А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Картограма

Картограма розділена рівномірними концентричними колами. Проміжок між двома великими концентричними колами розділений на дрібні ділення.

Картограма розділена рівномірними концентричними колами. Проміжок між двома великими концентр-тичними колами розділений на дрібні ділення.

Картограми змінюють географічний простір, перетворюючи його в легко розуміються моделі реальності. серед найбільш використовуваних видів картограм знаходяться майданні картограми (area cartograms), які варіюють розмір кожної нанесеної на карту області в залежності від деякого параметра цій галузі. У класичному прикладі використання даного методу[de Blij and Muller, 1994 ]розмір кожної країни пропорційний чисельності її населення, а не її площі.

Картограми дозволяють уявити якість земель в простій і наочній формі так, щоб матеріали оцінки земель та грунтового обстеження були доступні для практичного використання при проектуванні і господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Картограми придатності складають на основі оцінки контурів по врожайності витрат і їх окупності. Придатність орних земель встановлюють щодо товарних і кормових культур, що використовуються в господарстві.

Картограма представляє собою розміщені на генеральному плані кола, площі яких в прийнятому масштабі рівні розрахунковим навантаженням цехів. Аналогічно на плані цеху можна розмістити навантаження відділень, ділянок, великих електроприймачів. Тому розташування головної знижувальної або розподільної підстанції поблизу питомих ними навантажень дозволяє наблизити висока напруга до центру споживання електроенергії і скоротити протяжність як мереж високої напруги підприємства, так і цехових електричних мереж.

Картограми бувають фонові і точкові. На фонових картограма розподіл досліджуваного явища на території зображується різними розмальовками територіальних одиниць з різною густотою кольору. Часто замість розмальовки застосовується штрихування різної інтенсивності. Такі картограми зазвичай використовуються для зображення рівня відносних і середніх величин по територіях. Наприклад, є дані про врожайність зернових по 10 районам області: врожайність до 20 ц /га мають три суміжних району, 20 - 30 ц /га - чотири суміжних району, понад 30 ц /га - три суміжних району. відповідна фонова картограма представлена на рис. 410. Чим інтенсивніше явище, тим густіше штриховка (точки) або темніше забарвлення. Така картограма наочно показує географію врожайності зернових культур по районам.

Картограма кабельної мережі. Картограма (план) кабельної мережі являє собою схематичний план міста із зазначенням вулиць і проїздів.

Картограма кабельної мережі. Картограма дає можливість експлуатаційного персоналу в разі аварії швидко вирішити питання про перемиканні пошкоджених ліній з одного кабелю на інший.

Картограми застосовуються тоді коли вирішується завдання графічного відображення географічного розподілу досліджуваного явища. У цьому випадку на карту наносяться знаки, що характеризують величину явища в різних містах, районах, областях.

Картограма (табуляграмах) зручна для контролю розрахунків побутових споживачів при переході від суцільного контрольного обходу абонентів контролерами Енергозбуту до контрольного обходу тільки неплатників.

Додаткові пристосування для кріплення картограми і перевірки планиметра. Картограма повинна мати точне центрове отвір.

Картограма 15 обертається за допомогою годинникового механізму 14 зі швидкістю, що дорівнює одному обороту на добу. Під час обертання на ній записується крива тиску.

Картограми бувають фонові і точкові. На фонових картограма розподіл досліджуваного явища на території зображується різними розмальовками територіальних одиниць з різною густотою кольору. Часто замість розмальовки застосовується штрихування різної інтенсивності. Такі картограми зазвичай використовуються для зображення рівня відносних і середніх величин по територіях. Наприклад, є дані про врожайність зернових по 10 районам області: врожайність до 20 ц /га мають три суміжних району, 20 - 30 ц /га - чотири суміжних району, понад 30 ц /га - три суміжних району. Відповідна фонова картограма представлена на рис. 410. Чим інтенсивніше явище, тим густіше штриховка (точки) або темніше забарвлення. Така картограма наочно показує географію врожайності зернових культур по районам.

