А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кати

Кати яеренапряженія, що призводять до пробоїв і зворотним запалювання.

Звя кати, злегка подзвонювати, тихо дзвеніти, бриньчала шпори. Невміло грати на музичному інструменті награвати (розм. Дівчинка бриньчала на фортепіано. Хлорид катя (КС1) являє собою дрібнокристалічний світлий порошок з р 198 г /см3 відповідно до ГОСТ 4568 - 95 і ТУ дві тисячі сто п'ятьдесят два - 018 - 00203944 - 95 і застосовується в якості основного носія іона К в калієвих бурових розчинах з 1963 р (США) при добавці від 3 до 20% в залежності від типу глинистих порід. Механізм підвищення стійкості глин полягає в тому, що КС1 при температурі до 45 С проявляє негативну гідратацію, попереджаючи набухання глин і підвищуючи рухливість молекул води, збільшуючи тим самим проникаючу здатність малого розміру іона К, який пов'язує елементарні частинки монтморилоніту між собою, запобігаючи їх гідратацію. Хлорид калію випускає АТ Уралкалий, м Соликамск, Пермська обл. Додаткові дані по КС1 наведені в дод.

Не слід шу ка фізичного сенсу у введенні імпульсних функцій в позначення Під[борки непрерывного процесса, так как импульсы имеют чисто служебную роль - носителей в виде интенсивности каждого импульса одной из точек процесса. Но представление процесса в форме решетки импульсов с переменной интенсивностью (11.12) удобно для последующего преобразования этой решетки по Лапласу.
Младшая папина правнучка Катя очень любит музыку, хорошо поет и мечтает научиться играть на пианино.
Адгезионное взаимодействие частиц может возни кать в жидкостной хроматографии, особенно при сухом способ упаковки насадки в колонку.
С этой трибуны выступала комсомолка Катя Гулий - звеньевая из Полтавской области. Два года назад она окончила десять классов, пошла работать в колхоз.
Таким образом, заставив газ проте кать под действием достаточно боль шого перепада давлений сначала чере суживающееся, а затем расширяющее ся сопло, можно осуществить течени-с непрерывно возрастающей скоростьн и достигнуть на выходе из сопла скоро; сти газа, большей скорости звука в вы ходном сечении сопла.
Механическую решетку необходимо сна: - - кать боковыми охлаждаемыми панелям, включенными в схему циркуляции котла.
Полученный газ реагирует с горячим раствором гидроксида катя, в результате чего одшш из продуктов реакции является вещество А.
Примыкающее к ароматическому ядру фурановое кольцо может возни кать также путем циклизационной дегидрогенизации о-оксиэтилбензола в паровой фазе при температуре около 600 над дегидрогенизационным катализатором, например палладием[820], Хромомілімедью[821]на активованому вугіллі. Реакція є зворотної реакції гідрогеполіза (див. Стор. Макроскопічні моделі деяких. Нещодавно було показано, що спіральні конфоріаціі можуть ЕОзЕ кати у ВІЕШЛОВИХ і олефіпових полімерів. Такі спіралі можуть утворювати лише ізотактичного полі-мери, коли є регулярне чергування транс-гош-кояфіту-Рацне зв'язків.

На початкове етапі роботи служби контролінгу немає необхідності привле кати додаткових співробітників для збору контролінгову]інформації на рівні цехів підприємства, так як заповнення ня аналітичних форм для служби контролінгу можн покласти на економістів цехів. Таким чином, служб; контролінгу на підприємстві в цей період деятельноеп є невелику групу висококваліфіціро ванних фахівців, що володіють досить великим.

Радіоактивністю було названо явище випускання деякими ел ементамі ізлученіяГспособМго прони кати через речовини, іонізувати повітря. Ьпервие в ТШШ р це явище об-назовні сполук урану французький фізик - - А. Незабаром Марія Кюрі-Склодовська встановила, що радіоактівностьюобладают і з'єднання торію.

Отже, при поляризації діелектрика в ньому можуть метушні - Кати в загальному випадку і об'ємні і поверхневі пов'язані заряди.

