А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Асиметрія - плече

Асиметрія плечей в другій напівперіод опорного напруги може бути в принципі такий, що члени чисельника (4 - 30) підсумовуються, але ц і р мають зворотні знаки. У цьому найбільш несприятливому випадку догляд нуля перетворювача зростає вдвічі.

Додатковою причиною асиметрії плечей кінцевого каскаду, реалізованого на біполярних транзисторах, і появи нелінійних спотворень може з'явитися розбіжність ФЧХ плечей каскаду в області верхніх частот.

Схеми підсилювачів класу В з послідовним включенням транзисторів. З метою зменшення асиметрії плечей, крім підбору транзисторів з близькими передавальними характеристиками, в ланцюзі емітерів вводять резистори з невеликим опором (К1 R на рис. 10 - 48 в), що зрівнюють постійні складові колекторних струмів.

UB в тригері створена асиметрія плечей, що забезпечує замикання лівого тріода при відсутності запускають імпульсів.

У вихідних двотактних трансформаторах асиметрія плечей первинної (а при двотактному виході і вторинної) обмотки як по числу витків, так і за величинами опорів і паразитних параметрів істотно (в окремих випадках в 2 - 3 рази) збільшують величину нелінійних спотворень. Особливо позначається асиметрія ємностей між кінцями первинної обмотки і середньою точкою, оскільки при цьому порушується симетричність режимів роботи плечей каскаду.

Випрямляч перевіряється на відсутність асиметрії плечей ламповим вольтметром змінного струму, який по черзі підключається паралельно кожному з плечей мостової схеми.

Випрямлячі перевіряють на наявність або відсутність асиметрії плечей вольтметром, який підключають паралельно кожному з плечей мостової схеми випрямлячів. Нерівність напруг буде свідчити про несправності які можуть привести до різкого зростання фону пере-ного струму. При сильному нагріванні діодів випрямляча (пробою одного плеча) їх випоюють з схеми і перевіряють омметром на пряме і зворотне опір.

У момент включення підсилювачів внаслідок короткочасно спостерігається асиметрії плечей вихідного каскаду виникає клацання, рівень якого в потужних підсилювачах часто виявляється настільки великим, що може привести до пошкодження гучномовця. Тому все більше застосування починають знаходити пристрої захисту гучномовців, особливо необхідні при харчуванні підсилювача від двополярного джерела, коли у вихідний ланцюга відсутня розділовий конденсатор.

При розрахунку коефіцієнта нелінійних спотворень двотактного каскаду необхідно врахувати асиметрію плечей, що особливо важливо для каскадів на транзисторах. Для цього вводиться поняття коефіцієнта асиметрії а, причому передбачається, що струми в ланцюгах колекторів транзисторів, включених в різні плечі можуть відрізнятися в (1 а) раз від деякого номінального значення.

Причинами підвищеної пульсації випрямленої напруги є недостатня ємність конденсаторів фільтра і асиметрія плечей вторинної обмотки силового трансформатора. Після усунення несправностей вихідні параметри випрямляча перевіряють повторно.

Негативний зворотний зв'язок дозволяє зменшити нелінійні спотворення, а також вплив асиметрії плечей. Каскад (рис. 427 а) працює в такий спосіб.

Воно в кінцевому рахунку визначається експериментально, так як теоретично розрахувати індивідуальну асиметрію плечей неможливо. Однак формально оцінити вплив тих чи інших допусків на величину Up можна з тих же виразів, якими описується статичний режим.

Паралельно-балансний каскад постійного струму. Пунктиром показані подільники, що задають початкові зміщення на бази транзисторів. Зауважимо, що в інтегральних схемах регулювання всякого роду виключені зате асиметрія плечей виявляється істотно менше.

Припустимо, що на одному з виходів підсилювача (наприклад, внаслідок короткочасної асиметрії плечей транзистора) виникло постійна напруга.

Паралельна схема придатна для розрахунку будь-якого режиму роботи каскаду і дозволяє врахувати асиметрію плеча. Послідовна схема не відображає асиметрії плечей підсилювача і непридатна в разі роботи каскаду в класах АВ і В.

Конденсатори невеликої ємності С 2 і С ч призначені для зниження частотних спотворень і асиметрії плечей в області верхніх частот.

Статичні характеристики транзистора П210 для включення. Розрахунок коефіцієнта гармонік по наскрізний динамічної характеристиці побудованої за характеристиками рис. 625 а і 6 для Яіп 0 5ож при коефіцієнті асиметрії плечей 6005 дає значення кг - 4%, що за завданням допустимо.

