А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Апарат - охолодження

Апарат охолодження 22 розділений на три секції з автономної подачею повітря під кожну секцію решітки киплячого шару.

Результати випробувань повітряних холодильників природного газу. Апарат охолодження байпасного потоку природного газу експлуатується тільки в режимі регулювання компресора, тому коефіцієнт теплопередачі і щільність теплового потоку в значній мірі відрізняються від отриманих на АВО-1 хоча при підвищенні швидкості руху газу ефективність використання АВО-2 може бути збільшена. На рис. VI-17 представлені експериментальні залежності коефіцієнта теплопередачі побудовані за результатами випробувань і з урахуванням даних табл. VI-6. Перш за все, звертає на себе увагу пологий характер залежності /Сф /(ір) уз.

В апаратах контактного охолодження здійснюється головним чином непрямий контакт. Схема пристрою досить поширеного плиткового заморожує апарату показана на фіг. Заморозити, /укладаються і ажі-маються за допомогою гідравлічного пристрою 6 між металевими плитами 2 в які по каналах 3 подається робоче тіло або хладоноситель. При укладанні та виїмці продуктів плити розсуваються, переміщаючись паралельно самим собі за допомогою важільного механізму. Рухливість плит сприяє щільному контакту між продуктами і плитами. Однак вона ж вимагає з'єднання плит гнучкими (гумовими) шлангами 4 з колекторами 5 для подачі і відведення з плит охолоджуючого речовини.

В апаратах контактного охолодження здійснюється головним чином непрямий контакт. Схема пристрою досить поширеного плиткового заморожує апарату показана на фіг. Заморозити, /укладаються і затискаються за допомогою гідравлічного пристрою 6 між металевими плитами 2 в які по каналах 3 подається робоче тіло або хладоносптель. При укладанні та виїмці продуктів плити розсуваються, переміщаючись паралельно самим собі при допомоги важільного механізму. Рухливість плит сприяє щільному контакту між продуктами і плитами. Однак вона ж вимагає з'єднання плит гнучкими (гумовими) шлангами 4 з колекторами 5 для подачі і відведення з плит охолоджуючого речовини.

В апаратах контактного охолодження здійснюється головним чином непрямий контакт. Схема пристрою досить поширеного плиткового заморожує апарату показана на фіг. Заморозити, /укладаються і Важи-маються за допомогою гідравлічного пристрою 6 між металевими плитами 2 в які по каналах 3 подається робоче тіло або хладоносмтель. При укладанні та виїмці продуктів плити розсуваються, переміщаючись паралельно самим собі за допомогою важільного механізму. Рухливість плит сприяє щільному контакту між продуктами і плитами. Однак вона ж вимагає з'єднання плит гнучкими (гумовими) шлангами 4 з колекторами 5 для подачі і відведення з плит охолоджуючого речовини.

Регулювання релізу роботи апаратів роедушного охолодження можна jif - ДКО аітоматіпірсрать.

Вентилятори для подачі повітря в апарат охолодження розміщують на нульовій позначці під навісом. Газодувки, що подає повітря в випарної апарат, розташована в закритому приміщенні. Насое для перекачування нестандартних розчинів розміщений в цокольному приміщенні виробничо-допоміжної вежі. Ємність для збору нестандартних розчинів, що подаються в апарат ИТН для переробки, розміщена біля вежі.

системи охолодження газу в залежності від типу КС (лінійна або головний) можуть бути обладнані різними типами апаратів охолодження газу і мають різні схеми. Розрізняють дві основні схеми охолодження газу: одноконтурна і Парапетний-ва. У одноконтурній схемі газ охолоджується або повітрям, або водою, які потім видаляються в навколишнє середовище. У двох-контурних схемах газ охолоджується, як правило, водою, яка потім в свою чергу охолоджується в теплообмінних апаратах різних конструкцій, в градирнях або бризкальних басейнах. Поєднання способу охолодження газу і води становить принципову схему охолодження на КС. На лінійних КС охолодження газу здійснюється після його компримування в нагнітачах перед надходженням в лінійну частину.

Досліджено умови охолодження лужної целюлози після установки УНМ6 - 30 перед стадією змішування її з монохлорацетатом натрію, визначена оптимальна температура лужної целюлози на виходу з апарату охолодження.

З цих досвідчених і виробничих даних випливає, що хоча при зниженні температури пари смоли і конденсуються, але основна маса утворюється при цьому туманообразнимі смоли вільно проходить апарати охолодження, мають низький гідравлічний опір, і виділяється інтенсивно з парогазової суміші лише в апаратах, що створюють різку зміну гідравлічного режиму газового потоку.

