А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кінетика - радіаційно-хімічна реакція

Кінетика радіаційно-хімічних реакцій, якщо враховувати неоднорідність концентрацій виникають активних частинок, що розподіляються по треках і шпурів, дуже складна. В кінетичних розрахунках необхідно враховувати процеси дифузії активних частинок з областей з більшою концентрацією в області з меншою. Суворе розгляд кінетики радіаційно-хімічних процесів можливо, але воно призводить до систем нелінійних диференціальних рівнянь в приватних похідних, вирішення яких важко навіть з використанням ЕОМ.

Кінетика радіаційно-хімічних реакцій, якщо учішвать неоднорідність концентрацій виникають активних частинок, що розподіляються по треках і шпурів, дуже складна. В кінетичних оасчетах необхідно враховувати процеси дифузії активних годину-МІЦ з областей з більшою концентрацією в області з меншою. Суворе розгляд кінетики радіаційно-хімічних процесів можливо, але воно призводить до систем нелінійних диференціальних рівнянь в приватних похідних, вирішення яких важко навіть з використанням ЕОМ.

Кінетика радіаційно-хімічних реакцій, якщо враховувати неоднорідність концентрацій виникають активних частинок, що розподіляються по треках і шпурів, дуже складна. В кінетичних розрахунках необхідно враховувати процеси дифузії активних частинок з областей з більшою концентрацією в області з меншою. Суворе розгляд кінетики радіаційно-хімічних процесів можливо, але воно призводить до систем нелінійних диференціальних рівнянь в приватних похідних, вирішення яких важко навіть з використанням ЕОМ.

Кінетика радіаційно-хімічних реакцій може мати особливості обумовлені перш за все тим, що в ряді випадків при дії випромінювань змінюється механізм хімічної; реакції; замість взаємодії молекул хімічний процес відбувається за участю різних осколкових частинок - радикалів, атомів, іонів. Зміна механізму реакції, природно, призводить до зміни основних кінетичних закономірностей і констант.

Пш їжак їдкі і Механізм і кінетика радіаційно-хімічних реакцій, Изд.

Таким чином, рекомбінація іонів в деяких випадках істотно впливає на кінетику радіаційно-хімічних реакцій.

При рекомбінації протилежно заряджених іонів можуть відбуватися процеси, які суттєво впливають на кінетику радіаційно-хімічних реакцій і їх енергетичний вихід. У розділі II було показано, що ці процеси можуть призводити до утворення атомів і радикалів, а також безпосередньо кінцевих продуктів реакції. Такий випадок, мабуть, має місце в розглянутій вище реакції радіаційного утворення озону.

При рекомбінації протилежно заряджених яонов можуть відбуватися процеси, які суттєво впливають на кінетику радіаційно-хімічних реакцій і їх енергетичний вихід. Такий випадок, мабуть, має місце в розглянутій вище реакції радіаційного утворення озону.

Залежність G і g від часу випливає з зв'язку цих величин з кінетикою радіаційно-хімічної реакції. При досить великій мірі перетворення, природно, виникає залежність і від кінетики вторинних реакцій.

Залежність G і g від часу випливає з зв'язку цих величин з кінетикою радіаційно-хімічної реакції. При досить великій мірі перетворення, природно, виникає залежність також від кінетики реакції розкладання продуктів.

Залежність G і g від часу випливає з зв'язку цих величин з кінетикою радіаційно-хімічної реакції. При досить великій мірі - перетворення, природно, виникає залежність також від кінетики реакції розкладання продуктів.

З рівняння (157) випливає, що рекомбінація іонів в деяких випадках істотно впливає на кінетику радіаційно-хімічних реакцій.

Однак, як і в інших випадках, застосування кінетичних рівнянь простої форми, що включають ефективні константи, може виявитися корисним при аналізі дослідних даних і встановлення особливостей кінетики радіаційно-хімічних реакцій. Тому такий шлях доцільно використовувати при трактуванні кінетики радіаційно-хімічних реакцій.

Однак, як і в інших випадках, застосування кінетичних рівнянь простої форми, що включають ефективні константи, може виявитися корисним при аналізі дослідних даних і встановлення особливостей кінетики радіаційно-хімічних реакцій. Тому такий шлях доцільно використовувати при трактуванні кінетики радіаційно-хімічних реакцій.