А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кінематомер

Кінематомери, що випускаються підприємством ТОС, системи IMO призначені для контролю кінематичної точності зубо-фрезерних верстатів, системи DIMOS - для контролю кінематичної точності зубостругальних верстатів.

Кінематомер для вимірювання кінематичної похибки еубофреееріих верстатів, мод.

Кінематомер моделі К-1 М розроблений ЕНІМС спільно з ЧЗМІ. Кінематомер моделі К-1 М забезпечений гамою магнітозубчатих перетворювачів високої точності що встановлюються на кінцеві ланки кінематичного ланцюга контрольованого верстата, аналоговим фазометром з набором селективних фільтрів для виділення окремих ділянок спектра кінематичної похибки. Аналоговий сигнал, виділений фільтрами, після відповідного посилення при частоті до 20 Гц подається на самописець, а при частоті понад 20 Гц - на світлопроменевий осцилограф.

Технічна характеристика кінематомеров ЧЗМІ. Кінематомер моделі КН-БМ складається з перетворювачів кута повороту фрези і кута повороту столу. Перетворювач кута повороту фрези - зубчастий магнітоелектричний (генеративний), що складається з ротора і статора, виконаних у вигляді змінних елементів. При обертанні ротора з обмотки котушки, розташованої між корпусом перетворювача і статором, знімається синусоїдальна напруга, число періодів якого пропорційно числу зубів, нарізаних на статорі і роторі. Другий перетворювач кута повороту столу верстата - фотоелектричний, з растровими гратами (див. гл. Обертання столу верстата викличе в перетворювачі періодична зміна фотоструму, який після підсилення подається в електронний блок одночасно зі змінним напругою з перетворювача фрези.

Крива кінематичної похибки. Застосування кінематомеров найдоцільніше для перевірки високоточних пар, дослідження нових і діючих технологічних процесів, комплексної оцінки якості продукції, що випускається.

Вимірюється кінематомером величина зсуву Дф.

Схема контролю приладом. У кінематомере К1М ЕНІМС є два імпульсних дрібнозуба датчика швидкохідний з z5l 900 або 1800 діаметром 100 або 150 мм і тихохідний з 2Й23600 діаметром 260 мм. Наявний блок настройки дозволяє налаштовувати прилад на будь-передавальне відношення від 1: 1 до 1: 999 і на фазометр надходять сигнали з однаковою частотою.

У кінематомере Використовуються універсальні магнітні головки, службовці як уже згадувалося, для нанесення, зчитування і стирання імпульсів. Магнітний зазор у таких головок становить 5 - 30 мкм. При такій величині зазору на 1 мм довжини магнітного шару виявляється можливим нанести не більше 10 - 12 імпульсів.

У зубчастому електроіндуктівном кінематомере К-1 М (рис. 935) застосовуються перетворювачі з зубцями, нанесеними на торцевій поверхні паска, виконаного поблизу периферії. Цим створюється усереднення загального сигналу і зменшується вплив похибок.

прилад ЦНИИТМАШ кінематомер, призначений для контролю кінематичної точності ланцюга розподілу зубофрезерних верстатів, побудований в двох варіантах: модель А-для перевірки верстатів малих розмірів, що мають верхню межу діаметра оброблюваного вироби не менше 108 мм і модель Б - для перевірки верстатів, що мають діаметр столу від 500 мм і вище.

При використанні кінематомера на великих верстатах ціна ділення може бути дорівнює 2 і навіть 1 сек. Похибка методу не перевищує півтора поділів.
 Комплексне використання кінематомера ЦНИИТМАШ і корекційного пристрою, сконструйованого за принципами, розробленими ЦНИИТМАШ, з використанням методів обробки вимірювань, пропонованих справжньою роботою, - є досить ефективним і економічним засобом досягнення високої точності зубофрезерования, що іншими засобами часто не досяжною, або вимагає у всякому разі дуже копіткої, тривалого і дорогого процесу доведення деталей верстатів для прецизійного зубофрезерования.