Слід мати на увазі що змінні напруги можуть метушні кать і при постійному навантаженні.

Практично, щоб уникнути забруднення осаду, не можна допус - кати при осадженні присутності помітних кількостей іонів, даю щих з осадителем також малорозчинні опади. Розчинність основного осаду повинна бути принаймні в 100 - 1000 разів менше розчинності очікуваних домішок в осаді.

Тому треба потурбуватися про те, щоб содер /кати в хорошому стані грунтові дороги, тим більше що у вас опадів випадає мало. Якщо порівняти степи Казахстану з півднем України, то побачимо, що на півдні України випадає така ж кількість опадів, як і у вас, а може бути, і дещо більше.

У деяких реакціях, які як очікується, повинні проти кати по квазіперіцікліческому (з 5) - типу, орбіталі що відрізняються від тих, які ймовірно, беруть участь в електронній перебудові можуть зіграти свою роль і сприяти реалізації геометрії зближення, яка характеризується (з з) - перициклом-ного зв'язуванням. Цей екстраорбітальний трюк ілюструє показана нижче реакція.

Тільки що відправив скаргу на твоє мовчання, дорогий мій друг Катя, як отримав твоє р ісьмо, зрадів мене нескінченно.

Після отримання нового технологічного обладнання (прес моделі ПГК-400) завод зможе випус - кати КВУ діаметром до 700 мм.

Температурна залежність, опору деформації (діаметр зерна 55. мкм Сі173% А1 (1 - е 3%, 2 - ь 7% і Сі-17 3% А105% Ре (3. Як показано в розділі 2 ковзання по одній системі всередині зерна не може протекти кати без відповідних ефектів повороту зерен. Хоча в[171]останній ефект спеціально не вивчався, він, очевидно, пов'язаний з поворотами в прикордонних зонах близько кордонів зерен, які характеризуються специфічною дислокаційною структурою. Можливі кілька механізмів повороту в прикордонних зонах: кристалографічна (шляхом множинного ковзання), прослизання, рух субграніц (субзерен), кооперативний рух точкових дефектів.

ій; xu yu weiyi робити що для видимості; удаване обходження; зовні (лицемірно) підтримай кати хороші відносини.

Він писав про необхідність того, щоб працівники поступово вчилися самі розуміти і бачити, як і скільки треба працювати, як і скільки можна отди - Кати, - щоб порівняння ділових підсумків господарства окремих комун стало предметом загального інтересу і вивчення, щоб видатні комуни вознаграж далися негайно

Якщо на фосфатнровапние оцинковані вироби не наносяться ла некрасочние покриття, то для підвищення корозійної стійкості їх необхідно обробити в 1 - 3% - ном розчині біхромату катя протягом 3 - 5 хв при 80 - 90 С.

Типи акустич. Волпі-водст для ПАР. а - ниступ. б - канашш. е - металева плівка. | Форма вихідного сиг-ннла V, при сіертае. про - діух щішоугольнмх і Л - дпук пар прямокутних імпульсів V, і V2. | Звернення акустичного сигналу але часу в устройст сверт. а - л тд-кою сигнал. б - шшачка - - - в-нмлульс. - вихідний сигнал. Крім того, застосовуються системи напівпровідникових діодів, пов'язаних з системою електродів, нанесених па поверхню пьеаоелектріч. Нелінійні елементи дозволяють перемнние кати акустич.

Прилад слід вибрати за межею вимірювання так, щоб він бь близький до значення вимірюваної величини. Тут також можуть метушня кати похибки методу вимірювання, що визначаються співвідношенням до комплексних опорів приладу та ланцюга, але в ланцюгах змінного TOI зазвичай вони свідомо малі. Особливо мізерно малим спожитий їм потужності характеризуються електростатичні і електронш вольтметри.

