А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Карта - технічний рівень

Карта технічного рівня і якості продукції використовується для оцінки якості виробу при визначенні доцільності подальшої розробки або постановки його на виробництво, атестації, модернізації або зняття його з виробництва, експлуатації. Оцінка умови якості продукції є важливою складовою частиною таких проблем, як планування, прогнозування, ціноутворення, стандартизація, державна атестація продукції. 
Карта технічного рівня і якості продукції містить шість розділів: 1-загальні дані про виріб, 2 - визначення рівня якості виробу, 3 - патентна чистота вироби, 4 - плановане зміна показників якості виробу, 5 - джерела інформації та 6 - висновки і пропозиції.

Карта технічного рівня і якост - ства вироби - документ, що містить дані що визначають технічний рівень якості виробу і відповідність його технічних і економічних показників досягненням науки і техніки.

Карта технічного рівня і якості продукції (КУ) використовується для оцінки якості продукції при її розробці і постановці на виробництво, атестації, модернізації, зняття з виробництва.

Карта технічного рівня і якості продукції складається і використовується не тільки при атестації продукції, але і при визначенні доцільності розробки виробів, при запуску їх у виробництво, модернізації або зняття з виробництва.
 Карта технічного рівня і якості продукції складається розробником по ГОСТ 2116 - 84 (по продукції легкої промисловості - по ГОСТ 15007 - 81) ще на етапі розробки ТЗ. Необхідність введення інших показників визначається розробником за погодженням з головною організацією по даному виду продукції.

Карта технічного рівня і якості - документ, що містить дані на підставі яких визначається рівень якості продукції та відповідність останнього сучасному на-чно-технічному рівню, а також потребам народного господарства. КУ на продукцію нафтової промисловості становить відповідно до РДС 39 - 01 - 003 - 76 і використовується для оцінки рівня якості продукції при визначенні доцільності подальшої розробки або постановки на виробництво, атестації та планування подальшого підвищення якості продукції.

Карта технічного рівня (КУ) визначає технічний рівень якості ящика і відповідність його технічних і економічних показників досягнень науки і техніки, а також потреби в них народного господарства. КУ використовують також для оцінки якості ящика при вирішенні питання про доцільність впровадження його на виробництво або зняття застарілої конструкції і модернізації.

Карта технічного рівня повинна складатися після отримання технічного завдання в процесі конструювання виробу.

Заповнення карти технічного рівня і якості продукції та розрахунок УКК виробляються одночасно.

Форму карти технічного рівня і якості продукції необхідно подати в форматах, що відповідають вимогам ГОСТ до цього документа.

В карту технічного рівня включаються такі показники.

Узгоджують карту технічного рівня і якості продукції для тих, що розробляються виробів на стадії технічного проекту, для серійно виготовляються - до атестації.

У карті технічного рівня і якості продукції повинні відображатися основні характеристики даного конкретного виду продукції. Такими показниками є надійність, матеріалі - і енергоємність, ергономіка та екологія. Інші характеристики включаються в карту розробником за погодженням з головною організацією по даному виду продукції. Якщо номенклатура показників якості не відповідає цим.

У карті технічного рівня необхідно вказати, які складальні одиниці виробу будуть виконані на технічному рівні кращих зарубіжних або вітчизняних зразків, які - вище або нижче цього рівня. Макетний зразок зазвичай відчувають для відпрацювання вироби.

При наявності карти технічного рівня на передбачуване виріб або технологічний процес карта додається до патентного паспорту, і в цьому випадку характеристики і переваги об'єкта не розкриваються в паспорті.

При складанні карти технічного рівня і якості проводиться підготовка до оцінки якості виробу. Для об'єктивної оцінки використовуються поодинокі і комплексні показники якості. Залежно від виду вироби на базі значень одиничних показників розроблюваного виробу, базового і перспективного зразків розраховується комплексний показник якості. Переважно використання відносних показників. Їх порівняння дозволяє зіставити згадані показники і оцінити якість розроблюваного виробу.

Перш ніж затвердити карту технічного рівня і якості її погоджують з головним галузевим підприємством ( організацією), з розробником конструкторської документації (якщо він не є розробником карти рівня) і з замовником.

Одночасно переробляються технічні умови, карта технічного рівня і розробляється програма і методика кваліфікаційних випробувань серійних виробів або його головного зразка.

Нерідко, на жаль, карта технічного рівня з'являється лише при підготовці продукції до атестації.

