А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Карти - опір

Карти опорів (/кпрН -) будують шляхом електромоделювання пласта для вирішення завдань проектування і аналізу розробки. Ці карти дозволяють встановити зони погіршеної фільтрації рідини, вирішувати питання розстановки видобувних і нагнітальних свердловин, прогнозування дебіту свердловин.

Результати вимірювань порівнюють з довідковими даними карти опорів. Якщо при цьому встановлено розбіжність більше 20%, то це свідчить про несправність кіл, підключеної до контрольної точці. Якщо замість зазначеної на карті величини авометр покаже опір, рівний нулю, то в схемі є коротке замикання, а якщо його стрілка не відхилиться, то в ланцюга, є обрив.

Налаштування змонтованого підсилювача відеочастоти починається з перевірки правильності монтажу, карти опорів, режиму роботи ламп, коефіцієнта посилення на середніх частотах кожного каскаду і всього підсилювача в цілому і ведеться покаскадно, зазвичай починаючи з останнього каскаду.

Вольтметром ВК7 - 3 вимірюються опору в контрольних 1чках схеми і порівнюються з даними карти опорів - АБЛ.

Перевірку проводять омметром, що підключається до доступним точкам схеми, шляхом порівняння отриманих результатів з даними карти опорів.

Якість монтажу перевіряють на підставі технологічних карт контролю або опису контрольних операцій в технологічних картах монтажу, а також технічних умов на монтаж приладу, електрокалібровочних карт опорів і зразків.

Перевірка полягає в ретельному огляді монтажу, вимірювання опору окремих ланцюгів передавача і звіряння отриманих результатів з картою опорів. Якщо отримані результати будуть розходитися з даними карти опорів для ремонтованого типу передавача, то, користуючись принципової і монтажною схемами, відшукують помилку в монтажі.

Швидкому відшукання несправностей допомагають карти напруг і опорів, що входять в комплект документації телевізора. Карти напруг для всіх ламп і транзисторів телевізора показують величину і форму напруг, виміряну між даними висновком і шасі карти опорів - виміряну таким же способом величину опору. Величини, зазначені на картах, є середніми.

Електричний монтаж вироби, закінчений повністю або частково - залежно від його конструктивних і технологічних особливостей, піддають технічному контролю пв, - що визначає експлуатаційну надійність і зовнішній вигляд виробу показниками. Якість монтажу контролюють на підставі технологічних карт контролю або опису контрольних операцій в технологічних картах монтажу, а також тих-вих умов на монтаж приладу, електрокалібровочних карт опорів і зразків.

Електричний монтаж вироби, закінчений повністю або частково, в залежності від його конструктивних і технологічних особливостей піддають технічному контролю за визначає експлуатаційну надійність і зовнішній вигляд виробу показниками. Якість монтажу контролюють на підставі технологічних карт контролю або опису контрольних операцій в технологічних картах монтажу, а також технічних умов на монтаж приладу, електрокалібро вальних карт опорів я зразків.

Настроювання й регулювання випрямлячів в умовах дослідного і дрібносерійного виробництва здійснюють за маршрутними картами технологічного процесу. Зовнішнім оглядом перевіряють якість складально-монтажних робіт. За допомогою омметра і карти опорів, до включення випрямляча в мережу живлення, здійснюють контроль монтажних робіт. Необхідно також переконатися в тому, що положення перемикача напруги мережі відповідає напруги, що підводиться, а номінали запобіжників - споживаному струму.