А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Картина - розподіл - тиск

Картина розподілу тисків в мережі представлена графічно на фіг. На прямих відрізках труб постійного діаметра падіння тиску йде по похилій прямій лінії, для побудови якої досить знати величини тисків у двох її кінцевих точках. У пунктах відгалужень при наявності місцевих опорів в магістралі у трійника, а також в місцях, де є місцеві втрати, ламана лінія розподілу тисків отримує уступ (на фіг.

Картина розподілу тисків по поверхнях огороджень багатопролітних цехів виходить ще більш складною.

Діаграми масштабних коефіцієнтів тиску в масляному шарі t j. Загальна перспективна картина розподілу тисків в масляному шарі представлена на рис. 9 для лівої галузі контактної лінії і на рис, 10 для правійгілки.

З картини розподілу тиску видно, що найбільше розрідження знаходиться в задній частині профілю. Це є причиною збільшення лобового опору.

На підставі розглянутої вище картини розподілу тисків неважко визначити, де знаходиться точка докладання підйомної сили. Так як в освіті підйомної сили найбільш істотну роль грає знижений тиск над крилом в передній його частині то точка докладання підйомної сили повинна знаходитися не в середині профілю крила, а ближче до переднього краю. І дійсно, як показують виміри, при малих кутах атаки точка докладання підйомної сили в звичайних профілях лежить приблизно на V відстані між передньою і задньою кромкою крила. При збільшенні кута атаки розрідження над передньою частиною крила зростає, так що його роль в утворенні підйомної сили стає ще більшою. Внаслідок цього в звичайних профілях точка докладання підйомної сили зі збільшенням кута атаки наближається до передній крайці крила.

Розподіл тиску по поверхні конуса зі сферичною головною частиною. На рис. 11.9 представлена картина розподілу тисків по довжині конуса зі сферичною головною частиною радіуса R (центральний кут розкриття конуса 2СО 80) при значеннях числа Маха М5 6 - 5 8; крива, розрахована за формулою (46), проходить близько до експериментальних точок.

При зміні кута атаки картина розподілу тисків змінюється. Але зі збільшенням кута атаки різко знижується тиск над крилом, і тому підйомна сила спочатку швидко зростає зі збільшенням кута атаки. Однак, коли кут атаки досягає деякої певної величини (для розглянутого профілю - близько 15), картина обтікання різко змінюється. Умови обтікання передньої верхньої частини крила при великих кутах атаки стають схожими з умовами обтікання задньої сторони циліндра, і так само як у випадку циліндра, оточуючий потік відривається від крила вже не у самій задній кромки; позаду крила утворюється завихрення простір. Зі збільшенням кута атаки точка відриву потоку швидко переміщається від задньої кромки крила до передньої. 
На підставі розглянутої вище картини розподілу тисків неважко визначити, де знаходиться точка докладання підйомної сили.

Розподіл тиску по поверхні конуса зі сферичною. На рис. 11.9 представлена картина розподілу тисків по довжині конуса зі сферичною головною частиною радіуса R (центральний кут розкриття конуса 2в 80) при значеннях числа Маха М5 6 - 5 8; крива, розрахована за формулою (46), проходить близько до експериментальних точок. 
Мета роботи - вивчити картину розподілу тиску по поверхні кулі на трьох режимах обтікання (докрітіче-ському, критичному і закритичному) і порівняти її з потенційним обтіканням кулі ідеальною рідиною; визначити критичне число Рейнольдса і ступінь турбулентності потоку в аеродинамічній трубі.

При закачуванні води в пласт картина розподілу тисків на вибоях нагнітальних свердловин має вигляд, аналогічний зображеному на рис. 2.5. Тут же S - довжина нагнітального ряду, Рн - тиск на вибої (вершина репрессіонним конуса), Рн - середній тиск в ряду.

При вивченні деформацій були дані картини розподілу тисків на передню поверхню різця в зв'язку з товщиною стружки при обробці твердих, середніх і м'яких металів. Ясно, що при обробці твердих металів необхідно зміцнювати вершину різця. Чим твердіше метал, тим більше повинен бути кут різання.

