А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Канал - трапецієподібно перетин

Канал трапецеидального перетину перетинається автомобільною дорогою, в насипу якої влаштована напірна труба.

Канал трапецеидального перетину на різних ділянках пропускає різні витрати.

Визначити гідравлічно найвигідніший розміри каналу трапецеидального перетину для пропуску води в кількості Q 15 м3 /сек, якщо ухил дна каналу /000012 і коефіцієнт укосу т 2 5 стінки каналу земляні.
 Визначимо аналітично відносну ширину каналу трапецеидального перетину P b //z0 при якій воно буде гідравлічно найвигіднішим.

В інженерній практиці найбільш споживані канали трапецеидального перетину.

Значення кутів укосу для різних грунтів. На практиці широкого поширення набули канали трапецеидального перетину; напівкруглі ж або багатогранні перетину застосовуються значно рідше через труднощі їх виконання і значної вартості. Найбільш часто застосовуються канали, відкриті безпосередньо в землі. У цих випадках, однак, трапецеїдальні перетину рідко отримують форму найвигіднішого профілю у вигляді половини правильного шестикутника з кутом а 60 так як при цьому потрібно штучне кріплення (оброблення) бічних стінок каналу. Зазвичай цей кут вибирається відповідно до кута природного укосу грунту, і таким чином, завдання зводиться до визначення (при заданих площі перетину і кут укосу) співвідношення між шириною і глибиною, при якому периметр буде найменшим.

Це рівняння вирішено А. Н. Сорокіним для призматичного каналу трапецеидального перетину.

Питання про довжину гідравлічного стрибка в каналах трапецеидального перетину вивчений недостатньо. Запропоновані різними авторами емпіричні формули дають різко неспівпадаючі результати, які говорять про недосконалість формул.

Шлакоуловителя (колектор) зазвичай у вигляді каналу трапецеидального перетину, влаштований у верхній опоки в площині роз'єму, служить для відбору потрапив в струмінь металу шлаку, а також для розподілу металу по живильників, що прилягає до дна шлакоуловителя і підводять метал у порожнину форми.

Прикладами призматичного русла можуть служити каналізаційні колектори, канали трапецеидального перетину з постійною шириною дна і постійним закладенням укосів.

На початку цього розділу розглядаються задачі про фільтрації з каналів трапецеидального перетину. Метою дослідження є з'ясування питання про залежність витрати і виду вільної поверхні від форми каналу.

На рис. 118 дана розрахована В. В. Ведерникова картина перебігу з каналу трапецеидального перетину для (J 45 В /Я 5166 /Я316: розподіл швидкостей уздовж периметра каналу і форма вільної поверхні. Фільтраційне протягом з каналу. Інший клас точних рішенні отриманий В.В. Ведерникова, він відноситься до каналів трикутного і трапецеидального перетину.

При гідравлічному розрахунку відкритих русел найбільш часто доводиться мати справу з каналами трапецеидального перетину, а тому нижче наводяться основні залежності що характеризують відкриті русла даного типу.

. Останній вираз показує, яким має бути ставлення ширини по дну до глибини води, щоб канал трапецеидального перетину був гідравлічно найвигіднішим.

Лоток Вентурі каркашой конструкції. Лотки Вентурі трапецієподібного поперечного перерізу також не набули широкого поширення через те, що ие мають істотних переваг перед іншими лотками, вбудованими в канали трапецеидального перетину (наприклад, перед лотками Вентурі з горловиною прямокутного перетину), а виготовлення їх складніше і точність вимірювання нижче.

Те перетин каналу, яке при заданій площі зі пропускає найбільша витрата Q, називають гідравлічно найвигіднішим. На практиці здебільшого застосовують канали трапецеидального перетину, крутизна укосів яких залежить від якості грунту або способу кріплення стінок каната.

Значення коефіцієнтів укосів т і т2 зазвичай відомі так як вони залежать в основному від характеру грунтів, в яких прокладається канал. Отже, при гідравлічному розрахунку каналів трапецеидального перетину необхідно задаватися чотирма параметрами і визначати п'ятий, для чого розглядаються такі типи завдань.

Методика рішення задач для каналів будь-яких форм перетинів аналогічна. Розглянемо цю методику стосовно найбільш характерному нагоди - розрахунку каналу трапецеидального перетину.

Проектується одноступінчатий перепад на скидному каналі для пропуску витрати Q5 8 м3 /сек. Канал трапецеидального перетину з коефіцієнтом укосу т - Ч, має ширину по дну 6К й 6 м і глибину Ао 122 м при рівномірному русі.

З геометрії відомо, що такою фігурою є коло. Практично це можливо тільки для літаків і безнапірних труб. Однак витримати ці співвідношення здебільшого не представляється можливим по ряду міркувань. Тому остаточно стосовно каналах трапецеидального перетину завдання сформулюйте так: яким має бути співвідношення між лінійними параметрами перетину, щоб воно було гідравлічно найвигіднішим, якщо коефіцієнт закладення укосу т заздалегідь заданий.