А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кек

Кекі що залишаються на фільтрпресі18 після очищення розчину цинкового купоросу від солей кадмію, нікелю та інших важких металів, а також на фільтрпресі20 після контрольної очистки від солей заліза складають відхід виробництва, так як кількість їх невелика і тому переробка їх нерентабельна.

Кекі що залишаються на фільтрпресі15 після очищення розчину цинкового купоросу від солей заліза (червоні кеки) спускають в чан 17а для відмивання гарячої водою залишків сірчанокислого цинку.

Кекі з фільтрпрессамі11 (чорні кеки) спускають для відмивання залишків окису цинку, основних сірчанокислих солей цинку і цинкового купоросу в чан 17 в якому кеки промивають слабким сірчаною кислотою. Промиті кеки з фільтрпрессамі23 або йдуть в покидьок, якщо вони не містять свинцю і олова, або їх піддають подальшій переробці для витягання свинцю і олова.

Кекі що залишаються на фільтрпресі18 після очищення розчину цинкового купоросу від кадмію, нікелю та інших важких металів, а також на фільтрпресі20 після контрольної очистки від заліза залишають відхід виробництва, так як кількість їх невелика і тому переробка їх нерентабельна.

Кекі що залишаються на фільтрпресі15 після очищення рас твора цинкового купоросу від заліза (червоні кеки) спускають в чан 17а для відмивання гарячою водою залишків сірчанокислого цинку. Промитий кек з фільтр-преса йде в покидьок.

Кекі з фільтрпрессамі11 (чорні кеки) спускають для відмивання залишків окису цинку, основних сірчанокислих солей цинку і цинкового купоросу в чан 17 в якому кеки промивають слабким сірчаною кислотою. Промиті кеки з фільтрпрессамі23 або йдуть в покидьок, якщо вони не містять свинцю і олова, або їх піддають подальшій переробці для витягання свинцю і олова.

Кекі що залишаються на фільтрпресі18 після очищення розчину цинкового купоросу від солей кадмію, нікелю та інших важких металів, а також на фільтрпресі20 після контрольної очистки від солей заліза складають відхід виробництва, так як кількість їх невелика і тому переробка їх нерентабельна.

Кекі що залишаються на фільтрпресі15 після очищення розчину цинкового купоросу від солей заліза (червоні кеки) спускають в чан 17а для відмивання гарячою водою залишків сірчанокислого цинку.

Кекі з фільтрпрессамі11 (чорні кеки) спускають для відмивання залишків окису цинку, основних сірчанокислих солей цинку і цинкового купоросу в чан 17 в якому кеки промивають слабким сірчаною кислотою. Промиті кеки з фільтрпрессамі23 або йдуть в покидьок, якщо вони не містять свинцю і олова, або їх піддають подальшій переробці для витягання свинцю і олова.

Кекі переробляють різними способами, за кордоном - часто попутно з виплавкою чорнового свинцю. У ряді європейських країн, і у нас, кеки піддають відновного випалу на возгон - вельцеванію. За останні роки почали впроваджувати також гідрометалургійний - ярозітний спосіб.

Кекі формуються на зовнішній поверхні патронів, а профільтрований через пористу кераміку всередину патронів розчин надходить в загальний колектор фільтрату і відводиться з фільтра в збірники очищеного електроліту. Кекі з поверхні що фільтрує скидають зворотним потоком фільтрату або стисненим повітрям. Осад випускають з фільтрів у вигляді згущення суспензії.

Підсушені кеки (шлами) 4 - х сушильних барабанів збірної системою стрічкових конвеєрів подаються в бункер, що знаходиться в скіповій ямі. Сюди ж завантажуються містять цинк відходи. З бункера підсушені кеки автоматично випускаються в скіповий підйомник і подаються наверх, в проміжний бункер, а з нього стрічковим живильником на розподільний стрічковий транспортер і за допомогою шгужкових скидачів розвантажуються в витратні бункера Вельца-печей.

Мідні кеки, що представляють собою залишок від вилуговування мед. Після сушкн ОНН можуть бути спрямовані в мідне виробництво. осадження I кадмиевой губки ведуть цинковим пилом при температурі70 - 80 С з добавкою сурми з тим, щоб з кадмієм осадити кобальт, нікель і інші прнмесн. Ця опера ція дозволяє звільнити від шкідливих домішок цинкові розчини, що залишаються після осадження кадмиевой губки і направляються в цинкове виробництво на вилуговування огірків. Іншим варіантом осадження I кадмиевой губки є цементація при низьких температурах (40 - 50 С) і подальше осадження кобальту Ксан-тогенатом калію з залишаються цинкових розчинів.

Такі кеки переробляють для вилучення з них металевого олова.

Оскільки кеки осадів стічних вод відносяться до категорії стискаються матеріалів, деформуються при збільшенні тиску, то питомі опору опадів зі збільшенням тиску підвищуються.

