А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якість - сітка

Якість сітки можна оцінити як візуально в інтерактивному, так і в пакетному режимі.

Для управління роботою програми в пакетному режимі необхідно сформувати файл, який містить критерії якості сітки і обмеження на її геометрію. Сукупність критеріїв і обмежень дозволяє контролювати розміри всієї гратчастої моделі або її окремих елементів, їх форму, межі і зв'язність груп елементів, відносне подовження 2D - або ЗВ-елементів, кут нахилу, конусність, величину кута між геометричними об'єктами, деформованість елемента, наявність однакових номерів вузлів, змикання групи вузлів і орієнтацію елементів.

При цьому роль катода грає емітер, роль анода - колектор, а в якості сітки служить база. Змінюючи напругу між сіткою і катодом в вакуумному тріоді ми змінюємо електронний потік в лампі і отримуємо зміну струму в ланцюзі анода. Аналогічно, змінюючи напругу між емітером і базою, ми міняємо потік неосновних носіїв, інжектованих в область бази, і цим змінюємо струм в ланцюзі колектора.

При цьому роль катода грає емітер, роль анода - колектор, а в якості сітки служить база. Змінюючи напругу між сіткою і катодом в вакуумному тріоді ми змінюємо величину електронного потоку в лампі і отримуємо зміну струму в ланцюзі анода. Аналогічно, змінюючи напругу між емітером і базою, ми змінюємо величину потоку неосновних носіїв, інжектованих в область бази, і цим змінюємо струм в ланцюзі колектора.

Напівпровідниковий тріод типу. При цьому роль катода грає емітер, роль анода - колектор, а в якості сітки служить підставу. Змінюючи напругу між сіткою і катодом в вакуумному тріоді ми змінюємо величину електронного потоку в лампі і отримуємо зміну струму в ланцюзі анода. Аналогічно, змінюючи напругу між емітером і підставою, ми змінюємо величину потоку неосновних носіїв, інжектованих в область підстави, і цим змінюємо струм в ланцюга колектора.

Схема перетворювача на геп-тоде. Наприклад, на лампі 6А2П працює перетворювач радіоли Естонія, спрощена схема якого показана на рис. 134. У ньому в якості сітки гетеродина використовують першу сітку лампи. Роль анода гетеродина спільно виконують анод лампи і дві її екранують сітки.

Сітками зазвичай називаються скляні ілоскопараллельнке пластинки з нанесеними па них перехрестями, шкалами пли іншими знаками (марками) - тстаназлнмемие в площинах зображення оптичних систем Іпопа як сіток застосовуються ьлосковипуклие лінзи (колектив-сітка) або інші сферичні деталі.

Фільтри з сітками з пластмас в два шари з направляючими планками. На рис. 11 зображена просічно сітка з наступними показниками: товщина 143 мм, ромбічні отвори з діагоналями 7і1 45 мм, шпаруватість 50%, Такі сітки можуть застосовуватися в конструкціях фільтрів як підкладкової сітки або при влаштуванні ко-жухових гравійних фільтрів.

Сітки относятея до одягу машини і є основним робочим конвеєром, на якому відбувається формування паперового полотна з розведеною волокнистої суспензії і його послідовне зневоднення на сітковому столі до сухості17 - 22% і вище. Від якості сіток залежить якість паперу і ефективність роботи машини.

Як модельної сітки, добре вивченій експериментально, виберемо систему на основі полістиролу, зшитого ді-вінілбензол.
 Вимоги до якості сіток, що застосовуються в електронній техніці дуже високі: допуски на ширину і крок перемичок 0002 мм, на зовнішні розміри сітки (окружність, квадрат, прямокутник і ін.) 001 мм, шорсткість обробленої поверхні Rn 032 - 016 мкм. При цьому досягають високої продуктивності обробки (зо 10000 відп. Матеріал електрода-інструменту - мідь, латунь; діелектрична п'ятниця - гас. Креслення дифракційної решітки. Сітка зазвичай називаються скляні плоскопараллельние пластинки з нанесеними на них перехрестями, шкалами або іншими знаками ( марками), що встановлюються в площинах зображення оптичних систем. Іноді в якості сіток застосовуються плосковипуклой лінзи (колектив-сітка) або інші сферичні деталі.