Після надягання каркаса різниця потенціалів між сіткою і вертушкою стає рівною нулю. Заряди перестають сте -, кати з вертушки. Момент сил, раніше змушував вертушку обертатися, звертається в нуль.
 Доведеться, очевидно, ис - кати інший агент. Швидше за все, цим може бути жідкометалліческнй провідник типу рідкого натрію. Застосовується він не в чистому вигляді а з додаванням, може бути, з тієї ж глиною.

Безперервний процес характеризується тим, що сировина Посту-Пает /а продукти відбираються безперервно з постійною швидкістю. Технологічний процес при безперервному способі організації може прбте кати в стаціонарному або динамічному режимі. Математичний опис безперервного процесу залежить 6т способу його організацій і режиму роботи - використовуються різні типи рівнянь. Зв'язок між способом організації, режимом роботи і типами рівняння приведена на рис. 1.5. Для опису періодичного процесу завжди використовуються диференціальні рівняння.

Швидко, поспішно, про жадібністю, без розбору купувати. Вистачати що попало, про В обідню перерву Катя бігала по магазинах, закуповувала продукти, вибирати колись - хапаєш що трапиться.

Для контролю рівня при заповненні цистерни служать два вентиля 8і9 які закінчуються всередині цистерни трубками, причому трубка вентиля 8 доходить до найбільшого рівня наливу. При правильному заповненні цистерни через вентиль 9 повинна вите - кати рідина, а через вентиль 8 - газ. Вентиль 9 забарвлений в зелений, а вентиль 8 - в червоний колір.

У 1929 р в Уфі організовується самодіяльний театр малих форм Синя блуза, а потім в Бєлорєцька виникає пересувний агіттеатр Шестерінка, який з 1930 р працює в Уфі. До репертуару Шестерінки входило багато музичних вистав: ставилися сцени з опери Євгеній Онєгін Чайковського, оперети Катя танцює Жильбера, Весела вдова Легара та ін. Театр Шестерінка брав участь в Олімпіаді народів СРСР в 1932 р в Москві.

Перевантаження батарей конденсаторів можлива за рахунок струмів гармонік, що генеруються нелінійними навантаженнями інших підстанцій підприємства або проникаючих з систем електропостачання інших підприємств через мережі енергосистем. при нелінійному характері ЧХСУ можливо раптове виникнення резонансних або близьких до них режимів в ланцюгах батарей; практика свідчить, що в цьому випадку перевантаження по струму і потужності можуть метушні: - кати кілька разів протягом доби.

Схематичне з - ЛИ, Це означає, що пачка може зі. Первинними елементами для освіти надмолекулярна; структур є глобули або розгорнуті лінійні іакромаче К) ли. При контактуванні цих глобул можуть виникати поли молекулярні глобулярні структури, що містять не одну, а зна ве більше число макромолекул (до тисячі), або пачки, про раеоеанние розгортаються глобулами. Пачки можуть метушні кать і в результаті контактування первинних жорстких лінійні.

Цей приклад з основним капіталом - при незмінному масштабі відтворення - вельми переконливий. Невідповідність у виробництві основного і оборотного капіталу - це одна з улюблених економістами причин, якими вони пояснюють виникнення криз. А що таке невідповідність може і повинно метушні кати при простому збереженні величини основного капіталу, що воно може і повинно виникати при припущенні ідеального нормального виробництва, при простому відтворенні вже функціонуючого суспільного капіталу, це для них - щось нове.

Батько, мати, рідні добра душа Катя, яка взяла на себе такий тягар, як невлаштований хлопчина, в роки, коли лютував голод, холод, коли без карток неможливо було чогось дістати, - це зрозуміло. Вони, так би мовити, робили добро свого рідного, близької людини

Вага пускові пристрої повинні знаходитися в положенні що виключає можливість пуску вентиляційного обладнання сторонніми особами. Рубильники необхідно захищати кожухами, які не мають відкритих отворів і щілин для переміщення рукоятки і поміщати в закриваються огорожі. У положенні відключено рубильники та інші прилади включення не повинні самовільно заступники кати ланцюг під дією тяжкості рухомих частин. У разі припинення подачі струму рубильники необхідно вимикати, щоб уникнути мимовільний пуск електродвигунів, що залишилися у включеному положенні. Огородження (кришки, кожухи, дверцята та ін.) Струмоведучих частин і електроустановок повинні сніматьсй і відкриватися спеціальними ключами.

