А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якість - документація

Якість документації на виготовлення, експлуатацію та ремонт виробів характеризують не тільки помилки в кресленнях, технічної документації або відхилення від стандартів і нормативів, а й такі показники, як рівень стандартизації і уніфікації, продуманість і прогресивність технічних рішень, технологічність, ремонтопридатність конструкції і її металоємність, простота конструктивних форм, обґрунтованість технічних умов на елементи і комплектуючі на вихідні параметри і інші показники досконалості самої конструкції верстата.

Якість документації про програмні засоби (керівництва для користувачів), як правило, залишає бажати кращого і епітети хороша або дуже хороша по відношенню до документації вживають достатньо обережно, маючи на увазі лише те.

Якість документації має найважливіше значення для будівництва.

Якість документації на виготовлення, експлуатацію або ремонт виробів характеризують не тільки помилки в кресленнях, технічної документації або відхилення від стандартів і нормативів, а й такі показники, як рівень стандартизації і уніфікації, продуманість і прогресивність технічних рішень, технологічність, ремонтопридатність конструкції і її металоємність, простота конструктивних форм, обґрунтованість технічних умов на елементи вироби і на його вихідні параметри і інші показники досконалості самої конструкції вироби.

якість документації залежить від проведеної на підприємствах метрологічної підготовки виробництва, основними завданнями якої є оптимальне застосування засобів вимірювання, правильність вибору параметрів, що підлягають вимірюванню, єдність термінології. Правильність проведеної метрологічної підготовки виробництва визначається перевірками діючих технологічних процесів і контрольними випробуваннями Б ході виробництва.

Якість документації залежить від проведеної на підприємствах метрологічної підготовки виробництва, основними завданнями якої є оптимальне застосування засобів вимірювання, правильність вибору параметрів, що підлягають вимірюванню та єдність термінології. Правильність проведеної метрологічної підготовки виробництва визначається перевірками діючих технологічних процесів і контрольними випробуваннями в ході виробництва. Щоб виключити розрізненість цих перевірок, на підприємствах діє заводська атестація, що зводить ці перевірки в струнку систему і дає можливість оцінити якість і рівень діючого технологічного процесу. На основі зібраної інформації проводять аналіз і дають оцінку рівню та якості процесу. На підприємствах приймають різні критерії для оцінки якості технологічних процесів.

Комісія перевіряє якість поданої документації та відповідність їй виконаних обсягів робіт по відновленню газопроводів тканинним шлангом, що оформляється актом.

Контроль за якістю Відповідно до кожної з підкатегорій, потім на їх основі і на основі додаткової експертної оцінки - аналіз категорій і розділів. Оцінка всіх розділів потім зводиться до загальної оцінки якості документації в цілому.

Такі підсистеми АСУ як управління якістю проектно-кошторисів-ної документації, пошук науково-технічної інформації, планування проектно-вишукувальних робіт, контроль виконання плану оперативного управління ходом проектування, створення нормативної бази, - повинні створюватися вже в такій методично і прийнятої до виконання в проектному інституті системі САПР.

Значення вхідних змінних за методом Хортадо. На думку автора, кількість і якість документації впливають на загальний час, необхідний для розробки системи.

Особлива увага під час перевірок необхідно приділяти якості документації, виконуваної неспеціалізованими проектними організаціями. Виявлені характерні недоліки повинні ретельно аналізуватися і доводитися до відома всіх проектних організацій республіки, краю, області що займаються подібними розробками.

Перевірка проводиться з метою визначення відповідності та якості документації для здійснення експлуатації та технічного обслуговування КТС і АСУТП в цілому. І так само, як і для стандартної технічної документації виробника, найважливішою вимогою, яке повинно бути виставлено ще перед підписанням будь-яких контрактів з іноземними постачальниками та розробниками проектної документації, є Подання проектної документації російською мовою.

ЕСКД передбачає підвищення продуктивності праці конструкторів; поліпшення якості креслярсько-технічного-кой документації; поглиблення внутримашинной і межмашинной уніфікації; обмін креслярсько-технічною документацією між організаціями і підприємствами без переоформлення; спрощення форм конструкторської документації, графічних зображень, внесення в них змін; можливість механізації і автоматизації обробки технічних документів і їх дублювання.

Контроль конструкторської документації може істотно вплинути не тільки на якість документації (цю мету в більшій мірі переслідує нормалізований контроль), а й на якість виготовляється вироби. Контроль конструкторської документації дозволяє виявити неточності похибки і помилки в конструкції, які можуть викликати зниження якості або шлюб вироби, яке виготовляється за перевіряється конструкторської документації.

