А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Віслюк

Віслюк, навантажений як верблюд, верблюду не під стать.

Якщо зола і віслюк вигрібаються з топки безпосередньо на робочу площадку, то в котельні над місцем вигреба і заливки вогнищевих залишків повинна бути влаштована витяжна вентиляція.

Видаляються з топки зола і віслюк утворюють золошлаковідвали на поверхні літосфери. У паропроводах від парогенератора до турбоагрегату, в самому турбоагрегаті відбувається передача тепла навколишньому повітрю. В конденсаторі а також в системі регенеративного підігріву живильної води теплота конденсації і переохолодження конденсату сприймається охолоджувальної водою. Крім конденсаторів турбоагрегатів, споживачами охолоджувальної води є маслоохолоджувачі системи змиву та інші допоміжні системи, які виділяють сливи на поверхню або в гідросферу.

Дан ков, Ігнатов Д. В. та Ш віслюків Н. А. Електронно-графічні дослідження окисних і гідроокісних плівок на металах.

флюс забезпечує задовільне формування шва і легке відділення віслюка, коли температура поверхні металу не перевищує 300 - 400 С.

Позначимо через і величину швидкості усередненого руху і через віслюк швидкість в центрі труби.

Схема індукційної тигельної плавильної печі. Для більш повного видалення фосфору з металу під час кипіння ванни зливають віслюк. У цей час при високій температурі і високій основності шлаку фосфор перекладається в фосфат вапна. замість злитого шлаку наплавляється новий.

Найбільш точне значення А - 13960 2 см 1 було знайдено Віслюком[2189]в результаті аналізу структури смуги 1 - 1 отриманої на приладі з дисперсією 1 3 А /мм. Дослідження надтонкої структури чисто обертальних переходів OD по мікрохвильового спектру, виконане Дусманісом, Сандерсом і Таунсом[1393], Показало, що значення Л - - 139 6 см 1 певне на підставі аналізу тонкої структури смуг системи А22 - Х2Щ є ефективним значенням цієї постійної, що враховує вплив відцентрового розтягування молекули.

По виду використовуваного в'яжучого тампонажні матеріали підрозділяються на тампонажні портландцементу, цементи на основі доменних віслюків, вапняно-лесчание суміші білить-кремнеземисті.

Після цього подвигу ми вважали себе досвідченими гірськими туристами і сміливо рушили (за віслюком провідника) через Донгуз-Орунскій перевал, що веде в казково красиву долину накрити - вже в межах Сванетії. 
При виплавці конвертерної сталі на НТМК використовується зазвичай наступна технологія: після попередньої продувки киснем на напівпродукт відділяється ванадієвий віслюк, а напівфабрикат переливається в інший конвертер, де відбувається додаткова продування і отримання придатної стали.

Нещодавно опубліковано дослідження, в якому детально розбирається механізм утворення плівок, оксидів на різних металах і їх властивості (Ш віслюків, Андрєєва В. В., Андрущенко Н. К., Будова і механізм утворення окисних плівок на металах, Изд.

ЖИВА тяглова сила - особлива група основних засобів, до складу якої входять робочі коні воли, верблюди, осли, віслюки, мули, ослиці.

З твердих відходів необхідно зазначити шлами виробництва фосфорної кислоти, шлаки виробництва фосфору, фосфогілс, що утворюється в процесі виробництва добрив, металургійні віслюки і хвости підприємств, що збагачують містять фосфор руди. При вилуговуванні зазначених твердих відходів атмосферними опадами фосфор переходить в рідку фазу, головним чином у вигляді НзРОЦ, Н2Р04 HPOfj, CaHzPOj, MgHzPOj в залежності від їх хімічного складу і кислотності. Найбільша кислотність характерна для шламів виробництва фосфорної кислоти і фосфогіпсу.

Тепер знову ми запитаємо себе про геометричному значенні рівняння: /(, v, z, у, z) Q. віслюків силу нашого рівняння кожній точці простору відповідає конус напрямків, який в окремому випадку коли рівняння f (x, у, z y 9 z) 0 є рівнянням Пфаффа, буде площиною.

Газогенератор для газифікація кускових палив з випуском. У газогенератор (рис. 2) завантажується суміш палива і флюсів. Дуття (повітря) подається через фурми; рідкий віслюк випускається з льотки.