Фотоелектричний перетворювач кінематомера моделі КН-3 показаний на рис. 940 а. Осьовий і радіальний положення конуса регулюється за допомогою спеціальних гвинтів. На шпинделі за допомогою підшипників кочення встановлений стакан 16 з двома скляними дисками 8і14 на яких нанесені5040 радіальних штрихів. Між фотодіодами і освітлювачами розміщені решітки з 40 - 60 штрихами, узгодженими з нанесеними на диску.

функціональна схема кінематомера моделі КН-3 показана на рис. 941. Вихідні напруги перетворювачів 2і3 встановлених на кінцях контрольованому колі 1 надходять в підсилювачі-обмежувачі (УО /- першого каналу і У02 - другого каналу) фазометра, де вони перетворюються в коливання струму прямокутної форми. Далі напруги потрапляють в синхронізовані мультивібратори МВ1 і МВ2 за допомогою яких збільшується крутизна фронтів напруги і забезпечується рівність їх амплітуд незалежно від амплітуди вступників сигналів. У каналі перетворювача фрези є два електронних поділи.

Після того як кінематомер встановлений на верстаті і верстат і прилад підготовлені до вимірювань, слід виконати наступні операції.

Яз Електрична схема кінематомера служить для перетворення сигналу, створюваного в відправника при замиканні лінійкою пари роликів на диску. Зазначений сигнал являє собою прямокутну хвилю напруги. Так як фіксуватися повинен тільки момент замикання, то в електричній схемі передбачається можливість отримання спалаху газосвітної лампи в індикаторі на виході схеми тільки при замиканні вхідних її ланцюга. Для запобігання контактних поверхонь роликів і лінійки величина струму у вхідному ланцюзі обмежується струмом порядку 0025 ма. Світловий сигнал на виході повинен являти собою спалах газосвітної лампи тривалістю не більше 0001 сек.

Схема електронного блоку кінематомера зображена на фіг. Принцип її дії полягає в наступному.

Харчування електронної схеми кінематомера проводиться від мережі змінного струму 50 гц 120 - 220 в. Потужність, споживана схемою від мережі живлення, становить близько 12 - 16 Вт.

Визначення похибки в режимі кінематомер проводиться при подачі з виходу генератора ГЗ-7А на роз'єм кінематомер синусоїдальних сигналів з частотою 10 1 кГц і амплітудою 300 5 В і полягає в контролі осциллографом С1 - 17 тимчасового розкиду моментів формування фронтів імпульсних сигналів на гніздах /а /2 і fe /2 подільника.

Зауважимо також, що кругової кінематомер вимірює тільки помилки кутового переміщення веденого ланки; помилки поступальних зсувів обертових елементів (як, наприклад, плавання осі обертання столу в зубофрезерних верстатах), істотні для даного механізму, повинні бути виміряні додатково, що в більшості випадків не становить труднощів і виконується за допомогою звичайних індикаторів.

Отже, прилад типу кінематомера дає можливість виміряти на ходу механізму окремі приватні (миттєві) значення функції кінематичної помилки механізму. Ця система при відповідному конструктивному виконанні приладу (розташування контактів на рівних відстанях один від одного) може з достатнім наближенням розглядатися утвореної з рівнянь, що містять послідовні кратні значення аргументу у розкладання функції кінематичної помилки в ряд Фур'є.

При роботі електронної схеми кінематомера слід обов'язково з'єднати наявну на корпусі її клему Земля із заземленням корпусу верстата.

Схеми зубонарізування і перевірки кінематичної похибки зуборізного верстата. а - нарізування зубів черв'ячної фрезою. б - розташування перетворювачів кінематомера МЕК-ЮО при перевірці кінематичної похибки. В даний час існує безліч кінематомеров різних за конструкцією і точності що дозволяють контролювати кінематичні похибки зуборізних верстатів всіх тіпораз-рів-і класів точності. Ми тут розглянемо лише деякі з них.