Документовані результати верифікації використовуються при завершальній сертифікації виробів авіакосмічної техніки в якості доказової документації поряд з результатами наземних і льотних випробувань, статистичними даними про якість виготовлення і експлуатації виробів, результатами дослідження відмов і оцінкою ефективності заходів щодо підвищення безпеки та надійності що розробляються і реалізуються на наступних стадіях створення СТС.

для прискорення проходження матеріалів по винаходам, відібраним для патентування, підвищення якості заявочної документації і використання виключної прерогативи організації, що мають розробки, виконані на рівні винаходів, які передбачається патентувати за кордоном, можуть скористатися послугами відділу загранпатентованія ВЦПУ для підготовки одночасно описи винаходів до заявок, подачі в Держкомвинаходів і зарубіжні патентні відомства.

Для прискорення проходження матеріалів по винаходам, відібраним для патентування, підвищення якості заявочної документації і використання виключної прерогативи організації, що мають розробки, виконані на рівні винаходів, які передбачається патентувати за кордоном, можуть скористатися послугами відділу загранпатентованія ВЦПУ для підготовки одночасно описи винаходів до заявок, подачі в Держкомвинаходів і зарубіжні патентні відомства.

Після отримання проектної документації перевіряють, в повному складі вона передана і якість документації. Це потрібно для того, щоб своєчасно виявити відсутні матеріали, можливі помилки і неправильні рішення.

З метою прискорення проходження матеріалів по винаходам, відібраним для патентування, підвищення якості заявочної документації та максимального використання по ним виключної прерогативи, організаціям рекомендується скористатися послугами ВЦПУ для підготовки одночасно описів винаходів до заявок для подачі в Держкомвинаходів і в зарубіжні патентні відомства.

На етапах виготовлення та випробувань на якість вхідної в АСОД апаратури впливають повнота і якість документації, по якій її виготовляють, технологічна дисципліна і інші фактори.

При цьому якість функціонування КТС оцінюється комплексом показників - часом виконання обчислювальних робіт, якістю отриманої документації, достовірністю обробки інформації, надійністю роботи КТС, а економічна ефективність проектованого КТС - капітальними вкладеннями на створення КТС; поточними витратами на його функціонування, економією, отриманою від впровадження комплексу, річний економічною ефективністю від впровадження КТС, терміном окупності капітальних вкладень на його створення.

На жаль, документація не завжди входить в коло розглянутих ергономікою факторів, хоча від якості документації значною мірою залежить, наскільки швидко і ефективно користувач зможе підготуватися до самостійної роботи на комп'ютері.

На закінчення арбітраж за участю викладачів підводять підсумки гри: відзначається активність роботи окремих учасників; якість складеної документації; правильність виконаних розрахунків, оригінальність і обґрунтованість технічних рішень; ерудиція студента, організованість в роботі.

Комплексна система управління якістю монтажних робіт включає п'ять основних підсистем: підготовку і підвищення кваліфікації кадрів; контроль якості проектно-кошторисної і монтажно-технологічної документації; контроль якості обладнання, комплектуючих виробів, монтажних заготовок і матеріалів; контроль якості попередніх будівельних робіт; управління якістю механо-монтажних робіт і продукції виробничих баз монтажних управлінь.

Рівень його економічних знань невисокий, що, звичайно, позначається на якості планування завдань виконавцям і на якості продукції, що випускається документації. Проте краще не звертатися за допомогою до досить компетентних фахівців свого підрозділу. В результаті знижується ефективність роботи всього відділу, що він намагається компенсувати на хибній основі: примушує співробітників залишатися після роботи.

Особи, які використовують результати ЕО, у багатьох випадках не мають можливості оцінити, наскільки якісно вона проведена, тому потрібна перевірка якості документації по екологічній експертизі. У Росії перевірка адекватності і повноти наданих замовником матеріалів з оцінки впливу здійснюється в ході державної (а іноді і громадської) екологічної експертизи.

Особи, які використовують результати ЕО, у багатьох випадках не мають можливості оцінити, наскільки якісно вона проведена, тому потрібна перевірка якості документації по екологічній експертизі. У Росії перевірка адекватності і повноти наданих замовником матеріалів з оцінки впливу здійснюється в ході державної (а іноді і суспільної) екологічної експертизи.

Управління якістю продукції здійснюється шляхом систематичного контролю відповідності показників якості стандартам, технічним умовам і інший нормативно-технічної документації, а також цілеспрямованим впливом на якість документації, обладнання, інструменту, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, на рівень кваліфікації виробників.

