А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Апарат - велика висота

Апарати великої висоти стропят ближче до центру тяжіння, що сприяє кращому розподілу навантаження на крани при нерівномірному роботі.

Схеми монтажу апаратів стріловидними кранами методом повороту навколо шарніра. Місце стропування апарату великої висоти слід розташовувати якомога ближче до центру тяжіння апарату, що зменшує нерівномірність навантаження на крани.

Місця стропування апаратів великої висоти слід розміщувати ближче до центру тяжіння, що сприяє кращому розподілу навантаження на крани при їх нерівномірного роботі.

Місце стропування апаратів великої висоти слід розташовувати ближче до центру тяжіння, що сприяє кращому розподілу навантаження на крани при їх нерівномірного роботі.

На НПЗ є апарати великої висоти, механізми з швидко рухомими частинами (муфти зчеплення відцентрових насосів, лопаті вентиляторів апаратів повітряного охолодження та ін.), І тому можливі травми обслуговуючого персоналу через невміле поводження з обладнанням та устаткуванням або їх несправності.

При вертикальному розташуванні апарату великої висоти масштаби поразки від впливу ударних хвиль значно знижуються. Таким чином, при оцінці можливих рівнів руйнувань при вибухо-Йах на промислових підприємствах слід враховувати обсяги і форму апаратів і їх розташування.

При вертикальному розташуванні апарату великої висоти масштаби поразки від впливу ударних хвиль значно знижуються. Таким чином, при оцінці можливих рівнів руйнувань при вибухах на промислових підприємствах слід враховувати обсяги і форму апаратів і їх розташування. Елементами відображення ударних хвиль, а відповідно і їх підсилюють можуть бути великі перешкоди на шляху поширення проходять хвиль.

Підйом по цій схемі рекомендується при монтажі апарату великої висоти на низький фундамент. Місця стропування апарату великої висоти слід розташовувати якомога ближче до центру тяжіння апарату, що сприяє кращому розподілу навантажень на крани.

Цей спосіб рекомендується при підйомі і установці апаратів великої висоти, коли підйом за допомогою зміни вильоту гака крана на стрілі відповідної довжини неможливий через недостатню вантажопідйомності або апарат при зміні вильоту не розміщується в Подстрелова зоні.

Пристрої для введення вала в апарат. а - сальник. б - відкрита втулка. в - гідравлічний затвор. У більшій частині змішувачів (за винятком апаратів дуже великої висоти) не обов'язково встановлювати опорні і проміжні підшипники для запобігання надмірній вібрації та биття вала мішалки.

Згідно основних теоретичних концепцій, повітряна гравітаційна класифікація для забезпечення прийнятних результатів поділу повинна проводитися в апаратах більшої висоти, так як повітря має малу в'язкість, а тверді частинки досить великі кінцеві швидкості осадження.

Спроби зменшити шкідливий вплив поздовжнього перемішування зерен на коефіцієнт масопереносу в псевдозрідженому шарі адсорбенту привели до створення апаратів великої висоти, в яких шар був розділений на кілька частин провальними гратами, у отвори яких створювалося додатковий опір висхідному потоку псевдоожіжающей рідини. Апарати такої конструкції, показані схематично на рис. 711 знайшли промислове застосування при доочищення біологічно очищених стічних вод з метою отримання технічної води заданої якості. Пристрій таких провальних решіток - тарілок дозволило дещо зменшити інтенсивність перемішування зерен адсорбенту в шарі але не могло усунути його повністю.

Спроби зменшити шкідливий вплив поздовжнього перемішування зерен на коефіцієнт масопереносу в псевдозрідженому шарі адсорбенту привели до створення апаратів великої висоти, в яких шар був розділений на кілька частин провальними гратами, у отвори яких створювалося додатковий опір висхідному потоку псевдоожіжающей рідини. Апарати такої конструкції, показані схематично на рис. 711 знайшли промислове застосування при доочищення біологічно очищених стічних вод з метою отримання технічної води заданої якості. Пристрій таких провальних решіток - тарілок дозволило дещо зменшити інтенсивність перемішування зерен адсорбенту в шарі але не могло усунути його повністю.

Висота газо-рідинного шару також позначається на газосодержания, оскільки рух бульбашок є нестаціонарним процесом по висоті шару; на початку шару бульбашки рухаються з великими швидкостями, в кінці шару їх рух сповільнюється, тому газосодержание барботажного шару апарату малої висоти істотно перевищує газосодержание барботажного шару апарату великої висоти.