Так як вимірювання приладом типу кінематомера є вихідним матеріалом для досвідченого визначення функціональної помилки переміщення механізму і для подальшого аналізу цієї помилки з метою підвищення точності механізму, ми розглянемо трохи докладніше істота даних, одержуваних при вимірах кінемато-мером.

У числовому прикладі вимірювання зроблені кінематомером, що дає цикли вимірювань з числами відліків Л 40 і N242 за один оборот столу верстата. Один оборот столу верстата прийнятий за період шуканої функції.

Похибка Обкатился зазвичай виявляють на кінематомерах, по-гволяющіх встановити неузгодженість руху ріжучого інструменту (фрези) і заготовки зубчастого колеса (столу верстата) г ри зубообразованіі. Так, на зубофрезерних верстатах (схема VI табл. 13.1) перетворювач /видає імпульси, що характеризують кутове положення столу верстата, а перетворювач 2 - імпульси, характеризують стан шпинделя. Блок 3 служить для при-ьедення масштабу імпульсів високошвидкісного ланки 2 до масштабу тихохідного ланки /верстата.

Похибка Обкатился зазвичай виявляють на кінематомерах, що дозволяють встановити неузгодженість руху ріжучого інструменту (фрези) і заготовки зубчастого колеса (столу верстата) при зубообразованіі. Так, на зубофрезерних верстатах (схема VI табл. 13.1) перетворювач /видає імпульси, що характеризують кутове положення ЕТОЛ верстата, а перетворювач 2 - імпульси, що характеризують стан шпинделя. Блок 3 служить для приведення масштабу імпульсів високошвидкісного ланки 2 до масштабу тихохідного ланки /верстата.

Вимірювання кінематичної похибки за допомогою цього кінематомера також засновано на перетворенні кутів повороту кінцевих ланок кінематичного ланцюга верстата в послідовність електричних імпульсів, порівнюваних по фазі.

V обрані ті які застосовуються на виготовлених кінематомерах, призначених для вимірювання функції кінематичної помилки ділильних кіл зубофрезерних верстатів.

Кінематомер ЦНИИТМАШ. Одним з найбільш поширених приладів такого типу є кінематомер ЦНИИТМАШ (автори Архангельський Л. А. і Ткачов-ський Г. І.), який служить для контролю узгодженості обертальних рухів у прецизійних зубофрезерних верстатів. Кінематомер (рис. 11165) складається з датчика, індикатора і електропідсилювача. Датчик виконують у вигляді диска з парним числом пазів, рівномірно розташованих по колу.

Крім того, при роботі подільника в складі кінематомера передбачені подача по окремим входів зсунутих один щодо одного синусоїдальних сигналів, їх формування з можливістю подвоєння або почетвереній частоти проходження і подальше надходження сформованих імпульсів на входи лічильників.

Саратовського заводу зубостругальних верстатів можуть бути встановлені датчики кінематомера для вимірювання кінематичної похибки зубофрезерних верстатів (див, гл.

Принцип, що лежить в основі роботи кругового або лінійного кінематомера для вимірювання кінематичної точності механізмів, полягає в тому, що на траєкторії веденого ланки встановлюються електричні контакти, кожен з яких послідовно виконує функцію початку відліку для визначення координати положення веденого ланки механізму.

Перевірка отриманого результату була проведена, крім вимірювань кінематомером, нарізуванням на верстаті зубчастих коліс; результати цієї перевірки повністю узгоджуються із зазначеним вище точносних рівнем верстата.

Розглянуті в попередньому параграфі методи виключення похибок розташування контактів кінематомера при вимірюванні функції кінематичної помилки механізму є приватним прикладом застосування досить загального принципу різницевих вимірювань, використання якого може бути досить ефективним у багатьох задачах практичного виміру функціональних помилок.

Слід мати на увазі що, якщо показання кінематомера фіксуються при однакових фазах зачеплення ведучого черв'яка з колесом, то їх різниця не включає в себе похибок, що відбулися від черв'яка. Якщо ж показання кінематомера розділені між собою проміжком часу, за який черв'як робить не ціле число обертів, різниця між такими показаннями визначається похибками колеса і похибками черв'яка.

