мас цього тіла і потенціальних енергій взаємодії всіх молекул між собою. Внутрішня енергія ідеального газу представляє собою кінетичну енергію молекул цього газу.

Внутрішня енергія складається з кінетичної і потенційної енергії частинок, що входять в систему. У термодинаміки досить обмежитися тим, що внутрішня енергія залежить від природи частинок і температури. Тут можна за константу прийняти нульову енергію U0 при Т 0 з умовою, що нульова енергія не залежить від температури.

Складемо тепер вираження для кінетичної і потенційної енергії системи.

Натуральна механічна система задається кінетичної і потенціальної енергії. Потенційна енергія - це гладка функція на різноманітті конфігурацій (положень) системи, кінетична енергія - це ріманова метрика на конфигурационном різноманітті тобто позитивно певна квадратична форма на кожному дотичному просторі до різноманіття конфігурацій, гладко залежить від точки прикладання.

Кожна молекула газу має кінетичної і потенціальної енергії. Кінетична енергія, або енергія руху молекул, визначається температурою газу.

Використовуючи формулу зв'язку між кінетичної і потенційної енергією, покажіть, що при кожному відскоку висота підйому зменшується вдвічі.

Кожна молекула газу має кінетичної і потенціальної енергії. Кінетична енергія, або енергія руху молекул, визначається температурою газу.

Розглянемо докладніше, як змінюється кінетична і потенційна енергія тіла, кинутого вгору.

При цьому, необхідно щоб кінетична і потенційна енергія системи залишилися без зміни.