А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Таблиця калібрування

Таблиця калібрування - це документ, на підставі якого враховують кількість товарної нафти.

Калібрувальні таблиці складають одним з нижче перерахованих способів: за допомогою мірного посуду або лічильників, а також розрахунковим шляхом.

Таблиця калібрування є документом, на підставі якого виробляють облік нафтопродуктів. Тому виконання вимірювань та обробку їх результатів повинні виробляти спеціалізовані організації.

Калібрувальні таблиці складаються для визначення кількості пального, що знаходиться в резервуарах. Для цього обчислюється місткість резервуара на кожному сантиметрі висоти його наповнення.

Пробовідбірник для взяття проб нафти з резервуарів. Таблиця калібрування - це документ, на підставі якого враховують кількість товарної нафти.

Калібрувальні таблиці складають одним з нижче перерахованих способів: за допомогою мірного посуду або лічильників, а також розрахунковим шляхом.

Таблиця калібрування є документом, на підставі якого виробляють облік нафтопродуктів. Тому виконання вимірювань та обробку їх результатів повинні виробляти спеціалізовані організації.

Калібрувальні таблиці для сферичних резервуарів складають так само, як і для циліндричних.

Калібрувальні таблиці для резервуарів-сфероидов зручніше складати графоаналітичним методом, попередньо побудувавши контур сфероида. 
Калібрувальні таблиці для залізничних цистерн складають так само, як і для горизонтальних резервуарів, з урахуванням додаткового обсягу.

Калібрувальні таблиці повинні бути складені підприємством, що експлуатує резервуари.

Калібрувальні таблиці на горизонтальні резервуари повинні бути складені відповідно до Методичних вказівок №149 щодо складання калібрувальних таблиць стаціонарні горизонтальні циліндричних резервуарів геометричним методом, затвердженим Держстандартом СРСР.

Калібрувальні таблиці на всі інші резервуари затверджуються головним інженером територіального або трубопровідного (районного) управління Главнефтеснаб РРФСР.

Калібрувальні таблиці складаються підприємством, що експлуатує резервуари.

Калібрувальні таблиці для найбільш часто досліджуваних газів СН4 та ін.) Зазвичай додаються до приладу.

Таблиця калібрування складається у вигляді двох колонок: в першу колонку вносяться висоти наливу від контрольної плити, а в другу - відповідні їм обсяги в наростаючому порядку.

Калібрувальні таблиці є для всіх, хто знаходиться в експлуатації типів цистерн і складаються для тих, що розробляються.

Калібрувальні таблиці на горизонтальні циліндричні резервуари складаються з припущення, що горизонтальні резервуари встановлені абсолютно горизонтально. Однак на практиці часто буває не так. Більш того, для кращої зачистки нафтопродуктів з горизонтальних резервуарів рекомендується установка їх з ухилом 1: 100 у напрямку спускного крана. Нехтувати цим ухилом не можна, так як це викликає значні похибки.

Калібрувальні таблиці для сферичних і сфероідних резервуарів складають так само, як і для вертикальних резервуарів.

Таблиця калібрування - основний документ на нафтобазі за допомогою якого визначають наявність нафтопродукту в резервуарі. Від того, наскільки правильно оператор користується таблицями, залежить точність обліку нафтопродуктів на нафтобазі.

Калібрувальні таблиці для нафтоналивних суден можуть бути складені об'ємним або геометричним методом. Калібрувальні таблиці по об'ємному методу складають, наливаючи воду з зачищеного резервуара-мірника (має свою калібровану таблицю), технічний стан якого фіксується актом комісії, або заповнюючи суду через об'ємні счетчякі опломбовані представником Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР.

Поінтервального таблиця калібрування для кожного типу цистерни містить значення місткості виражені в кубічних дециметрах (літрах) і обчислені через інтервали в 1 см по висоті заповнення котла.

Змінені калібрувальні таблиці повинні бути знову затверджені згідно з пп.

Поінтервального таблиця калібрування для кожного типу цистерни містить значення місткості виражені в кубічних дециметрах (літрах) і обчислені через інтервали в 1 см по висоті заповнення котла.

Калібрувальні таблиці Бедованья вважаються в даний час найбільш точними.

Калібрувальні таблиці типу V p (h) для земляних та залізобетонних резервуарів з похилими п вертикальними бічними стінками складають звичайними геометричними методами.

Калібрувальні таблиці нафтоналивних суден частіше складають об'ємним методом.

Кріплення віскозиметра в термостаті. /- Прямокутна рамка. 2 - пружні крючкообразние пластини. 3 - борта термостата. 4 - термостат, 5 -отверстія для /- образної рамки. 6 - /- образна рамка. 7 - гайки. 8 - дужки. 9-рухома пластинка. 10 - віскозиметр. //- Болти. 12-воронка. 13 - шліфована частина трубок віскозиметра. Градуювальні прямі і калібрувальні таблиці передаються студенту перед початком роботи.

Калібровану таблицю будують на міліметровому папері. На осі ординат відкладають оптичну щільність через інтервали в 0 1 а на осі абсіісс - концентрацію через інтервали в 0 1 мг Fe2O3 на 100 мл розчину. Після цього для розчину кожної концентрації наносять точки, відповідні знайденої для них оптичної щільності (рис. 12), і з'єднують їх лінією. Концентрації випробовуваних розчинів визначають на прямому відрізку отриманої кривої.