Сітка зазвичай називаються скляні плоскопарал-лел'ние пластинки з нанесеними на них перехрестями, шкалами або іншими знаками (марками) , що встановлюються в площинах зображення оптичних систем. Іноді в якості сіток застосовуються плоско-опуклі лінзи (колектив-сітка) або інші сферичні деталі.

Електроди можуть бути декількох типів. у цьому випадку при використанні катіонообмеіной мембрани як сітки може бути використана платина або золото (або неблагородні метали з відповідним, покриттям) внаслідок корозійної активності ИОМ.

У гептода перша сітка і друга сітка служать відповідно в якості сітки і анода тріода - генератора, так що електронний потік від катода спочатку модулюється з частотою генератора. Третя сітка є керуючою сіткою, до якої прикладається вхідний сигнал; четверта сітка, яка має внутрішнє з'єднання з другої сіткою, є прискорює сіткою, а п'ята сітка - антидинатронної сіткою.

Решта відсіки стійки апаратури вибирають кратними висоті і ширині модуля. Стільниковий конструкцію з шестигранних призм (рис. 6.1 ж) застосовують як сіток, керуючих електронними потоками в електровакуумних приладах. Такі сітки мають велику прозорість (в зв'язку з тонкими перемичками) при хорошій механічної міцності і високої теплопровідності. На малюнку 6.1 з показано застосування призматичних поверхонь в якості направляючої прямолінійного руху з одним ступенем свободи. Такі напрямні широко використовуються в різних видах технологічного обладнання, особливо в металорізальних верстатах.

Метод побудови тетраедной сітки корисний для створення тривимірних елементів, в основі яких лежать трикутники. Використовувана базова геометрія двовимірної сітки не повинна мати вільних незамкнутих граней. На попередньому етапі перевіряється якість сітки, а саме виявляються і пред'являються користувачеві незамкнуті елементи і елементи з неузгодженою орієнтацією.

У різних програмах аналізу є спеціальні засоби генерації довільної сітки, за допомогою яких вона може наноситися безпосередньо на модель досить складної геометрії. Генератори довільної сітки мають широкий набір функцій управління якістю сітки. Наприклад, в програмі ANSYS реалізований алгоритм вибору розмірів кінцевого елементу, що дозволяє будувати сітку елементів з урахуванням кривизни поверхні моделі і найкращого відображення її реальної геометрії.

Побудовано класи точних рішень рівнянь Ейлера-Остроградського, відповідні нелінійного комбінованого функціоналу, за допомогою якого будуються регулярні криволінійні сітки, близькі до рівномірним і ортогональним. У загальному випадку згадані класи описуються системою звичайних диференціальних рівнянь восьмого порядку, для яких ставиться завдання Коші. У симетричному окремому випадку система зводиться до одного нелінійного рівняння четвертого порядку, яке проінтегрувати до кінця в квадратурі. Досліджено вплив ваги при слагаемом в функціоналі що відповідає за ортогональность, на якість сіток. Наведено результати чисельних розрахунків. Побудовані рішення можуть, зокрема, служити тестами при дослідженні різних чисельних методик побудови сіток.

При виборі типу кінцевого елемента необхідно пам'ятати, що елементи, які мають шість ступенів свободи в кожному вузлі (три поступальних і три обертальних), мають другий порядок точності а елементи з трьома ступенями свободи у вузлі - перший. Відводи необхідно моделювати криволінійними елементами навіть в балочной постановці. Далі проводиться автоматичне розбиття геометричної моделі на кінцеві елементи за допомогою генератора сітки. Якість сітки визначає точність розрахунків, тому після розбиття, особливо в менш розвинених програмних комплексах, необхідно проконтролювати розбиття моделі.