А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Канал - напруга

Канал напруги U2 найпростіше градуювати лабораторним звуковим генератором, подаючи напругу з його виходу на затиск Калібрування і фіксуючи показання приладу Г1 для різних частот. Градуювання вузла 3 який виробляє напругу U1 k Pi при використанні ємнісного датчика може виконуватися статично тому, що весь тракт другого вузла допускає статичну тарировки, а також тому, що частота власних коливань сучасних ємнісних датчиків в кілька разів перевищує частоту досліджуваного процесу. Традуіровка в цьому випадку проводиться шляхом подачі постійного тиску строго відомої величини і вимірювання відповідного йому вихідної напруги. При використанні тисків, змінюють ємність датчика не більше ніж на 8 - ма% від початкової її величини, характеристика вузла 3 лінійна.

В силу ідентичності каналів напруги Uz і UR, що подаються на входи 2 пропорційні zx і R0 а напруга на виході 2 пропорційно різниці zx і R0 і реєструється за допомогою ЕПТ.

Схема ваттметра н. ч., заснованого на ефекті Холла в сурмяністом індії. Вхідний опір трансформатора в каналі напруги одно 16000 ом, я каналі то. На виході підсилювача напруги включений трансформатор, що приводить опір між колекторами до 250 ом при включенні у вторинну обмотку елемента Холла з опором 1 5 ом. Підсилювач струму живить збуджуючі котушки елемента Холла.

при двухфазном короткому замиканні діє один канал напруги і всі три канали струму.

Так як на затвори транзисторів надходять замикають канали напруги, опір між стоком і витоком транзисторів велике (десятки мегаом) і вихід мультиплексора токоізолі-ваний від полюсів джерела живлення Еп.

Формування сигналу управління в ланцюзі збудження генератора по каналу напруги здійснюється через тиристорний перетворювач VS1 - VS3 (Вп. Тиристорний перетворювач змінного струму в постійний працює в режимі холостого ходу і при навантаженні генератора. У генераторі СГ2 такий перетворювач є основним пристроєм регулювання напруги і забезпечує автоматичну підтримку напруги на затискачах генератора при автономній роботі в сталому тепловому режимі з точністю 2 5% від середовищ-нерегульованого (як правило, номінального) значення.

Пристрій Нептун-2 відрізняється більшою вихідною потужністю - максимальний тривалий струм каналу напруги збільшений до 5 А, а канал змінного струму має наступні поддіпазони: 0 - 25/51 (50 В макс.

Крім того, замикає контакт РУН шунтирует резистор ССУ2 в каналі напруги СУ. В результаті цього напруга генератора зменшується ще більше. Замикаючі контакти РУ і включають лампу ЛН1 і збирають ланцюг живлення сирени боксування СБ України.

Де У а - сигнал, пропорційний амплітуді напруги; & У - коефіцієнт посилення апаратури по каналу напруги.

Структурна схема системи АПЧГ. В, сигнал АПЧГ, а з вихідних затискачів знімаються і через перехідник (ПСК) Ш1 подаються на селектори каналів напруги харчування, настройки і комутації. Мікроперемикач S1 здійснює комутацію системи АПЧГ. При висунутому блоці УВП мікроперемикач вимикає систему АПЧГ.

У УСО входять дві групи знижують вторинних вимірювальних трансформаторів напруги TL V (діапазон зміни напруги на вході АЦП 5 В) і трансформаторів струму TLA синхронного генератора і струму її порушення з активними фільтрами нижніх частот, формувачі дискретних сигналів ФКУ каналу напруги, необхідні для цифрового вимірювального перетворювача амплітуди і фази напруги і активної і реактивної складають струму навантаження синхронного генератора, випрямні вимірювальні перетворювачі ІПВ напруги, струму генератора і струму збудження. Групи герконовий реле для введення логічних сигналів і реалізації логічних операцій на їх контактах (блок комутації реле) входять до складу БУР, який містить також елементи аналогової розв'язки ланцюгів постійного струму - перетворювачі на основі їх модуляції-демодуляції, виконавчі підсилювачі вихідної напруги регулятора, що надходить на схеми управління СУ робочої і форсіровочной груп тиристорних випрямлячів збудника , а також на верхній рівень, АСУТП. Джерело безперебійного живлення ИБП містить три джерела, один з яких живить ЕОМ, а два інших, з'єднані паралельно, - УСО. Він підключений до шин власних потреб СН і до акумуляторної батареї GB електростанції.

У УСО входять дві групи знижують вторинних вимірювальних трансформаторів напруги TL V (діапазон зміни напруги на вході АЦП 5 В) і трансформаторів струму TLA синхронного генератора і струму її порушення з активними фільтрами нижніх частот, формувачі дискретних сигналів Ф /Ш каналу напруги, необхідні для цифрового вимірювального перетворювача амплітуди і фази напруги і активної і реактивної складають струму навантаження синхронного генератора, випрямні вимірювальні перетворювачі ІПВ напруги, струму генератора і струму збудження. Групи герконовий реле для введення логічних сигналів і реалізації логічних операцій на їх контактах (блок комутації реле) входять до складу БУР, який містить також елементи аналогової розв'язки ланцюгів постійного струму - перетворювачі на основі їх модуляції-демодуляції, виконавчі підсилювачі вихідної напруги регулятора, що надходить на схеми управління СУ робочої і форсіровочной груп тиристорних випрямлячів збудника, а також на верхній рівень АСУТП.