Географія розподілу районів за врожайністю зернових культур. Картограми бувають фонові і точкові. Найбільш поширеними для відносних і середніх величин є фонові картограми, коли розподіл досліджуваного явища на території зображується різними розмальовками територіальних одиниць з різної густотою кольору. Часто замість розмальовки застосовується штрихування різної інтенсивності. Наприклад, є дані про врожайність зернових по 10 районам області; до 20 ц /га - три суміжних району, 20 - 30 ц /га - чотири суміжних району, понад 30 ц /га - три суміжних району. Чим інтенсивніше явище, тим густіше штриховка, темніше забарвлення.

Картограма з рівномірною шкалою розподілу розділена рівномірними концентричними колами. Проміжок між двома великими концентричними колами розділений на дрібні ділення. Остання від центру окружність відповідає максимальному значенню встановленої манометричної пружини.

Картограма, що характеризує зміст доступного калію, має велике значення для тих господарств, які мають у своєму розпорядженні дуже строкатим і комплексним ґрунтовим покривом. Найчастіше це зустрічається серед дерново-підзолистих, сірих лісових, каштанових, солонцевих і заплавних грунтів.

Схема установки диференціального манометра-витратоміра. Картограма приводиться в рух приводом від годинникового механізму і робить один оборот в добу.

Картограма складається з метою прив'язки навантажень до певного географічного місця на стройген-плані.

Картограма представляє собою розміщені на генеральному плані кіл, площі яких в прийнятому масштабі рівні розрахунковим навантаженням цехів. Аналогічно на плані цеху можна розмістити навантаження відділень, ділянок, великих електроприймачів. Тому розташування головної знижувальної або розподільної підстанції поблизу питомих ними навантажень дозволяє наблизити висока напруга до центру споживання електроенергії і скоротити протяжність як мереж високої напруги підприємства, так і цехових електричних мереж.

Картограма влагомера простягається годинниковим механізмом тільки в момент скидання рідини з сепаратора. Перевага такої обв'язки полягає в тому, що в ній передбачено наступне: безперервний запис змісту води в продукції; постійний тиск в період скидання рідини з сепаратора; швидке перемішування рідини, яка надходить у вологомір досить однорідною. За даними Вуда, показання вологомірів ємнісного типу близькі до даних визначення вмісту води в товарних резервуарах шляхом відбору проб за звичайною методикою. Але при цьому особливу увагу слід приділити відповідності обсягів проб обсягами по калібрувальним таблицями. Однак проби, відібрані з викидний лінії безпосередньо на гирлі свердловини, дають відхилення за вмістом води в широких межах. Це пояснюється, по-видимому, тим, що часто структура двухфазного потоку пробкова. При такій структурі є неприйнятною методика відбору проб.

Картограми фосфору і калію використовуються при вирішенні питань правильного розміщення на полях сівозмін фосфорних і калійних добрив, що застосовуються з урахуванням забезпеченості грунтів рухомими фосфатами та обмінним калієм з урахуванням особливостей оброблюваних культур.

районні картограми відображають специфічні особливості окремих районів в забезпеченості грунтів поживними речовинами, пов'язані з характером грунтового покриву і рівнем інтенсифікації.

Схема автоматичної стабілізації концентрації газу. Представлені картограми є реалізацією випадкового процесу зміни концентрації сірчистого газу перед контактними апаратами. Порівняльними оцінками цих процесів можуть бути[3, 4]: Т - математичне очікування концентрації SO2; D - дисперсія; а - середньоквадратичне відхилення концентрації SO2 від математичного очікування.

Картограми запасів і типів гумусу показують, що зональність добре виражена для європейської частини Росії. Для Сибіру повністю відобразити на картограми зональні переходи значно важче, оскільки на території Західно-Сибірської низовини великі території зайняті болотами, а в Сибіру в цілому - гірськими областями, що впливає і на гумусообразованія, і на схильність різних типів грунтів забруднення важкими металами та іншими речовинами.

Бонітіровочние картограма використовується при розробці заходів щодо підвищення родючості грунтів та оцінки їх придатності для різних сільськогосподарських культур. Більш детальні вказівки щодо використання бонітіровочние картограм дані нижче.

Генеральний план промислового. Картограма електричних навантажень дозволяє проектувальнику досить наочно представити розподіл навантажень на території промислового підприємства. Як уже зазначалося, картограма навантажень підприємства складається з кіл і площа, обмежена кожної з цих кіл яг.