Схема полімеризації етилену при високому тиску. У отделителе низького тиску 10 при тиску 0 1 - 0 5 МПа і температурі200 - 250 С з поліетилену виділяється розчинений етилен (поворотний газ низького тиску), який через апарати охолодження 12 і сепарації 13 надходить в компресор 14 і далі на змішання зі свіжим етиленом.

При номінальному режимі коефіцієнт відносної теплової ефективності Кй дорівнює одиниці. Апарати охолодження газу, що знаходяться в експлуатації, як правило, оснащені двома вентиляторами. Тому розглянемо три варіанти роботи апаратів охолодження: з одним відключеним вентилятором, коли число відключених вентиляторів менше загального числа апаратів і коли число відключених вентиляторів більше загальної кількості апаратів, а також при роботі всіх апаратів з одним відключеним вентилятором. Якщо число відключених вентиляторів менше загального числа апаратів, то це відповідає найбільш напруженому режиму їх роботи - в основному в літні місяці експлуатації, коли тільки в деякі періоди при зниженні температури зовнішнього повітря (наприклад, вночі) можна відключати частину апаратів.

Плав аміачної селітри (ПАС) з випарного апарату (потік VIII) надходить в гідрозатвор-донейтралізатор 12 де аміаком нейтралізується азотна кислота, що утворилася при термічному розкладанні селітри в випарної апараті. В апараті охолодження відбувається нагрівання повітря, що нагнітається в грануляційної вежу вентиляторами 21і22 до одночасне охолодження гранул селітри.

При частковому відключенні вентиляторів все апарати в тій чи іншій мірі беруть участь в охолодженні газу. Ефективність роботи апаратів охолодження в режимі природної конвекції значно нижчою за номінальну, а при розрахунках можна вважати, що парниковий ефект їх дорівнює нулю.

Наведені рівняння дозволяють визначити число працюючих апаратів при мінімумі енергетичних затрат або при збереженні номінального режиму - збереження постійної температури газу на виході з КС, витрати потужності відповідні цьому режиму. Регулює режими роботи апаратів охолодження, особливо в зимовий період, дозволить значно заощадити експлуатаційні витрати на охолодження газу. Як показують розрахунки, економічна ефективність від регулювання режимів роботи АВО становить для однієї КС з 12 апаратами типу Крезо-Луар понад 35 тис. Руб. на рік.

Горизонтальний апарат повітряного охолодження. Крім цього інтенсивність теплос'ема можна регулювати, змінюючи витрату повітря, що прокачується зміною кута нахилу лопатей вентилятора. Для цього в апаратах воздущних охолодження передбачені механізм дистанційного повороту лопатей з ручним або пневматичним приводом і жалюзі встановлені над теплообмінними секціями. Жалюзі інші заслінки можна повертати вручну або автоматично за допомогою пневмопривода.

Грудки направляють на розчинення. Повітря, що подається в секції апарату охолодження вентнляторамд 23 підігрівають в апараті24 за рахунок тепла сокового пара нз апаратів ІТН. Підігрів виробляють при вологості атмосферного повітря вище 60%, а в зимовий час, щоб уникнути різкого охолодження гранул. Гранули аміачної селітри послідовно проходять одну, дві або три секції апарату охолодження в залежності від навантаження агрегату і температури атмосферного повітря.

Досить поширеним типом апаратів є безконтактні апарати бездушних охолодження. Вони дещо поступаються за інтенсивністю апаратів контактного охолодження, особливо для продуктів малої товщини, але зате вони конструктивно простіше і універсальніше, оскільки можуть застосовуватися для продуктів різного розміру до різної форми. Знаходять широке поширення так звані тунельні апарати різних конструкцій. Вони називаються так тому, що при порівняно невеликому перетині нерідко значно витягуються (до 10 - 18 м) в поздовжньому напрямку.

