А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Квотна вибірка

Квотна вибірка (невипадкова) - це відбір людей з конкретним набором характеристик відповідно до заданих пропорціями.

Метод квотної вибірки часто застосовується при опитуваннях громадської думки. Ним користуються в тих випадках, коли до початку дослідження є статистичні дані про контрольні ознаки елементів генеральної сукупності. Наприклад, в якості такої ознаки (параметра) береться рівень кваліфікації, освіти і т.п. У перекладі з латинської слово квота означає частину, яка припадає на кожного. Звідси і підхід до вибірки: необхідно визначити, яка частина опитаних має припадати на частку респондентів з різним рівнем освіти і кваліфікації. Наявні дані про ту чи іншу контрольному ознаці виступають в якості квоти, а їх числові значення - показників квоти. Респонденти при такому методі відбираються цілеспрямовано, з дотриманням показників квот. Число ознак, дані про яких відбираються в якості квот, зазвичай не перевищує чотирьох, бо при більшій кількості показників відбір респондентів стає практично неможливим.

Дизайн вибірки серед населення Таганрога був побудований як пропорційна квотна вибірка. Основу для неї дослідники отримали, провівши суцільну перепис дорослих жителів Таганрога, які взяли участь у виборах до місцевих рад навесні1967 р За результатами цього перепису була розрахована модель за чотирма пов'язаним квотним параметрам: соціальний стан (робочі; інженерно-технічні працівники; інтелігенція, що не зайнята на виробництві; працівники сфери обслуговування; технічні виконавці військовослужбовці; студенти; пенсіонери; домогосподарки); підлога; вік (18 - 24 роки; 25 - 29 років; 30 - 39 років; 40 - 49 років; 50 - 59 років; 60 років і старше); освіту (до 4 кл.

У дослідженнях застосовується також цілеспрямована вибірка, як правило, використовує методи стихійної вибірки, основного масиву і квотної вибірки.

В середині90 - х років В.І.Чупровим зареєстровано нове явище в мотивації молодих людей: їх бажання з'єднати навчання з продуктивною працею. в процесі дослідження (1995 р 2 тис. респондентів, квотна вибірка) було виявлено, що близько 80% підлітків, юнаків та дівчат вже включені в різні сфери вторинної зайнятості. Струк-туру цієї зайнятості характеризує таблиця.

Від випадкової вибірки слід відрізняти квотний відбір, коли вибірка конструюється з одиниць певних категорій (квот), які повинні бути представлені в заданих пропорціях. Наприклад, при опитуванні покупців універмагу може бути заплановано провести відбір 150 респондентів, в тому числі90 жінок , з них 25 - дівчат, 20 - молодих жінок з маленькими дітьми, 35 -жінок середнього віку, одягнених в діловий костюм, 10 - жінок 50 років і старше; крім того, планувався опитування 70 чоловіків, з них 25 - підлітків і юнаків, 20 - молодих чоловіків з дітьми, 15 -чоловіків, які одягнені в костюми, 10 - чоловіків, одягнених в спортивний одяг. Для визначення споживчих орієнтації і переваг така вибірка, може бути, і хороша, але якщо ми захочемо по ній встановити середню суму покупок, їх структуру, ми отримаємо непредставницьким результати. Це відбувається тому, що квотна вибірка націлена на відбір певних категорій.