А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Асинхронний двійковий лічильник

Асинхронний двійковий лічильник може бути реалізований у вигляді ланцюжка тригерів (як показано на рис. 20.3), тактовий вхід кожного з яких підключений до виходу Q попереднього тригера. Для отримання підсумовує лічильника тригери повинні змінювати свій стан під час переходу тактового сигналу з 1 в О.

Мікросхема є асинхронний двійковий лічильник з попередньою установкою.

Мікросхема є чотирьохрозрядний асинхронний двійковий лічильник.

Однак побудова асинхронних двійкових лічильників на J /C-тригерах в ряді випадків нераціонально, так як лічильники на У /С-тригерах в порівнянні з лічильниками на D-тригерах мають великі апаратурні витрати і меншу швидкодію.

Основою мікросхеми є 12-розрядний асинхронний двійковий лічильник, який відраховує /V вхідних імпульсів від свого початкового стану до заповнення (стан - все 1) і виробляє командний імпульс, за яким формується вихідний сигнал на висновках 8і9 а сам лічильник встановлюється в початкове стан, обумовлений кодом /V, що містяться в регістрі зберігання коефіцієнта ділення.

Асинхронний двійковий лічильник з послідовними переносами на. На рис. 725 показаний чотирьохрозрядний асинхронний двійковий лічильник, реалізований на JK-тригерах. На входи J і К кожного тригера подані поодинокі сигнали. Вихід кожного тригера i - ro розряду з'єднаний з входом синхронізації наступного (j l) - ro розряду. Стан кожного розряду змінюється на негативному перепаді отже, для тригера нульового розряду зміна відбувається на негативному фронті хсч, а для тригерів інших розрядів - при виникненні сигналів перенесення на попередніх триггерах. Відзначимо, що поширення цих сигналів перенесення відбувається послідовно від розряду до розряду. Це обмежує швидкодію через те, що часи поширення сигналів при їх проходженні через лічильник послідовно підсумовуються і при збільшенні числа розрядів накопичена затримка може призвести до збою в роботі.

Реверсивний регістр зсуву. | Асинхронний двійковий лічильник. У цьому полягає недолік асинхронного двійкового лічильника.

Асинхронні двійковій-десяткові лічильники на /Л - тригерах виконуються на основі асинхронних двійкових лічильників.