А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Апаратура - автоматичний контроль

Апаратура автоматичного контролю (рис. 19.8) містить кілька контрольних пристроїв. Воно фіксує технічні зупинки, а в паузах - рівень перешкод, що перевершує норму. АКУе контролює величину нелінійних спотворень.

Апаратура автоматичного контролю забезпечує проведення контролю стану РЕА без безпосередньої участі людини. Як правило, така апаратура є програмно-керованої.
 Прилади й апаратура автоматичного контролю и1 регулювання, як правило, повинні розміщуватися в окремих, ізольованих від виробництва приміщеннях або в окремо розташованих будинках.

Прилади й апаратура автоматичного контролю і регулювання слід розміщувати в окремих ізольованих від виробництва приміщеннях або в окремо розташованих будинках.

Монтаж приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання виробляють за робочими кресленнями проектів автоматизації. 
У загальному випадку апаратура автоматичного контролю на стадії її проектування являє собою деякий функціональний пристрій, що здійснює переробку вхідної інформації за заданим алгоритмом GKHA і має х входів, z виходів і 0 внутрішніх станів.

Доповнення деяких установок апаратурою автоматичного контролю і регулювання повинно познайомити студентів з роботою ряду приладів, автоматично контролюють і регулюють технологічні параметри. Застосовувана апаратура вибрана з таким розрахунком, щоб одні й ті ж елементи можна було використовувати в декількох роботах.

В СРСР використовують кілька видів апаратури дистанційного автоматичного контролю мовних каналів.

Для ремонту, монтажу і ревізій апаратури автоматичного контролю і регулювання температури в цеху автоматики або в майстерні повинен бути запас наступних узлоз, деталей і матеріалів.

Докладно розглянута сучасна технологія монтажу приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання, включаючи способи прокладки електричних і трубних проводок, в тому числі і пластмасових. Значну увагу приділено питанням техніки безпеки при заготівельних і монтажних роботах.

За способом управління процесом контролю розрізняють: апаратуру автоматичного контролю; апаратуру автоматизованого контролю; апаратуру ручного контролю.

Всі робітники, зайняті на монтажі приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання, до початку робіт на даному об'єкті повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки. Крім того, на території будівництва і всередині робочих приміщень і заготівельних майстерень повинна бути вивішена інструкція про заходи пожежної безпеки.

Всі робітники, зайняті на монтажі приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання, до початку робіт на даному об'єкті повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки. Крім того, на території будівництва і всередині робочих приміщень і монтажно-заготівельник-них майстерень повинна бути вивішена інструкція про заходи пожежної безпеки.

Для збільшення гнучкості систем автоматичного регулювання в використання апаратури автоматичного контролю (електронних мостів і потенціометрів) для цілей регулювання вітчизняна приладобудівна промисловість розробила і випускає ряд додаткових блоків. Опис деяких з них наводиться нижче.

У книзі наведені короткі відомості про класифікацію приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання. Дано опис принципу дії і пристрої приладів для вимірювання температури, тиску, витрати, кількості рівня, а також приладів для контролю складу, вологості і щільності газів. Розглянуто будову гідравлічних, пневматичних і електричних автоматичних регуляторів. Наведені приклади автоматизації окремих технологічних установок.

Спроби подальшого збільшення частки контрольованого апаратурними засобами обладнання наштовхуються на практично невиправдане зростання обсягу апаратури автоматичного контролю. Чи не охоплюються апаратурним контролем ланцюга контролюються за допомогою спеціальних тестових програм при профілактичних випробуваннях або в режимі фонової завдання при обробці призначених для користувача програм.

Ця книга, що є підручником для іодготовкі в професійно-технічних навчальних закладах слюсарів по монтажу приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління, має на меті ознайомити учнів з принципами дії і пристроями приладів, апаратури та інших засобів автоматизації, з організацією і технологією виконання заготівельних і монтажних робіт.

Ця книга, що є підручником для підготовки в професійно-технічних навчальних закладах слюсарів по монтажу приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління, має на меті ознайомити учнів з принципами дії і пристроями приладів, апаратури та інших засобів автоматизації, з організацією і технологією виконання заготівельних і монтажних робіт.

Автоматизація технологічних процесів і безперервний контроль їх основних величин пов'язані з підвищеними вимогами до чіткості і безвідмовності роботи приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання. правильність вироблених ними вимірювань і регулюючих впливів багато в чому залежить від якості монтажу.

Автоматизація технологічних процесів і безперервний контроль їх основних величин пов'язані з підвищеними вимогами до чіткості і безвідмовності роботи приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання. Правильність здійснених ними вимірювань і регулюючих впливів багато в чому залежить від якості монтажу.

Автоматизація технологічних процесів і безперервний контроль їх основних величин пов'язані з підвищеними вимогами до чіткості і безвідмовності роботи приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання.

На закінчення слід зазначити, що для забезпечення найкращих умов контролю, скорочення матеріальних витрат і часу контролю проектування РЕА та апаратури автоматичного контролю необхідно проводити спільно і - передбачати застосування найбільш простий контрольної апаратури про мінімальним часом проведення контролю. Це досягається правильною розробкою конструкції, вибором кількості контрольованих параметрів, їх допусків, застосуванням вбудованих датчиків-перетворювачів, правильним визначенням виду представлення результатів контролю та їх документування.

