А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Калійно-аміачна селітра

Калійно-аміачна селітра готується змішанням нітрату амонію і хлористого калію. При взаємодії нітрату амонію і хлористого калію в результаті реакції обмінного розкладання виходить калійна селітра і хлористий амоній.

Калійно-аміачна селітра, що випускається в досить значній кількості в ряді зарубіжних країн, містить приблизно 16 - 16 5% N і25% До О.

Калійно-аміачна селітра, що випускається в досить значній кількості в ряді зарубіжних країн, містить 16 - 16 5% Мі25% До О. Її виготовляють наступним чином: 1) механічним змішуванням сухих або зволожених нітрату амонію і хлориду калію; 2) спільним виправними розчинів нітрату амонію і хлориду калію; 3) введенням в концентрований розчин або плав аміачної селітри тонкоизмельченного хлориду калію з наступним гранулюванням плаву в грануляційних баштах. Останній спосіб представляє найбільший інтерес, так як дозволяє отримати більш однорідне за складом добриво.

Особливістю калійно-аміачної селітри є наявність в ній половини всього азоту в формі хлористого амонію.

Так як калійно-аміачна селітра є складним азотно-калійним добривом, то очевидно, що розміщення цього лою повинно проводитися в тих районах і під ті культури, де одночасно потрібні як азотні так і калійні добрива.

Для отримання гранульованої калійно-аміачної селітри змішують концентрований плав аміачної селітри з подрібненим хлоридом калію і потім передають суміш в грануляційні вежі. При цьому утворюється більш однорідний за складом добриво.

Досліди з калійно-аміачною селітрою були проведені з ячменем, льоном і гречкою. Перше рослина мало чутлива до хлору, льон і гречка реагують на хлор негативно.

Наявність хлору в калійно-аміачну селітру (приблизно 22 - 23% від ваги лою) не робить помітного негативного впливу на дію містяться в ній поживних речовин, навіть при внесенні її під рослини з підвищеною чутливістю до хлору.

Подвійні азотно-калієві добрива типу калійно-аміачної селітри застосовуються в сільському господарстві в випадках великої потреби культурних рослин в калії (наприклад, на легких супіщаних грунтах) або коли бажано внесення в ґрунт великих доз калію в поєднанні з малими дозами азоту.

Відсутність негативної дії хлору калійно-аміачної селітри пояснюється як порівняно невисоким його змістом в туке, так і наявністю в останньому половини всього азоту в нітратній формі. Це має суттєве значення, так як проведені у нас дослідження показують, що негативний вплив хлору найбільш різко позначається при комбінуванні хлору з аміачним азотом, при внесенні ж азоту в нітратній формі шкідливий вплив хлору проявляється в набагато меншому ступені.

На деяких заводах кристалізацію калійно-аміачної селітри з плаву проводять на поверхні охолоджуваного обертового барабана. Далі продукт розмелюють на порівняно великі частки (3 - 4 мм) і сушать. У США випробуваний метод продавлені-вання гарячого плаву в формувальній машині через отвори діаметром 3 мм. При цьому виходить шнур, який охолоджують повітрям на сітчастому конвеєрі і сушать. Потім його розрізають на частинки завдовжки 3 - 4 мм.

З цих даних видно, що калійно-аміачна селітра на тлі Р на обох грунтах дала кілька підвищений урожай в порівнянні з нітратом амонію або сульфатом амонію, внесеними на тлі Р і К - Мабуть, цю різницю в урожаї обумовлює більш високий вміст калію в калійно-аміачну селітру, тому що розходження в дії азоту калійно-ам.

Наявні в іноземній літературі дані по вивченню калійно-аміачної селітри також в більшості випадків дають задовільну оцінку цьому тук.

На деяких німецьких заводах охолодження і кристалізацію калійно-аміачної селітри з плавів проводять на охолоджуваної поверхні обертового барабана. Отримані при цьому лусочки солі зрізаються ножем з поверхні барабана. Далі продукт розмелюють на порівняно великі частки (3 - 4 мм) і піддають сушінню.

Слід зазначити, що вміст калію в калійно-аміачну селітру вище, ніж в зазвичай прийнятих комбінаціях добрив.

Шляхом взаємодії нітрату амонію з хлоридом калію виходить калійно-аміачна селітра - добриво, що містить два поживних елементів - азот і калій - і володіє кращими фізичними властивостями, ніж нітрат амонію.

Таким чином, порівняно невисокий вміст хлору в калійно-аміачну селітру і наявність половини азоту в ній в нітратній формі допускають застосування калійно-аміачної селітри навіть під чутливі до хлору культури.