Досить поширеним типом апаратів є безконтактні апарати повітряного охолодження. Вони дещо поступаються за інтенсивністю апаратів контактного охолодження, особливо для продуктів малої товщини, але зате вони конструктивно простіше і універсальніше, оскільки можуть застосовуватися для продуктів різного розміру і різної форми. Знаходять широке поширення так звані тунельні апарати різних конструкцій. Вони називаються так тому, що при порівняно невеликому перетині нерідко значно витягуються (до 10 - 18 м в поздовжньому напрямку. Досить поширеним типом апаратів є безконтактні апарати повітряного охолодження. Вони дещо поступаються за інтенсивністю апаратів контактного охолодження, особливо для продуктів малої товщини, але зате вони конструктивно простіше і універсальніше, оскільки можуть застосовуватися для продуктів різного розміру і різної форми. Знаходять широке поширення так звані тунельні апарати різних конструкцій. Вони називаються так тому, що при порівняно невеликому перетині нерідко значно витягуються (до 10 - 18 м) в поздовжньому напрямку.

В системі ДКС-1 другого ступеня (першої черги), встановлених після установок гликолевой осушки газу (ДКС-2), використовуються агрегати повітряного охолодження газу типу 2АВГ - 75 в яких охолоджується потік осушенного газу сеноманских покладів перед подачею його в промисловий колектор. В експлуатаційному відношенні цей тип АВО добре зарекомендував себе саме як апарат охолодження осушенного газу, наприклад в зимовий час апарати мають солідний запас по необхідного ступеня охолодження і потенційно можуть знижувати температуру газу на 25 - 30 С. Однак цей же тип АВО, згідно з проектом, встановлюється і на ДКС-1 (другої черги) в голові технологічного процесу, які використовуються для охолодження сирого газу. На жаль, конструктивні особливості даного типу АВО не дозволяють забезпечити рівномірне охолодження потоку газу по рядах теплообмінних трубок. Нижній пучок трубок, з боку яких надходить холодний потік повітря, охолоджується значно сильніше, ніж верхній пучок трубок, причому ця нерівномірність охолодження може досягати 20 С і більше.

В системі ДКС-1 другого ступеня (першої черги), встановлених після установок гликолевой осушки газу (ДКС-2), використовуються агрегати повітряного охолодження газу (АВО) типу 2АВГ - 75 в яких охолоджується потік осушенного газу сеноманских покладів перед подачею його в промисловий колектор. В експлуатаційному відношенні цей тип АВО добре зарекомендував себе саме як апарат охолодження осушенного газу, наприклад, в зимовий час апарати мають солідний запас по необхідного ступеня охолодження і потенційно можуть знижувати температуру газу на 25 - 30 С. Однак цей же тип АВО, згідно з проектом, встановлюється і на ДКС-1 (другої черги) в голові технологічного процесу, які використовуються для охолодження сирого газу. На жаль, конструктивні особливості даного типу АВО не дозволяють забезпечити рівномірне охолодження потоку газу по рядах теплообмінних трубок. Нижній пучок трубок, з боку яких надходить холодний потік повітря, охолоджується значно сильніше, ніж верхній пучок трубок, причому ця нерівномірність охолодження може досягати 20 С і більше.

У разі простих незворотних реакцій найбільша швидкість перетворення і отже, найвища продуктивність можуть бути досягнуті при максимально допустимій (з економічних і технічних міркувань) температурі. У таких випадках вирішальним фактором для вибору температури може виявитися потужність апаратів охолодження і нагрівання.

У-01 надходить в конденсатосборник У-02 ге-фаза подається в фільтр-сепаратор ФС для по /Шогі відділення залишилися після сепаратора У-01 квпель. Зятем гез надходить на компресор K-OI, після ютор, охолоджений в апаратах ного охолодження АВО, направляється на ШЗ. Нестабільний з різних УКПГ Копанського родовища змішується перед сепаратором У-02 в точці II. У цьому сепараторі відбувається часткова дегрзація конденсату.

З середини 60 - х років почалося інтенсивне переозброєння виробництв аміачної селітри, спрямоване на підвищення їх технічного рівня і якості готового продукту. Впроваджуються доупарочние апарати, що забезпечують підвищення концентрації плаву NH4NO3 до 99 5 - 99 8%, гранулятори поліпшеної конструкції і апарати охолодження гранульованої селітри в псевдозрідженому (киплячому) шарі. Для забезпечення темпів розвитку виробництва гранульованої аміачної селітри на основі накопиченого промислового досвіду і результатів науково-дослідних робіт в 1967 - 1972 рр. ГИАП розроблений н впроваджений великотоннажний агрегат АС-67 потужністю 1360 т /добу. У 1972 - 1975 рр. розроблено та впроваджено агрегат АС-72 тієї ж потужності.

