А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Карякіна

Карякіна Чисті хімічні реактиви.

Карякін а М. І. Вивчення механізму захисних властивостей лакофарбових покриттів.

Тимчасова залежність сигналу атомної абсорбції, підлозі - у ченная при атомізації сплавів § срібла з міддю. Зміст се - ребра змінюється від 1% (крива А до 50% (крива Г. З роботи Матусека і Орра (з дозволу авторів. Додаткова крива Д характеризує пенаси-щающую поглинання при малих. Карякін і співробітники в серії досліджень вивчали різні комбінації і прийоми атомно-абсорбційного аналізу.

Карякін, В І Солнцев, Ю. І. Солуянов і ін. //Промислов-ва енергетика.

Карякін Ю, ф Кедров Б. М., Кешелава В. В., Кисельов В. А., Клімов Н. А., Кнунянц І. Л., Князєва Л. Г., Ковальвоп М. Я., Коно плянкін, Костюченко В. С., кошелівська Д. І., Крівокоритова Р. В., Кузнєцов І. В., Кузнєцов Б. Г., Курбатова Г. І., Кутасова І. М., Кучеренко Г. С., Лахуті Д. Г., Лашина М. В., Лімантов Ф. С., Літман А.

Карякін і Виноградова[71]запропонували розрахунковий і номографіческіе методи визначення Ремети, Рб2Оз і Ре3О4 за змістом Ре0іщ і FeO. Визначення FeO в присутності Ремет, Ре2О3 і Fe3O4 представляє важку аналітичну задачу, і результати визначення FeO в цьому випадку зазвичай бувають неточними. Недоліком роботи, проведеної авторами, є також перевірка розробленого методу шляхом аналізу сумішей Ремет, Fe2O3 Fe3O4 і FeO, отриманих порізно. властивості цих речовин зазвичай відрізняються від властивостей компонентів, що входять до складу продуктів відновлення окалини і концентратів залізних руд.

Карякін Ю, ф Кедров Б. М., Кешелава В. В., Кисельов В. А., Клімов Н. А., Кнунянц І. Л., Князєва Л. Г., Ковальвоп М. Я., Коно плянкін, Костюченко В. С., кошелівська Д. І., Крівокоритова Р. В., Кузнєцов І. В., Кузнєцов Б. Г., Курбатова Г. І., Кутасова І. М., Кучеренко Г. С., Лахуті Д. Г., Лашина М. В., Лімантов Ф. С., Літман А.

Карякін, Чисті хімічні реактиви.

Карякину і В. А. Нікітіну 3]такі частоти вдалося чітко встановити тільки для гидроперит-кисня групи; група С - О - О - С не виявляється однозначно в інфрачервоному спектрі.

Карякину і Нікітіну[3 ]такі частоти вдалося чітко встановити тільки для гідроперекісной групи; група С-О - О-С не виявляється однозначно в інфрачервоному спектрі.

Бережний і Карякін[1]і Павлушкіп з співавторами[4], вивчаючи твердофазових реакції, знайшли, що при будь-яких співвідношеннях оксидів в системі MgO - А1203 - Si02 первинним продуктом реакції є магнезіальних шпінель MgAl2O4 взаємодія якої з кремнеземом призводить до утворення сапфирин або кордиерита в залежності від складу вихідної суміші. Раш з співавторами[33]досліджували твердофазових реакції в системі MgSiO3 - MgAl204 і знайшли, що при 1000 з'являються форстерит і шпінель, при 1100 - метасиликат магнію і тільки при 1200 - 1300 - кордиерит; при 1400 спостерігався розпад кордиерита.

Трикутники співіснують фаз системи MgO - Zr02 - SiO2 (по Бережному. Бережний і Карякін вивчили діаграму плавкості системи. Найбільш легкоплавка потрійна евтектика має приблизний склад 60 вагу. Ярославський і Карякін (1952) вивчили зміни в спектрі поверхневих гідроксильних груп пористого скла при низькотемпературної адсорбції кисню та азоту. На рис. 78 показано зміна спектра поверхневих гідроксильних груп при адсорбції азоту. З цих даних випливає, що інтенсивність смуги при 7326 см 1 зменшується, через 20 - 30 хв після впуску азоту вона повністю зникає. Інтенсивність смуги поглинання при 7257 см-1 підвищується і досягає максимуму при атмосферному тиску азоту через 2 год.

Бережний і Карякін[2]вивчали системи CuO - Si02 і Cu2O - Si02 в атмосфері повітря.

