А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якість - телефонна передача

Якість телефонної передачі визначається з урахуванням законів слухового сприйняття, що визначають залежність суб'єктивного сприйняття звуку від об'єктивних характеристик звукового коливання. Періодичні звукові коливання характеризуються частотою і амплітудою. Звукові коливання мають частоти - в межах від 16 до 20000 Гц, так як тільки коливання з цими частотами сприймаються на слух. Коливання з частотами нижче 16 Гц називаються інфразвуковими, а вище 20000 Гц - ультразвуковими. Зміна частоти в межах звукового діапазону на слух сприймається як зміна висоти тону, при цьому більш високим частотам відповідає велика висота тону.

Якість телефонної передачі мови може бути визначено основним показником - розбірливість.

Принцип телефонної передачі. Перевіряють якість телефонного передачі методом артикуляції за яким визначають розбірливість складів. Для цього в одному приміщенні перед мікрофоном вимовляють окремо кожен склад мови а в іншому їх слухають по телефону і записують. Чіткість до 70% вважається незадовільною, а 85% і більше - хорошою.

На якості телефонної передачі в певній сте-леіі позначаються адаптація слуху і маскування звуків.

Метод вимірювання якості телефонної передачі по гучності заснований на здатності людського вуха досить тпчно оцінювати однакові гучності двох джерел зву-ка. На приймальному кінці порівнюються гучності а вихід двох трактів - еталонного і випробуваного. Величина загасання, введеного в еталонний тракт для досягнення однакових голосно-етей, служить оцінкою якості телефонної передачі і називається еквівалентом загасання по гучності.

Збірна оцінка якості телефонного передачі може бути отримана методом думок, рекомендованим МККТТ. При визначенні якості передачі за цим методом 24 або 48 операторів ведуть попарно розмова по випробуваному тракту. для вибору тем розмов передавальному і приймає операторам видаються листи з геометричними фігурами. Приклад таких листів наведено на рис. 4.9. За довільним поясненням передавального оператора приймає повинен знайти необхідну фігуру з 12 наявних у нього на аркуші і повідомити (передавальному кодове слово, закріплене за даною фігурою. Іншим методом оцінки якості телефонної передачі по природності є визначення відсотка впізнаваності. Відсоток впізнаваності визначається статистично - на підставі досить великого числа дослідів. У кожному досвіді слухає повинен дізнатися голос мовця в встановлених умовах передачі. Відсоток випадків, коли говорить впізнається слухають, по відношенню до загальної кількості дослідів і служить оцінкою природності.

Найбільш поширеними методами оцінки якості телефонної передачі є метод розбірливості і метод робочого загасання.

Основною величиною, що впливає на якість телефонного передачі є робоча ємність. При підвищенні робочої ємності кабельних ланцюгів збільшується власне загасання, а отже, зменшується дальність телефонної передачі і погіршується робота. Тому необхідно витримувати нормовані величини робочих ємностей кабельних ланцюгів.

Фігури для визначення якості передачі по методу думок. Що являє собою збірна оцінка якості телефонного передачі якими методами її можна виміряти.

Вибір досить достовірного критерію оцінки якості телефонної передачі є складним питанням внаслідок того, що ои повинен об'єктивно відображати якість апаратури, дію якої безпосередньо пов'язане з органами людини, які беруть участь в процесі передачі і прийому.

Коротко розглянемо вплив місцевого ефекту на якість телефонного передачі.

Який вплив робить місцевий ефект на дальність і якість телефонного передачі.

Жоден з розглянутих методів не характеризує повністю якості телефонної передачі - отримується оцінка не збігається з абонентською оцінкою якості передачі. Абонентська оцінка враховує результуюче вплив факторів, що визначають якість передачі і є в цьому сенсі збиральної оцінкою.

Принцип вимірювання еквівалентів загасання. а - передачі б - прийому. Еквівалент загасання місцевого телефонного системи по розбірливості є мірою якості телефонної передачі по її розбірливості і визначається суб'єктивно шляхом порівняння по розбірливості випробуваної телефонної системи з еталонною. Розрізняють еквівалент загасання по розбірливості місцевої системи на передачу і на прийом. Визначення еквівалентів загасання по розбірливості проводиться шляхом порівняння передавальної і приймальні частин випробуваної системи з еталонною. При цьому домагаються 80-відсоткової складової розбірливості шляхом введення додаткового загасання.

У підручнику викладаються основи телефонної акустики і методи оцінки якості телефонного передачі; описуються електроакустичні перетворювачі телефонні апарати і комутаційні пристрої принципи телефонної комутації та автоматизації процесів з'єднання.

Зв'язок між двома телефонними апаратами Багті-МБ. Місцевий ефект сильно знижує розбірливість мови, а отже, якість телефонного передачі. Це відбувається з наступних причин. Чутливість вуха при цьому зменшується. Коли абонент, скінчивши говорити, починає слухати промову свого співрозмовника, його вуха доводиться сприймати порівняно слабкі звуки мови на тлі шумів, створюваних в приміщенні і шумів лінії. Вухо, тільки що пристосуватися до режиму перевантаження, не може миттєво перебудуватися на нові умови прийому та погано сприймає звуки мови.

