А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Карбід - лужний метал

Карбіди лужних металів малостійкі і легко розкладаються при температурах до 800 С.

Карбіди лужних металів (Na2C2 К2С2) при зіткненні з водою реагують з вибухом.

Карбіди лужних металів і карбіди Са, Sr та Ва містять іон З - іобра-8 у ют при розкладанні водою ацетилен.

Карбіди лужних металів і карбіди Са, Sr та Ва містять іон З% - і утворюють при розкладанні водою ацетилен.
 Карбіди лужних металів і магнію починають розпадатися на елементи вже при досить низьких температурах. Ці карбіди звичайною реакцією вуглецю з оксидами металів отримані бути не можуть і тільки з працею і не в чистому вигляді утворюються при дії вуглецю або його сполук на метали.

Карбіди лужних металів (НагСг; КгС2) при зіткненні з водою реагують з вибухом.

З карбідів лужних металів шляхом безпосередньої взаємодії елементів при нагріванні отримують тільки карбід літію. Карбіди натрію і елементів підгрупи калію (К, Rb, Cs) отримують при взаємодії металів з ацетиленом.

У чистому стані карбіди лужних металів являють собою безбарвні кристалічні речовини. Всі вони (трішки менше інших Li2C2) характеризуються своєю виключно високу хімічну активність. Навіть в атмосфері таких газів, як ЗОЗ і СО2 вони самовоспламеняются. Взаємодія їх з водою супроводжується вибухом, причому метал згорає, а вуглець виділяється у вигляді вугілля.

У чистому стані карбіди лужних металів являють собою безбарвні кристалічні речовини. Всі вони (трішки менше інших Li2C2) характеризуються своєю виключно високу хімічну активність.

До даним класом слід віднести карбіди лужних металів, берилію, магнію, лужно - і рідкоземельних елементів, а також актиноидов.

Карбід кальцію, подібно до більшості карбідів лужних металів, можна розглядати як сіль ацетилену, в якому обидва атоми водню заміщені металом.

До цієї групи належать речовини: калій, натрій, рубідій, цезій, карбід кальцію і карбіди лужних металів, гідриди лужних і лужно-земельних металів, фосфористі кальцій і натрій, силани, негашене вапно, гідросульфіт натрію, сескві-хлорид та інші.

До речовин, що викликають горіння при впливі на них води, відносяться металеві натрій і калій, карбід кальцію, карбіди лужних металів, фосфористі кальцій і натрій, гідрати лужних і лужноземельних елементів і ін. Попадання на такі речовини води вкрай небезпечно. Протікає при цьому екзотермічна реакція супроводжується виділенням тепла, що викликає самозаймання утворюється ацетилену і може призвести до вибуху. Лужні метали при взаємодії з водою окислюються, виділяючи велику кількість тепла, що призводить до самозаймання утворюється водню. В мілко роздробленому вигляді металеві натрій і калій спалахують у вологому повітрі.

До речовин, що викликають горіння при впливі на них води, відносяться: металеві натрій і калій, карбід кальцію, карбіди лужних металів, фосфористі кальцій і натрій, гідрати лужних і лужноземельних елементів і ін. Попадання ка такі речовини води вкрай небезпечно. Наприклад, карбід кальцію при дії навіть незначних кількостей вологи розкладається з виділенням ацетилену. Реакція екзотермічна і протікає з великим виділенням тепла ( вище 500 - 700 С), що викликає самозаймання утворюється ацетилену і може призвести до вибуху. Лужні метали при взаємодії з водою окислюються, виділяючи велику кількість тепла, що викликає самозаймання утворюється при цьому водню. В мілко роздробленому вигляді металеві калій і натрій спалахують на вологому повітрі.

Воду і інші огнегасительное кошти на основі води не можна застосовувати для гасіння речовин (металеві калій і натрій, карбід кальцію, карбіди лужних металів і ін.), які при зіткненні з нею спалахують або реагують з виділенням вибухонебезпечних газів.

Фосфор білий (жовтий), фосфористий водень (Фос-фін), водородістий кремній (силан), цинкова пил, алюмінієва пудра, карбіди лужних металів, сульфіди металів, метали - рубідій і цезій, арсини, стибин, фосфіни сульфоуголь і ін. Також здатні окислюватися на повітрі з виділенням тепла, за рахунок якого реакція прискорюється до виникнення горіння. Деякі з перерахованих речовин здатні самозайматися дуже швидко після контакту з повітрям, інші ж - через тривалий проміжок часу.