Інтерферометр швидкості. Випромінювання ОКГ 1 направляється дзеркалом 2 на поверхню коливається об'єкта 7 і промодулірованной по частоті допплер-ефектом, потрапляє в інтерферометр, де ділиться призмою 3 на два пучка, що проходять через асиметрію плечей різний шлях. Різниця оптичних шляхів А еквівалентна деякій тимчасової затримки т Д //е (з - швидкість світла), яка неоднакова для різних частот випромінювання. Отже, що з'єднуються призмою 4 пучки створять интерференционную картину, що переміщається в результаті зміни частоти випромінювання ш0 в гу або іншу сторону в залежності від знака зміни.

В реальних умовах транзистори, що застосовуються в двухтактной схемою, мають певний розкид параметрів, дотримати повну симетрію двох первинних обмоток двотактного вихідного трансформатора також виявляється непросто, тому завжди є деяка асиметрія плечей двотактного каскаду, що призводить до небажаного збільшення нелінійних спотворень.

Нелінійні спотворення в транзисторних підсилювачі в режимі В обумовлені: а) нелінійної залежністю струму колектора від струму вхідного електрода; б) нелінійної залежністю вхідного струму від вхідної напруги; в) можливої нелинейностью сумарною передавальної характеристики обох плечей в області малих напруг; г) асиметрією плечей і д) нелінійними спотвореннями в трансформаторах, в тому числі пов'язаними з відсіченням струму (див. стор.

Схеми симетрувальних ТЛ с. /Внтт (муздрамтеатр не показаний. | Гальванічно розв'язаний ТЛ (муздрамтеатр не показаний. Тепер очевидний і метод побудови підвищують ТЛ типу 1: п /2 (рис. 11.6), що мають при будь-яких цілих гс 2 величину BHmin. У таких ТЛ спостерігається помітна асиметрія плечей, обумовлена відмінністю довжин провідників з цих плечей до землі і відповідно різними ємностями на землю і власне провідників.

Паралельна схема придатна для розрахунку будь-якого режиму роботи каскаду і дозволяє врахувати асиметрію плеча. Послідовна схема не відображає асиметрії плечей підсилювача і непридатна в разі роботи каскаду в класах АВ і В.

Розрахунок коефіцієнта гармонік каскаду виробляють тим же методом, що і в прикладі 6 - 5 але струм /[відповідний половині амплітуди сигналу, знаходять по наскрізний динамічної характеристиці побудованої для опору джерела сигналу Rn, рівного виходне-му опору попереднього каскаду, наведеного до половині вторинної обмотки вхідного трансформатора розраховується каскаду. Так, при Ra 2 ом і коефіцієнті асиметрії плечей 6006 розрахунок дає значення /рр-4%, що за умовою допустимо.

Як бачимо, вихідний диференціальне напруга відрізняється від результату, отриманого в задачі223 на 005 В. Цю складову розглядають як вихідну диференціальну помилку, обумовлену асиметрією плечей.

Для ряду практичних застосувань до ДУ пред'являються досить жорсткі вимоги по величинам точностних параметрів, до яких відносяться паразитні напруги і струми, які відбуваються в режимі спокою, але мають вплив на якість посилення робочого сигналу. Відзначимо, що точності параметри либр обумовлені або проявляються через асиметрію плечей ДУ.

До недоліків можна віднести необхідність застосування вихідного трансформатора з великим числом витків і середньою точкою, а також споживання енергії від джерела живлення, в два рази більше, ніж споживання однотактного каскаду. Крім того, через великий розкид параметрів транзисторів при їх включенні по схемі із загальним емітером або загальним колектором асиметрія плечей може виявитися настільки великий, що каскад не працюватиме як двотактний. Тому в двотактних схемах необхідно ретельно підбирати транзистори в плечах каскаду з ідентичними параметрами.

Таким чином, від попереднього каскаду буде потрібно імпульс струму сигналу, що дорівнює 033 А, при амплітуді напруги 150 В. Якщо вихідний опір попереднього каскаду досить мало і додатковими нелінійними спотвореннями, що вносяться струмами сітки, можна знехтувати, то коефіцієнт гармонік каскаду визначають так само, як і в режимі в, методом п'яти ординат з урахуванням асиметрії плечей.

Таким чином, від попереднього каскаду буде потрібно імпульс струму сигналу, що дорівнює 033 а, при амплітуді напруги 150 в. Якщо вихідний опір попереднього каскаду досить мало і додатковими нелінійними спотвореннями, що вносяться струмами сітки (рис. 5196), можна знехтувати, то коефіцієнт гармонік каскаду визначають так само, як і в режимі В, методом п'яти ординат, з урахуванням асиметрії плечей (див. Стор .

При хорошому симетрування плечей змінна складова анодного струму через Лк проходити практично не буде. При асиметрії плечей різницевий струм збільшиться, але значення RK мало, отже, падіння напруги змінної складової збільшиться незначно.