Зараз звичайна справа - відправка сина на навчання до Москви, Санкт-Петербург, інші міста. Але я-то пам'ятаю, який галас піднявся в Дігорі коли моя улюблениця Катя оголосила, що їде вчитися в Ленінград.

Виникає питання, яким є справжнє основне перебуваючи ня, якщо зазначена умова не виконується. А - В) значно слабкіше, ніж обидва внутріподреше точних взаємодії. Тоді можна очікувати, що в кожної і подрешеток окремо практично незалежно буде метушні кати антиферомагнітне впорядкування. Це призводить до того, що в кожній з подрегаеток виникає антіферромагннтное впорядкування, що характеризується своєю температурою Нееля. Якщо ж взаємодією А - В знехтувати не можна (або якщо воно принаймні порівняно з одним з внутріподрешеточних взаємодій), завдання знаходження основної спінової конфігурації істотно ускладнюється. Єдине твердження, яке можна зробити з упевненістю, полягає в тому, що структура повинна відповідати якогось компромісу між феррімагнітном упорядкуванням неелевского типу і незалежним антіферромаг-яітним упорядкуванням подрешеток. Отже, можна припускати, що спини не залишаться колінеарними, а будуть певним чином нахилені по відношенню один до одного. Таке рішення задачі залежить не тільки від відносної величини взаємодій, по і від топології подрешеток.

Охолодження вапна здійснюють в нижній частині шахтної печі. Температура готового продукту перед розвантаженням зазвичай становить 40 - 100 С. При наявності в охолоджуючих газах двоокису вуглецю в області температур 350 - 800 С може проти кати реакція рекарбонізаціі.

 Вони всі називають себе марксистами, по розуміють марксизм до неможливою ступеня педантскі. Вирішального в марксіаме вони абсолютно не зрозуміли: саме, його революційної діалектики. Навіть прямі вказівки Маркса на те, що в моменти революції потрібна максимальна гнучкість 214 ними абсолютно не зрозумілі і навіть не помічені наприклад, вказівки Маркса в його листуванні що відноситься, пам'ятається, до 1856 році коли він висловлював надію на з'єднання селянської війни в Німеччині що може створити революційну обстановку, з робочим рухом 215 - навіть це пряма вказівка вони обходять і ходить кругом і біля нього як кіт біля гарячої кати.

Суміш, що виходить з останньої секції алкілатора 4 містить надмірну изобутан, октав, - бутилен і ін. Вуглеводнів - 5 - С. Її подають у сепаратор 7 для відділення залишків сірчаної кислоти. Кислоту повертають в алкілатор, але частина її відводять з системи і замість неї подають свіжу. Щоб для конденсації ізобутану можна було вико кати дешевий хладоагент - воду, в колоні підтримують тиск 1 ие т 0 6 МПа. Частина изобутана повертається на зрошення колони 10 а решта після дроселювання поступає в ємність 2 і звідти знову на реакцію. Таким чином відбувається циркуляція ізобутапа. З куба колони 10 відбирають товарний алкілат.

З часу виявлення лігніну в рослинах було висловлено багато гіпотез про його будову, які в подальшому, в міру накопичення експериментальних даних, виявлялися неспроможними. Незважаючи на бурхливий розвиток науки про хімії лігніну я на наявність багатого експериментального матеріалу в цій області питання про будову лігніну до сих пір не вирішено однозначно. Це перш за все пов'язано зі складністю будови лігніну, а також з відсутністю досконалих методів його виділення. Будь-який з існуючих методів виділення лігніну дає можливість извле - кати тільки частина його, причому, як правило, в зміненому ві - де; при атом препарати лігніну, виділені різними методами, відрізняються за хімічним складом, будовою і властивостями. Тому дані отримані на різних препаратах лігніну.