З вуглецем з'єднується безпосередньо тільки літій, утворюючи карбід 1Л2С2 який, однак, при більш високій температурі знову розкладається на елементи; карбіди інших лужних металів вдається отримати тільки непрямим шляхом. Літій також є єдиним лужним металом, який з'єднується з кремнієм. ці елементи з'єднуються безпосередньо при нагріванні утворюючи силицид LieSi2 у вигляді темно-фіолетових гігроскопічних кристалів, які вельми реакціонвоспособни.

З вуглецем з'єднується безпосередньо тільки літій, утворюючи карбід Li2C2 який, однак, при більш високій температурі знову розкладається на елементи; карбіди інших лужних металів вдається отримати тільки непрямим шляхом. Літій також є єдиним лужним металом, який з'єднується з кремнієм. ці елементи з'єднуються безпосередньо при нагріванні утворюючи силицид LieSi2 у вигляді темно-фіолетових гігроскопічних кристалів, які вельми реак-ціонноспособни.

Карбіди при взаємодії з водою виділяють ацетилен або суміші вуглеводнів. Карбіди лужних металів при контакті з водою реагують з вибухом. Карбіди срібла, міді і деяких інших металів нестабільні.

Найбільш поширеними методами отримання карбідів є синтез з простих речовин, здійснюваний при температурах нижче температур плавлення, і відновлення оксидів металів вуглецем. Карбіди лужних металів в основному отримують взаємодією парів металів з вуглецем, яке протікає при низьких температурах.

При згорянні в надлишку кисню утворюється Na2O2 що реагує з легкоокислюваних речовинами (порошками алюмінію, сірої, вугіллям і ін.), Дуже енергійно, іноді з вибухом. Карбіди лужних металів мають велику хімічну активність; в атмосфері діоксиду вуглецю вони самовоспламеняются, з водою взаємодіють з вибухом. Твердий діоксид вуглецю з розплавленим натрієм вибухає при 350 С. Реакція з льодом починається при - 98 С з виділенням водню. При зіткненні значних кількостей натрію і води реакція супроводжується вибухом. Взаємодія з розчинами кислот протікає подібно реакції з водою. Взаємодія натрію з органічними сполуками залежить від їх природи і температури. Натрій, особливо розплавлений, при певних умовах (наприклад, при горінні) утворює вибухонебезпечні суміші з галоідопроіз-водними вуглеводнів. Азид натрію NaN3 вибухає при т-ре, близькою до т-ре плавлення. В хлорі і фтор натрій запалюється при кімнатній т-рі з бромом взаємодіє при 200 С з вибухом.

Карбіди при взаємодії з водою виділяють ацетилен або суміші вуглеводнів. Карбіди лужних металів при контакті з водою реагують з вибухом. Карбіди срібла, міді і деяких інших металів нестабільні.

Вода має гарну електропровідність, Тому застосовувати воду при горінні електроустаткування нання і установок, що знаходяться під напругою, небезпечно. Водою не можна гасити карбіди лужних металів, металеві калій і натрій, карбід кальцію та інші речовини, що реагують при зіткненні з водою з виділенням вибухонебезпечних газів.

При попаданні води на бітум, жири, масло, пероксид натрію, вазелін відбувається посилення горіння в результаті викиду, розбризкування, скипання. При взаємодії води з літійорганічеськимі сполуками, карбидами лужних металів і кальцію, алюмінію, барію, гідридами ряду металів, алюмінієм, магнієм і іншими металами відбувається виділення горючих газів, з алюмінійоргаііческімі сполуками - реакція з вибухом, з гідросульфітом натрію - відбувається самозаймання.

Він отримав суміш двох карбідів; при низьких температурах переважав MgC2 що виділяє при дії води ацетилен, а при 700 виходячи з пентана і магнію, було отримано 74% MgaC3 що виділяє при дії води метилацетилен. З наведених способів лолученія карбідів лужних металів і магнію стає абсолютно очевидною їх повна непридатність як джерела отримання ацетилену, хоча карбід MgaC3 може бути використаний як джерело метилацетилену.