Картограма активних навантажень необхідна для вибору найвигіднішого розташування ГГШ, а картограма реактивних навантажень для раціонального розміщення компенсуючих пристроїв.

Генеральний план промислового підприємства з картограмою і центром електричних навантажень. Картограма електричних навантажень дає можливість проектувальнику наочно представити розподіл навантажень по території промислового підприємства.

Картограма електричних навантажень дає можливість проектувальнику наочно представити розподіл навантажень по території промислового підприємства.

Картограма електричних навантажень дозволяє проектувальнику досить наочно представити розподіл навантажень по території промислового підприємства.

Картограма електричних навантажень дає можливість проектувальнику наочно представити розподіл навантажень по території промислового підприємства.

Картограми агрохімічних властивостей грунту використовуються насамперед для вибору найкращих форм добрив і встановлення доз внесення їх під різні сільськогосподарські культури. Вихідними даними для обґрунтування норм і доз мінеральних добрив зазвичай - служать результати відповідних польових дослідів, проведених науково-дослідними установами нашої країни в різних грунтово-кліматичних-чеських умовах.

Картограми меліорації солонцевих земель складають в господарствах з великим поширенням солонців (більше 25% загальної площі господарства) в тому випадку, коли ці грунту неоднорідні за своїми властивостями, і характеристика їх виробничо важливих властивостей не може бути достатньо повно відображена на грунтової карті.

Картограми агрохімічних властивостей грунту використовуються насамперед для вибору найкращих форм добрив, приведення доз їх відповідно до стану родючості поля (при високому вмісті засвоюваних речовин дози знижують, при низькому - збільшують), для визначення черговості застосування добрив, виявлення загальної потреби господарства в тих або інших добривах і для правильного розміщення добрив по полях сівозмін, бригадам і відділенням.

Картограми рухомих форм азоту, фосфору і калію, складені для грунтів конкретного господарства, дозволяють диференційовано застосовувати мінеральні добрива в господарстві. Необхідно широко використовувати грунтові карти і картограми з метою здійснення правильного застосування добрив.

Картограми вмісту доступних поживних елементів використовують насамперед для обґрунтування і розрахунку доз внесення добрив під різні сільськогосподарські культури.

Картограму складають окремо для активної і реактивної навантажень, що обумовлюється різними джерелами живлення.

Картограму фосфору використовують також при розробці та складанні системи удобрення для кожного сівозміни. При цьому враховують: місце культури в сівозміні їх вимогливість до фосфору, плановані врожаї, грунтові різниці попередники і післядії добрив.

Картограму фосфору використовують також при розробці та складанні системи удобрення для кожного сівозміни. При цьому враховують місце культури в сівозміні їх потреба в фосфорі плановані врожаї, грунтові різновиди, попередники і післядія добрив.

Карта змісту доступного фосфору (в міліграмах Р205 на 100 г грунту в грунтах колгоспу Знамя труда Калінінської області. Картограми вмісту доступного фосфору в ґрунтах використовують при вирішенні питань розміщення і застосування фосфорних добрив. Їх слід вносити насамперед на грунтах з низьким вмістом фосфору. картограму змісту гідролізуемого азоту необхідно складати в першу чергу для грунтів з малим вмістом азоту, відповідно до наведеної вище характеристиці по грунтовим зонам.

картограму вмісту доступного фосфору в ґрунтах використовують при вирішенні питань розміщення і застосування фосфорних добрив.

Встановлювати картограми, заправляти пір'я спеціальними чорнилом, заводити годинниковий механізм повинні спеціальні особи.

Встановлювати картограми, заправляти пір'я спеціальним чорнилом, заводити годинниковий механізм повинні спеціальні особи.

Географія розподілу районів за врожайністю зернових культур. Така картограма наочно показує географію врожайності зернових культур по районам.

Ці картограми рекомендується складати для дерново-підзолисті зони і сірих лісових грунтів лісостепової зони. Для складання карт використовують дані визначення кислотності (рН сольової витяжки) в змішаних ґрунтових зразках. Їх наносять на план землекористування господарства в тих точках, де були взяті зразки ґрунтів. В результаті виявляються площі грунтів з різною кислотністю.

З картограми встановлюємо, що рН грунту - 5 2 гідролітична кислотність - 4 мг.