Треба пам'ятати, що коли каломельний електрод пере-носять із середовища з високою температурою в середу з більш низькою температурою, то він дуже повільно набуває свій постійний потенціал. Отже, при роботах, що вимагають виняткової точності рекомендується тримати калемельний електрод в термостаті а не піддавати його впливу температурних змін. Це одна з причин, яка пояснює, чому автори вважають за краще при точних роботах користуватися хингидрон електродом в якості стандартного напівелементу. Пробірку закривають пробкою з двома отворами, через одне з яких вставляють сифон для сольового містка, а через інше - скляну трубку, до якої припаяна платинова пластинка або дріт. Перед тим як опустити кати елект рід в розчин, платину прокаливают до темно-червоного кольору.

До Ю-15% - ному водного розчину очищеного Na4P4O]2 додають п кімнатній температурі стільки концентрованого розчину їдкого нат]щоб отримати концентрацію тетраметафосфата 8 5 - 10% і молярное (носіння NaOH до тетраметафосфату 3: 1; при цьому температура не долж перевищувати 40 С. Суміш витримують близько 3 тижнів при 32 С. За це в ма відбувається розкриття циклів тетраметафосфатних аніонів (при темпер турі яка дорівнює або вище 40 С, руйнується і ланцюгова структура утворивши. протягом цих 3 тижнів регулярно відбирають аліквс ні частини розчину і титрують їх кислотою до рН 10 щоб визначити з танучих кількість надлишкового NaOH. Коли при титруванні буде ра ходеваться 190 - 195 молей NaOH на 1 моль Na4P4O 2 (годі було допу кать більшої витрати, щоб уникнути втрат), що відповідає образ ванію 9 8 - 11 5% - ного розчину Na6P4Oi3 ток цього розчину додають ра ний обсяг 95% - ного спирту і після розшарування на два прозорих сл рідини верхній шар зливають, а нижній, сиропоподібну, яку воно містить.

Сосудик Степанова з вертикальним холодильником. | Термограма суміші бензолу з бутанолом. Наприклад, в наших дослідах при тиску 2 - 3 мм рт. ст. октан кипів на 4 - 5 ° С вище, ніж вказано в табличних даних. Збільшення ж тиску, що викликається вагою стовпа рідини 2 см, підвищує температуру кипіння тільки на 3 С. Таким чином, це питання ще підлягає подальшому дослідженню. Невелика відмінність полягає лише в тому, що холодильник, приєднаний до посудини Степанова, встановлюється у вертикальному положенні (рис. 143) з тим, щоб сконденсована рідина могла сте-зооммрпст кати вниз в U-подібну трубку, де вона нагрівається і далі поступово повертається в резервуар. U-об-різна трубка заздалегідь заповнюється розчином.

Уведення для трансформатора зовнішньої установки розміщують i кришці його бака. При армуванні введення класу напруги 35 Кб в його ковпаку свердлять і нарізають отвір для виходу у; духу з внутрішньої частини при заповненні її маслом, поступающі з бака. У цей отвір вкручують гвинт, який ущільнюють ас бестовим шнуром, просоченим лаком ГФ-95. У внутреннк частина ковпака укладають гумову шайбу і встановлюють фар фонових ізолятор. На вільний кінець шпильки укладають елек трокартонную шайбу з вирізом, який дозволяє маслу пронп кати всередину порцеляни.

Їх перетягували до себе Прохорова, Морозови, Цінделя. І дід, і дядьки були п'яницями і здається, туберкульозними людьми, все рано померли. Власних інтересів у неї не було ніколи, завжди жила для інших. Мати любив я завжди глибоко і пам'ятаю, хлопчиком з жахом уявляв собі а раптом мама помре, це здавалося рівносильним кінця світу. Сім'я (вважаючи і небіжчиків, про які вона завжди дбала на кладовищах - панахиди, квіти, решітки), церква, господарство. Мало таких жінок бачив я на світі. Сім'я була велика: сини Вася, Микола, я, Іллюша, дочки Катя, Олександра Іванівна, Ліда.