Згідно з новою інструкцією, до карти технічного рівня слід обов'язково докладати підсумкові дані про розрахунок економічного ефекту і стимулювання виробництва продукції вищої категорії. Підрахувати економічний ефект у споживача від впровадження продукції, що випускається нашою галуззю, часто буває важко. Наприклад, кислота азотна особливої чистоти за якістю відповідає кращим світовим зразкам, а за багатьма показниками навіть перевершує їх. Зараз йде підготовка до атестації даного продукту на вищу категорію якості. Однак підрахувати економічний ефект від її використання у споживачів представляється важким, так як кислота застосовується в поєднанні з трьома іншими продуктами.

У поданій до проекту плану мапі технічного рівня вказуються показники економічної ефективності заходу, витрати на його здійснення і наводиться порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами. По заходам, які передбачають використання винаходів, після їх найменування зазначаються номери авторських свідоцтв на ці винаходи або номера заявок на передбачувані винаходи.

Показники якості створюваного вироби в карті технічного рівня визначаються на основі підібраних в процесі пошуку даних і технічного завдання на цей виріб. Значення показників якості додатково опрацьовуються на основі аналізу побажань замовника і вивчення можливості досягнення заявлених значень при розробці вироби.

Досягнуті показники якості встановлюються в карті технічного рівня за результатами випробувань нового зразка вироби. Випробування проводяться згідно з програмою і методикою випробувань, що входить в комплект технічної документації на виріб (див. Гл. У ній встановлюються методи визначення кожного показника, включеного в технічне завдання і відповідно в карту технічного рівня. При цьому використовуються вимірювальні реєстраційні розрахункові та органолептичні методи .

В результаті вивчення цієї інформації складаються карта технічного рівня і патентний формуляр. Хочеться особливо зупинитися на закордонній інформації. Загалом вібраторостроеніе - досить молода і об'єктивно кажучи, вузька область промисловості. Тому наявна інформація про неї не може конкурувати з інформацією про інших галузях промисловості. При складанні карт технічного рівня необхідно враховувати, що зарубіжна інформація про вібраторах надходить із запізненням на 2 - 3 роки, а то й більше.
 Особливо складним є перевірка правильності складання карти технічного рівня продукції.

Результати оцінки рівня якості вносяться в карту технічного рівня (КУ) та якості продукції.

Двома останніми документами встановлюються вимоги до карти технічного рівня і якості (КУ) виробів, матеріалів речовин і іншої продукції.

Фактичні характеристики розробленого вироби зосереджуються в карті технічного рівня об'єкта. Одночасно виконується робота по визначенню - ступенем промислової реалізації технічного рішення шляхом зіставлення відомостей, наявних в картотеках, складених на основі хронологічного аналізу виданих патентів, рекламних відомостей, реєстрації промислових зразків.

Допускається використання ряду показників, передбачених картою технічного рівня, і з відповідною зміною коефіцієнтів значущості.

На кожну лінію або параметричну групу ліній розробляється карта технічного рівня і якості яка не входить до складу конструкторської документації на жодному з етапів виробництва. Карта є документом для атестації обладнання; терміни її розробки встановлюються розробником і виробником спільним рішенням.

При підготовці промислового виробництва вироби для його атестації розробляється карта технічного рівня і якості продукції, порядок складання, оформлення і узгодження якої встановлено ГОСТ 2116 - 71іінструкцією про порядок атестації продукції.

Основним документом при виборі значень показників технічного стану є карта технічного рівня і якості узгоджена зі споживачами.

На всіх стадіях розробки технічної документації невід'ємною її частиною стали карти технічного рівня і якості виробу, що дозволяють вже з моменту розробки технічного завдання порівняти створюваний апарат по всьому його основними технічними та економічними показниками з існуючими кращими зарубіжними і вітчизняними зразками.

На реєстрацію в ВІФС групові технічні умови надаються разом з копією карти технічного рівня і якості виробів.

Відповідні дані що характеризують конструктивні і експлуатаційні переваги, є в картах технічного рівня виробів. Крім того, необхідні дані можна взяти з техніко-економічних розрахунків, які проводяться при обгрунтуванні випуску нових видів промислової продукції.

При формуванні галузевого плану нової техніки апарат управління має єдиним документом - картою технічного рівня, який повинен містити вичерпні відомості про технічні параметри і техніко-економічних показниках дослідного зразка, пропонованого до розробки, або нового вироби, впроваджуваного в промислове виробництво.

Слід сподіватися, що позитивну роль у підвищенні ефективності атестації якості буде грати карта технічного рівня і якості промислової продукції (ГОСТ 2116 - 71), в якій вперше офіційна оцінка технічного рівня і якості промислової продукції поставлена в пряму залежність від новизни (патентоспроможності) і патентної чистоти наказом Міністерства освіти України продукції. Відповідно в атестації якості об'єктів нової техніки по завершенні стадії технічного освоєння наукових досягнень повинні брати участь представники державної експертизи винаходів та позавідомчих комісій, створюваних для оцінки науково-технічного рівня розробок.

