А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Апарат - пінний тип

Апарати пінного типу більш ефективні ніж барботажні і мають менший опір.

В апаратах пінного типу розвивається велика поверхня контакту фаз, яка припадає на одиницю площі решітки. Особливо це проявляється при підвищених швидкостях газу (понад 3 м /с для апаратів ПАС) для найбільш інтенсивних крупнодирчатих решіток.

Вентурі в апаратах пінного типу.

У цих умовах дуже заманливо використання апаратів пінного типу, оскільки інтенсивність теплообміну в них на один-два порядки вище. На цій основі в Росії розроблений контактний економайзер пінного типу.

Доупарочний апарат конструкції, Свверодонещсого хімкомбінату, являє собою апарат пінного типу. Він складається з циліндра діаметром 500 - 600 мм і висотою 2000 мм і забезпечений паровою сорочкою. Усередині циліндра знаходяться чотири конічних змієвикових тарілки, в які надходить пар. На верхню тарілку подається 98 2 - 98 5 -ний плав Амміано - ної селітри, що стікає послідовно на три нижні таред-i ки. Назустріч стікає плаву рухається потік гарячого повітря, який виходячи через верхню сепараційні частина - апарату в атмосферу, забирає з собою частину вологи, що міститься в плаву.

Великий інтерес представляють спроби проведення осушення хлору сірчаною кислотою в апаратах пінного типу. Такі апарати знаходять застосування в різних промислових процесах сорбції. Використання такого принципу осушки хлору цікаво щодо можливості інтенсифікації цього процесу і зменшення обсягу і вартості апаратури і виробничих будівель. Необхідно враховувати ускладнення при роботі пінних сорбційних апаратів, що викликаються значними змінами їх навантаження, які спостерігаються, наприклад, в період пуску цехів.

Практичний інтерес представляє заміна існуючих абсорбційних насадок веж для охолодження і осушення хлору апаратами пінного типу, в яких коефіцієнт теплопередачі в 10 разів вище, ніж в холодильниках змішання, і досягає 40000 Ккал /м2 ч град.

Схема очищення розсолу для виробництва хлору і каустичної соди за методом електролізу з діафрагмою. При наявності на заводі концентрованої двоокису вуглецю Для карбонізації можуть бути використані звичайні насадки скрубера з кільцями Рашига, а при використанні топкових газів котелень - апарати пінного типу.

Приготовану в гасителі та очищену на класифікаторах робочу суміш, що складається з 160 г /л СаО і120 г /л СаСЬ, направляють в апарат для хлорування. Існують два типи реакторів: механічні абсорбери і апарати пінного типу. Механічний абсорбер являє собою прямокутну камеру з окремих відсіків, в яких розташовані швидкохідні мішалки, які розпилюють вапняне молоко. Процес хлорування в абсорберах періодичний.

Хлороводень виділяється з газів, що відходять значно легше, ніж хлор. Його виділення здійснюється внаслідок абсорбції НС1 водою або лужними розчинами в різноманітних апаратах - наса-дочних скрубберах, скрубберах Вентурі в апаратах пінного типу.

Схема установки для очищення газів печей для зневоднення карналіту. Очищення газів, що відходять від хлористого водню в промисловій практиці здійснюють в апаратах різних типів: в насадок скрубберах з кільцями Рашига, в розпилюють скрубберах, з апаратах пінного типу, в скрубберах типу Вентурііін. Вибір апарату проводять виходячи з обсягу газів, що підлягають очистці їх температури, вмісту в газі супутніх компонентів, напрямки подальшого використання одержуваних сорбат.

Для газів, важко розчинних в рідині потрібна велика поверхня масообміну і розподіл рідини тонким шаром. У процесах взаємодії таких реагентів застосовуються колонні апарати типу 116 заповнені насадкою, трубчасті апарати типу Ів, в яких по внутрішній поверхні труб стікає тонка плівка рідини, і апарати пінного типу Іг, в яких при взаємодії газу і рідини створюється шар динамічно стійкої піни з розвиненою поверхнею контакту фаз.