А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Каротин

Каротин в організмі людини і тварин дуже легко перетворюється на вітамін А, і тому тварині байдуже, чи отримуються з їжею каротин або вітамін А. Щоденна потреба людини в цьому вітаміні становить 1 - 2 мг або 2 - 4 мг каротину. Найбільша кількість каротину міститься в листових овочах, червоної моркви, помідорах, перці і деяких фруктах.

Каротин містить один, Р - каротин - два Р - -иононового циклу.

каротин належить до класу поліенових вуглеводів, якi характеризуються наявністю довгою алифатической ланцюга з системою кон'югованих (чергуються) подвійних зв'язків.

Каротин, як відомо, є широко поширеним в рослинному світі пігментом. Так, забарвлення топленого яловичого жиру, що коливається від світло-жовтого до жовтого, обумовлена наявністю каротину, тоді як свинячий жир, який не містить каро-тіноідов, не забарвлений.

Каротин є неграничний вуглеводень оранжевого кольору, що містить 11 пов'язаних подвійних зв'язків, внаслідок чого він легко піддається різним перетворенням.

Каротин (провітамін А) міститься в свіжий.

Каротин особливо важливий тим, що в живих організмах він розпадається по центральній подвійного зв'язку з утворенням з однієї молекули 3-каротину 2 молекул вітаміну А (стор. Каротини мають типове для вітамінів кільце р-ионона і дигідро-р-ионона (перетворення каротинів в вітамін А відбувається під впливом особливого ферменту - каротінази), пов'язане з алифатической ланцюгом, що включає систему зв'язаних подвійних зв'язків ізопреноїдного характеру із загальним кол-ічеством не менше ніж 20 атомів вуглецю, що відповідають структурі вітаміну А.

Каротин є ізомерні вуглеводні. У листі найбільш звичайний р-каротин.

Криві поглинання ізомерів каротину в гексані у видимій області світла. Каротин (С40Н5в, молекулярна маса 53685) кристалізується з петролейного ефіру[13] у вигляді призм фіолетового кольору з точкою плавлення 187 - - 188 С. Він оптично активний[alb8385 С і має спектр поглинання в петролейном ефірі при 478і447 5 в гексані446і 478 нм; Е з м при 446 нм-2700. На рис. 6 зображена крива поглинання в ультрафіолетовому та видимому світлі для розчину a - каротину в гексані.

Каротин утворює у воді колоїдний розчин.

Каротин С40Н56 - це неграничні вуглеводень, нерозчинний у воді але розчиняється в органічних рідинах. 
Каротин є провитаминами, так як вони можуть в жи-оотних організмах перетворюватися на вітамін А (стр. В-каротин може утворити дві молекули вітаміну А.

Каротини є провитаминами, так як вони можуть в тварин організмах перетворюватися на вітамін А (стор.

Каротин в зерні проса в умовах Омська.

Криві поглинання ізомерів каротину в гексані у видимій області світла. Каротин майже не розчиняється в холодному етиловому і метиловому алкоголі дещо краще - в киплячому алкоголі.

Каротин (С40Н5в, молекулярна маса 53685) кристалізується з розчинів в бензині у вигляді темно-червоних призм з точкою плавлення 178 С. Спектр поглинання - ркаротіна в сероуглероде 533496і 463 нм; Е сам при 463 нм - 2760; 7 кар тин оптично инактиви. У моркви у-каротину міститься близько 0 1% від загального змісту ізомерів каротину.

Каротин є найбільш поширеними природними изомерами каротину.

каротин здатний також до аутоокісленіе. Ейлер встановив, що він є стимулятором росту, необхідним для тварин і людини. У тваринному організмі каротин перетворюється в жиророзчинний вітамін зростання, вітамін А (пор. Каротин відрізняється від (3-ізомери іншим розташуванням подвійних зв'язків. Каротин особливо важливий тим, що в живих організмах він розпадається по центральній подвійного зв'язку з утворенням з однієї молекули - каротину 2 молекул вітаміну А (стор.

Каротини і ксантофилл поглинають світло тільки в області синьо-фіолетових променів.

Каротин лабилен в кислому середовищі але порівняно стійок в лужному.

Каротин розчиняється в воді але розчинний в хлороформі; ефірі ацетоні бензині і важко розчинний в спіртеЛКак і вітамін А, каротин нестійкий на повітрі й світлі.

Каротин екстрагують з досліджуваного матеріалу ацетоном і потім додають бензин і перемішують. З бензинового розчину видаляють інші каротиноїдні пігменти ( ксантофилл, лікопін та ін.), а також хлорофіл методом хроматографіческоі адсорбції. Кількість каротину в очищеному бензиновому розчині визначають колориметрически по інтенсивності жовтого забарвлення розчину порівнянням його з розчином азобензолу, який стандартизований по чистому каротину.

Каротин утворюється багатьма рослинами, за винятком деяких водоростей, грибів. У тварин організмах р-каротин переходить у вітамін А, тому каротин називають провітаміном А (стор. 
Каротин, крім фарбувальних, мають провітамін властивостями, так як здатні в живому організмі перетворюватися на вітамін А.

Каротин і ксантофилл відносяться до каротиноїдів.