Номенклатура основних показників технічного рівня і якості продукції становить постійну інформацію для складання карти технічного рівня. Крім того, програмний комплекс виконання процедури повинен дати можливість конструктору вносити додаткові показники з числа тих, які відповідають встановленим раніше ознаками об'єкта проектування.

При відсутності повної інформації про числових значеннях параметрів, коли немає можливості скласти карту технічного рівня по ГОСТ 2116 - 84 виконують скорочену техніко-економічну оцінку, обмежуючи порівняння тільки по найбільш важливим і відомим для досліджуваних способів і пристроїв показниками.

Число документів, що подаються до оцінки, зведено до мінімуму: виробник повинен пред'явити карту технічного рівня і якості довідку про економічні показники (витрати на якість, собівартість), а також ті зміни, які необхідно внести в стандарт.

За найважливіших видах промислової продукції, освоєння виробництва яких передбачається в народногосподарському плані складається Карта технічного рівня нових видів продукції, що є додатком до форми № 2 Держплану СРСР.

На стадії розробки проекту плану по кожному новому зразком вироби або технологічного процесу розробляється і видається карта технічного рівня. У карті технічного рівня наводиться порівняльна характеристика основних технічних і економічних параметрів створюваного зразка продукту, виробу або нового процесу з кращими вітчизняними і зарубіжними зразками (аналогами), область і масштаби застосування, орієнтовна потреба, економічна ефективність від застосування у виробництві і споживання виробів (процесів) , максимально гранична (лімітна) ціна виробу і необхідні витрати на освоєння.

З табл. 3 яка встановлює номенклатуру конструкторських документів, виключені документи: патентний формуляр (ПФ) і карта технічного рівня і якості продукції (КУ) як документи, що не відносяться безпосередньо до конструкторським.

Наводяться також відомості про порівняння основних характеристик виробу по кожному варіанту з характеристиками аналогів або дається посилання на карту технічного рівня. У розділі Опис і обґрунтування вибраних конструкцій наводяться описи конструкцій, оцінки прийнятих схемних і конструктивних рішень, відомості і результати випробувань або оцінка макетів. Наводяться також дані додаткової перевірки принципових рішень на патентну чистоту і конкурентоспроможність і відомості про використання в будь-якому вигляді патентів, а також про подані заявки на нові патенти.

Для проведення атестації підприємство-виробник представляє ДАК наступні матеріали[56]: Нормативно-технічний документ, за яким випускається продукція; карту технічного рівня і якості продукції по ГОСТ 2116 - 84 зареєстровану в установленому порядку; акт (протокол, висновок) випробувань продукції, проведених в випробувальних організаціях; висновок Главвиставкома ВДНГ СРСР (по продукції, наказом Міністерства освіти України по ВКК і включеної до відповідного переліку ДКНТ СРСР); висновок ВНДІТЕ про естетичному рівні нових видів товарів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, наказом Міністерства освіти України по ВКК; дані про рекламації на атестуються, продукцію.

На приймальні випробування розробник представляє тих-завдання, програму та методику, конструкторську документацію, проект технічних умов, проект карти технічного рівня і якості виробу, результати випробувань на заводі-виробнику і інші документи, що засвідчують відповідність виробу вимогам перерахованих документів. Одночасно зі складанням протоколу № 2 проводиться дооформлення карти технічного рівня, куди заносяться досягнуті при випробуваннях показники якості виробу, а також рекомендації щодо встановлення технічного рівня і категорії якості виробу.

Таким чином, державної атестаційної комісії, ко-яка проводить роботу безпосередньо на підприємстві останнім пред'являє наступні документи: Карту технічного рівня і якості аттестуемой продукції (при повторній атестації Карта оформляється знову); спеціальний стандарт або технічні умови на атестуються продукціію (при повторній атестації стандарт може бути збережений з внесенням змін або розроблений знову); економічні показники продукції, представленої до атестації; проект рішення державної атестаційної комісії.

Таким чином, державної атестаційної комісії, деяка проводить роботу безпосередньо на підприємстві останнім пред'являє наступні документи: Карту технічного рівня і якості аттестуемой продукції (при повторній атестації Карта оформляється знову); спеціальний стандарт або технічні умови на атестуються продукціію (при повторній атестації стандарт може бути збережений з внесенням змін або розроблений знову); економічні показники продукції, представленої до атестації; проект рішення державної атестаційної комісії.

До складу КД входять робочі креслення, специфікація, технічні умови, програма та методи випробування, патентний формуляр, карта технічного рівня.