А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Катіон - четверта аналітична група

Катіони четвертої аналітичної групи є яскраво вираженими комплексоутворювачами.

Катіони четвертої аналітичної групи діляться на дві підгрупи: підгрупу міді і підгрупу олова. Сульфіди підгрупи міді в цих реактивах не розчиняються.

Катіони четвертої аналітичної групи є яскраво вираженими комплексоутворювачами.

Катіони четвертої аналітичної групи відрізняються від катіонів перших трьох груп тим, що їх сульфіди не розчиняються у воді в розбавлених кислотах (крім азотної) і в сульфіді і полісульфіди амонію.

Відділення катіонів четвертої аналітичної групи від катіонів п'ятої та шостої аналітичних груп.

Елементи, що утворюють катіони четвертої аналітичної групи (як і елементи, що утворюють катіони третьої групи), належать до різних груп періодичної системи і відрізняються один від одного за хімічними властивостями. Разом з тим, незважаючи на відмінності катіони цих елементів мають і деякими загальними аналітичними властивостями.

Хроматографічний аналіз катіонів четвертої аналітичної групи в системі рідкий аніонообменнік-соляна кислота.

Груповим реактивом на катіони четвертої аналітичної групи є гідрофосфат амонію. Загальні реакції Mn2 -, Mga -, А13 -, Сг3 - іонів наведені в гл.

Систематичний аналіз суміші катіонів четвертої аналітичної групи - їх поділ і подальше відкриття - проводять наступним чином.

Хлориди, утворені катіонами четвертої аналітичної групи, розчинні у воді але при розведенні розчину водою хлориди вісмуту і сурми гідролізуються і випадають в осад. На цьому засновано відділення цих катіонів від катіонів заліза, марганцю і магнію в ході систематичного аналізу катіонів четвертої аналітичної групи.

Такими сполуками є всі сульфіди катіонів четвертої аналітичної групи, а також ZnS ( OPzns 1 6 - 10 - 24) і CoS (ПРсоз 4 0 - Ю-21), здатні соосаджуються з менш розчинними сульфідами. Тому з дуже слабокислих і тим більше, з нейтральних або лужних розчинів не можна за допомогою сірководню чітко відокремити катіони четвертої групи від катіонів третьої групи у вигляді сульфідів.

Такими сполуками є всі сульфіди катіонів четвертої аналітичної групи, а також ZnS (ПР2п516 10 - 24) і CoS (ПРСо54010 21), здатні соосаджуються з менш розчинними сульфідами. Тому з дуже слабокислих і тим більше, з нейтральних або лужних розчинів не можна за допомогою сірководню чітко відокремити катіони четвертої групи від катіонів третьої групи у вигляді сульфідів.

При нанесенні краплі досліджуваного розчину суміші катіонів четвертої аналітичної групи на Хроматографіруют папір утворюється первинна хроматограмма, що складається з чотирьох зон. Центр хроматограми безбарвний, але оточений зоною білого кольору, що відповідає з'єднанням вісмуту.

Аналіз розчину, що містить суміш всіх катіонів четвертої аналітичної групи, ведуть зазвичай за наступною схемою.

При нанесенні краплі досліджуваного розчину суміші катіонів четвертої аналітичної групи на Хроматографіруют папір утворюється первинна хроматограмма, що складається з чотирьох зон. Центр хроматограми безбарвний, але оточений зоною білого кольору, що відповідає з'єднанням вісмуту.

Розроблено варіанти аналізу розчинів, що містять суміш катіонів четвертої аналітичної групи, що розрізняються окремими особливостями. Нижче коротко охарактеризований один з предложгнних варіантів.

У розчині отриманому після відділення сульфідів катіонів четвертої аналітичної групи, можуть бути присутніми катіони першої, другої і третьої аналітичних груп.

Потрібно нагадати учням, що цим прийомом відокремлюють катіони четвертої аналітичної групи від інших катіонів при систематичному аналізі суміші катіонів всіх аналітичних груп. З цього розчину беруть в дві пробірки проби по 3 - 4 краплі і открьшают в одній катіон Fe2 реакцією з червоною кров'яною сіллю, в іншій - катіон Fe3 реакцією з жовтою кров'яною сіллю або з роданідом амонію.

По ній учні виконують контрольну задачу на суміш катіонів четвертої аналітичної групи.

До 10 - 15 краплям аналізованого розчину, що містить суміш катіонів четвертої аналітичної групи, в порцеляновій чашці додають 3 - 5 крапель 3% - го розчину пероксиду водню і20% - й розчин гідроксиду натрію при нагріванні до повного розчинення який випав осаду гідроксидів.

У практиці якісного аналізу амфотерность покладена в основу класифікації катіонів та використовується для відділення катіонів четвертої аналітичної групи від катіонів п'ятої та шостої аналітичних груп.

Насичують розчин при нагріванні сірководнем, в результаті чого з розчину випадає суміш опадів сульфідів катіонів четвертої аналітичної групи.

Гідроксиди катіонів п'ятої аналітичної групи не розчиняються в надлишку групового реагенту, на відміну від катіонів четвертої аналітичної групи.

Випав білий осад сурьмяной кислоти відокремлюють центрифугуванням, а розчин, вже не містить сурми, піддають дії лугу для відділення катіонів четвертої аналітичної групи.

Груповим реагентом є кислий (0 3 моль /л по НС1) водний розчин сірководню H2S при рН 0 5 який тримає в облозі з водних розчинів катіони четвертої аналітичної групи у вигляді малорозчинних у воді сульфідів.

Катіони четвертої аналітичної групи (олово, миш'як, сурму) відокремлюють від розчину, що містить катіони інших (третьої - першої) груп, дією групового реагенту - концентрованої азотної кислоти. За відсутності олова миш'як з розчину не осідає.