Кількість кеку (зневодненого осаду), одержуваного після вакуум-фільтрації, становить приблизно /з л на 1 чол.

Наважку кеку 1000 г обробляють при нагріванні 5 мл концентрованої азотної кислоти, 30 мл сірчаної кислоти (1: 1) і випарюють до появи парів сірчаної кислоти. Обполіскують стінки склянки водою, повторюють випарювання до тих пір, поки не залишиться близько 10 мл розчину. Потім розчин охолоджують, розбавляють водою до 100 мл, фільтрують через беззольний фільтр з білою стрічкою. Фільтр із залишком озолюють і сплавляють із сумішшю 2 г карбонату натрію і 1 г тетрабората натрію. Отриманий розчин об'єднують з фільтратом і обсяг доводять до мітки водою в мірній колбі ємністю 250 мл. Потім 10 мл цього розчину розбавляють до 200 мл водою в мірній колбі і для визначення міді відбирають аликвотную частина 10 мл в мірну колбу ємністю 50 мл.

Отдувка кеку може проводитися стисненим повітрям, витрата його становить 0 1 - 40 4 м3 /хв.

Залежність індексу центрифугування /від зольності сухої речовини осаду. | Схема обробки фугата. Вологість кеку має зворотну лінійну залежність від зольності сухої речовини вихідного осаду. Встановлено, що для опадів ШСВ зі збільшенням розділяє фактора Ф вологість кеку зменшується.

Отдувка кеку може проводиться стисненим повітрям, витрата його становить 0140 4 м /хв.

З мідно-кадмієвих кеков і ін. Продуктів з високим вмістом К. з розчинів одне - або дворазовим осадженням цинковим пилом виділяють кадмієві губку; розчиняють губку в Н25О4 очищають р-р від домішок дією 2По або Иа СО3 методами іонного обміну та ін. К. СМ з розчинів Сс18О4) з використанням відцентрових реакторів-сепараторів.

Товщина шару кеку і його вологість пов'язані з величиною вакууму і частотою обертання барабана. Наближено рекомендується швидкість обертання барабана поєднувати з питомим опором осаду, приймаючи тривалість вакуум-фільтрування /ВФ пропорційної питомому опору т по співвідношенню типу /ВФ аг, в якому г приймається в межах (20 - 50) - 1010 см /г, а ф - від 1 5 - 2 до 6 хв.

порівняльний аналіз активності катіон-них флокулянтів по зневодненню надлишкового мулу (промислові випробування. Зниження вологості кеку дозволяє скорочувати площі займані мулистими майданчиками, що є важливим показником ефективності роботи очисних споруд.

Товщина шару кеков на окремих ділянках поверхні фільтра може бути різною і при вимірюванні цієї величини можливі похибки.

Схема механічного зневоднення осаду. Для отдувки кеку від тканини барабана вакуум-фільтра потрібно стиснене повітря в кількості01 м3 /хв на 1 ж2 поверхні тканини з кінцевим тиском 0 5 ати.

Схема механічного зневоднення осаду.

Для отдувки кеку від тканини барабана вакуум-фільтра потрібно стиснене повітря в кількості01 м3 /хв на 1 м2 поверхні тканини з кінцевим тиском 0 5 ати.

Промивання розведенням. При промиванні кеку на безперервно діючих фільтрах воду або промивної розчин подають на поверхню осаду розбризкуванням.

При переробці мідно-кадмієвих кеков багато германію втрачається у вигляді гідридів, і його концентрування не спостерігається. Якщо їх вилуговувати по нейтральній схемою, переважна частина германію залишається в свинцевому кеке і разом з ним надходить на свинцеву плавку. При кислому вилуговування возгонов (залишкова кислотність 10 - 20 г /л) до 80% Ge розчиняється. При нейтралізації такого розчину Вельца-окисом (якщо в ній присутній індій, цей кек - первинний індієвий концентрат) германій осідає внаслідок гідролізу і утворення нерозчинних германатов.

При переробці мідно-кадмієвих кеков останні піддають вилуговування або без попередньої підготовки, або спочатку окислюють кек шляхом тривалої витримки його на повітрі.

При розчиненні мідно-кадмневих кеков намагаються зробити селективне вилуговування кадмію з тим щоб мідь практично без остачі залишилася в кеке. З метою інтенсифікації процесу вилуговування кеков температуру розчинів підтримують на рівні80 С.

При переробці мідно-кадмієвих кеков багато германію втрачається у вигляді гідридів, і його концентрування не спостерігається. Якщо їх вилуговувати по нейтральній схемою, переважна частина германію залишається в свинцевому кеке і разом з ним надходить на свинцеву плавку. При кислому вилуговування возгонов (залишкова кислотність 10 - 20 г /л) до 80% Ge розчиняється. При нейтралізації такого розчину Вельца-окисом (якщо в ній присутній індій, цей кек - первинний індієвий концентрат) германій осідає внаслідок гідролізу і утворення нерозчинних германатов.