Ре досліджуваної ділянки входять Ре наступних ділянок, тому послідовним розрахунком можна знайти все значення Ре &. Для апаратів великої висоти (великі Реь) рівняння (IV.169) спрощується, і Ре визначається в явному вигляді. При дослідженні апаратів малої висоти (невеликі Рей) доводиться вирішувати рівняння (IV.169) графічним способом.

Схема монтажу апаратів методом повороту навколо шарніра (а-г. При великій висоті апарату і низькому фундаменті в підготовчий період апарат розташовують в початковому положенні таким чином, щоб місця його стропування перебували на осі фундаменту. Місце стропування апарату великої висоти слід розташовувати якомога ближче до центру тяжіння апарату, що зменшує нерівномірність навантаження на крани.

Підйом по цій схемі рекомендується при монтажі апарату великої висоти на низький фундамент. Місця стропування апарату великої висоти слід розташовувати якомога ближче до центру тяжіння апарату, що сприяє кращому розподілу навантажень на крани.

При великій висоті апарату і низькому фундаменті в підготовчий період апарат розташовують в початковому положенні таким чином, щоб місця його стропування перебували на осі фундаменту. Місце стропування апарату великої висоти слід розташовувати якомога ближче до центру тяжіння апарату, що зменшує нерівномірність навантаження на крани.

Рекомендовані схеми підйому горизонтальних апаратів одним краном (/, //- положення апарату. Технологія підйому апарату за цією схемою аналогічна технології підйому апарату одним краном зі строповкой за вершину. Така схема підйому рекомендується при монтажі апарату великої висоти на низький фундамент. Протиточні апарати з безперервним контактом в принципі застосовні при будь-якому значенні необхідного числа одиниць переносу. Однак при високих числах одиниць перенесення потрібні апарати великої висоти, що накладає відомі обмеження при виборі типу. Більше число одиниць перенесення потрібно порівняно рідко; в цьому випадку використовують кілька послідовно з'єднаних апаратів або збільшують ще більше висоту насадки.

Протиточні апарати з безперервним контактом в принципі застосовні при будь-якому значенні необхідного числа одиниць переносу. Однак при великих числах одиниць перенесення потрібні апарати великої висоти, що накладає відомі обмеження при виборі типу. Більше число одиниць перенесення потрібно порівняно рідко; в цьому випадку використовують кілька послідовно з'єднаних апаратів або збільшують ще більше висоту насадки.

Друга специфічна особливість полягає в необхідності розташування місця стропування близько центру ваги апарату, а не у вершини, як при звичайному підйомі апарату способом повороту. При строповке поблизу центра ваги слід перевіряти міцність апаратів великої висоти і малого діаметра.

Внаслідок близького розташування і технологічного зв'язку великого числа апаратів великої висоти створюється загроза швидкого поширення пожежі на сусідні установки.

Друге місце по частоті займають механічні пошкодження: рани, забої, переломи та інші пошкодження тіла, які складають близько 14% від загальної кількості нещасних випадків. Механічні ушкодження заподіюються швидко рухаються механізмів: муфтами зчеплення відцентрових насосів, лопатями вентиляторів, маховиками компресорів та ін. Необхідність обслуговування на майданчиках і сходах апаратів великої висоти може спричинити падіння з висоти. Травми відбуваються також в результаті падіння на працюючого інструменту, нещільно закріплених частин обладнання або арматури; найчастіше це відбувається при ремонтних роботах, коли люди знаходяться на робочих місцях, розташованих одне над іншим; при використанні несправного або невідповідного для даної роботи інструменту.

В апаратах малого діаметра, для яких відношення Dldn 40 впливає пристінковий ефект. Висота газо-рідинного шару також позначається на газосодержания, оскільки рух бульбашок є нестаціонарним процесом по висоті шару; на початку шару бульбашки рухаються з великими швидкостями, в кінці шару їх рух сповільнюється, тому газосодержание барботажного шару апарату малої висоти істотно перевищує газосодержание барботажного шару апарату великої висоти.

Загальна вантажопідйомність спарених кранів на необхідних вильоти гаків має бути не менше підйомної маси апарату. Технологія підйому апарату за цією схемою аналогічна технології підйому апарату одним краном зі строповкой за вершину. Така схема підйому рекомендується при монтажі апарату великої висоти на низький фундамент.

Технолоогіческі простіше відчувати обладнання в горизонтальному положенні так як можна більш уважно візуально оглянути його, простіше спостерігати за показаннями приладів. Тому, як правило, апарати і ємності відчувають в горизонтальному положенні навіть якщо вони повинні потім бути встановлені у вертикальне положення. Але при цьому необхідно враховувати, що у апаратів великої висоти в нижній частині створюється гідростатичний тиск стовпа рідини, тому пробний тиск заздалегідь збільшують на величину цього гідростатичного тиску.