А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кадри - науковець

Кадри науковців готувалися і готуються через докторантуру (з 1940; скасована в 1956) і аспірантуру.

Костянтин Іванович готував кадри науковців по гельмінтології для всієї країни.

Філософська Енциклопедія розрахована на кадри науковців, викладачів, аспірантів і студентів, пропагандистів і лекторів, діячів друку і культури, на радянський, партійний, комсомольський, профспілковий актив, на всіх тих, хто цікавиться філософією, прагне виробити струнке, цілісне наукове марксистське світогляд. З огляду на особливі запити науковців, багато статей містять більш спеціальні відомості які виділяються дрібним шрифтом.

За роки п'ятирічок в СРСР були створені кадри науковців, раціоналізаторів, винахідників, які розробили і освоїли в області промисловості пластичних мас десятки нових виробничих процесів.

для успішного вирішення проблеми боротьби з гельмінтами-зами недостатньо було підготувати кадри науковців. Важливо було підготувати ерудованих в питаннях прикладної гельмінтології практичних ветеринарних і медичних лікарів. У ветеринарії це питання вдало вирішувалося шляхом відкриття кафедр ларазітологіі у всіх ветеринарних вищих і середніх навчальних закладах.

Великих успіхів у розвитку науки є в союзних республіках, виросли національні кадри науковців, створена широка мережа науково-дослідних установ.

Особливі завдання покладаються на докторів психологічних наук: через аспірантуру і докторантуру готувати кадри науковців для вищої педагогічної школи у відповідності до вимог сучасної наукової думки та актуальних потреб освіти.

Загальним запорукою успіху для всіх стадій є, як уже згадувалося вище, високий рівень професійної та марксистсько-ленінської підготовки кадрів наукових працівників, проектувальників, конструкторів, технологів, інженерів, техніків і робітників експериментальних цехів і виробництв. Така всебічна підготовка допоможе все глибше і правильніше розуміти соціально-економічне значення умов праці які формуються в процесі взаємодії людини і техніки, знаходити конструктивно-технологічні рішення, надійно забезпечують корінне поліпшення умов праці.

Однак кадри науковців були ще досить слабкими, дослідження проводилися на порівняно низькому рівні.

Відзначаючи помітні зрушення в бік поліпшення в справі підготовки нових кадрів комуністів - науковців за останні роки, особливо в зв'язку з випусками Інституту червоної професури, поліпшенням постановки інститутів з суспільних наук при РАНІОН, організацією інституту студентів-висуванців для наукової роботи при вузах і втузах, ЦК визнає, незважаючи на ці зрушення, становище з наявністю партійних наукових кадрів, їх підбором, підготовкою і використанням незадовільним п не відповідає завданням оволодіння партією науковим знанням для соціалістичного будівництва. Необхідно набагато більшу увагу партійних і радянських органів справі підбору п підготовки нових наукових кадрів взагалі і особливо створення умов, що забезпечують підготовку комуністів - науковців високої наукової кваліфікації, просування підготовлених комуністів на наукову роботу в усі науково-дослідні організації, вузи і втузи і правильне використання кадрів наукових працівників - комуністів на науковій роботі.

Вона на 100% укомплектована дипломованими фахівцями; виконує основне навантаження по організації роботи спеціалізованої вченої ради по педагогічної та спеціальної психології; через аспірантуру кафедри, починаючи з 1987 р, професором Ульенкова У.В. підготовлено понад 30 кандидатів наук; професором Большакової В.В. - 6 кандидатів наук; надано допомогу в підготовці кадрів науковців кафедрам педагогіки і методики початкового навчання (кафедра в даний час на 90% укомплектована дипломованими фахівцями), дошкільної педагогіки, загальної психології та спеціальної психології.

Радянський період розвитку гігієни праці характеризується створенням стрункої системи трудового законодавства, великого числа науково-дослідних установ у галузі охорони і гігієни Т руда. Виникла наявність розгалуженої мережі практичних організацій, що здійснюють поточний і попереджувальний санітарний нагляд на промислових підприємствах, сільськогосподарських об'єктах, транспорті. У Радянському Союзі ведеться інтенсивна підготовка кадрів црак-тичних і науковців по-гігієні праці широко залучаються до вирішення проблем НОТ. Гігієна праці стала невід'ємною частиною науково-технічного прогресу, без якого неможливе створення матеріально-технічної бази суспільства.

В СРСР розробкою питань бібліотекознавства займаються багато творчі колективи. Вони планомірно, в тісній взаємодії, організовують науково-дослідницьку роботу з основних проблем бібліотечної справи, видають праці та вчені записки, підручники і практичні посібники, монографії, а також готують кадри науковців.

Це призводить до необхідності виділення з усієї тематики робіт ініціативного і пошукового характеру, спрямованих на нарощування наукового потенціалу відповідно до вузькою спеціалізацією організації. Проведення таких досліджень має забезпечувати необхідні заділи для подальшої роботи. Спеціалізовані пошукові розробки впливають на формування тематики, обумовлюють цю тематику і тим самим сприяють підвищенню рівня спеціалізації НДІ і ПКО. План зазначених розробок повинен затверджується не вищестоящою організацією, а керівництвом НДІ і ПКО, яке значно краще знає як наявні кадри науковців, так і стан своєї матеріально-технічної та експериментальної бази. Ці обставини дозволять керівництву вибирати найбільш ефективні і економічні напрямки майбутніх робіт, з одного боку, і значно скоротити терміни їх розробки, з іншого боку.