Аналітична класифікація катіонів. Четверта аналітична група включає катіони міді ( елемент четвертого періоду) і катіони металів п'ятого і шостого періодів періодичної системи. Сульфіди, утворені катіонами четвертої аналітичної групи, не розчиняються ні у воді ні в розведених кислотах. Груповим реактивом катіонів цієї групи є сірководень, який тримає в облозі сульфіди катіонів четвертої групи з розбавлених солянокислих розчинів.

Четверта аналітична група включає мідь (елемент четвертого періоду) і катіони металів п'ятого і шостого періодів періодичної системи. Сульфіди, утворені катіонами четвертої аналітичної групи, не розчиняються ні у воді ні в розведених кислотах, тому вони осідають сірководнем з розбавлених солянокислих розчинів.

Четверта аналітична група включає мідь (елемент четвертого періоду) і катіони металів п'ятого і шостого періодів періодичної системи. Сульфіди, утворені катіонами четвертої аналітичної групи, не розчиняються ні у воді ні в розведених кислотах, тому вони осідають сірководнем з розбавлених солянокислих розчинів.

Четверта аналітична група включає катіони міді (елемент четвертого періоду) і катіони металів п'ятого і шостого періодів періодичної системи. Сульфіди, утворені катіонами четвертої аналітичної групи, не розчиняються ні у воді ні в розведених кислотах. Груповим реактивом катіонів цієї групи є сірководень, який тримає в облозі сульфіди катіонів четвертої групи з розбавлених солянокислих розчинів.

В осад випадають гід-роксіди катіонів четвертої аналітичної групи.

Кілька крапель органічної фази 4 поміщають в центр фільтрувального паперу, яку потім витримують в струмі H2S протягом двох хвилин. При цьому осідають сульфіди катіонів четвертої аналітичної групи, які концентруються в центрі фільтрувального паперу. При цьому в кільце вимиваються тільки іони кадмію.

В осад випадають гід-роксіди катіонів четвертої аналітичної групи.

До 10 - 15 краплям суміші катіонів четвертої аналітичної групи повільно, по краплях, при безперервному перемішуванні доливають 25% - ний водний розчин аміаку і надмірна кількість гідрсфосфата амонію.

При нанесенні краплі досліджуваного розчину суміші катіонів четвертої аналітичної групи на Хроматографіруют папір утворюється первинна хроматограмма, що складається з чотирьох зон.

До п'ятої аналітичної групи катіонів (Ag, Pb2[Hg2 ]2) відносяться іони, обложені загальним груповим реагентом - хлористоводневою кислотою у вигляді нерозчинних хлоридів. Катіони п'ятої аналітичної групи, як і катіони четвертої аналітичної групи, осідають H2S у вигляді сульфідів.

До п'ятої аналітичної групи катіонів (Ag, РЬ2[Hg2 ]2) відносяться іони, обложені загальним груповим реагентом - хлористоводневою кислотою у вигляді нерозчинних хлоридів. Катіони п'ятої аналітичної групи, як і катіони четвертої аналітичної групи, осідають H2S у вигляді сульфідів.

Потім проводять систематичний аналіз. Для цього спочатку дією групового реагенту осаджують сульфіди катіонів четвертої аналітичної групи, після чого розділяють їх на дві підгрупи обробкою осаду розчином сульфіду і полісудьфіда амонію. Сульфіди олова, сурми та миш'яку розчиняються і переходять в розчин у вигляді тіоан іонів, а сульфіди міді кадмію, ртуті та вісмуту залишаються в осаді.

Хлориди, утворені катіонами четвертої аналітичної групи, розчинні у воді але при розведенні розчину водою хлориди вісмуту і сурми гідролізуються і випадають в осад. На цьому засновано відділення цих катіонів від катіонів заліза, марганцю і магнію в ході систематичного аналізу катіонів четвертої аналітичної групи.

Осад, що містить катіони четвертої і п'ятої аналітичних груп, обробляють надлишком гідроксиду амонію при нагріванні. Катіони п'ятої аналітичної групи переходять в розчин, і їх відкривають, як описано в гл. В осаді залишаються катіони четвертої аналітичної групи.

Які катіони входять в четверту аналітичну групу. Якими загальними хімічними властивостями володіють катіони цієї групи. Яке з'єднання є груповим реактивом на катіони четвертої аналітичної групи. Як взаємодіє груповий реактив з катіонами четвертої аналітичної групи. Як можна відкрити іони Fe2 і Fe3 в присутності інших іонів. Як виконують аналіз суміші катіонів четвертої аналітичної групи.

Які катіони входять в четверту аналітичну групу. Якими загальними хімічними властивостями володіють катіони цієї групи. Яке з'єднання є груповим реактивом на катіони четвертої аналітичної групи. Як взаємодіє груповий реактив з катіонами четвертої аналітичної групи. Як можна відкрити іони Fe2 і Fe3 в присутності інших іонів. Як виконують аналіз суміші катіонів четвертої аналітичної групи.

Які катіони входять в третю аналітичну групу. Якими загальними хімічними властивостями володіють катіони цієї групи. Яке з'єднання є груповим реактивом на катіони третьої аналітичної групи. Як взаємодіє груповий реактив з катіонами третьої аналітичної групи. Як виконують аналіз суміші катіонів четвертої аналітичної групи.

Які катіони входять в четверту аналітичну групу. Якими загальними хімічними властивостями володіють катіони цієї групи. Яке з'єднання є груповим реактивом на катіони четвертої аналітичної групи. Як взаємодіє груповий реактив з катіонами четвертої аналітичної групи. Як можна відкрити іони Fe2 і Fe3 в присутності інших іонів. Як виконують аналіз суміші катіонів четвертої аналітичної групи.