Формування імпульсів. а назад пропорційного крутизні фронту вимірюваного перепаду. б напружень в каналах вимірювача чіткості.

В одному з них вимірюється максимальна крутизна фронту сигналу, в іншому - усталене пікове значення вимірюваного перепаду. Отримані на виході обох каналів напруги логаріфміруются, посилюються і надходять на віднімає підсилювач самопишущего приладу.

Схема вхідного логарифмічного. Завдяки логарифмическому перетворенню відбувається компресія (стиснення) вхідного сигналу U x в порівняно невелика зміна вихідної напруги Ux, яке подається на вхід перемножителя. По суті справи аналогічне перетворення виконується і в каналі напруги Uy, тільки роль діодних навантажень виконують переходи база-емітер транзисторів. 
Важливе значення мають явища, що відбуваються, коли напруга на стінках каналу досягає або перевищує критичний. Очевидно, що в зонах концентрації напружень у крайок на вході в канал напруги ще вище. Під дією високих напруг відбувається розрив полімеру на шматочки неправильної форми і потік в каналі стає хаотичним; це видно на рис. Ід, де темні плями у гострих кромок з'являються в результаті розсіювання світла в неоднорідному середовищі.

Важливо відмітити, що на вході в канал і на виході з нього в пристінних областях (в зонах у крайок) спостерігається концентрація напруг. Напруга зсуву в цих зонах може досягти критичної позначки, тоді як усередині каналу напруги зсуву на стінці істотно нижче критичного. Якщо на вході в канал у кромки досягається критичне напруження, то полімер переходить у високоеластичний стан, його адгезія до стінки знижується і відбувається локальний зрив.

Швидкодія АРВ, як правило, не перевіряється. У деяких випадках для порівняльних оцінок настройки регулятора визначають швидкість наростання напруги ротора при зниженні напруги на вході каналу напруги статора з подальшим відновленням режиму. Зазвичай це зручніше робити при роботі генератора в мережі.

Сучасні пристрої релейного захисту та автоматики створюються на основі інтегральних мікросхем. Такі пристрої споживають незначні потужності від джерел вхідних сигналів, тому не виникає особливих труднощів в узгодженні тестового пристрою з релейним захистом по каналах напруги і струму.

Залежність коефі. При збільшенні довжини каналу Ка знижується, що пояснюється входовую втратами тиску. Оскільки на вході в канал розвиваються великі напруги зсуву, то при перебігу в коротких каналах вони не встигають знизитися до виходу і розплав випливає з великим ступенем орієнтації, а коефіцієнт еластичного відновлення більше, ніж в довгих каналах. При збільшенні довжини каналів напруги поступово знижуються і на деякій відстані від входу в канал під час переходу до сталого режиму течії стають мінімальними.

Вхідний пристрій складається з дільника вхідної напруги реостатно-ємнісного типу для зменшення напруги досліджуваних сигналів до величин, зручних для спостереження на екрані осцилографа; катодного повторювача, що забезпечує великий вхідний опір: ня каналу і усуває вплив осцилографа на джерело досліджуваної напруги. Вхідний опір на постійному струмі має порядок 10 Мом, на змінному-14 - 0 5 Мом, при вхідній ємності - 5 - г - 20 пф. Підсилювачі каналів служать для посилення подаються на входи каналів напружень. Це залежить від того, що чутливість електронно трубок порівняно невелика (близько десятих часток міліметра на вольт), для отримання ж відхилення сліду електронного променя на весь екран треба подавати на відхиляють електроди напруги в сотні вольт; а напруги досліджуване і розгортки можуть бути значно меншими. Для встановлення потрібних розмірів осциллограмм на екрані трубки в підсилювачах передбачено регулювання посилення. Основними вимогами до підсилювача, особливо до підсилювача каналу У, є: достатній коефіцієнт посилення і його сталість у всьому робочому діапазоні частот, нехтує малі амплітудні і фазові спотворення, високий вхідний опір і мала вхідна ємність, симетричність вихідної напруги. Підсилювачі виконуються за різними схемами в залежності від необхідної смуги частот, що пропускаються. Зазвичай застосовуються підсилювачі з реостатно-місткості і корекцією в області низьких і високих частот. Вони мають кілька каскадів і забезпечують роботу осцилографа в діапазоні частот від одиниць герц до 25 Мгц. Коефіцієнти посилення підсилювачів каналів У і X зазвичай різні.

Вихідна характеристика DC-DC перетворювача з ділянкою постійної потужності. | Схема формування вихідної характеристики DC-DC перетворювача з ділянками постійної потужності і стабілізації струму. У підсилювач помилки по току надходить завдання токового опорного сигналу. Підсилювач помилки по току на іншому своєму вході сприймає сигнал про навантаження перетворювача або безпосередньо, або через окремий диференційний ОУ. Сказане пояснюється схемою, показаної на рис. 2311. На схемі DI і D2 - розв'язуючи діоди, що дозволяють підключати сигнали каналів напруги і струму.

Однак в силу падіння напруги на вентилях випрямляча, контактах щітка - кільце, обмотках трансформатора Т процес самозбудження може припинитися при досить малих значеннях напруги. Досить натиснути на кнопку SB (KHB) протягом 2 - 3 с, щоб генератор надійно збудився. Передача електричної енергії з статора генератора через обмотки w, і w2 трансформатора Т здійснюється як в режимі холостого ходу, так і під час роботи під навантаженням. Таким чином, в генераторі ГСФ-100 формується сигнал управління по каналу напруги.