Сирий газ від експлуатаційних свердловин за трьома шлейфам послідовно проходить вхідні блоки (маніфольди) і надходить в газосборний колектор, звідки направляється в усмоктувальний колектор дотискній компресорної станції. на ДКС газ проходить очистку на пункті сепарації пластового газу (ПЗПГ), компріміруется в газотурбінних нагнітачах ГТН-6 і охолоджується в апаратах охолодження.

Пульсаційне енергетичне розділення (температурне розшарування) реалізується при розширенні газу в пристроях з пульсуючим тиском при впуску та випуску. Процес реалізується в різних пульсаційних трубах і пристроях, в одній частині яких газ нагрівається, а в іншій - охолоджується. Апарати пульсационного охолодження - Це пристрої, призначені для охолодження розширюється потоку газу з одночасним отриманням теплоти, яка передається в зовнішнє середовище. Охолодження робочого газу в цих апаратах вище, ніж при ізоентальпійном розширенні газу, оскільки проводиться відведення теплоти з використанням зовнішнього теплоносія. Перспективи застосування подібних пристроїв в промислових умовах стосовно основного технологічного процесу поки що не ясні.

При номінальному режимі коефіцієнт відносної теплової ефективності Кй дорівнює одиниці. Апарати охолодження газу, що знаходяться в експлуатації, як правило, оснащені двома вентиляторами. Тому розглянемо три варіанти роботи апаратів охолодження: з одним відключеним вентилятором, коли число відключених вентиляторів менше загального числа апаратів і коли число відключених вентиляторів більше загальної кількості апаратів, а також при роботі всіх апаратів з одним відключеним вентилятором. Якщо число відключених вентиляторів менше загального числа апаратів, то це відповідає найбільш напруженому режиму їх роботи - в основному в літні місяці експлуатації, коли тільки в деякі періоди при зниженні температури зовнішнього повітря (наприклад, вночі) можна відключати частину апаратів.

Схема установки для спалювання відходів виробництва в бесколосніковой печі. Робоча температура в камері допалювання зазвичай вище, ніж в котельній камері першого ступеня, тривалість перебування в камері допалювання 1 - Ь с. Ці універсальні печі забезпечують з великою ефективністю термодеструкцію більшості сипучих і рідких відходів, суспензій, відходів, склад яких з часом зазвичай змінюється. Після цього гарячі димові гази направляють в апарати охолодження і очищення, де від них відокремлюють неорганічні домішки, які не осіли в топкових камерах.

Температура, при якій починається конденсація вологи з газу, називається в техніці точкою роси. У точці роси газ переходить з ненасиченого в насичене стан. Хлоргазу па шляху з електролітичних ванн через апарати охолодження до сушки весь час насичений парами води.

Все АВО (як вітчизняні так і зарубіжні) мають ступеневу регулювання продуктивності за допомогою зміни кута установки лопатей вентиляторів, яке, однак, можна виконувати тільки на зупинених апаратах; крім того, може статися розбалансування ротора вентилятора, виникають додаткові вібрації і як наслідок, вентилятори виходять з ладу. Цей метод не рекомендується використовувати на КС. Найбільш застосовними є такі методи: відключення частини вентиляторів, перепуск частини газу повз апаратів охолодження, використання природної конвекції. Ці методи регулювання обумовлені тим, що, як правило, на КС встановлюється ціла група однотипних апаратів - в залежності від продуктивності газопроводу і одиничної площі поверхні апарату від чотирьох-п'яти до декількох десятків апаратів. В цьому випадку необхідно використовувати такий метод регулювання, який призведе до мінімальних енергетичних витрат.

Грудки направляють на розчинення. Повітря, що подається в секції апарату охолодження вентнляторамд 23 підігрівають в апараті24 за рахунок тепла сокового пара нз апаратів ІТН. Підігрів виробляють при вологості атмосферного повітря вище 60%, а в зимовий час, щоб уникнути різкого охолодження гранул. Гранули аміачної селітри послідовно проходять одну, дві або три секції апарату охолодження в залежності від навантаження агрегату і температури атмосферного повітря.

