А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Йодистий етілмагній

Йодистий етілмагній дає з йодом лише невелика кількість йодистого етилу.

Розчин йодистого етілмагнія, отриманий из 31 2 г йодистого етилу, і48 г магнію в 60 мл ефіру, приплив до 0 4 N розчину аміаку в 500 мл ефіру. Коли закінчено виділення етану, додано 100 мл анизола і ефір відігнаний. До-баьляно 20 6 г бензонітрил, суміш перемішана при кімнатній температурі48 годину. Водний розчин екстрагувати ефіром, і з об'єднаного ефірно-анізольного розчину отримано 12 г бензонітрил. Кислий розчин подщелочив 200 мл 5N їдкого натру, і осад гідроксиду магнію відфільтрований. Осад промитий хлороформом, і розчин доданий до хлороформенний екстракту фільтрату.

Розчин йодистого етілмагнія, отриманий из 31 2 г йодистого етилу, і48 г магнію в 60 мл ефіру, приплив до 0 4 N розчину аміаку в 500 мл ефіру. Коли закінчено виділення етану, додано 100 мл анизола і ефір відігнаний. До-баьлено 20 6 г бензонітрил, суміш перемішана при кімнатній температурі48 годину. Водний розчин екстрагувати ефіром, і з об'єднаного ефірно-анізольного розчину отримано 12 г бензонітрил. Кислий розчин подщелочив 200 мл 5N їдкого натру, і осад гідроксиду магнію відфільтрований. Осад промитий хлороформом, і розчин доданий до хлороформенний екстракту фільтрату.

До йодистого етілмагнію, отриманого з йодистого етилу і магнію в диметиланілін (2 - 3-кратну кількість по відношенню до метиланилин), що підлило стехиометрическое кількість монометиланіліну. При охолодженні в суміш пропущена суха двоокис вуглецю; остання швидко поглиналася. Реакційна маса нагріта протягом 15 год.

До йодистого етілмагнію, отриманого з 62 4 г йодистого етилу і96 г магнію в 180 мл ефіру, додано 18 6 г аніліну, і суміш нагріта на водяній бані (30 хв. Потім при перемішуванні і охолодженні приплив розчин 15 1 г метилового ефіру антраниловой кислоти в 30 мл ефіру; суміш кип'ятилися 30 хв. Ефірний шар відокремлений, і ефір відігнаний з водяною парою. Залишок перекристалізованої зі спирту.

При дії бромистого або йодистого етілмагнія на ацетиленові вуглеводні з потрійним зв'язком в а-положенні і на їх похідні на циклопентадієн.

Оддо і Кальдераро[105]вказують, що йодистий етілмагній дає з ефірним розчином аміаку з'єднання типу гріньярова реактиву, що містить ефір.

Як вперше встановив Мурі[159], Нітроетан з йодистим етілмагніем утворює М 1М - Діетилгідроксиламін. Реакцію нітроалканів з реактивами Гриньяра детально вивчив Бевад[160], Який виділив при взаємодії нітроетан з йодистим етілмагніем Діетилгідроксиламін, етил-амін, діетиламін, етілвторічнобутілгідроксіламін, етан і етилен. З нітроетан і йодистого н-пропілмагнія отримані етілпропілгідроксіл-амін, пропілвторічноамілгідроксіламін, етан і етилен.

Як вперше встановив Мурі[159], Нітроетан з йодистим етілмагніем утворює М М - Діетилгідроксиламін. Реакцію нітроалканів з реактивами Гриньяра детально вивчив Бевад[160], Який виділив при взаємодії нітроетан з йодистим етілмагніем Діетилгідроксиламін, етил-амін, діетиламін, етілвторічнобутілгідроксіламін, етан і етилен. З нітроетан і йодистого н-пропілмагнія отримані етілпропілгідроксіл-амін, пропілвторічноамілгідроксіламін, етан і етилен.

Дібромбутан і14-дііодбутан не реагують з бромистим або йодистим етілмагніем при кип'ятінні в ефірному розчині.

Дібромбутан і14-дііодбутан не реагують з бромистим або йодистим етілмагніем при кип'ятінні в ефірному розчині. У дибутиловий ефірі (140 - 145 С протягом 10 - 24 год. В круглолонной четирехгорлой колбі (250 мл), снабженноі мішалкою з ртутним заг-злодієм, зворотним холодильником, крапельної воронкою і отвором для введення азоту, змішують 10 г (0055 благаючи) ефірного розчину йодистого етілмагнія і177 г (0055 благаючи) йодистого цинку п 50 мл ефіру. При цьому спостерігають невелике розігрівання і випадання білого осаду. Реакційну суміш перемішують протягом 4 год.