В цьому випадку проникнення пульсації в каскади каналу зображення і в ланцюзі регулювання яскравості призводить до появи на растрі нерухомих темно-білих смуг з плавним зміною яскравості. Кількість смуг визначається схемою випрямляча і справністю фільтра, що згладжує. При двопівперіодним випрямлянні частота пульсацій дорівнює 100 Гц, однак через неминучою асиметрії плечей випрямляча крім пульсацій частотою 100 Гц спостерігається також пульсації частотою 60 Гц, які згладжуються фільтром, гірше, ніж пульсація частоти 100 Гц. Тому зазвичай на зображенні з'являється одна темна або світла смуга, яка займає по висоті близько однієї третини рас: тра. Проникання пульсацій в каскади кадрової розгортки призводить до невеликого згущення рядків в одній частині растра і розрідженню в інший, що також створює ефект появи темної і світлої смуг на екрані. Попадання пульсацій в каскади малої розгорнення призводить до Того, що вертикальні краю растра згинаються в одну або в різні боки. При справних елементах фільтра, що згладжує ці перешкоди малопомітні і не заважають перегляду передач. При несправності фільтра (втрата ємності або обрив електричного конденсатора) інтенсивність смуг і вигин вертикальних країв растра різко зростають, помітно погіршуючи зображення.

УЕ можуть працювати в режимі А, забезпечуючи мінімальні нелінійні спотворення, але енергетичні параметри кінцевого каскаду в режимі Л невисокі. Тому режим Л застосовується тільки в тому випадку, коли треба отримати мінімальні нелінійні спотворення підсилюється сигналу. Однак і в цьому режимі необхідно дотримуватися симетрію плечей двотактного каскаду, бо асиметрія плечей сприяє спотворення підсилюється сигналу.

У каскаду на лампі із загальним катодом для усунення надмірного посилення по другому плечу використовується дільник напруги, що створює певне послаблення. Але необхідне ослаблення може бути отримано і іншим шляхом - за допомогою введення негативного зворотного зв'язку, що охоплює каскад, який утворює друге плече. Такий спосіб внесення ослаблення виявляється більш ефективним, так як, по-перше, досягається стабільність посилення другого плеча, при якій автоматично підтримується симетрія (баланс) плечей при зміні лампи і зміні живлячої напруги, і по-друге, асиметрія плечей на крайніх, особливо нижніх, частотах в загальному виходить менше.

На вхід модулятора (точки а, б) надходить відеосигнал, який завдяки наявності схеми ВІС в ланцюзі сітки лампи Л містить відновлену постійну складову. Друга лампа JJz - балансная. Середня точка первинної обмотки трансформатора Тр фізично відсутній і виведена штучно за допомогою опорів R, так як важко домогтися достатньої симетрії двох половин первинної обмотки трансформатора на високих частотах. Підстроєні конденсатори З дозволяють усунути реактивну асиметрію плечей модулятора.

Двотактний підсилювач потужності в режимі класу АВ. Завдяки різній електропровідності транзисторів каскад не вимагає парафазних напружень. Протягом позитивного напівперіоду вхідного сигналу транзистор Т відкритий, а транзистор Т2 закритий. Тим самим здійснюється двотактний режим класу В. По змінному струмі кожне плече двотактного каскаду на рис. 513 а працює як емітерний повторювач, охоплений негативним зворотним зв'язком по напрузі. Негативний зворотний зв'язок дозволяє зменшити нелінійні спотворення, а також вплив асиметрії плечей. Це особливо важливо, так як підібрати транзистори різного типу електропровідності з однаковими параметрами важко.

Крива залежності вихідної потужності підсилювача від опору навантаження. | Частотні характеристики підсилювача потужності. Перший каскад, виконаний на транзисторі гь включений за схемою з загальним емітером. Резистор R2 послаблює вплив індуктивності монтажу магнітофона. Конденсатор С3 підвищує стійкість підсилювача в ультразвуковому діапазоні. Фазоінвертори складається з двох каскадів з емітерний зв'язком. Ліве за схемою плече (Г2) - каскад із загальним емітером. Праве плече зібрано за схемою із загальною базою і має низький вхідний і високий вихідний опору. Асиметрія плечей компенсується зворотними зв'язками загального дії.

Крива залежності вихідної потужності підсилювача від опору навантаження. | Часютние характеристики підсилювача потужності. Перший каскад, виконаний на транзисторі Ть включений за схемою з загальним емітером. Резистор R2 послаблює вплив індуктивності монтажу магнітофона. Конденсатор С3 підвищує стійкість підсилювача в ультразвуковому діапазоні. Фазоинвертор складається з двох каскадів з емітерний зв'язком. Ліве за схемою плече (Т2) - каскад із загальним емітером. Праве плече зібрано за схемою із загальною базою і має низький вхідний і високий вихідний опору. Асиметрія плечей компенсується зворотними зв'язками загального дії.