У роботі узагальнені матеріали вітчизняних і зарубіжних публікації з широкого кола питань, які висвітлюють сучасний стан, тенденції розвитку та досвід експлуатації розширювальних холодильних пристроїв в газовій і нафтовій промисловості. Застосування більш ширших холодильних пристроїв в процесах низькотемпературної обробки вуглеводневих газів забезпечує високі ступеня вилучення цільових компонентів з оброблюваного газу, ефективне використання його енергії і екологічну безпеку. Поряд з традиційними генераторами холоду - турбоде-тандернимі агрегатами і вихровими трубами, наведені відомості і по порівняно новим ще недостатньо добре відомим широкому колу наукової громадськості і виробничників пристроїв. До них відносяться: енергоразделітелі газового потоку Леонтьєва, Гартмана-Шпренгера, Єлісєєва-Черкеза, апарати пульсационного охолодження газу і хвильові детандери. Проаналізовано конструктивні особливості зазначених пристроїв, результати їх стендових і промислових випробувань. Показано, що одним з перспективних напрямків є створення генераторів холоду на базі процесу хвильового енергообміну. При цьому найбільший інтерес для газової і нафтової промисловості представляють хвильові детандери. Ці пристрої мають термодинамічну ефективність охолодження яку можна порівняти з ефективністю турбодетандеров, але простіше за конструкцією і технології виготовлення, характеризуються простотою технічного обслуговування і експлуатаційною надійністю. Сукупність зазначених чинників зумовлює перспективність їх застосування на об'єктах газової і нафтової промисловості.

На підставі результатів лабораторного дослідження вдається зробити практичні висновки, спрямовані на удосконалення процесу конденсації в виробничих конденсаційних відділеннях ГГС. З точки зору виділення водорозчинних фенолів не є раціональним водяне зрошення барель-етов зі зниженням температури парогазової суміші до 110 - 120 С. Шайнштейн, 1962], так як смоляний туман має при цьому високу відносний вміст важких фракцій, що не містять водорозчинних фенолів і не сприяють відстою смоли від води. Перехід цих фенолів в рідку фазу більш доцільно організувати шляхом введення водяного зрошення в наступних апаратах охолодження з температурою надходить парогазової суміші140 - 150 С. Цим досягається зниження відносного вмісту важких фракцій в смоляному тумані що викликає поліпшення умов контакту і відстою рідких фаз. З'являється також можливість додавання в барільетний цикл смоли, вже піддавалася промивці.

Результати теплових випробувань АВО типу АВЗ-Д в режимі конденсації і охолодження парогазової суміші. Система промивки пучків труб може бути стаціонарної або тимчасовою. Стаціонарна система промивання повинна мати необхідну трубопровідну обв'язку і запірну арматуру всіх АВО в системі охолодження. Промивання проводять при температурах атмосферного повітря на 10 - 15 С нижче номінальної-кою, коли системи охолодження експлуатують в режимі регулювання і апарати по черзі можна відключати. Тимчасові системи промивки не вимагають стаціонарних трубопроводів, але в технологічній обв'язці передбачають запірну арматуру і патрубки для подачі і відведення миючих розчинів. Друга група технологічних АВО включає в себе апарати охолодження і конденсації продуктів з частковою або повною конденсацією компонентів.

С); Д, Дт - різниці температур гарячого і холодного теплоносіїв, С (Д t - 12; Дт - та - TI); ti, TI - початкові температури гарячого і холодного теплоносіїв, С; tz, т2 - кінцеві температури гарячого і холодного теплоносіїв, С; i]- ккд теплообмінного апарату (як правило, при розрахунках приймається рівним одиниці); КН - водяний еквівалент поверхні теплообміну, кВт /С; К - коефіцієнт теплопередачі кВт /(м2 - С); Н - площа поверхні теплообміну, м2; 0 - середня різниця температур процесу теплопередачі С. В АВО гарячим теплоносієм є природний газ, холодним - повітря. Ці виміри дозволяють своєчасно встановити зміни теплотехнічних характеристик апаратів охолодження і внести відповідні корективи в режими їх роботи.

Узагальнено досвід експлуатації газопроводів в Західному Сибіру. Наведено основні кліматичні характеристики району, результати досліджень теп-лофізіческіх характеристик грунтів і вплив цих факторів на транспорт газу. Розглянуто питання обробки фактичних даних і методики розрахунку як стаціонарних, так і нестаціонарних режимів роботи газопроводів. Розроблено програми і схеми розрахунків цих режимів. Наведено дані по характеристикам енергетичних режимів газопроводів, по змінам основних показників турбіни в річному циклі експлуатації. Викладено методи діагностики газоперекачувальних агрегатів і можливості їх використання на компресорних станціях. Проаналізовано результати діагностики газотурбінних установок, обробка діагностичної інформації, надано рекомендації щодо використання та застосування діагностики на газопроводах. Висвітлено питання, пов'язані з розрахунком і експлуатацією апаратів охолодження газу, наведені методики регулювання режимів роботи цих апаратів протягом року.