Таким же способом перевіряється працездатність каналу під час вступу до ЦТК заявки від споживача про неможливість встановити зв'язок, при отриманні сигналів від апаратури автоматичного контролю або спрацьовуванні аварійної сигналізації.

На кресленні загального виду показують фасадну сторону щита або пульта із зазначенням розмірів панелей і спрощеним зображенням встановлених на них приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання, а також план із зазначенням розташування окремих панелей (для щитів відкритого типу дається їх розташування щодо будівельних конструкцій), Окремі проекти, крім того, містять види на передню, задню і бічні стеікі кожної панелі зі спрощеним зображенням встановлених на ній приладів, допоміжного обладнання, сигнальної апаратури і пристроїв для введення електричних і трубних проводок.

МАШПРІБОРІНТОРГ - Всесоюзне зовнішньоторговельне об'єднання, яке здійснює експорт дротового зв'язку і радіозв'язку, електро - і радіовимірювальних приладів, годинників, фотоапаратів, кіноапаратури, радіоприймачів, апаратури автоматичного контролю та інших виробів радянського приладобудування.

Структура системи самоконтролю. Методика рішення задач визначення вартості експлуатації та надійності РЕА, розглянута в попередніх розділах цієї книги, може бути застосована до вирішення аналогічних завдань, що виникають при оцінці структури апаратури автоматичного контролю.

Він повинен знати сортамент, призначення, види і властивості застосовуваних матеріалів, сплавів, виробів з пластмас і полімерів; призначення і правила користування інструментами і пристосуваннями для слюсарно-монтажних робіт; основні знання про будову монтуються приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління, найпростіші способи їх установки і вивірки, правила збирання та кріплення нескладних вузлів обв'язки приладів і апаратури, правила читання простих ескізів, схем і робочих креслень; правила з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки при виконанні слюсарно-монтажних робіт.

Найбільш поширеними в даний час є останні два види апаратури контролю. Апаратура автоматичного контролю є найбільш перспективною і все ширше впроваджується в процес технічного обслуговування РЕА.

У книзі описуються технологічні процеси виробництва контактної сірчаної кислоти як об'єкти автоматизації і висвітлюються методи теоретичного обґрунтування та аналізу систем автоматичного регулювання стосовно до процесів сірчанокислотного виробництва. Значну увагу приділено приладів в апаратурі автоматичного контролю, розглянуто також методика побудови систем автоматичної оптимізації процесів.

В укрупненому вузлі може мати декілька взаємопов'язаних функціональних блоків. Прикладом укрупненого вузла може служити комплект апаратури автоматичного контролю, регулювання та дистанційного управління ділянки технологічного процесу по одному або декільком параметрам, що включає в себе один або кілька датчиків, один або кілька вторинних вимірювальних приладів, обчислювальний пристрій, який регулює блок, апаратуру ручного дистанційного керування. Спрощене (укрупненное) зображення рекомендується для функціональних схем, які виконуються в проектах автоматизації на стадії технічного проекту.

Фрикційні передачі з гнучкими зв'язками. У приладах фрикційні передачі з жорсткими тілами застосовують частіше, ніж в машинах. Їх успішно використовують як приводні вузли в різних записуючих стрічкопротяжних механізмах, в лічильно-обчислювальних пристроях, в апаратурі автоматичного контролю і програмування.

У довіднику розглядаються питання підготовки робіт по мон тажу приладів і засобів автоматизації та технічні вимоги на їх виробництво. Викладаються основні технічні дані норни і правила монтажу трубних і електричних проводок, щитів і пультів, приладів і апаратури автоматичного контролю і регулювання.

Забій повинен мати стаціонарне освітлення та не менше двох телефонів на сполученнях зі штреками. При вибуховий отбойке гірських порід у виробках, що примикають до забою, треба мати облаштовані і позначені пункти, звідки здійснюється підривання, місця для знаходження постових і людей, що не мають відношення до підривання, і вибухову магістраль. У газових шахтах відповідно до інструкції встановлюється апаратура автоматичного контролю кількості повітря і вмісту в ньому метану. У камерах з скреперування треба надійно закріплювати блочок і лебідку, а також зміцнювати покрівлю в місцях, де можуть перебувати люди.

У сучасних елементах цифрової техніки досить рідко можна зустріти такі недовговічні і ненадійні компоненти радіоапаратури, як електронні лампи і реле. Більшість елементів збирається на транзисторах і магнітних сердечниках. Це обумовлено економічністю і надійністю експлуатації магнітних та напівпровідникових приладів, що часто є основним показником для апаратури автоматичного контролю, управління і реєстрації.

Має в цьому відношенні перевагу перед рубідій, володіючи найбільшим фотоефектом серед лужних металів в поєднанні з найменшою роботою виходу електронів. Сплави цезію з сурмою, кальцієм, барієм і талієм застосовують для виготовлення фотоелементів, що використовуються в апаратурі автоматичного контролю за виробничими процесами, в автоматичних рахункових пристроях, в калориметрії. Сплав Sb - Cs (відповідний за складом з'єднанню SbCs3) застосовують для виготовлення фотокатодов. Він володіє високою стабільністю в роботі. Виходить при послідовному осадженні сублімацією у вакуумі шарів сурми і цезію. Застосовується також як газовбирачів.