Для успішного вирішення завдань, поставлених перед газовою промисловістю ХХУ з'їздом КПРС, а також у зв'язку зі зростанням вимог до десятої п'ятирічці до якості проектно-очетной документації при стислих директивних терміни проектування об'єктів виникла необхідність провести в проектних інститутах галузі ряд пошуку - вих робіт технічного і організаційного плану, спрямованих на вдосконалення процесу проектування і зниження його Трудоем - кістки. Позитивне рішення цього завдання проектні інститути свя-викликають з широким впровадженням в практику проектування обчислювальної техніки.

Розробка і впровадження САПР дозволяють докорінно змінити умови і підвищити продуктивність праці в проектних і конструкторських організаціях на 20 - 50%, поліпшити якість проект-но-конструкторської документації, скоротити в 2 - 4 рази час проектування. Все це зумовило те, що в Минулого п'ятирічці різко зросла кількість створюваних САПР в різних галузях народного господарства.

при поставках виробів в упакованому вигляді а також у всіх випадках відправлення технічної і товаросупровідної документації окремо від виробів упаковка її повинна забезпечити збереження якості документації.

Ефективність діяльності конструкторських організацій, її внутрішніх підрозділів і окремих працівників знаходить також відображення в зниженні витрат на конструкторські розробки, в збільшенні економічного ефекту від скорочення термінів конструювання, в поліпшенні якості техніко-економічної документації, а також в економії від впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Облік цих показників є необхідною умовою комплексної економічної оцінки діяльності конструкторських організацій.

Труби, з'єднувальні деталі арматуру і зварювальні матеріали, службовці для прокладки трубних сполучних ліній на робочий тиск від 200 до 700 кг /см2 піддають зовнішньому огляду; перевіряють наявність і якість документації на них. при зовнішньому огляді встановлюють, чи немає видимих пошкоджень, особливо ущільнюючих поверхонь арматури, чи є клеймо заводу-виготовлювача - на трубах, арматурег фланцях, гайках і лінзах, комплектна поставка. За результатами перевірки труб 1 кріпильних деталей, арматури і зварювальних матеріалів складають акт, який підтверджує наявність необхідної технічної документації та можливість видачі в монтаж. Обробка труб (проточка, торцювання, нарізка різьблення-підготовка кромок під зварювання) допускається тільки механічним способом. Якщо трубу розрізають на два або кілька відрізків, на кожному з них необхідно вибити номер партії розрізаної труби, її матеріал, складської номер і клеймо організації, що виробляє заготівлю труб. Випробувальної середовищем служить індустріальне масло, а для труб, що заповнюються киснем, - вода. Укомплектовану фланцями і випробувану трубу з обох кінців заглушають дерев'яними пробками. При заготівлі трубної ліній треба уникати згинання труб, слід застосовувати відводи і косинці.

Труби, з'єднувальні деталі арматуру і зварювальні матеріали, службовці для прокладки трубних сполучних ліній на робочий тиск від 200 до 700 кг /см2 піддають зовнішньому огляду; перевіряють наявність і якість документації на них. При зовнішньому огляді встановлюють, чи немає видимих пошкоджень, особливо ущільнюючих поверхонь арматури, чи є клеймо заводу-виготовлювача - на трубах, арматурі фланцях, гайках і лінзах, комплектна поставка. За результатами перевірки труб, кріпильних деталей, арматури і зварювальних матеріалів складають акт, який підтверджує наявність необхідної технічної документації та можливість видачі в монтаж. Обробка труб (проточка, торцювання, нарізка різьблення, підготовка кромок під зварювання) допускається тільки механічним способом. Якщо трубу розрізають на два або кілька відрізків, на кожному з них необхідно вибити номер партії розрізаної труби, її матеріал, складської номер і клеймо організації, що виробляє заготівлю труб. Випробувальної середовищем служить індустріальне масло, а для труб, що заповнюються киснем, - вода. Укомплектовану фланцями і випробувану трубу з обох кінців: заглушають дерев'яними пробками.

Показник крутизни кривої освоєння b (або koc) характеризує рівень темпу відносного зниження економічних показників і залежить від ступеня готовності виробництва до промислового освоєння, від новизни виробів, складності технологічного процесу, якості конструкторсько-технологи-чеський документації та інших причин.