Вимірювання величин, що характеризують ці три фактори, використовуються для розробки методів оцінки якості телефонної передачі.

О, А а'і р i - 9 отже амплітуда не залежить від фази місцевого гетеродина і бічних частот. Якість телефонної передачі серйозно не погіршується від зміни фаз різних складових сигналу навіть на кілька періодів.

Еквівалент загасання по гучності для національної мережі. Вони впливають як на якість телефонного передачі так і на передачу цифрової інформації.

Допустиме загасання бажано використовувати якомога повніше на сполучному тракті що дозволить побудувати більш дешеву мережу. Слід, однак, мати на увазі що при гранично допустимих значеннях загасання якість телефонного передачі може знижуватися через випадкових відхилень різних параметрів з'єднувального тракту.

Обмежувач амплітуд, як показує сама назва, обмежує амллітуди розмовних струмів певної величиною. Початок обмеження визначається, виходячи з вимог неспотвореної телеграфної передачі і відсутність помітного погіршення якості телефонної передачі. Обмежувач амплітуд включається в індивідуальній частині телефонного каналу на вході модулятора.

Частотна характеристика звукового тиску, що розвивається телефоном приймального апарату, досить повно оцінює якість тракту. Подібна характеристика не залежить від суб'єктивних особливостей абонентів і необхідна при розрахунку розбірливості або інших показників якості телефонної передачі.

Декадно-кроковий шукач складний за своїм устроєм, вимагає значних затрат ручної праці в процесі виготовлення обладнання і його експлуатації, що утрудняє автоматизацію виробництва обладнання та його технічне обслуговування. Контакти шукачів, що створюються рухомими щітками з ламелями поля, недостатньо надійні і можуть бути джерелами перешкод, що погіршують якість телефонного передачі.

Чіткість голосу в телефонних трактах залежить від ряду факторів, які необхідно враховувати при розробці телефонної апаратури. На рис. 4.5 представлені залежності складової розбірливості від частоти зрізу: крива /дає значення складової розбірливості при пропущенні всіх частот нижче частоти зрізу, крива 2 - при пропущенні всіх частот вище частоти зрізу. Ці залежності дозволяють зробити практичний висновок - ГВО найбільше значення для якості телефонної передачі має діапазон частот 3004 - 3400 гц.

У схемі показаній на рис. 98 а, передача мови може здійснюватися тільки в одному напрямку. Якщо в цю схему на кожному кінці включити і мікрофон і телефон, отримаємо схему двосторонньої телефонного зв'язку (рів. Зі збільшенням відстані зростає опір лінійних проводів Л1 і Л2 що різко знижує якість телефонного передачі так як зміна опору мікрофона при роботі не може викликати значних коливань струму в ланцюзі через великий опір лінії. Крім того, зі збільшенням довжини лінії необхідно збільшити напругу батареї Б і в цій схемі телефони схильні до шкідливого впливу постійного струму.

Метод вимірювання якості телефонної передачі по гучності заснований на здатності людського вуха досить тпчно оцінювати однакові гучності двох джерел зву-ка. На приймальному кінці порівнюються гучності а вихід двох трактів - еталонного і випробуваного. Величина загасання, введеного в еталонний тракт для досягнення однакових голосно-етей, служить оцінкою якості телефонної передачі і називається еквівалентом загасання по гучності.

. Експлуатація АТС декадно-крокової системи показала її суттєві недоліки, які перешкоджають успішному вирішенню завдань автоматизації різних видів зв'язку. Основний прилад крокових АТС - декадно-кроковий шукач - складний за своїм устроєм, т) ребует значних затрат ручної праці в процесі виготовлення обладнання і його експлуатації, що утрудняє автоматизацію виробництва обладнання та його технічне обслуговування. Контакти шукачів, що створюються рухомими щітками з ламелями поля, недостатньо надійні і можуть бути джерелами перешкод, що погіршують якість телефонного передачі.

МІКРОФОН - перетворювач звукових сигналів в електричні напруги або струми; широко поширений в техніці зв'язку, звуковідтворення і звукозапису. Чутливим елементом в ньому служить капсуль з вугільним порошком і діафрагмою, включений в ланцюг постійного струму. Діафрагма, яка сприймає звуковий тиск, впливає на вугільний порошок і створить в ньому поріодіч. Зміни поверхні зіткнення зерен при стисненні відображаються на влектріч. Однак завдяки дешевизні і порівняно невисоким вимогам до якості телефонної передачі мови вони міцно утримуються в телефонного зв'язку.

Звукові коливання характеризуються періодом, частотою і амплітудою. Частотою звукових коливань називається число повних коливань протягом 1 с. Час одного повного коливання називається періодом коливань. Період коливань Т і частота коливань f пов'язані між собою співвідношенням f /T. Якість телефонної передачі залежить від електричних властивостей лінії. Потужність, що передається по лінії зв'язку, зменшується внаслідок впливу опору, індуктивності і ємності якими володіє лінія зв'язку. Для визначення ступеня зменшення потужності використовують поняття загасання.