К 5 1 г магнію в 23 г анизола поступово пріліта 32 г йодистого етилу. До утворився йодистого етілмагнію при енергійному перемішуванні по краплях доданий розчин 17 6 г індолу в 20 г анизола, і суміш повільно нагріта на водяній бані до 65 - 70 С до припинення виділення етану. До охолодженого загуснув йодистого індолілмагнію доданий по краплях при перемішуванні розчин 15 6 г нітрит у-хлормасляной кислоти в 31 2 г анизола. Потім суміш поступово нагріта до 120 С, і нагрівання продовжено при цій температурі протягом години. Розкладання проведено на холоду слабким розчином оцтової кислоти в присутності бензолу. Верхній бензольної-анізольний шар промита розчином бікарбонату натрію і водою, а потім перегнати з водяною парою. Омилення нітрит проведено шляхом кип'ятіння з надлишком 20% - ного розчину їдкого калі (8 год. К5 1 г магнію в 23 г анизола поступово пріліта 32 г йодистого етилу. До утворився йодистого етілмагнію при енергійному перемішуванні по краплях доданий розчин 17 6 г індолу в 20 г анизола, і суміш повільно нагріта на водяній бані до 65 - 70 С до припинення виділення етану. до охолодженого загуснув йодистого індолілмагнію доданий по краплях при перемішуванні розчин 15 6 г нітрит v-хлормасляной кислоти в 31 2 г анизола. Потім суміш поступово нагріта до 120 с, і нагрівання продовжено при цій температурі протягом години. Розкладання проведено на холоду слабким розчином оцтової кислоти в присутності бензолу. Верхній бензольної-анізольний шар промита розчином бікарбонату натрію і водою, а потім перегнати з водяною парою. Омилення нітрит проведено шляхом кип'ятіння з надлишком 20% - ного розчину їдкого калі (8 год.

Як уже зазначалося, особливо часто відновлення спостерігається при застосуванні магнійорганіческіх з'єднань, отриманих з пропив -, з-пропив -, бутил -, вдруге - і ізобутілгалогенідов і ціклопентілгалоге-нідов. Але і йодистий етілмагній, рідше йодистий метілмагній, також можуть діяти відновлює чином.

Як вперше встановив Мурі[159], Нітроетан з йодистим етілмагніем утворює М 1М - Діетилгідроксиламін. Реакцію нітроалканів з реактивами Гриньяра детально вивчив Бевад[160], Який виділив при взаємодії нітроетан з йодистим етілмагніем Діетилгідроксиламін, етил-амін, діетиламін, етілвторічнобутілгідроксіламін, етан і етилен. З нітроетан і йодистого н-пропілмагнія отримані етілпропілгідроксіл-амін, пропілвторічноамілгідроксіламін, етан і етилен.

Як вперше встановив Мурі[159], Нітроетан з йодистим етілмагніем утворює М М - Діетилгідроксиламін. Реакцію нітроалканів з реактивами Гриньяра детально вивчив Бевад[160], Який виділив при взаємодії нітроетан з йодистим етілмагніем Діетилгідроксиламін, етил-амін, діетиламін, етілвторічнобутілгідроксіламін, етан і етилен. З нітроетан і йодистого н-пропілмагнія отримані етілпропілгідроксіл-амін, пропілвторічноамілгідроксіламін, етан і етилен.

Що стосується аліфатичних з'єднань, то йодистий етілщшк також був отриманий згаданими вище авторами[4]по реакції ДІСПР-порційний вання дією йодистого цинку на діетилцинк в ефірі з подальшим виділенням у вигляді діоксаната. Отриманий діоксанат йодистого етілцінка був (ідентичний з продуктами, отриманими дією йодистого етилу на цинк-мідну пару і дією йодистого цинку на йодистий етілмагній (див. Стор. Напрямок реакції в останньому випадку по-різному при застосуванні галоидного алкіл - або арілмагнія. У першому випадку органічний радикал реактиву Гриньяра не входить в молекулу замещенной окису етилену, а відбувається просто приєднання бромистого або йодистого водню. Так, і епіхлоргідріна і бромистого і йодистого етілмагнія виходить хлор-бромгідрін або відповідний хлоріодгідрін гліцерину.

Напрямок реакції в останньому випадку по-різному при застосуванні галоидного алкіл - або арілмагнія. у першому випадку органічний радикал реактиву Гриньяра не входить в молекулу замещенной окису етилену, а відбувається просто приєднання бромистого або йодистого водню. Так, з епіхлоргідріна і бромистого і йодистого етілмагнія виходить хлор-бромгідрін або відповідний хлоріодгідрін гліцерину.

Суміш доводять концентрованою соляною кислотою до рН 2 водний шар відокремлюють і безперервно екстрагують ефіром в атмосфері азоту. Об'єднаний екстракт суша г сумішшю сульфату магнію і соди і випарюють в атмосфері азоту. Аналогічний синтез був здійснений Готьє[1]з йодистим етілмагніем.

На прикладі реакції з бензонітрілом[6]зроблені наступні висновки. З найбільшою відносною швидкістю з усіх досліджених ароматичних сполук реагує бромистий мезітілмагній. Реакція в ароматичному ряду протікає взагалі швидше, ніж в жирному. У жирному ряду швидкість реакції зменшується в міру збільшення ваги радикала і особливо повільна для теоретичних радикалів. У цю схему не вкладається йодистий метілмагній, що реагує значно повільніше, ніж йодистий етілмагній.