В процесі пооперационного контролю при дугового і газової сварках перевіряють правильність центрування труб, збіг крайок, величину зазору, юкос крайок, притуплення і зачистку крайок перед зварюванням, ( розташування і якість прихваток. Крім цього, перевіряють режим зварювання, порядок накладення окремих шарів шва, форму шарів шва, зачистку віслюка, відсутність підрізів пір, тріщить і інших зовнішніх дефектів шва.

До еквімолярних кількостііітроурвтана розчиненого в мінімальному обсязі ефіру, додають ОД-05 М бензоловий розчин дназоуглеводорсда. Суміш залишають на ніч, затії нагрівають 30 хв до 40 С, охолоджують і пропускаю в отриманий розчин віслюк. Аііоіійіую сіль нітраігна відфільтровують, іроиивают бензолом, розчиняють у воді і в облогу вільний ннтрамін обережним додавання.

При відцентровому способі лиття рідкий метал заливають у обертову металеву форму, в якій він твердне, піддаючись дії відцентрових сил, що розвиваються при обертанні форми. Цей спосіб забезпечує отримання щільного металу без усадочною рихлості газових і неметалевих включень, так як внаслідок відцентрової сили гази і віслюки витісняються металом на внутрішню поверхню виливки і зосереджуються в зоні припуску на механічну обробку. Тому метал виливки, отриманої відцентровим способом, має щільну мелкокристаллическую структуру.

Або падишах помре, або ішак, або я грішний. Але покоління студентів вже точно виявиться без необхідних підручників.

Спалюються в світі щорічно 3 млрд. Т вугілля, несуть Е.Н. орієнтовно у вигляді15 млрд. т віслюка і води, а також 10 млрд. т вуглекислого газу, що утворюється в процесі спалювання вугілля.

Тепловий баланс сталевого злитка вагою 8UUO кг за час його затвердіння. Цифри у кривих в середній частині діаграми - час у хвилинах. цифри у торцевих частин діаграми - кількість теплоти в калоріях (В. М. Таге. D. Б. Гуляєв. Швидкість затвердіння залежить ov швидкості відводу теплоти з поверхні а остання визначається в основному теплопровідністю матеріалу форми. На рис. 6 представлені криві що характеризують процес затвердіння плоских сталевих виливків в чавунної і піщаної формах. Діаграма побудована в безрозмірних координатах для того, щоб можна було зіставляти дані що відносяться до про віслюк різної ваги.

Методика визначення атоино-абсорбційної спектрометрією дуже проста, особливо якщо визначають один елемент. Розроблено методи аналізу доменного віслюка і спеченого матеріалу, які переводяться на регулярну рутинну основу. Описуються методика визначення, умови роботи приладів, інтерференція при визначенні калібрування приладу і результати визначення.

Донгуз-Орунекій перевал, як мені пригадується, з північного боку представлет собою тривалий підйом по снежники. Ми були вже недалеко від перевального гребеня, коли віслюк рішуче відмовився йти далі.

На рис. 3 показаний розріз сучасного механізованого газогенератора змішаного газу. Генератор складається з шахти з водяною сорочкою, завантажувального пристрою, колосникових грат, механізму золовидалення і пристрої для подачі дуття. Нижня частина шахти виконана у вигляді водяної сорочки. Добутий у водяній сорочці пар використовується для дуття. На кришці газогенератора розташоване завантажувальний пристрій, за допомогою к-якого пальне невпинно завантажується в шахту і рівномірно розподіляється по поверхні слон палива. На дні чаші встановлена решітка, к-раю обертається разом з чашею н призначена для розподілу дуття і видалення віслюків.

Система може дати нестійкий режим роботи - автоколебания. Фізично це можна пояснити наступним чином. Якщо повернути ручку потенціометра ЗП з нульового положення на кут 8Вх, то включаться реле IP і 2Р і система відпрацює кут 9Вих - Тут б зменшиться до величини Д //Сь при якій повинні відпасти реле IP і 2Р, а двигун - зупинитися. Однак в дійсності через інерційність реле момент відключення затримується і двигун здійснює деякий перехід. Цей перехід ще більше збільшується за рахунок механічної інерції двигуна. Якщо шлях переходу більше 2 & /К, то двигун може бути включений в зворотну сторону. Нескінченне повторення цього процесу і призводить до автоколебаниям з певною амплітудою віслюку і певною частотою.

Донгуз-Орунекій перевал, як мені пригадується, з північного боку представлет собою тривалий підйом по снежники. Ми були вже недалеко від перевального гребеня, коли віслюк рішуче відмовився йти далі. Який же був наш захват, коли віслюк, подивившись на нього, презирливо плюнув і пішов вгору.