АСУП показниками, які передбачені проектом; застосування в проектах високопродуктивного обладнання, що забезпечує найвищу проізводітед - ність праці і прогресивних об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будівель та споруд ВЦ; техніко-економічну обгрунтованість прийнятих проектних рішень і їх ефективність; якість документації, що розробляється із застосуванням ТІР і ППП.

Нормоконтролер зобов'язаний випускати в виробництво тільки ту документацію, яка повністю відповідає вимогам стандартів; давати консультації з питань застосування стандартів та іншої НТД; вести роботу з поліпшення системи нормоконтролю, підвищенню його ефективності; систематично подавати відомості про якість контрольованої документації; підвищувати свою кваліфікацію; знати вступники на підприємство стандарти, термін їх дії. Нормоконтролер має право не розглядати некомплектну пли недбало виконану документацію; вимагати від розробників документації роз'яснень і додаткових матеріалів з виникаючих у нього питань.

Комплексна система управління якістю монтажних робіт є процесом спрямованого впливу на ряд взаємопов'язаних факторів, основними з яких є: якість проектних рішень; якість обладнання, матеріалів і монтажних заготовок; якість будівельних робіт, що передують монтажу; стан готовності і якість монтажно-техно-логічної документації; повнота і якість підготовки виробництва робіт; рівень індустріалізації робіт; рівень механізації робіт, стан інструментального господарства; контроль якості монтажних робіт і продукції виробничих баз.

Одночасно вельми істотно виріс рівень автоматизації виробничих процесів і як наслідок, значно ускладнилися проектні рішення, зросли трудомісткість і обсяг проектів, вартість самих об'єктів проектування; в зв'язку з ростом темпів будівництва посилилися вимоги монтажних організацій до обсягу і якості документації.

Технічні: 1) рівень стандартизації, уніфікації, типізації вироби та технологічного процесу; 2) конструкторсько-технологічні особливості вироби; 3) технічний рівень технологічного обладнання (включаючи вимірювальні системи); 4) ступінь отработанности нового технологічного процесу в досвідчених умовах; 5) якість конструкторсько-технологи-чеський документації; 6) якість базової технології; 7) рівень контролю якості вихідних матеріалів і комплектуючих виробів; 8) технічний рівень допоміжного виробництва (ступінь механізації та автоматизації); 9) інші фактори.

Проектні організації хімічної промисловості вперше в практиці проектування н будівництва в Радянському Союзі стали виконувати роботи по оформленню та поданням безпосередньо комплектуючих організаціям Держпостачу СРСР всієї документації на обладнання і матеріали (поставки замовника) для споруджуваних об'єктів хімії, в результаті чого значно скоротився час комплектації, покращилася якість документації і підвищилася відповідальність проектувальників за забезпечення будівництв устаткуванням. Цей досвід був використаний також і в інших міністерствах.

Середні норми перевірки документів (приведених до формату 11 за 8-годинний робочий день. В норми перевірки документів входить час, необхідний для разових і систематичних консультації, обговорення виникаючих питань, вивчення тих, хто влаштовується НТД, реєстрації виконаної роботи, прийому документів, природних перерв в роботі (провітрювання приміщень, фіззарядка, природні потреби), для оформлення зауважень нормоконтролер, підготовки інформації про якість документацію, що перевіряє.

Основне завдання при проектуванні функціональних вузлів - забезпечення автоматичного отримання повних комплектів К. Це підвищує якість документації і спрощує виготовлення вузлів. в табл. 6.1 був приведений комплект документації на ТЕЗ. Склад і зміст цього комплекту повністю забезпечує процеси виготовлення, контролю, локалізації місць несправностей при виготовленні і усуненні дефектів виготовлення. Комплекти документації на панель, наведені в табл. 62і 6.3 для варіантів виконання друкованого та проводового електромонтажу, повністю забезпечують виконання аналогічних функцій для цього виду конструктивного вузла.

Вони прямо пов'язані з обсягом переробляється при проектуванні інформації та браком часу на проектування. Контроль за якістю документації при цьому утруднений дедалі більшій кількості і складністю її. Помилки й негаразди виявляються частково в ході проектування, частково - на об'єкті під час монтажу та наладки. Найбільш часто трапляються помилки в комутації, зовнішніх з'єднаннях, розміщенні обладнання. Зустрічаються переробки в зв'язку зі змінами в суміжних частинах проекту.

Кінцевою метою роботи проектно-конструкторської організації є випуск комплекту технічної документації на розроблювальний виріб. Кількість комплектів і якість документації повинні бути достатніми, щоб забезпечити підготовку виробництва і виробництво вироби.