Для підрахунку аеродинамічних сил по картині розподілу тиску поєднуємо площину ху з площиною симетрії автомобіля (фіг. Площина xz паралельна опорній поверхні машини, позитивна вісь х спрямована від спостерігача.

За допомогою мессдози описаної конструкції можна встановити картину розподілу тисків по площі пластини як при різних операціях виготовлення колектора, так і непо -;% t 5r Б 7Г в средственно на готової машині.

Подальша графічна та аналітична обробка цих кривих розкриває картину розподілу тисків, температур і проникності в привибійній зоні пласта.

Виявлення економічного перепаду температур в теплової мережі. З огляду на значної протяжності теплових мереж важливим є встановити картину розподілу тисків по мережі і у абонентів.

Застосуванням теорії ламінарного течії отримані вирази, що характеризують картину розподілу тиску в щілини конусного, в тому числі і плоского і кулькового клапанів, і повну силу клапана, обумовлену гідростатичним тиском.

Експериментальне розподіл тиску в межвалкож. м (радіальному зазорі зачеплення при зустрічному (а і однонаправленому (б обертанні черв'яків (. V с - Епюри швидкостей VZB і vys добре узгоджуються з картиною розподілу тиску в міжвалкового зазорі зачеплення черв'яків (рис - 439), отриманому за методикою, аналогічною методикою виміру тиску в гвинтових каналах.

Як показують досліди, типова для льотних кутів атаки картина розподілу тиску по контуру профілю крила має вигляд, представлений на фіг.

Таким чином, реєструючи зміна інтенсивності люмінесценції, отримуємо картину розподілу тиску на поверхні п'є-зоматеріала. Впливом напруженості електричного поля сусідніх кристаллитов на дану молекулу можна знехтувати, так як розміри молекул (наприклад, еритрозина, родаміну і ін.) Знаходяться в межах від 5 до 1 5 А, а мінімальна відстань між кристаллитами становить близько 1 мкм. Тимчасовий дозвіл даного способу визначається розмірами кристалітів і швидкістю поширення в них пружною хвилі.

Розподіл тиску в пласті - двоякоперіодічно, тому для з'ясування картини розподілу тиску можна обмежитися розглядом 1/4 квадрата, утвореного двома нагнітальними і двома експлуатаційними свердловинами.

Для гальм з колодками, жорстко пов'язаними з гальмівними важелями, картина розподілу тисків буде інша.

Облік впливу передніх кромок повзуна в зазначених випадках призводить до зміни картини розподілу тиску в десятки разів. Причому його рівнодіюча зміщується до передньої кромці. Величина гідропод'емной сили змінюється в кілька разів. Отримані результати дозволили теоретично обгрунтувати явище переходу рухомого повзуна з положення, паралельного площині ковзання, в похиле.

Графік падіння тиску в прямому та зворотному магістралях системи опалення (наприклад розрахунку. Цей графік дозволяє визначити наявні тиску для кожного стояка і наочно уявити картину розподілу тисків в системі опалення.

Слід зазначити, що до теперішнього часу немає рекомендацій, які дозволили б отримати досить достовірну картину розподілу тисків по периметру підземного трубопроводу з урахуванням різних факторів, що діють на трубопровід. Можна сказати, що магістральні трубопроводи, що знаходяться в грунті тривалий час, можуть бути чутливими до тиску по периметру труби, що наближається до рівномірного.

Схема вимірювання тиску. Крім того, якщо мати на увазі гідравлічну модель газового апарату, то для отримання натурної картини розподілу тиску з тиску в різних точках моделі повинно бути виключено гідростатичний тиск. Для з'ясування цього питання на рис. 8 - 37 наведена спрощена схема з манометром з однієї робочої (і однієї контрольної) трубки.