Можливий варіант подачі кеку безпосередньо на термосушку або на спалювання.

Клінкер первинного вельцеванія кеков розміром 1 - 20 мм, в якому міститься до 6% міді15% свинцю, 20% заліза, золото, срібло і надлишок коксу, збагачують флотацією, а також із застосуванням магнітної сепарації, отримуючи вугільний концентрат (90% С) і мідний (10% Сі), що містить благородні метали.

Карман вивчав структуру кеков різних матеріалів і прийшов до висновку, що питомі опору шарів кеку змінюються пропорційно зміні тиску. При збільшенні тиску значення питомої опору кеку збільшуються.

Карман вивчав структуру кеков різних матеріалів і прийшов до висновку, що питомі спротівленіе шарів кеку змінюються пропорційно зміні тиску. При збільшенні тиску значення питомої опору кеку збільшуються.

На заводі Трайл 2 залізні кеки цинкового заводу, що містять індій, надходять в плавку на свинцевому заводі з отриманням чорнового свинцю, штейну і шлаку. Шлак піддають фьюмінгованію, в результаті якого отримують відвальний і оксиди. Оксиди витравлюють і залишок від вилуговування йде знову в шахтну плавку.

Для більш повного знімання кеков іноді до виступів корита фільтра приварюють сталеві круглі стрижні які виконують роль леза ножа при зніманні осаду. Застосовують також загнуті накладки з листової сталі що охоплюють кромки бортів корита фільтра.

Це дозволило опір шару кеку висловити через відповідний обсяг фільтрату, причому опір фільтрувальної перегородки приймається рівним додаткового обсягу фільтрату, еквівалентному по опору додатковому шару кеку.

Залежність сумарних витрат на 1 т катодного цинку (А, руб /т від витрати цинкової пьіі на 1т катодного цинку (В, т /т. Збільшення витрат на переробку мідно-кадмієвих кеков зі збільшенням витрати цинкового пилу пов'язане з разубожіванія кеков. . Продуктивність вакуумного фільтрів і вологість кеку осадів водопровідних станцій і шламів виробничих стічних вод встановлюються рекомендаціями науково-дослідних організацій.

Кекі з фільтрпрессамі11 (чорні кеки) спускають для відмивання залишків окису цинку, основних сірчанокислих солей цинку і цинкового купоросу в чан 17 , в якому кеки промивають слабким сірчаною кислотою. Промиті кеки з фільтрпрессамі23 або йдуть в покидьок, якщо вони не містять свинцю і олова, або їх піддають подальшій переробці для витягання свинцю і олова.

Залежність сумарних витрат на 1 т катодного цинку (А , руб /т від витрати цинкової пьіі на 1т катодного цинку (В, т /т. Вище було зазначено, що мідно-кадмієві кеки є основною сировиною для отримання кадмію.

Крім вихідних возгонов, використовують свинцеві кеки, що містять 65% сульфату свинцю. Їх застосовують в шихті агломерації сві-нецсодержащего сировини. Утилізують також ряд кеков (меднохлорі-стих, залізистих, мідно-кадмієвих, кобальтових), що утворюються при очищенні розчину сульфату цинку. Вони служать сировиною для отримання кадмію, талію, індію і германію.

Площа, необхідна для складування кеку.

СХЕМА ВІДРИВУ Кека ВІД ТКАНИНИ. /- Шар кеку. 2 - патрон. 3 - дренажна основа фільтрувальної рамки. 4 - фільтрувальна тканина. 5 - підкладка з металевої сітки. 6 - порожнина рамки. Для зменшення впливу сили зчеплення кеку з поверхнею патрона його внутрішня порожнина розточена на конус, починаючи з 2 мм від зрізу патрона.

В даний час для обвалення кеков з поверхні тканини дискових і барабанних фільтрів воліють застосовувати миттєву або імпульсну віддуву-ку. Миттєва отдувка по а порівняно зі звичайною розтягнутої в часі отдувкой істотно підвищує ефективність обвалення кеков. При розтягнутої віддуву-ке фільтрат з дренажної системи стисненим повітрям витісняється назад до філь-троткані і зволожує осад.

Залежність питомого опору активного мулу, скоагуліро-ванного РеСЬ від його 1 - й критичної вологості. | Залежність вологості кеку (. А - За, 1 - й критичної точки вологості (16 - 36 і вологості відповідної початку порушення прямолінійної залежності (/в - Зв, від лози РеС13. | Залежність кількості сво. Звідси випливає, що вологість кеку при зневодненні опадів на вакуум-фільтрах і фільтр-пресах можна орієнтовно визначати в лабораторних умовах. Дані дослідів (див. рис. 8) підтверджують також, що сирий осад механічним шляхом зневоднюється краще збродженого, а останній - краще ущільненого активного мулу, і що при коагуляції опадів їх водовіддача поліпшується.