Їх значення для прогресу хімії та хімічної технології важко переоцінити. Деві з'явився, очевидно, карбід лужного металу, який входить до складу бурою маси, що утворюється при добуванні калію з виннокаменной солі.

При нагріванні на повітрі легко запалюється. При згорянні в надлишку кисню утворюється Na2O2 що реагує з легкоокислюваних речовинами (порошками алюмінію, сірої, вугіллям і ін.), Дуже енергійно, іноді з вибухом. Карбіди лужних металів мають велику хімічну активність; в атмосфері діоксиду вуглецю вони самовоспламеняются, з водою взаємодіють з вибухом. Твердий діоксид вуглецю з розплавленим натрієм вибухає при 350 С. Реакція з льодом починається при - 98 С з виділенням водню. При зіткненні значних кількостей натрію і води реакція супроводжується вибухом. Взаємодія з розчинами кислот протікає подібно реакції з водою. Взаємодія натрію з органічними сполуками залежить від їх природи і температури. Натрій, особливо розплавлений, при певних умовах (наприклад, при горінні) утворює вибухонебезпечні суміші з галоідопроізводние вуглеводнів. Азотиста з'єднання (NaN3) вибухає при т-ре, близькою до т-ре плавлення. В хлорі і фтор натрій запалюється при кімнатній т-рі з бромом взаємодіє при 200 С з вибухом.

Лужні метали при підвищеній температурі енергійно реагують з сіркою. У присутності вологи реакція протікає навіть при низькій температурі (стор. З аміаком лужні метали утворюють аміди, наприклад амід натрію NaNH2 (стор. Карбід літію при підвищеній температурі знову розкладається на елементи. Карбіди інших лужних металів отримують прямим взаємодією металів з ацетиленом (стор. Останній утворює досить реакційноздатні гігроскопічні кристали фіолетового кольору.

Отримання карбідів здійснюється головним чином при нагріванні відповідних оксидів з вуглецем. Останній забирає у оксиду кисень і займає його місце. при дуже високих температурах карбіди розпадаються на складові частини. у деяких з них такий розпад починається вже при відносно слабкому нагріванні. Це стосується перш за все карбідів лужних металів, які тому, як вказувалося раніше, отримують іншим способом.

Отримання карбідів здійснюється головним чином при нагріванні відповідних оксидів з вуглецем. Останній забирає у оксиду - кисень і займає його місце. При дуже високих температурах карбіди розпадаються на складові частини. У деяких з них такий розпад починається вже при відносно слабкому нагріванні. Це стосується перш за все карбідів лужних металів, які тому, як вказувалося раніше, отримують іншим способом.

Речовини, займання яких відбувається при контакті з водою або вологою повітря. Деякі з них (наприклад, натрій і калій) реагують з водою або вологою повітря з інтенсивним виділенням водню, який може спалахнути від теплоти реакції, так як температура в зоні контакту може розвиватися до 600 - 650 С. Значний нагрів і займання утворюється ацетилену відбувається також при взаємодії карбіду кальцію з водою. При нестачі води температура в зоні реакції може піднятися до 900 - 1000 С. А такі речовини, як карбіди лужних металів (натрію, калію), при контакті з водою здатні реагувати з вибухом.

Натрій досить широко застосовується в якості теплоносія в різних енергетичних установках. Разом з тим натрій характеризується і істотними недоліками. Він має високу хімічну активність, завдяки якій він реагує з багатьма хімічними елементами і сполуками. При його горінні виділяється велика кількість тепла, що призводить до зростання температури і тиску в приміщеннях. При згорянні в надлишку кисню утворюється перекис Ма2Ог, яка з легкоокислюваних речовинами (порошками алюмінію, сірої, вугіллям і ін.) Реагує дуже енергійно, іноді з вибухом. Карбіди лужних металів мають велику хімічну активність; в атмосфері вуглекислого і сірчистого газів вони самовоспламеняются енергійно і взаємодіють з водою з вибухом. Тверда вуглекислота вибухає з розплавленим натрієм при температурі350 С. Реакція з водою починається при температурі - 98 С з виділенням водню. Азотиста з'єднання NaN3 вибухає при температурі близькій до плавлення.