Динаміка тисків в заколечних обсягах дизеля 6ЧН 18/22 за даними розрахунків. За наведеним вище алгоритмом М. Д. Чільдіновим складена програма і на ЕОМ виконані розрахунки, що дозволяють отримати картину розподілу тисків в заколечних обсягах. При цьому вважалося що площі прохідних перетинів /і величини заколечних обсягів V постійні.

Розподіл тиску на пластині з клиноподібної (1 і закругленою (2 крайками. Детальний розгляд завдання про гіперзвуковому обтіканні тонкого тіла показує, що затуплення носової частини тіла викликає істотне спотворення картини розподілу тисків на значній частині бічної поверхні тіла.

Деформація краплі води при її дробленні. Аналітичне вирішення питання про дроблення крапель в процесі їх деформації ускладнене тим, що пульсація краплі при деформації призводить до зміни картини розподілу тисків по її поверхні.

Якщо схема розташування ребер полигональная, наприклад з квадратної, прямокутної або шестикутної осередком, то в кінці процесу дожимання протягом шару буде відбуватися тільки в кутові точки осередків (наприклад, Л, В рис. 4), і картина розподілу узагальненого тиску стає цілком зрозумілою з аналогії з піщаної насипом. Досить уявити собі що на горизонтальну пластину, по формі в плані подібну пресованої плиті і має отвори в точках, відповідних кутовим точкам осередків плити, насипаний шар піску і в результаті його витоку через отвори форма насипу встановилася.

Величина коефіцієнтів е (а), Я (а) і х (а) істотно залежить від абсолютного тиску, під яким працює затвор, і умов за затвором: чи відбувається подальший перебіг води в закритому трубопроводі або в атмосферу, так як ці обставини впливають на форму потоку і картину розподілу тиску на диску.

Розташування еквіпотенційних ліній і ліній струму для елемента пласта, майданні заводнення якого здійснюється з фронтальним розташуванням свердловин (стабільна фільтрація однорідної рідини. Цифри відповідають падіння тиску в процентах від загального перепаду (по Маскет і Еікоффу. У міру просування фронту витіснення в межах елемента заводнення ізопотенціальної лінії, які власне, і визначають положення ліній струму і значення градієнтів тиску, постійно змінюються. Картина розподілу тиску настільки складна, що виключає точне рішення рівнянь, що описують процес витіснення, за винятком випадку, коли відношення подвижностей дорівнює одиниці.

Теоретичне розподіл тисків над сферичним міхуром (по його осі в псевдоожіжен шарі. Ці графіки мають суттєві відмінності. На рис. 30 представлена ймовірна картина розподілу тисків для реального міхура з лобовою частиною сферичної форми, причому цей розподіл задовольняє вимогу про сталість тиску всередині міхура.

Причиною, що викликає повітропроникність огороджень, служить різниця тисків повітря. У кожному будинку створюється своя картина розподілу тисків, що визначається складною залежністю від різниці (tB - tB), напрямку і швидкості руху вітру, форми будівлі і виду його конструкцій, ступеня взаємоізоляції поверхів і сходових кліток.

У наших експериментах використовувався другий метод, так як при розрахунках найчастіше представляє інтерес загальний вплив на опору, а не тиску в окремих точках її поверхні. Крім того, для отримання більш-менш надійної картини розподілу тиску по поверхні опори першим методом необхідно змонтувати і закрити при збереженні обтічності опори велике число точкових датчиків, що ускладнює проведення експериментів.

Поперечний обтікання ци-Ліндрен (фотографія X. Рубаха з. Цей процес і обумовлює відрив струменів. Завдяки відриву струменів з кормової боку циліндра спостерігається зміна картини розподілу тисків. Величина проникнення частинок в зону зростаючого тиску залежить від їх кінетичної енергії. Остання в середньому більше для частинок турбулентного прикордонного шару (рис. 6 - 12), ніж ламинарного.

Дана стаття має на меті з'ясувати роль впливу геометрії передніх кромок напрямних на гідродинаміку процесу спливання повзуна. Вважається[1], Що передні кромки можуть істотно змінити картину розподілу тиску по поверхні напрямних.

