А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якість - поверхня - прокат

Якість поверхні прокату перевіряють неруйнівними методами контролю або оглядом без застосування збільшувальних приладів. При необхідності застосовують світло-ня поверхні напилком або абразивним кругом. Глибина залягання поверхневих дефектів визначається контрольної зачисткою.

Якість поверхні прокату перевіряють візуально, застосовуючи в разі необхідності зачистку поверхні.

якість поверхні прокату контролюють візуально без застосування збільшувальних приладів. Розшарування контролюють оглядом крайок.

Якість поверхні прокату перевіряють зовнішнім оглядом без застосування збільшувальних приладів.

Якість поверхні прокату контролюють візуально. Розшарування контролюються шляхом огляду кромок листів у виготовлювача, а також при різанні у споживача.

Насічка валків не повинна погіршувати якості поверхні прокату.

На підвищення точності розмірів і якість поверхні прокату впливають умови нагріву заготовки, температурний режим прокатки, система калібрування валків, тип і конструкція робочих клітей, проводок і підшипників, розміри і якість прокатних валків.

Розвиток техніки пред'являє безперервно підвищуються вимоги до якості поверхні прокату з кольорових металів, в тому числі стрічок міді і її сплавів.

Вимоги до втомної міцності що випливають з умов роботи рессорно-пружинних виробів при циклічно змінюються навантаженнях, визначають підвищені вимоги до якості поверхні прокату.

Вимоги до втомної міцності що випливають з умов роботи рес-сорно-пружинних виробів при циклічно змінюються навантаженнях, визначають підвищені вимоги до якості поверхні прокату. На поверхні смуг і прутків не повинно бути тріщин, заходів, полон, волосовин, раковин, пухирів, песочин, втиснула окалини і розшарувань. Якість поверхні визначається зовнішнім оглядом із застосуванням при необхідності светлс-ня (зачистки) дрібним напилком або м'яким шліфувальним кругом. Місцеві дефекти на поверхні допустимо видаляти методом пологої зачистки або шліфування в межах допустимих найменших значень розмірів на поперечний переріз прокату. Вирубка дефектів не допускається.

Вимоги до втомної міцності що випливають з умов роботи рес-сорно-пружинних виробів при циклічно змінюються навантаженнях, визначають підвищені вимоги до якості поверхні прокату. На поверхні смуг і прутків не повинно бути тріщин, заходів, полон, волосовин, раковин, пухирів, песочин, втиснула окалини і розшарувань. Якість поверхні визначається шляхом зовнішнього огляду із застосуванням при необхідності свердління (зачистки) дрібним напилком або м'яким шліфувальним кругом. Місцеві дефекти на поверхні допустимо видаляти методом пологої зачистки або шліфування в межах допустимих найменших значень розмірів на поперечний переріз прокату. Вирубка дефектів не допускається.

Вимоги до втомної міцності що випливають з умов роботи рес-сорно-пружинних виробів при циклічно змінюються навантаженнях, опрсде -% ляють підвищені вимоги до якості поверхні прокату. На поверхні смуг і прутків не повинно бути тріщин, заходів, полон, волосовин, раковин, пухирів, песочин, втиснула окалини і розшарувань. Якість поверхні визначається зовнішнім оглядом із застосуванням при необхідності світлому-Пія (зачистки) дрібним напилком або м'яким шліфувальним кругом. Місцеві дефекти на поверхні допустимо видаляти методом пологої зачистки або шліфування в межах допустимих найменших значень розмірів на поперечний переріз прокату. Вирубка дефектів не допускається.

До якості поверхні вихідного прокату пред'являються особливі вимоги. При виготовленні ланки ланцюга піддають холодному або гарячому вигину і зварюють різними методами.

До якості поверхні вихідного прокату пред'являються особливі вимоги. При виготовленні ланки ланцюга піддають холодному або гарячому вигину н зварюють різними методами.

До якості поверхні вихідного прокату пред'являються особливі вимоги. При виготовленні ланки ланцюг піддають холодному або гарячому вигину н зварюють різними методами.

Ці дослідження і великий виробничий досвід підтвердили, що технологія розкислення металу з випуском плавки під час кипіння гарантує при правильній її організації отримання заданого складу металу з відносно однорідним розподілом окремих елементів у всьому обсязі металу в ковші. Ці ж дані підтвердили, що відмова від попереднього розкислення металу в печі кремнийсодержащими феросплавами призводить до поліпшення якості поверхні прокату і не знижує механічні властивості і макроструктуру готового прокату. Шлаки в ковші слід загущать присадками вапна або доломіту, щоб знизити його реакційну здатність.

Робочий валок прокатного стану. а - листового. б - сортового. Чавунні валки з вибіленої поверхнею і модифіковані магнієм ізносостойки, але недостатньо міцні. Коефіцієнт тертя між прокочується металом і поверхнею чавунних валків на 20% менше, ніж при прокатці на сталевих валках, що покращує якість поверхні прокату. Для станів холодної прокатки валки повинні бути міцними і мати високу твердість поверхні.

Для стали марки 10Г2СД чутливість до концентрації напружень позначається трохи менше. Наведені дані показують, що для підвищення ефективності застосування низьколегованих сталей в конструкціях, що сприймають вібраційне навантаження, необхідно підвищувати вимоги по відношенню до якості поверхні прокату. Подібні ж вимоги повинні бути встановлені і для поверхні зварних з'єднань. Вибором режиму зварювання можна забезпечити таку форму поверхні шва, при якій умови равнопрочності зварного з'єднання при дії вібраційного навантаження можуть бути забезпечені без застосування додаткової механічної обробки.

Ефективний коефіцієнт концентрації р залежить головним чином від форми сполуки. Його значення визначаються експериментальним шляхом і повинні бути відомі для всіх застосовуваних у конструкціях з'єднань. Можна помітити, що і при визначенні коефіцієнтів[5 отсутствие должного контроля качества поверхности проката отражается на точности получаемых значений.
Низкоуглеродистые стали обладают высокой стойкостью к МКК и имеют ряд преимуществ по сравнению со сталями, стабилизированными титаном. Так, эти стали устойчивы к ножевой коррозии[108, 121, 142, 164-167], А також мають більш високу стійкість до загальної корозії в окисних середовищах. Вони більш пластичні відсутність карбідних і карбонітридним включень стабілізуючих елементів покращує оброблюваність сталей і якість поверхні прокату.