В результаті утворення KNO3 - майже не гигроскопичной солі - калійно-аміачна селітра має кращі фізичні властивості ніж чистий нітрат амонію.

В результаті утворення KNO2 - майже не гигроскопичной солі - калійно-аміачна селітра має кращі фізичні властивості ніж чистий нітрат амонію.

У 1934 р нами були проведені вегетаційні досліди, які повинні були дати характеристику калійно-аміачної селітри і виявити вплив міститься в ній хлору на дію азоту.

Натронне селітра, що є кращим джерелом азоту, для ячменю в умовах цього досвіду діяла так само, як і калійно-аміачна селітра.

Таким чином, порівняно невисокий вміст хлору в калійно-аміачну селітру і наявність половини азоту в ній в нітратній формі допускають застосування калійно-аміачної селітри навіть під чутливі до хлору культури.

В межах СРСР одночасна потреба в азоті і калії найбільш різко виявлена в районах підзолистих грунтів; ці райони і є найбільш підходящими для розміщення калійно-аміачної селітри.

Технічний хлористий калій застосовується безпосередньо як добриво і служить полупродуктом для виготовлення 30 - і40% - них калійних добрив, калійної селітри, калійно-аміачної селітри, нітрофоски і інших добрив, а також для виробництва калійних з'єднань методом електролізу.

З цих даних видно, що калійно-аміачна селітра на тлі Р на обох грунтах дала кілька підвищений урожай в порівнянні з нітратом амонію або сульфатом амонію, внесеними на тлі Р і К - Мабуть, цю різницю в урожаї обумовлює більш високий вміст калію в калійно-аміачну селітру, тому що розходження в дії азоту калійно-ам.

Однак, оскільки обмінна реакція не йде до кінця, товарної калійно-аміачну селітру властива помітна гігроскопічність. У зв'язку з цим доцільно випускати її в гранульованому вигляді.

Технічний хлористий калій як добриво має обмежене застосування. Він використовується для виготовлення комплексних добрив, зокрема служить вихідним продуктом для виробництва калійної селітри, калійно-аміачної селітри, нітрофоски і інших добрив.

Технічний хлористий калій безпосередньо як добриво застосовується в обмеженій кількості. Він служить полупродуктом для виготовлення 30 - і40% - них калійних добрив, калійної селітри, калійно-аміачної селітри, нітрофоски і інших добрив, а також для виробництва калійних з'єднань методом електролізу. Обмежене застосування хлористого калію безпосередньо як добриво пояснюється його більш високою вартістю в порівнянні з 30-и 40% - ними солями, а також тим, що містяться в природних солях домішки натрію підвищують в ряді випадків ефективність добрива.

Технічний хлористий калій безпосередньо як добриво застосовується мало. Він служить основним полупродуктом для виготовлення 30 - і40% - них калійних добрив, калійної селітри, калійно-аміачної селітри, нітрофоски і інших добрив, а також для виробництва калійних з'єднань шляхом електролізу. Обмежене застосування хлористого калію безпосередньо як добриво пояснюється більш високою його вартістю в порівнянні з 30 - і40% - ними солями, а також і тим, що наявна в природних солях домішка натрію підвищує в ряді випадків ефективність добрив.

Розрізняють азотно-фосфорні (амофос, діам-мофос, нітрофос, нітроамофос, аммонізірованний суперфосфат та ін.), Азотно-калійні (калійна селітра, калійно-аміачна селітра та ін.), Фосфорно-калійні (метафосфат калію) і азотно-фосфорно калійні (аммофоскі діаммофоска, нітрофоска, нітроамофоска та ін.) С.

Наявні в іноземній літературі дані по вивченню калійно-аміачної селітри також в більшості випадків дають задовільну оцінку цьому тук. Argon, за 1931 г.), ефективність калійно-аміачної селітри під картоплю (рослина, чутливе до надлишку хлору в добриві) дорівнювала ефективності стандартної комбінації добрив.

Азот і фосфор входять до складу амофосу, диаммофоса, сульфоамофос, поліфосфатів та метафосфат амонію, рідких амонійно-фосфор-них добрив; магнійаммонійфосфат містить також третій живильний елемент - магній. Фосфор і магній містяться в метафосфат магнію, фосфор і калій - в фосфатах калію, азот і калій - в калійної і калійно-аміачну селітру. Деякі з перерахованих подвійних добрив не отримали поки широкого поширення і використовуються в досвідчених масштабах. У більшості випадків подвійні добрива застосовують в якості складових компонентів змішаних потрійних добрив.