Кочення пружного катка по пружності основи. Якби були відомі пружні постійні матеріалів котяться тел і аналітичний вираз недосконалості пружності матеріалу, то опір при коченні можна було б обчислювати. Однак з огляду на неперевірені припущення про причини появи опору при коченні і складності картини розподілу тисків опір при коченні визначається експериментально.

Критичний (спусковий) механізм має особливе значення для процесів в атмосфері Землі. Показано, зокрема, що при входженні Землі в посилений потік сонячного вітру помітно змінюється картина розподілу приземного тиску, зростає нестабільність тропосфери н змінюється інтенсивність циркуляції, причому сукупність властивостей цих явищ вказує на критичний механізм їх походження.

Становить великий інтерес дослідження впливу коливань в відборах на розподіл тиску навколо працюючої газової свердловини, на взаємодію свердловин в процесі розробки. Важливим є питання про те, за яких амплітудах і частотах коливань останні впливають практично на картину розподілу тисків в пластах.

Обчислені для різних точок поверхні тіла Кр відкладаються у вигляді векторів, нормальних до поверхні тіла в обраному масштабі. Розрідження відкладається по нормалям від тіла, тиск - по нормалям всередину тіла. Картини розподілу тиску дано на фіг.

Легко бачити, що рівнодіюча цих сил R (рис. 299) відмінна від нуля, спрямована вгору і лише трохи відхилена назад від перпендикуляра до потоку. На крило з боку потоку діють підйомна сила Ry і лобове опір Rx, причому підйомна сила за величиною значно перевершує лобове опір. Як видно з картини розподілу тисків (рис. 297), підйомна сила обумовлена в більшій мірі зниженим тиском над крилом, ніж підвищеним тиском під крилом. Лобове опір обумовлено, головним чином, надлишковим тиском попереду крила і почасти, наявністю складових уздовж осі х сил, що діють на нижню і верхню поверхні крила.

Опір тиску відповідно до формули (819) являє собою суму проекцій на вісь двигуна сил надлишкового тиску, що діють на всю зовнішню поверхню гондоли двигуна. Його значення залежить від форми гондоли і характеру розподілу тисків уздовж її утворює. На рис. 8.1 внизу, дана картина розподілу тисків уздовж струменя струму Я - /- 2-вх, поверхні гондоли вх - М - М - К і вихідний струмені.

F - рівнодіюча сил тиску /, що діють на криволінійну занурену поверхню судна. | До вправи. Наприклад, тиск в глибині моря викликано вагою самої води і силою тиску з боку повітряної атмосфери, що діє на вільну поверхню моря. При цьому тиск всередині рідини виявляється розподіленим нерівномірно, так як верхні шари води стиснуті в основному тиском атмосфери, а глибоководні шари стиснуті набагато сильніше вагою вищерозміщеної частини води. Навпаки, майже рівномірний розподіл тиску спостерігається в паровому котлі де тиск створено в основному тиском пари на поверхню води, а тиск, що викликається вагою води, відносно мало, так як глибина води в котлі невелика. У наступних параграфах ми з'ясуємо докладно картину розподілу тиску всередині рідини для різних випадків впливу сил на рідину.

У попередніх параграфах ми з'ясували, що тиск усередині рідини залежить від ступеня її стиснення. Наприклад, тиск в глибині моря викликано вагою самої води і силою тиску з боку повітряної атмосфери, що діє на вільну поверхню моря. При цьому тиск всередині рідини виявляється розподіленим нерівномірно, так як верхні шари води стиснуті в основному тиском атмосфери, а глибоководні шари стиснуті набагато сильніше вагою вищерозміщеної частини води. Навпаки, майже рівномірний розподіл тиску спостерігається в паровому котлі де тиск створено в основному тиском пари на поверхню води, а тиск, що викликається вагою води, відносно мало, так як глибина води в котлі невелика. У наступних параграфах ми з'ясуємо докладно картину розподілу тиску всередині рідини для різних випадків впливу сил на рідину.