А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Карта - районування

Карта районування СРСР по вітровому навантаженню, рекомендована Головної геофізичної обсерваторії ім.

Карта районування території країни за інтенсивністю вітрового навантаження, наведена в книзі складена для равнін1 них районів. Місцеві особливості рельєфу географічного пункту не показані на ній через недостатню частоти розташування метеорологічних станцій і малого масштабу картьс.

По карті радіокліматіческого районування СРСР (рис. 11.4) визначають номер кліматичних районів, за якими проходить траса зв'язку, Потім відповідно до номером району вибирають з табл. 11.1 середні значення вертикального градієнта діелектричної проникності повітря ср і дисперсію а, а з табл. 11.2 - їх додаткові значення.

Робота зі складання карти сейсмотектонічного районування РБ ще не закінчена. Її продовження можливо при появі належного фінансування.

Нормативні швидкісні напори вітру приймають по картах районування території, СРСР.

Грозова діяльність визначається за даними метеостанцій або по карті районування території СРСР по числу грозових годин на рік.

Надалі В. В. Мірзаєв-вим (1964 - 1965 рр.) Складена карта мікросейсмічних районування міста. Після Ташкентського землетрусу роботи по сейсмо-районування території міста були продовжені на основі нових даних, отриманих при детальних інженерно-геологічних дослідженнях цього землетрусу із застосуванням нових методів.

Регіональна гідрогеологічна модель траси газопроводу може бути представлена у вигляді комплексу носіїв інформації включає карту районування території траси по режиму дренированности, карту районування території траси по режиму ґрунтових вод, таблицю режимів грунтових вод і чинників, їх визначальних.

Регіональна гідрогеологічна модель траси газопроводу може бути представлена у вигляді комплексу носіїв інформації включає карту районування території траси по режиму дренированности, карту районування території траси по режиму фунтових вод, таблицю режимів грунтових вод і чинників, їх визначальних.

Товщину стінки ожеледі наведену до висоти 10 л від землі приймають відповідно до карти районування території СРСР по ожеледі (див. Рис. II. При повторюваності 1 раз в 15 років товщину стінки ожеледі приймають за даними фактичних спостережень - так само, як і для особливо ожеледних районів.

Нормативна таблиця стінки ожеледі. Величина найбільшого нормативного швидкісного напору вітру залежить від висоти розташування проводів над землею і номера вітрового району по карті районування території СРСР по швидкісним напором.

Розрахункові кліматичні умови і заходи щодо підвищення механічної міцності при проектуванні конструктивної частини ПЛ вибираються відповідно до карт районування території СРСР по швидкісним натиском вітру і розмірами ожеледних утворень і грозової активності. Карти районування складені за даними багаторічних метеорологічних спостережень. За даними цих карт територія СРСР розділена на I-VII райони по швидкісний тиск вітру і на I-IV і особливі райони по товщині стінки ожеледі.

Регіональна гідрогеологічна модель траси газопроводу може бути представлена у вигляді комплексу носіїв інформації включає карту районування території траси по режиму дренированности, карту районування території траси по режиму фунтових вод, таблицю режимів грунтових вод і чинників, їх визначальних.

Регіональна гідрогеологічна модель траси газопроводу може бути представлена у вигляді комплексу носіїв інформації включає карту районування території траси по режиму дренированности, карту районування території траси по режиму ґрунтових вод, таблицю режимів грунтових вод і чинників, їх визначальних.

Товщина стінки ожеледі приведена до висоті10 м від землі і до діаметру дроту 10мм при повторюваності 1 раз в 5і10 років, визначається відповідно до карти районування території СРСР по ожеледі (рис. 255 - 2510) і табл. 253. Товщина стінки ожеледі може бути уточнена на підставі обробки багаторічних спостережень.

Нормативна товщина стінки ожеледі для висоти 10 м над поверхнею землі. Товщина стінки ожеледі приведена до висоті10 м від землі і до діаметру дроту 10 мм при повторюваності 1 раз в 5і10 років, визначається відповідно до карти районування території СРСР по ожеледі (рис. 255 - 2510) і табл . 253. Товщина стінки ожеледі може бути уточнена на підставі обробки багаторічних спостережень.

Товщина стінки ожеледі приведена до висоті10 м від землі і до діаметру дроту 10 мм при повторюваності 1 раз в 5і10 років, визначається відповідно до карти районування території СНД по ожеледі і табл. 253. Товщина стінки ожеледі може бути уточнена на підставі обробки багаторічних спостережень.

Вперше для території Центрального, Південного та Східного Башкортостану приведена характеристика сучасної сейсмотектонічних активності. Складена в масштабі 1: 200000 карта мікросейсмічних районування.

Величини механічних навантажень залежать від кліматичних умов тієї місцевості де споруджено або буде споруджуватися лінія. Розрахункові кліматичні умови приймаються відповідно до карт районування території СРСР по швидкісним натиском вітру і по ожеледі (див. ПУЕ-66) і-уточнюються матеріалами багаторічних спостережень метеорологічних служб над швидкістю вітру, ожеледно-ізморозньші відкладеннями і температурою повітря в зоні траси лінії електропередачі.

Величини механічних навантажень залежать від кліматичних умов тієї місцевості де споруджено або буде споруджуватися лінія. Розрахункові кліматичні умови приймаються відповідно до карт районування території СРСР по швидкісним натиском вітру (рис. II. На основі отриманих даних про мінливість вітру визначені (за інтегральною кривою розподілу) швидкості вітру, перевищує 1 раз в 1 рік, 51015 і20 років. Ці дані визначені для 3000 пунктів Радянського Союзу, послужили основою для розробки карти районування території СРСР по вітровому навантаженню, що включає сім районів.

Питання пізнання Росії - її багатств і ресурсів - завжди були в центрі його наукових інтересів. Карта природно-історичного районування виконана в своєрідною проекції, що дозволяє, з одного боку, фіксувати увагу на найважливіших, вже освоєних районах Європейської частини Росії, а з іншого боку, наочно показує, що географічно Росія є прибережній країною, розташованої на великій відстані по берегах сонорного льодовитого океану. Таке географічне положення Росії визначає певною мірою специфічні особливості розвитку народного господарства в ряді районів країни.

Зоб як захворювання відоме з прадавніх часів. У статті розглянута історія вирішення цього питання Виявлено тісний зв'язок мікроелементного і гормонального профілю хворих на зоб з геолого-геоморфологічними умовами місцевості проживання. Складена карта мікроелементного районування території Башкортостану.