Каротин вітамін А - ефір вітамін А - спирт.

Каротин витягують з адсорбенту декількома порціями хлороформу безпосередньо на воронці. Для цього перед відсмоктування черговий частини розчину осад ретельно перемішують з кожним новим кількістю розчинника.
 каротин; 12 подвійних зв'язків, і в яких It пов'язані; один цикл.

Каротин широко поширені в природі; вперше їх виділив у 1831 р Вакенродер Вони утворюють рубіново-червоні кристали. У 1907 р Вілинтеттер встановив, що склад каротинів виражається формулою С40Н66; проте тільки в 1928 р почалося вивчення їх будови.

Каротин (провітамін А) являє собою вуглеводневий пігмент, дуже широко поширений в природі.

Каротин є неграничний вуглеводень, Центральна вуглецевий ланцюг його складається з 4 з'єднаних між собою залишків ізопрену СН С (СНЗ) - СНСН2 на кінцях ланцюга є два УЗ - Іонон кільця. Молекула р - каротину має II подвійних кон'югованих зв'язків - 9 в центральній ланцюга і 2 в кінцевих групах. Інший біцікліческій каротиноид ot - каротин відрізняється від ft - каротину тим, що молекула його асиметрична, на кінцях ланцюга вона має одне р - Іонон кільце і одне d - Іонон. Пігмент 7-каротин має тільки одне р - Іонон кільце, замість другого кільця у нього угруповання псевдо-ионона.

Каротин - вуглеводень складу C Hse - відноситься до групи жовтих жиророзчинних пігментів, званих каротіноі-дами. Ці пігменти вельми поширені в рослинному світі де вони зазвичай супроводжують хлорофілу.

Каротин як в чистому вигляді так і в розчинах легко окислюється на повітрі втрачаючи забарвлення і біологічну активність. Чутливий до окислювача і кислотам і стійок щодо лугів. У відсутності кисню досить стійкий до температурних впливів.

Каротин або провітамін А в найбільшій кількості міститься в риб'ячому жирі вершковому маслі червоної моркви, кропиві хвої сосни, ялини, ялиці.

Каротин - вуглеводень складу C Hse - відноситься до групи жовтих жиророзчинних пігментів, званих каротіноі-дами. Ці пігменти вельми поширені в рослинному світі де вони зазвичай супроводжують хлорофілу.

Каротин як в чистому вигляді так і в розчинах легко окислюється на повітрі втрачаючи забарвлення і біологічну активність. Чутливий до окислювача і кислотам і стійок щодо лугів. У відсутності кисню досить стійкий до температурних впливів.

Каротин в організмі людини і тварин дуже легко перетворюється на вітамін А, і тому тварині байдуже, чи отримуються з їжею каротин або вітамін А. Щоденна потреба людини в цьому вітаміні становить 1 - 2 мг або 2 - 4 мг каротину. Найбільша кількість каротину міститься в листових овочах, червоної моркви, помідорах, перці і деяких фруктах.

Каротин синтезуються переважно рослинами і мікроорганізмами. Вперше вони виділені з моркви (від лат. Найбільш вивчена три види каротинів: а, Р і у, що відрізняються один від одного характером і кількістю вхідних в їх склад -иононового кілець. Каротин, як показує його формула, містить на кінцях ланцюга два цикло -гексенових кільця і по центральній подвійного зв'язку (пунктир а) ділиться на дві однакові частини. Каротин на одному кінці ланцюга має таке ж кільце, а на іншому - кільце, яке відрізняється лише положенням подвійного зв'язку. В у-каротин є лише одне ціклогексеновие кільце - таке ж, як в р - і а-каротин. Інший кінець його ланцюга відкритий, за будовою подібний до ланцюга лікопіну.

каротини містяться не тільки в моркви, але і в інших плодах, а також у вершковому маслі в молоці. Вони мають дуже велике значення як складова частина їжі: потрапляючи в тваринний організм, каротини розщеплюються, утворюючи вітамін А. Тому каротини називають провітаміном А.

Каротин проходить через колонку і може бути визначений колориметрически в фільтраті.

Каротин, виділені з адсорбційної колонки шляхом вимивання, порівнюються з чистими пігментами, отриманими іншим шляхом. Порівняння може бути проведено в трьох окремих колонках отриманням змішаної хроматограми або визначенням спектрів поглинання і коефіцієнтів адсорбції. Нарешті встановлюють хімічний склад і число подвійних зв'язків в молекулі пігменту.

Каротин є джерелом вітаміну А (див. Стор. Каротини в тваринному організмі розщеплюються ферментом каротінази навпіл, і з цих половинок синтезуються молекули вітаміну А.

Каротин здатний також до аутоокісленпю. Ейлер встановив, що він є стимулятором росту, необхідним для тварин і людини . у тваринному, організмі каротин перетворюється в жиророзчинний вітамін зростання, вітамін А (пор.

каротин відрізняється від (3-ізомери іншим розташуванням подвійних зв'язків.

каротин і ксантофіл є ненасиченими вуглеводнями, схильними до багатьох реакцій заміщення галоидами.

каротин перетворюється in vivo в дві молекули вітаміну А, навивя - мого ретинолом.