Криві плавкости сумішей CuO - Si02 і Cu20 - Si02. | Ймовірна діаграма стану системи CuO - Si02 побудована для випадку, коли розкладання CuO було незначним (нерівноважна система. Бережний і Карякін[2]Вивчали системи CuO - Si02 і Cu20 - Si02 в атмосфері повітря. Перерахунок результатів роботи Карякіна з співавт. З огляду на, що коефіцієнт чорноти камери в роботі[92]НЕ дорівнює 1 величину 16 8 ккал /моль можна вважати нижньою межею для теплоти сублімації нафталіну, одержуваної цим методом. на жаль, в більшості робіт з вимірювань ваговими методами недостатньо даних для перерахунку ентальпії сублімації.

Дослідженнями Гельда[29, 43, 46], Кайнарского і Карякіна[47], Марон і МіКулінсьКого[48]та інших авторів показано велике значення газової і рідкої фаз в процесах отримання карбіду кремнію і карбіду кальцію.

Бережний[41], А також Бережний і Карякін[60, 61]досліджували механізм утворення деяких вогнетривких матеріалів і зв'язок їх технічних властивостей з будовою і властивостями систем СаО - MgO - Fe2O3 - SiO2 MgO - ZrO2 - SiO2іін. Дослідження цих авторів дають ключ до розуміння зв'язку між фазовим складом і властивостями магнезитових вогнетривів.

В даному дослідженні брали участь студенти Богородский, Карякін і Темерін, а також інженер Церевітінов, за що я приношу їм тут глибоку подяку.

Істотна роль нетвердих фаз в деяких процесах хімічного перетворення сумішей твердих речовин, зокрема в реакціях (1) - (5), встановлена роботами Байкова, Бережного, Гельда, Кайнарского і Карякіна, Китайгородського, Ма-Микин, Юнга та інших радянських хіміків і металургів .

Карякіна не дає інформації.

Карякін встановив, що в цих умовах навіть такі типові дегидрирующей фотосенсибілізатори, як антрахинони, здатні приєднувати кисень, можна зупинити віддаючи його при нагріванні до кімнатної температури.

Характерно, що калібрувальний графік виявився єдиним для всіх чотирьох продуктів. Це й не дивно, оскільки всі вони не мають поглинання дри зазначеною довжиною хвиль. Як показали Карякін з співробітниками[362], Лінійний калібрувальний графік для чотирихлористого вуглецю можливий лише на смузі антисиметричних валентних коливань при 267 мкм, тоді як на смузі симетричних коливань при 274 мкм закон Бугера - Ламберта - Віра не дотримується: оптична щільність майже не залежить від концентрації води.

Зліва - собор Паризької Богоматері побудований в 1345 р Праворуч - одна з будівель в центрі Дефанс (1955 що складається з прямих ліній, прямих кутів і великих площин (Париж, Франція. Іноді мені на лекціях доводиться чути докір в тому, що Росії в нині не до відеоекології. Є багато інших невідкладних завдань. Проблем дійсно багато: падіння рівня виробництва, зростання вартості життя, інфляція, проблема моральності національна ворожнеча і війни. Карякін: Ми виявилися на краю прірви, перш за все тому, що розгубили любов до життя.

Наведені дані показують, що будова і властивості кварцу не настільки прості і однозначні як це зазвичай представляється на основі вивчення оптичних властивостей кварцу з помірною точністю і використання його пружних властивостей. Кварц до цих пір не була отримана під час відсутності розплаву або летючих компонентів. при цих умовах його перехід в кристобалит є, по суті монотропним. Навіть при тривалому нагріванні висококремнеземістого високоякісного динасу при службі в зведенні мартенівської печі (кілька місяців), як це випливає з даних Кайнарсксго і Карякіна[324], Не спостерігалося зворотного переходу кристобалита в кварц при тих температурах, які відповідали його класичної області стійкості. Ця обставина поряд з усе більшою кількістю нових даних про наявність в кварці домішок і про генезис кварцу змушує переглянути питання про його положенні в діаграмі стану кремнезему. Крім металевих катіонів, при цьому повинні бути враховані також водень, гідроксил і вода. Для SiO2 аналогія з GeO2 не має місця. Однак індивідуальність цієї форми GeO, вселяє сумніви[56]саме в тому ж самому напрямку, що і для кварцу.

Після вимушеного відходу зі Старої площі Румянцев був переведений на редакторську роботу і на тих постах мастодонта холодної війни вже не нагадував. Попередньо побувавши в кріслі головного редактора органу ЦК КПРС Комуніст і шеф-редактора видавався в Празі теоретичного журналу комуністичних і робочих партій різних країн Проблеми миру і соціалізму, він в листопаді1964 р через три з невеликим тижні після падіння Хрущова, був призначений на ключову номенклатурну посаду головного редактора газети Правда. На попередніх редакторських посадах Румянцев встиг зарекомендувати себе людиною ліберального напряму думок і в журналістському середовищі його поява в Правді було сприйнято з ентузіазмом. Прийшов в Правду головним редактором Румянцев, натомість Сатюкова. Карякін, який працював з ним в Празі відгукується про нього добре.