Дані калібрувальних таблиць використовуються в подальшому при складанні актів інвентаризації.

Всі калібрувальні таблиці затверджуються головним інженером управління. Калібрувальні таблиці знаходяться на НПС, в районних і магістральних управліннях.

У калібрувальні таблиці вводять поправку (корекцію) на нерівності і ухили днища, яка визначається шляхом затоки в резервуар водяний подушки, що покриває всі виступи днища Різниця між обсягом (що розраховується за таблицями) залитого нафтопродукту до і після затоки води дає поправку на нерівності днища. Поправку вносять також на обладнання, розташоване всередині резервуара, наприклад на змеевики, труби, колони, які заміряються для визначення обсягу і які в залежності від їх розташування відносяться в висотному відношенні до відповідного поясу.

У калібрувальні таблиці вносяться висота наливу від контрольної плпти через 1 см і відповідають пм обсяги заповнення в декалітрах з точністю до першого десяткового знака. Так як перетину окремих царг відрізняються один від одного, таблиці поділяються за окремими поясам.

Криві розгону і зупинки центрифуги. I - розгону. II - зупинка. Складається таблиця калібрування залежності числа обертів від напруги, що подається (по включеному в ланцюг вольтметр), що звільняє від необхідності кожного разу встановлювати потрібне число обертів. У таблицю вводяться значення еквівалентного часу.

Бланки калібрувальних таблиць попередньо виготовляють в друкарні. Форма калібрувальних таблиць повинна бути зручною в користуванні і скорочувати обсяг друкованих робіт.

Використання нових калібрувальних таблиць для еластотоно-метра Філатова - Кальфа показало, що хоча тенденція до зменшення коефіцієнта ригідності очі при підвищенні офтальмотонуса дійсно існує, але вона невелика і в першому наближенні нею можна знехтувати.

До калібрувальних таблиць докладають коефіцієнти температурних поправок обсягів, за допомогою яких можливо розрахувати поправки обсягів при температурі продукту в резервуарі що відрізняється від стандартної (20 С), якій відповідає таблиця калібрування. Посантиметрових обсяги в калібрувальної таблиці розташовують таким чином: по горизонталі - обсяги, відповідні одиницям сантиметрів, по вертикалі - десяткам сантиметрів.

До калібрувальної таблиці зазвичай прикладаються поправки для урахування гідростатичного тиску в залежності від рівня мазуту в резервуарі.

За калібрувальної таблиці знаходимо найближчий менший обсяг трубопроводу - 758745 м3 що відповідає 10 км.

За калібрувальним таблиць резервуарів і трубопроводів на підставі даних про рівень взлива відкачуваного нафтопродукту в резервуарах, знаючи відстані між сусідніми станціями, визначають положення нафтопродуктів в трубопроводі.

Приклад запису результатів аналізу. | Ступінчаста хромато-грами.

Користуючись калібрувальної таблицею, по висоті ступенів хрому-тограмми підраховують видимий обсяг кожного газу. Вводячи поправку на домішки двоокису вуглецю, обчислюють істинний обсяг газу в мілілітрах, а потім у відсотках.

Користуючись калібрувальної таблицею, по висоті ступенів хро-матограмми підраховують видимий обсяг кожного газу. Вводячи поправку на домішки вуглекислого газу, обчислюють істинний обсяг газу в мілілітрах, а потім - у відсотках.

У калібрувальних таблицях необхідно відзначати tK і докладати до них таблицю поправок et, обчислених для температури через 1 С.

При складанні калібрувальних таблиць слід керуватися інструкцією №37 - 55 затвердженої наказом Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР №811 від 12 грудня, 1955 г. Для складання калібрувальних таблиць для сталевих вертикальних циліндричних резервуарів, визначають наступні геометричні величини: 1 ) довжину окружності корпуса резервуара по II поясу (уздовж верхньої кромки I пояса); 2) висоту кожного пояса всередині резервуара; 3) товщину листів стали кожного пояса резервуара.

При складанні калібрувальних таблиць слід враховувати, що місткість резервуара змінюється за рахунок пружних деформацій, що виникають під дією гідростатичного тиску рідини, залитої в резервуар. При цьому для резервуарів ємністю до 500 м3 включно (за умови, що величина відносини діаметра резервуара до середньої товщиною стінки D /62000) поправка на деформацію через її незначність в розрахунок калібрувальної таблиці не вводиться.

При складанні калібрувальної таблиці резервуар розглядається як циліндричний посудину з горизонтальним днищем.

Таблиця калібрування. За даними калібрувальної таблиці будують графік залежності площі піку від кількості органічного вуглецю в пробі.

При складанні калібрувальних таблиць слід враховувати обсяги підігрівачів, колон, ферм, вимірювальних та інших пристроїв.

При складанні калібрувальних таблиць слід мати на увазі що місткість резервуара змінюється за рахунок пружних деформацій, що виникають під дією гідростатичного тиску рідини, залитої в резервуар. При цьому для резервуарів місткістю до 500 м3 включно (за умови, що відношення діаметра резервуара до середньої товщиною стінки /Р 2000) поправка на деформацію через її незначність в розрахунок калібрувальної таблиці не вводиться.

До складання калібрувальних таблиць повинен бути виконаний обмір резервуарів відповідно до інструкції 37 - 55 і методичними вказівками 149 спеціальною комісією, що складається з осіб, призначених керівником підприємства.