Інструкція з налагодження приладу для перевірки кінематичної точності зубофрезерних верстатів Кінематомера мод. При складанні приладу (в окремих випадках - при експлуатації) налагодження піддається тільки одна з його частин, а саме відправник.

Інструкція з налагодження приладу для перевірки кінематичної точності зубофрезерних верстатів кінематомера мод.

Кінематичну похибка зубчастих коліс з виявленням похибки Обкатился проводять на кінематомерах, заснованих на механічному, електричному і фотоелектричних принципах. Кине-матомери засновані на вимірі реєстрації, гармонійному аналізі поточного неузгодженості кутів повороту ведучого і веденого зубчастих коліс (провідним може бути вимірювальне колесо або колесо, парне до веденого), встановлених на номінальному міжосьовій відстані по відношенню один до одного. У сучасних моделях неузгодженість вимірюють за допомогою різних електричних і фотоелектричних датчиків кутів повороту, що перетворюють неузгодженість в електричні сигнали, зміщення яких по фазах вимірюють Фазометр.

Схема перевірки кінематичної точності ланцюга.

На рис. 215 приведена схема кінематичної перевірки ланцюга Обкатился зубофрезерного верстата кінематомером КН-7У.

Отже, практично, для з'ясування функції кінематичної помилки механізму приладом типу кінематомера досить виконати всього чотири цикли вимірювань, зсунутих відносно один одного на відому величину (по два циклу з числом вимірювань AAi і Nz), обробивши потім результати вимірювань за розглянутими вище методам.

Потім, після відповідної настройки гітари розподілу зграйка, на верстат був встановлений кінематомер і були зроблені послідовно вимірювання дисками відповідно з 40і42 вимірювальними роликами.

В даний час передові заводи виробляють перевірку кінематичної точності зубофрезерних верстатів за допомогою кутового кінематомера ЦНИИТМАШ системи Л. А. Архангельського і Г. І. Ткачевський; за недостатністю місця відсилаємо читача до статті доц.

З останнього рівності видно, що, зробивши цикл вимірювань функції за період кінематомером (а. N точках за період, причому точність отриманих результатів значно перевершує точність розташування контактів на приладі. Детальний розгляд всіх питань, пов'язаних з обробкою вимірювань помилки ділильної цінуй верстата кінематомером , викладено в першій частині цієї роботи. Відповідний приклад розрахунку буде розібраний нижче.

Визначення похибки в режимі кінематомер проводиться при подачі з виходу генератора ГЗ-7А на роз'єм кінематомер синусоїдальних сигналів з частотою 10 1 кГц і амплітудою 300 5 в і полягає в контролі осциллографом С1 - 17 тимчасового розкиду моментів формування фронтів імпульсних сигналів на гніздах /а /2 і fe /2 подільника.

у подібних випадках дуже корисним виявляється разностная обробка результатів вимірювань, зміст якої в застосуванні до кінематомеру було розглянуто в попередньому параграфі. принципове істота цього методу полягає в наступному.

Цей метод був запропонований співробітниками ЦНИИТМАШ кілька років тому, детально розроблений і практично випробуваний побудовою приладу - кінематомера - для вимірювання кінематичної точності зубофрезерних верстатів.

Як показали наведені нижче результати цієї роботи, раціональна система вимірювання точності механізму приладом, побудованим за принципом кінематомера, дозволяє з високою точністю встановити безперервний закон кінематичного зв'язку двох ланок механізму, звівши до мінімуму або навіть практично виключивши при цьому вплив помилок самого приладу (якщо такі є ) на точність вимірювання.

Визначення профілю кулачка корекційного пристрою. Так як кінематична помилка верстата після установки корекційного пристрою зменшується, то вимір помилки можна вести з більшою ціною поділки шкали кінематомера, для чого верстат слід налаштувати при вимірюванні на більше число зубів.